Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

sites/default/files/files
  Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
  Програмні засоби для мобільних пристроїв
  Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/files
  «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
  Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
  Програма рекомендована кафедрою системного програмування І спеціалізованих комп‘ютерних систем
  Реферат актуальність теми
  Реферат актуальність теми
  Реферат актуальність теми. В наш час стрімко збільшується швидкодія й обчислювальна спроможність комп’ютерної техніки. Прогрес не стоїть на місці. З розвитком техніки
  Реферат актуальність теми
  Реферат актуальність теми
  Програмні засоби формування gl-моделей для ієрархічних систем
  Актуальність теми
  Способи оптимізації структури комп’ютерних мереж технології mpls
  Мультисервісна комп’ютерна мережа
  2. мобільний додаток feeder
  Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (81)
  Нейромережева система розпізнавання
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
sites/default/files/files
  «Програмні засоби ідентифікації об’єкта за акустичним портретом»
  Адреса (за якою оформлюється заява)
  1 Складено перелік об’єктів, що потребують відновлювальних робіт
sites/all/sites/default/files/files
  Додаток до рішення нкрзі від 18. 10. 2012 №523 проект
sites/default/files/files
  Адаптивний метод класифікації зображень облич
  "web-орієнтована система обліку студентів "
  Дисертації: способи трансляції процедурних мов програмування у функціональні мови, науковий керівник: Марченко О.І., к т. н., доцент
  Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Адреса
  Доступ до освіти І менторингу
  Удосконалений метод нечіткого порівняння електронних документів на основі алгоритму longsent з випадковими модифікаціями та спрощеною канонізацією 1 Загальна характеристика методу
  Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку 0с., 34 рисунки, таблиці, додатків
sites/default/files/files/2017/Бакалаври
  Веб-додаток для інтернет-магазину наручних годинників
sites/default/files/files
  Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
  Програмний комплекс для аналізу ефективності роботи основних методів пошуку нечітких співпадінь, у порівнянні з запропонованим алгоритмом «найдовших речень»
sites/default/files/files/2017/Бакалаври
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра з напряму підготовки 050102 «Комп'ютерна інженерія»
directory sites default