Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

wp-content/uploads/2016/09
  Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
wp-content/uploads/2016/02
  Спосіб організації захищеного каналу передачі даних у системі диспетчеризації технологічними процесами
wp-content/uploads/2016/11
  Оголошення про проведення конкурсних торгів (далі „ Оголошення ) Громадська організація «Експертний центр з прав людини»
wp-content/uploads/2016/08
  О. К. Юдін, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2016/04
  Практикум лабораторна робота №5. «Звукова карта пк. Структура, налаштування. Дискретизація звукових сигналів»
wp-content/uploads/2016/01
  Звіт по бф «Шевченківець» За ІV квартал 2015 року Всього отримано : 344 тисячі 025 грн. 05 коп. Всього витрачено : 350 тисяч 822 грн. 61 коп. Абонплата «Приватбанк» 207,00 грн
wp-content/uploads/2016/04
  Титульний аркуш
  Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
  Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
wp-content/uploads/2016/02
  V. Освітня галузь "Природознавство" Основна школа
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення
wp-content/uploads/2016/11
  База даних — упорядкований набір взаємопов'язаних даних про предметну область. Веб-камера
  Лекція Програмне забезпечення початкового курсу інформатики.
  Правила безпечного виконання водолазних робіт на об ’ єктах нафтогазового комплексу
wp-content/uploads/2016/04/FZ2015
  Інформація про товариство повна назва юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» єдрпоу: 13800475 Місцезнаходження
wp-content/uploads/2016/04
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Гідрогеологія» з курсу «вступ до гідрогеології»
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/04
  Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2016/09
  Програма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»
wp-content/uploads/2016/01
  Затверджую голова комітету з конкурсних торгів пат "Укргазвидобування"
wp-content/uploads/2016/04
  Гістологічна техніка тестові завдання з бази даних «крок-1» 2015 р. (тестові завдання з даної теми відсутні) 2014 р
wp-content/uploads/2016/11
  Крок Лабораторна діагностика Клінічна імунологія та алергологія
wp-content/uploads/2016/12
  Додаток 1 до рішення обласної ради від 02. 12. 2016 р. №115-7/viі звіт про виконання програми соціально-економічного
wp-content/uploads/2016/01
  Лабораторна робота №1 дослідження захисних характеристик плавких запобіжників лабораторна робота №2
wp-content/uploads/2016/09
  Тов “енерго-сервісна компанія “еско-північ”
wp-content/uploads/2016/02
  Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць За Умовами Праці
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/01
  Аналітична хімія (база цт) Визначення масової частки
wp-content/uploads/2016/10
  Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів
wp-content/uploads/2016/04
  Програма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
wp-content/uploads/2016/09
  Кількість годин
wp-content/uploads/2016/02
  Практикум «Формування інформаційної компетентності вчителів історії і математики, як необхідної умови підвищення якості викладання предметів»
wp-content/uploads/2016/03
  Крок б лабораторна діагностика Неврологія з оцінкою результатів досліджень 1
wp-content/uploads/2016/11
  Неврологія з оцінкою результатів досліджень 1
  Неврологія з оцінкою результатів досліджень 1
wp-content/uploads/2016/10
  Інструкція та методика по проходженню кт
wp-content/uploads/2016/03
  Крок б лабораторна діагностика Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень 1
wp-content/uploads/2016/11
  Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень 1
wp-content/uploads/2016/01
  Урок гра "Кругом Excel "
wp-content/uploads/2016/05
  Зміст природничі науки. Екологія. Медицина Інформатика. Математика. Техніка
wp-content/uploads/2016/04
  Світ галактик. Квазари
wp-content/uploads/2016/01
  Войнихівської зош І-ІІІ ст
wp-content/uploads/2016/02
  . Срібник Володимира Великого Великий князь і державотворець України Русі (980-1015)
wp-content/uploads/2016/01
  Етногеографія України назва дисципліни
wp-content/uploads/2016/09
  Програма вступного випробування( іспиту) За ступенем «бакалавр» спеціальність: Код 271 «річковий та морський транспорт»
wp/wp-content/uploads/2016/05
  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт із загальної фізики
wp-content/uploads/2016/06
  Закон україни про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
wp-content/uploads/2016/02
  Тема: Простори векторів r 2 таr декартова система координат. Довжина вектора. Проекція вектора на вектор. Колінеарність та компланарність векторів. З історії
