Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/inf
  Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
sites/default/files
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  К. О. Маковейчук Електронна комерція
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/content
  Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и "Информационные системы в экономике"
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
sites/default/files
  Розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio
sites/default/files/content/News/09_2014/Shershneva
  Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні системи та мережі»
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/pomp-diz-prof
  Програма дисципліни «комп’ютерний дизайн»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompGrafPack
  Програма іспиту з навчальної дисципліни "комп’ютерні графічні пакети" Галузь
sites/default/files/imce
  І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
sites/default/files
  Специфікація обладнання ua1-2016-180. 1
node/83/sites/default/files
  Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
sites/default/files/file/1701
  Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
sites/default/files/file/1007
  Начальнику Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми мвс україни
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Комп’ютерна етика журналістів Актуальність, значення Олена Кузнецова
sites/default/files/base_page
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
sites/default/files/categories/news/20160925
  Про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та
sites/default/files
  Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
sites/default/files/imce
  Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ondr
  Розділ IІ основи моделювання та теоретичних досліджень 1 Загальна схема процесу прийняття рішень під час математичного моделювання
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/default/files/attach
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
sites/default/files
  Загальна характеристика роботи
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/apmglobalhealth.com/files/projects/docs
  Звіт про заходи з профілактики віл міжнародного Альянсу з віл/снід в Україні за фінансування Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією Жовтень 2009 р. 108/1 Erskineville Rd Newtown 2042 Australia
sites/default/files
  Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Курс «Біоінформатика» є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології, яка викладається в семестрі магістратури в обсязі кредитів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/hor
  Історія християнського хорового співу слав’ян
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/ciPascal
  Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
sites/default/files
  Мацюк тетяна сергіївна
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
sites/default/files/imce
  Правила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення
sites/default/files
  Програма «Інформатика»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/OSN-MIG-PRAVA
  Основні принципи міжнародного права
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  «Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/default/files/sites/default/files/pdf
  Навчальна програма
sites/default/files
  Розпорядження від 2015 р. № Київ Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/dmath
  Булеві функції та перетворення Булеві змінні І функції
sites/default/files
  Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) Київ 2013
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/komp_red
  Семінар Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Комп'ютерні системи редагування
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/budova-pk-teh
  Програма дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  Дисципліна будова пк форма навчання: денна, заочна Консультації студентів з дисципліни
cherkasy-shev-28/wp-content/uploads/sites/27/2016/04
  Комп'ютерний сленг
sites/default/files
  Тендер на постачання меблів ua1-2015-1007
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/bgd
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/FAOnuf
  Питання до екзамену для студентів денної та заочної форми навчання
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Еротично-танатичні моделі малої прози марка черемшини
sites/default/files
  Кудрик Олександр Володимирович Формування стійкості конструкції стіни глибокого котловану
sites/default/files/u17
  Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 08 "Петрологія" Загальні питання петрології
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної мікроелектроніки»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/LALGEBRA/PZ
  Поле комплексних чисел. Геометрична інтерпретація комплексних чисел І дій над ними. Тригонометрична форма комплексного числа
sites/default/files/imce
  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин»
sites/default/files
  Лекція 1 Сутність життя. Теорії походження життя
sites/default/files/materials
  Наноматеріали І нанотехнології в приладобудуванні
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/LALGEBRA/PZ
  Практичне заняття №8 Прямий (декартовий) добуток двох множин. Бінарні відношення та їх властивості. Відношення еквівалентності, розбиття на класи еквівалентності І фактор-множина
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/math-analiz
  Шкіль М.І. Математичний аналіз: Підручник ч. I. 2-ге вид
  Питання до екзамену для студентів денної та заочної форм навчання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Лекція №1 Мова І суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення І розвитку
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/ofvtvt
  Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг
sites/default/files/materials
  Практична робота №8 Архіватори. Існуючі методи архівації. Мета роботи
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Зм назви тем та анотований зміст Кількість годин
wp-content/uploads/sites/46/2017/02
  Проблемні питання міжкультурної комунікації курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Питання до заліку
sites/default/files/doc/2012
  Довідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Питання для самоперевірки
  Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Біном – фантом? Із появою електронної журналістики, окресленої за зразком постмодернізму «постжурналістикою»
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Представництво мом в Україні вул
  Представництво мом в Україні вул
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/imce
  Н. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Людина, яка нудиться (порнографія та насильство в мережі інтернет)
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/poOT2012
  Програма заліку з дисципліни «практикум з обслуговування офісної техніки»
sites/default/files
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
  Курс «Сучасні технології аналізу даних в природничих науках»
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
v2/staff/wp-content/uploads/sites/15/2016/10
  П/п Час проведення
sites/default/files/imce
  В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги
sites/default/files
  Голова вченої ради С. П
sites/default/files/imce
  Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
sites/default/files
  Розділ 3 геолого-геохімічні особливості територій досліджень
  Відзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»
sites/default/files/info_kartka
  Картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву
sites/default/files
  Тов, в особі, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі
sites/bdpu.org/files
  Програма комплексного іспиту за фахом підготовки має два розділи: Загальні питання комп’ютерних технологій
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta/Inf_1k
  Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
archeology/wp-content/uploads/sites/3/2015/05
  Пліснеський археологічний комплекс
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/energ-mashini
  Завдання для самоперевірки
sites/bdpu.org/files
  Програма комплексного іспиту за фахом підготовки має два розділи: Загальні питання комп’ютерних технологій
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
sites/default/files/file/1609
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files/files
  1 Складено перелік об’єктів, що потребують відновлювальних робіт
sites/default/files/file/1703
  "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених постановою Верховної Ради України від 31. 03. 2016 №1073-viii
sites/all/sites/default/files/files
  Додаток до рішення нкрзі від 18. 10. 2012 №523 проект
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  Розділ Жанри журналістики
sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/zapovidna_sprava/prakt_rob
  Заповідні території степу чорноморський біосферний заповідник
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Мартиненко Л. Б. кандидат філософських наук
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/InternetTehnologii
  Завдання Перегляд мережевих настроювань
sites/default/files/exchange
  Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії Галузь можливого застосування опв
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/6_spivbesida
  Програма вступного випробування у формі співбесіди
sites/default/files/file/1702
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/default/files/materials
  Питання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/default/files/imce
  Документація конкурсних торгів
sites/default/files
  Елементи електронних пристроїв ● Основи електронної схемотехніки ● Сенсори в мехатроніці
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
sites/default/files
  Основний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»
sites/default/files/dogovor
  Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
sites/default/files/dogovor/1_3
  Договір про спільне використання технологічних електричних мереж №
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  М. П. Павленко комп’ютерні мережі тематика, зміст самостійної роботи студентів бердянськ Тематика самостійної роботи
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  До питання якості вітчизняних інтернет-видань м. Чабаненко
sites/bdpu.org/files
  1. Історія української журналістики
sites/default/files
  Відповіді та коментарі щодо загальних та технічних вимог щодо тендеру ua20-2015-021 Позиція ua20-2015-021. 5, Пам’ять ddr3 з яким пристроєм (сервер або компьютер) ця пам’ять буде використовуватись?
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр третій) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/default/files/file/1509
  Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Українські мережеві інформаційні служби: погляд математика о. Левченко
wp-content/uploads/sites/35/2018/12
  Анотація навчальної дисципліни «Електронна комерція»
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files/file/1704
  Рішення 2-23 З’їздів Інау план роботи на 2016 р. Київ 2017 зміст вступ основні напрями роботи у 2016 9
sites/default/files
  Обрунтування методу для ефективного керування при руйнуванні в’язких скельних гірських порід
  Рішення № Про порядок денний проект пленарного засідання ІV сесії Київської міської ради
sites/default/files/file/1804
  Рішення 4 З’їзду Інау план роботи на 2017 р. Київ 2018 зміст вступ основні напрями роботи у 2017 11
wp-content/uploads/sites/25/2017/12
  Резюме Шифр «anaph dict»
sites/default/files
  Тендерна документація
  Технічне завдання зміст перелік скорочень
sites/default/files/docs/zakonodavcha_baza/Zakoni/docx
  Закон україни про електроенергетику Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
  Закон україни про ринок електричної енергії
v2/rio/wp-content/uploads/sites/29/2018/05
  Про склад редакційно- видавничої ради
sites/default/files
  Вчитель вищої категорії вчитель-методист Хрушкая Вікторія Валеріївна Тема. Безпека в Інтернеті. Мета
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Шпанер Людмила деякі аспекти формування інтернет-залежності
wp-content/uploads/sites/71/2018/03
  Анотація навчальної дисципліни «Електронна комерція»
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Збагачення корисних копалин» для студентів заочного відділення спеціальності
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма з історії для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня «магістр» спеціальності 014. 03 Середня освіта (Історія) Пояснювальна записка
sites/default/files
  ` порядок денний
sites/default/files/u93
  Родин, задіяні у плейотропній регуляції вторинного метаболізму
directory sites