Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/inf
  Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
sites/default/files
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  К. О. Маковейчук Електронна комерція
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/content
  Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и "Информационные системы в экономике"
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
sites/default/files
  Розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio
sites/default/files/content/News/09_2014/Shershneva
  Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні системи та мережі»
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/pomp-diz-prof
  Програма дисципліни «комп’ютерний дизайн»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompGrafPack
  Програма іспиту з навчальної дисципліни "комп’ютерні графічні пакети" Галузь
sites/default/files/imce
  І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
sites/default/files
  Специфікація обладнання ua1-2016-180. 1
node/83/sites/default/files
  Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
sites/default/files
  Програмний комітет савчук Петро Петрович, д т. н., професор, ректор Луцького нту тарасенко Володимир Петрович
sites/default/files/images
  Програма «Інформаційні технології в публічну бібліотеку»
sites/default/files/file/1701
  Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
sites/default/files/file/1007
  Начальнику Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми мвс україни
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Комп’ютерна етика журналістів Актуальність, значення Олена Кузнецова
mediafiles/sites/rei/files/useful_info
  Інформація щодо оголошених тендерів за кордоном, в яких можуть взяти участь українські компанії, а також веб-ресурсів, на яких розміщується інформація про проведення тендерних процедур
sites/default/files/base_page
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
sites/default/files/categories/news/20160925
  Про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та
sites/default/files
  Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
mediafiles/sites/rei/files/meet_12_15
  Перспективи просування продукції українського виробництва на ринки країн Африки Алжирська Народна Демократична Республіка
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
sites/default/files/imce
  Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ondr
  Розділ IІ основи моделювання та теоретичних досліджень 1 Загальна схема процесу прийняття рішень під час математичного моделювання
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/default/files/attach
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
sites/default/files
  Загальна характеристика роботи
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
mediafiles/sites/rei/files/useful_info/nederlands
  Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців в Нідерландах
mediafiles/sites/rei/files/meet_12_15
  Рекомендації для вітчизняних товаровиробників щодо роботи на ринках країн Африки
sites/apmglobalhealth.com/files/projects/docs
  Звіт про заходи з профілактики віл міжнародного Альянсу з віл/снід в Україні за фінансування Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією Жовтень 2009 р. 108/1 Erskineville Rd Newtown 2042 Australia
sites/default/files
  Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Курс «Біоінформатика» є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології, яка викладається в семестрі магістратури в обсязі кредитів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/hor
  Історія християнського хорового співу слав’ян
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/ciPascal
  Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
sites/default/files
  Мацюк тетяна сергіївна
mediafiles/sites/rei/files/meet_12_15
  Стан торговельно-економічного співробітництва між Україною та країнами Африки Республіка Ангола
sites/default/files
  Програма фахового вступного іспиту на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
sites/default/files/imce
  Правила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення
sites/default/files
  Програма «Інформатика»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/OSN-MIG-PRAVA
  Основні принципи міжнародного права
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  «Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/default/files/sites/default/files/pdf
  Навчальна програма
sites/default/files
  Розпорядження від 2015 р. № Київ Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/dmath
  Булеві функції та перетворення Булеві змінні І функції
sites/default/files
  Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) Київ 2013
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/komp_red
  Семінар Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Комп'ютерні системи редагування
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/budova-pk-teh
  Програма дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  Дисципліна будова пк форма навчання: денна, заочна Консультації студентів з дисципліни
cherkasy-shev-28/wp-content/uploads/sites/27/2016/04
  Комп'ютерний сленг
sites/default/files
  Тендер на постачання меблів ua1-2015-1007
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/bgd
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/FAOnuf
  Питання до екзамену для студентів денної та заочної форми навчання
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Еротично-танатичні моделі малої прози марка черемшини
sites/default/files
  Кудрик Олександр Володимирович Формування стійкості конструкції стіни глибокого котловану
sites/default/files/u17
  Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 08 "Петрологія" Загальні питання петрології
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної мікроелектроніки»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/LALGEBRA/PZ
  Поле комплексних чисел. Геометрична інтерпретація комплексних чисел І дій над ними. Тригонометрична форма комплексного числа
sites/default/files/imce
  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин»
sites/default/files
  Лекція 1 Сутність життя. Теорії походження життя
sites/default/files/materials
  Наноматеріали І нанотехнології в приладобудуванні
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/LALGEBRA/PZ
  Практичне заняття №8 Прямий (декартовий) добуток двох множин. Бінарні відношення та їх властивості. Відношення еквівалентності, розбиття на класи еквівалентності І фактор-множина
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/math-analiz
  Шкіль М.І. Математичний аналіз: Підручник ч. I. 2-ге вид
  Питання до екзамену для студентів денної та заочної форм навчання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Лекція №1 Мова І суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення І розвитку
sites/default/files
  Програма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/ofvtvt
  Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг
sites/default/files/materials