wp-content/uploads/2016/11
  Гістологія, цитологія та ембріологія 1
wp-content/uploads/2016/04
  Методика роботи практичного психолога
wp-content/uploads/2016/11
  Навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2016/02
  Рекомендації з підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
wp-content/uploads/2016/12
  Рішення міської ради від 03 листопада 2016 року №323-18-vii білоцерківська міська рада цільова програма розвитку туризму у місті біла церква на 2016-2017 роки 2016 р. Паспорт
wp-content/uploads/2016/04
  Про порядок забезпечення суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю доступом до бази даних про результати проведення отк
wp-content/uploads/2016/01
  Клітинний рівень організації життя
wp-content/uploads/2016/03
  Крок б лабораторна діагностика Гістологія, цитологія та ембріологія 1
wp-content/uploads/2016/07
  Загальні умови
wp-content/uploads/2016/06
  Загальні умови
wp-content/uploads/2016/04
  Охорона літосфери загальні відомості про літосферу Землі Літосфера
wp-content/uploads/2016/03
  Тригонометрична та показникова форма комплексного числа
  Розширення поняття множини дійсних чисел. Алгебраїчна форма комплексного числа. Степінь уявної одиниці
wp-content/uploads/2016/01
  Природно-ресурсний та господарський потенціал України назва вибіркової дисципліни
wp-content/uploads/2016/09
  Програма з трудового навчання «Декоративно-ужиткове мистецтво»
wp-content/uploads/2016/11
  Правила безпечного виконання водолазних робіт на об ’ єктах нафтогазового комплексу
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
  Програма додаткового фахового вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на 5 курс спеціальності
wp-content/uploads/2016/03
  Мета навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/11
  Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою. Клінічна мікробіологія
wp-content/uploads/2016/01
  Затверджую голова комітету з конкурсних торгів пат "Укргазвидобування"
wp-content/uploads/2016/09
  Інформація про інофірми, які працюють в паливно-енергетичному комплексі. Різне. Видається з 1 січня 1994 року №514 техніко-економічний аналіз діяльності пек за cічень сер пень 2016 року
wp-content/uploads/2016/04
  Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня
wp-content/uploads/2016/01
  Правила знаходження похідної функції. Друга похідна, її механічний зміст. Похідна від функції заданої неявно, параметрично заданих функцій. Монотонність функції. Екстремум функції
wp-content/uploads/2016/04
  Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
wp-content/uploads/2016/10
  Професійний стандарт фахівець з цифрового маркетингу зміст
wp-content/uploads/2016/12
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання директора кп «Крижопільблагоустрій»
wp-content/uploads/2016/02
  Экология предприятия. 2015. №2. С. 38-45. Володимир Порєв
  Беспалько Наталя Вікторівна, учитель української мови І літератури Медіапідхід до формування національно свідомого громадянина фрагменти урок
  Конспект №18 з предмету «Захист Вітчизни»
wp-content/uploads/2016/09
  Сучасні стратегії електронного бізнесу (дисципліна вільного вибору, 2 курс)
wp-content/uploads/2016/02
  Навчальний рік 10 клас ( 48 балів) Завдання І. Тестові завдання
wp-content/uploads/2016/11
  Звіт за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах робочого часу викладачі Тема ндр: Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності
  Гістологія, цитологія та ембріологія
wp-content/uploads/2016/10
  Україна волинська обласна державна адміністрація управління освіти, науки та молоді
wp-content/uploads/2016/05
  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про землеустрій»
wp-content/uploads/2016/01
  Теоретичні питання для підготовки до екзамену з математики в групі кв-14-1/9 Системи лінійних рівнянь
wp-content/uploads/2016/04
  Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня
  Ультразвукові методи дослідження
wp-content/uploads/2016/06
  Розпорядження n 438 від 11. 11. 2013 Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян
wp-content/uploads/2016/05
  Обґрунтування необхідності створення програми
wp-content/uploads/2016/03
  Семестр: 8 Обсяг дисципліни
wp-content/uploads/2016/05
  Урок №13-14 Тема: Юрій Яновський
wp-content/uploads/2016/10
  7 Круль В. П., Паламарюк М. Ю., Круль Г. Я
wp-content/uploads/2016/07
  Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом
  Медичні закупівлі на Prozorro: перші кроки Аналітичний огляд Гліб Канєвський Ольга Зеленяк зміст вступ
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція охоплює 10 розділів, а саме: Загальні положення
