Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

sites/default/files
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  К. О. Маковейчук Електронна комерція
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/content
  Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
sites/default/files/imce
  Організація І ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів
sites/default/files
  Розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio
sites/default/files/content/News/09_2014/Shershneva
  Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LVIV
  Посадові обов’язки
sites/default/files/imce
  І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LUGANSK
  Умови проведення конкурсу
sites/default/files/imce
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/KIEV 2/15.08
  Додаток 1 до наказу В. о керівника апарату Березанського міського суду Київської області від 15. 08. 2016 №27/к/к умови проведення конкурсу
sites/default/files/imce
  Додаток 8 до наказу управління Пенсійного фонду України Місті Херсоні від 19. 07. 2016 №127 умови проведення конкурсу
  Умови проведення конкурсу
sites/default/files
  Специфікація обладнання ua1-2016-180. 1
node/83/sites/default/files
  Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
sites/default/files
  Програмний комітет савчук Петро Петрович, д т. н., професор, ректор Луцького нту тарасенко Володимир Петрович
sites/default/files/images
  Програма «Інформаційні технології в публічну бібліотеку»
sites/default/files/msd
  Інтеграція інформаційних ресурсів — стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства
sites/default/files/file/1701
  Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
sites/default/files/file/1007
  Начальнику Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми мвс україни
?q=system/files/sites/default/files/images
  Додаток інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації
sites/default/files/base_page
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
sites/default/files/categories/news/20160925
  Про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та
sites/default/files
  Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
  Програмування ● Периферійні пристрої
sites/default/files/imce
  Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
sites/default/files/attach
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
sites/default/files
  Загальна характеристика роботи
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Курс «Біоінформатика» є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології, яка викладається в семестрі магістратури в обсязі кредитів
  Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 липня 2002 р. N 369
sites/default/files/imce
  До Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
sites/default/files
  Мацюк тетяна сергіївна
  Програма фахового вступного іспиту на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
sites/default/files/imce
  Правила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення
sites/default/files
  Програма «Інформатика»
sites/default/files/sites/default/files/pdf
  Навчальна програма
sites/default/files
  Розпорядження від 2015 р. № Київ Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік
sites/default/files/disser
  Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
  Бази даних ● Організація комп’ютерних мереж
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
  Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) Київ 2013
  Тендер на постачання меблів ua1-2015-1007
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/KIROVOGRAD
  Розпорядження голови Компаніївської районної державної адміністрації " 11 " серпня 2016 №201-р умови
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
  Кудрик Олександр Володимирович Формування стійкості конструкції стіни глибокого котловану
sites/default/files/u17
  Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 08 "Петрологія" Загальні питання петрології
sites/default/files/imce
  Загальні умови
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LUGANSK
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного державного інспектора відділу державного нагляду у гірничорудній промисловості управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного державного інспектора відділу державного нагляду у вугільній галузі управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській
sites/default/files/imce
  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин»
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Електричні станції»
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
  Лекція 1 Сутність життя. Теорії походження життя
sites/default/files/materials
  Наноматеріали І нанотехнології в приладобудуванні
sites/default/files/u18
  Паспорт секції за фаховим напрямом «Математика» Наукової ради мон секція «Математика»
sites/default/files
  Програма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства
  Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6 травня 2008 р. N 95
  Примірна інструкція
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування
sites/default/files/materials
  Практична робота №8 Архіватори. Існуючі методи архівації. Мета роботи
sites/default/files
  Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5370
  Інформації щодо грантів та стипендій, конкурсів, форумів та конференцій, літніх та зимових шкіл, тренінгів та семінарів за кордоном! Реєструйтеся на сайті та регулярно отримуйте нові анонси! Тематика семінару
sites/default/files/doc/2012
  Довідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/Chernigov
  В о. начальника Чернігівської митниці дфс
sites/default/files
  Вступних фахових випробувань
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Представництво мом в Україні вул
  Представництво мом в Україні вул
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/imce
  Н. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів зі спеціальності «Системи штучного інтелекту»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів зі спеціальності «Управління проектами
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
?q=system/files/sites/default/files/images
  Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій загальні положення
sites/default/files
  Пірумов Андрій Євгенович
  Курс «Сучасні технології аналізу даних в природничих науках»
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
sites/default/files
  Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