  Практична робота №8 Архіватори. Існуючі методи архівації. Мета роботи
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Зм назви тем та анотований зміст Кількість годин
mediafiles/sites/poland/files
  Економічний бюлетень Посольства України в рп жовтень 2015 р. №108
wp-content/uploads/sites/46/2017/02
  Проблемні питання міжкультурної комунікації курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації»
mediafiles/sites/rei/files/useful_info
  Лісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5370
  Інформації щодо грантів та стипендій, конкурсів, форумів та конференцій, літніх та зимових шкіл, тренінгів та семінарів за кордоном! Реєструйтеся на сайті та регулярно отримуйте нові анонси! Тематика семінару
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Питання до заліку
sites/default/files/doc/2012
  Довідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Питання для самоперевірки
  Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
sites/default/files
  Вступних фахових випробувань
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Біном – фантом? Із появою електронної журналістики, окресленої за зразком постмодернізму «постжурналістикою»
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Представництво мом в Україні вул
  Представництво мом в Україні вул
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/imce
  Н. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Людина, яка нудиться (порнографія та насильство в мережі інтернет)
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/poOT2012
  Програма заліку з дисципліни «практикум з обслуговування офісної техніки»
sites/default/files
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
  Пірумов Андрій Євгенович
  Курс «Сучасні технології аналізу даних в природничих науках»
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
sites/default/files
  Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
v2/staff/wp-content/uploads/sites/15/2016/10
  П/п Час проведення
sites/default/files
  Моніторингу технічного стану магістральних трубопроводів
sites/default/files/imce
  В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги
sites/default/files
  Голова вченої ради С. П
sites/default/files/imce
  Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
sites/default/files
  Розділ 3 геолого-геохімічні особливості територій досліджень
  Відзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»
sites/default/files/info_kartka
  Картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву
sites/default/files
  Тов, в особі, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі
sites/bdpu.org/files
  Програма комплексного іспиту за фахом підготовки має два розділи: Загальні питання комп’ютерних технологій
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta/Inf_1k
  Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
archeology/wp-content/uploads/sites/3/2015/05
  Пліснеський археологічний комплекс
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/energ-mashini
  Завдання для самоперевірки
sites/bdpu.org/files
  Програма комплексного іспиту за фахом підготовки має два розділи: Загальні питання комп’ютерних технологій
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
sites/default/files/file/1609
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files/files
  1 Складено перелік об’єктів, що потребують відновлювальних робіт
sites/default/files/file/1703
  "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених постановою Верховної Ради України від 31. 03. 2016 №1073-viii
sites/all/sites/default/files/files
  Додаток до рішення нкрзі від 18. 10. 2012 №523 проект
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  Розділ Жанри журналістики
sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/zapovidna_sprava/prakt_rob
  Заповідні території степу чорноморський біосферний заповідник
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Мартиненко Л. Б. кандидат філософських наук
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/InternetTehnologii
  Завдання Перегляд мережевих настроювань
sites/default/files/exchange
  Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії Галузь можливого застосування опв
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/6_spivbesida
  Програма вступного випробування у формі співбесіди
sites/default/files/file/1702
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/default/files
  Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки
sites/default/files/materials
  Питання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/default/files/imce
  Документація конкурсних торгів
mediafiles/sites/china/files
  {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
sites/default/files
  Елементи електронних пристроїв ● Основи електронної схемотехніки ● Сенсори в мехатроніці
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
sites/default/files
  Основний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»
sites/default/files/dogovor
  Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
sites/default/files/dogovor/1_3
  Договір про спільне використання технологічних електричних мереж №
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  М. П. Павленко комп’ютерні мережі тематика, зміст самостійної роботи студентів бердянськ Тематика самостійної роботи
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  До питання якості вітчизняних інтернет-видань м. Чабаненко
sites/bdpu.org/files
  1. Історія української журналістики
sites/default/files
  Відповіді та коментарі щодо загальних та технічних вимог щодо тендеру ua20-2015-021 Позиція ua20-2015-021. 5, Пам’ять ddr3 з яким пристроєм (сервер або компьютер) ця пам’ять буде використовуватись?
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр третій) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/default/files/file/1509
  Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Українські мережеві інформаційні служби: погляд математика о. Левченко
wp-content/uploads/sites/35/2018/12
  Анотація навчальної дисципліни «Електронна комерція»
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files
  Топ-компанії волині знаходять кращих фахівців у луцькому нту
sites/default/files/file/1704
  Рішення 2-23 З’їздів Інау план роботи на 2016 р. Київ 2017 зміст вступ основні напрями роботи у 2016 9
sites/default/files
  Обрунтування методу для ефективного керування при руйнуванні в’язких скельних гірських порід
  Рішення № Про порядок денний проект пленарного засідання ІV сесії Київської міської ради
sites/default/files/wplan_embed
  Виконання плану роботи Луганської обласної державної адміністрації на II квартал 2018 року
sites/default/files/collections
  Програма бізнес-стажування для фахівців з України за напрямком «Холодна ланка поставок»
sites/default/files/file/1804
  Рішення 4 З’їзду Інау план роботи на 2017 р. Київ 2018 зміст вступ основні напрями роботи у 2017 11
sites/default/files/professional_competitions/Створити Професійні конкурси/document
  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Рудники
directory sites