wp-content/uploads/2016/04
  Програма вступного фахового іспиту на 2-3 курс для отримання окр «Бакалавр» абітурієнтами з окр «Молодший спеціаліст»
  Пояснювальна записка До вищого навчального закладу на 2 курс спеціальності 022 «Дизайн» приймаються особи, що отримали які мають повну загальну середню освіту, отримали повну загальну середню освіту
wp-content/uploads/2016/05
  Характеристикою електричного поля, що не залежить від властивостей середовища є
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання на 5 курс для здобуття освітнього рівня
  Програма фахового вступного випробування
wp-content/uploads/2016/08
  Регіональна схема формування екологічної мережі
wp-content/uploads/2016/03
  Перелік питань до заліку
  Соціальна структура суспільства, основні елементи
wp-content/uploads/2016/07
  Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців
wp-content/uploads/2016/12
  Проблеми розвитку
wp-content/uploads/2016/04
  Український союз промисловців І підприємців вих. №08-2-265 від 21. 04. 2016р. Керівникам підприємств
wp-content/uploads/2016/11
  Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Знаходиться за адресою
wp-content/uploads/2016/06
  Положення про "телефон довіри" Київської обласної державної адміністрації n 411, 23. 10. 2013, Розпорядження, Київська обласна державна адміністрація розпорядження
wp-content/uploads/2016/04
  Інформація про центр надання адміністративної послуги Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
  Картка адміністративної послуги
wp-content/uploads/2016/11
  Монографія За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки І техніки України I. A. Шувара Івано-Франківськ «Симфонія форте» 2015
wp-content/uploads/2016/09
  Конкурс кейсів з ксв 10 зменшення нерівності
  Vii національний конкурс кейсів з ксв ціль №5: Досягнення гендерної рівності та надання рівних із чоловіками можливостей розвитку для жінок та дівчат Роль бізнесу
wp-content/uploads/2016/11
  Український форум з управління Інтернетом
wp-content/uploads/2016/02
  Законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
wp-content/uploads/2016/04
  Програма вступних випробувань для вступників на напрям 024 «Хореографія» ос «Магістр» Київ 2016 пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/10
  Конкурсу «Закохатися в осінь з Yamamay!»
wp-content/uploads/2016/03
  Хімія одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини
wp-content/uploads/2016/10
  Сулема О. К., студ. (гр. Км-51м, фпм нтуу
wp-content/uploads/2016/01
  Рішення Київської міської ради №
wp-content/uploads/2016/09
  Урок №3Практична робота 3
wp-content/uploads/2016/04
  Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (Частина ІІ)
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
wp-content/uploads/2016/09
  “1917/1918” Наталія Городня
wp-content/uploads/2016/02
  Екологічний моніторинг промислових викидів в атмосферу
wp-content/uploads/2016/01
  +Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах
wp-content/uploads/2016/04
  Рішення Вченої ради від 27. 01. 20167року
wp-content/uploads/2016/03
  Положення про умови І порядок організації та проведення Третього інтерактивного освітнього фестивалю арсенал ідей 05 09 квітня 2017р. Київ 2017 зміст загальні положення Організаційний комітет
wp-content/uploads/2016/12
  Додаток до рішення Курахівської міської ради від 16. 12. 2016 № vii/22-21 виконавчий комітет Курахівської міської ради система управління якістю (дсту iso 9001: 2009) Настанова з якості Вступ
wp-content/uploads/2016/07
  Розпорядження від 10 червня 2016 року №246 м. Київ Про видачу та переоформлення ліцензій на освітню діяльність закладам освіти
wp-content/uploads/2016/04
  Німеччина «Освітній процес, сучасні методики викладання та організація наукових досліджень: досвід Міжнародного університету Шиллера»
wp-content/uploads/2016/03
  №1 Тема: Особливості ефективного використання
wp-content/uploads/2016/04
  Витоки проблеми правового регулювання
  Анотація навчальної дисципліни «Сучасні технології високопродуктивних обчислень» Дисципліна «Сучасні технології високопродуктивних обчислень»
wp-content/uploads/2016/11
  Лекція Методична система початкового курсу інфор­матики. Облаштування кабінету інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроків інформатики
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція тема будова біосфери та її функціонування біосфера
wp-content/uploads/2016/11
  Методичні рекомендації до викладання питань про носіїв повідомлень, інформаційних процесів
wp-content/uploads/2016/03
  Композиція ос бакалавр
directory wp-content uploads