  Моніторингу технічного стану магістральних трубопроводів
sites/default/files/imce
  В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги
sites/default/files
  Голова вченої ради С. П
sites/default/files/imce
  Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
sites/default/files
  Розділ 3 геолого-геохімічні особливості територій досліджень
  Відзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/ODESSA
  Наказ дпі у Приморському районі м. Одеси
sites/default/files/info_kartka
  Картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву
sites/default/files
  Тов, в особі, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі
sites/default/files/imce
  Наказом Відділу Держгеокадастру в Артемівському районі Донецької області від 13 липня 2016 р. №64
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta/Inf_1k
  Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
?q=system/files/sites/default/files/images
  Закон України "Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для розбудови інформаційного суспільства в Україні
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
sites/default/files/file/1609
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files
  Примірна інструкція з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі та демонтажі прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів
sites/default/files/files
  1 Складено перелік об’єктів, що потребують відновлювальних робіт
sites/default/files/file/1703
  "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених постановою Верховної Ради України від 31. 03. 2016 №1073-viii
sites/all/sites/default/files/files
  Додаток до рішення нкрзі від 18. 10. 2012 №523 проект
sites/default/files/exchange
  Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії Галузь можливого застосування опв
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/ODESSA
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного державного інспектора відділу інформаційних технологій Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління дфс в Одеській області
?q=system/files/sites/default/files/images
  Розпорядження від № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/6_spivbesida
  Програма вступного випробування у формі співбесіди
sites/default/files/file/1702
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files/disser
  "16" у країнська кирилична рукописна книга
?q=system/files/sites/default/files/images
  Звіт про діяльність Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації у 2010 році Київ 2011 зміст І
sites/default/files
  Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки
sites/default/files/materials
  Питання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1
sites/default/files/imce
  Документація конкурсних торгів
?q=system/files/sites/default/files/images
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files
  Елементи електронних пристроїв ● Основи електронної схемотехніки ● Сенсори в мехатроніці
  Основний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»
sites/default/files/dogovor
  Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
sites/default/files/dogovor/1_3
  Договір про спільне використання технологічних електричних мереж №
sites/default/files
  28 лютого 2014 року програм и вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів спеціальностей інституту хімії та хімічних технологій
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/HMELNICKI
  Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 08. 2016 №87/2016-р/к умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії
sites/default/files/msd
  Київ 2004 Від розробників
sites/default/files
  Відповіді та коментарі щодо загальних та технічних вимог щодо тендеру ua20-2015-021 Позиція ua20-2015-021. 5, Пам’ять ddr3 з яким пристроєм (сервер або компьютер) ця пам’ять буде використовуватись?
sites/default/files/file/1509
  Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
sites/default/files/2018-05
  Бабич богдана Миколаївна народилася 24 червня 1978 р, в Житомирі, проживає в Києві Освіта
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files
  Топ-компанії волині знаходять кращих фахівців у луцькому нту
sites/default/files/file/1704
  Рішення 2-23 З’їздів Інау план роботи на 2016 р. Київ 2017 зміст вступ основні напрями роботи у 2016 9
sites/default/files
  Обрунтування методу для ефективного керування при руйнуванні в’язких скельних гірських порід
  Рішення № Про порядок денний проект пленарного засідання ІV сесії Київської міської ради
sites/default/files/wplan_embed
  Виконання плану роботи Луганської обласної державної адміністрації на II квартал 2018 року
sites/default/files/collections
  Програма бізнес-стажування для фахівців з України за напрямком «Холодна ланка поставок»
sites/default/files/file/1804
  Рішення 4 З’їзду Інау план роботи на 2017 р. Київ 2018 зміст вступ основні напрями роботи у 2017 11
sites/default/files/professional_competitions/Створити Професійні конкурси/document
  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Рудники
sites/default/files
  Тендерна документація
  Технічне завдання зміст перелік скорочень
sites/default/files/docs/zakonodavcha_baza/Zakoni/docx
  Закон україни про електроенергетику Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
  Закон україни про ринок електричної енергії
sites/default/files
  Вчитель вищої категорії вчитель-методист Хрушкая Вікторія Валеріївна Тема. Безпека в Інтернеті. Мета
sites/default/files/collections
  Закону України «Про захист прав споживачів»
  Кабінет Міністрів України прийняв рішення
sites/default/files
  Форуму громадських рад Луганської області «діалог заради реформ»
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files/u125
  Т. А. Мазуркевич, С. В. Міськевич, Ж. Г. Стегней екологія у ветеринарній медицині навчальний посібник
sites/default/files/u32
  Анотація навчальної дисципліни „ландшафтна архітектура”
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Збагачення корисних копалин» для студентів заочного відділення спеціальності
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма з історії для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня «магістр» спеціальності 014. 03 Середня освіта (Історія) Пояснювальна записка
sites/default/files/2018-05
  Програма «Почни власну справу»
sites/default/files
  ` порядок денний
  Тема маршруту
sites/default/files/u93
  Родин, задіяні у плейотропній регуляції вторинного метаболізму
directory sites default