Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Дизайн і реклама. Види дизайну та особливості, реклама, як художнє явище сучасного світу»

«Дизайн і реклама. Види дизайну та особливості, реклама, як художнє явище сучасного світу»
Дата конвертації15.05.2017
Розмір71.9 Kb.

Тема: «Дизайн і реклама. Види дизайну та особливості, реклама, як художнє явище сучасного світу»

Мета: сформувати в учнів поняття про дизайн як засіб формування предметного середовища; поглибити знання й визначити види дизайну та їхні особливості; розглянути рекламу, як художнє явищі сучасного світу; ознайомити з класифікацією реклами; виховувати інтерес до творчої діяльності дизайнера; виховувати патріотизм та поглиблювати національну самоідентифікацію учнів.

Обладнання: комп’ютерна презентація, мультимедійне обладнання, підручник, дидактичний матеріал, олівці, фломастери, ватман.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.


Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть – називати і характеризувати види дизайну і реклами, створювати дизайн театральної афіші і рекламного буклета.

ХІД УРОКУ

1. Організація класу

Учні об’єднані в 2 групи.2. Постановка проблемного питання

Відомий німецький філософ XVIII ст. І. Кант назвав світ речей, що нас оточує, «другою природою». Людина створила предмети для того, щоб полегшити своє життя, зробити його зручним. Чи може людину задовольнити лише користь? Сучасний світ насичений безліччю предметів. Як же не розгубитися й вибрати те, що тебе задовольнить?Проблемне запитання: Як же не розгубитися в різноманітті дизайну і реклами і вибрати те, що тебе задовольняє?

3. Повідомлення теми уроку

4. Очікувані результати

Що ви очікуєте від цього уроку?

5. Оголошення мети уроку та актуалізація знань учнів

 • Із чого складається середовище сучасної людини?

 • Що хотілось би вам у ньому змінити?

 • Чи треба в ньому творити за законами краси?

6. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах.

Учитель роздає всім учням-учасникам груп інформацію по питаннях для розгляду і ставить перед ними завдання протягом 3 хвилин ознайомитись з навчальним матеріалом, підготуватись до доповіді по цих питаннях. Під час доповіді однієї групи інша група уважно слухає та продумує запитання для обговорення до доповідачів.

Матеріал для І групи

1. Дизайн як засіб формування предметного середовища

Дизайн — це, перш за все, творчий процес і сам результат художньо-технічного проектування предметного середовища орієнтованого на досягнення повної відповідності предметів потребам людини, як утилітарним, так і естетичним.

Людину, яка займається цим видом діяльності, називають дизайнером.Історію архітектури пишуть за пам’ятками архітектури або фотографіями та гравюрами втрачених об’єктів, кресленнями й малюнками-фантазіями нездійсненних проектів, історію мистецтва — завдяки зібранням у музеях образотворчого мистецтва і картинних галереях, приватним колекціям картин, а історію дизайну — за шедеврами дизайнерської діяльності.
Художня галерея, також Картинна галерея, або Пінакотека - приміщення з декількома залами, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).


Дизайн поділяється на певні галузі:

 • промисловий (знаряддя праці, механізми, побутова техніка, транспортні засоби, меблі)

 • дизайн середовища (міське оточення, інтер’єри, світловий дизайн)

 • дизайн процесів (дизайн церемоній, дизайн-програми),

 • графічний (шрифти, поліграфія, веб-дизайни, товарні знаки, мобільний дизайн)

 • ландшафтний (створення штучних ландшафтів)

 • архітектурний

 • дизайн одягу, взуття, аксесуарів

Якими б різноманітними не були галузі дизайну, дизайнери дотримуються основних вимог — це простота, зручність і практичність, естетична цінність (краса).
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Перші промислові дизайнери з’явилися ще у XVIII ст. в Англії, що було пов’язано, перш за все, з діяльністю Дж. Веджвуда і розвитком промислового виробництва набивних тканин.

Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Велика заслуга в розвитку дизайну належить німецькому архітекторові Вальтеру Гропіусу, який заснував школу дизайну «Баухаус».

Дискусія.

Матеріал для ІІ групи

Характеристика видів дизайну.

Промисловий дизайн охоплює широке коло об’єктів - від домашнього начиння до високотехнологічних, науковомістких виробів. У світі дизайнерської думки відомі такі імена, як АлварАалто, ПаолаНавоне, СтаркФіліпп, Армані Джорджо. (Демонстрація дизайнерських розробок транспортних засобів, світильників, побутової техніки тощо.)

Ландшафтний дизайн — мистецтво благоустрою та організації садово-паркових насаджень — сягає своїм корінням давнини. Особливої популярності сади набули при дворах і володарів країн Сходу, наприклад, усім відомі так звані висячі сади Семіраміди.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Висячі Сади Семіраміди - одне з семи чудес світу, що було розташоване у легендарному Вавилоні.

Термін «ландшафтний дизайн» виник у XX ст. в Західній Європі. Завдяки зеленим насадженням організовується красивий навколишній простір, що гармонійно поєднується з архітектурними комплексами та спорудами. Елементами ландшафтного дизайну є газони, окремі дерева або групи, квітники, великі декоративні елементи (озеро, фонтан, каміння, скульптура) та малі архітектурні форми (альтанки, світильники зовнішнього освітлення, сходи, стенди для афіш і реклами, меморіальні дошки, міські вуличні меблі).

Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
Ландшафтна архітектура - об'ємно-просторова організація території, об'єднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, що несе певний художній образ. Подібно архітектурі і містобудуванню ландшафтне мистецтво належить до просторових видів мистецтва.
Меморіальна до́шка або пропа́м'ятна таблиця або пропам'ятна дошка - плита, зазвичай з довговічного каменю (мармуру, граніту) чи металевого сплаву (бронза, чавун), що увічнює пам'ять про знамениту особу або подію.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Мала архітектурна форма (МАФ), мала архітектура - об'єкти обладнання та благоустрою території, які задовольняють утилітарні та естетичні потреби людини.Графічний дизайн створює гармонійне й ефективне візуально-комунікативне середовище, він формує візуальний «ландшафт» сучасності. Терміном «графічний дизайн» часто позначають як сам процес дизайну, за допомогою якого створюється комунікація, так і результат, що його отримали по завершенні роботи.

Художник-дизайнер бачить будь-який предмет як певну частину предметного середовища. Дизайн сьогодні перетворився на один із символів сучасної цивілізації.

Дискусія.

Слово вчителя: ілюстрації до видів дизайну.

Проміжний підсумок – запитання до учнів – Тож яку користь приносить людям дизайн?

2. Роль реклами в сучасному суспільстві

Матеріал для випереджаючого завдання

Доповіді учнів про рекламу і її місце в житті людей.

І учень

Ще одна невід’ємна риса сучасності - це реклама. За досить малий проміжок часу реклама міцно увійшла в наше життя.Реклама — це процес, сутність якого полягає в поширенні засобами медіаканалів чи якимось іншими засобами інформації про твори, послуги тощо серед певної аудиторії з метою їх популяризації. Чудовий вислів є у поета В. Маяковського про сутність реклами:

«Жодна, навіть найкраща справа не рухається без реклами. Зазвичай уважають, що треба рекламувати тільки щось погане — хороша річ і так піде. Це найбільш хибна думка. Реклама — це ім’я речі. Реклама постійно повинна нагадувати про будь-яку, навіть чудову річ»

ІІ учень

Чудово створена реклама, як мистецький твір, породжує у глядачів позитивне мислення.

Позити́вна психоло́гія - галузь психології, яка займається дослідженням позитивних аспектів психіки людини. На відміну від орієнтації класичної науки на психологічні проблеми та патології, основними темами досліджень галузі є щастя, оптимізм, потік, довіра, прощення та солідарність.
Твір мистецтва, художній твір - об'єкт, що володіє естетичною цінністю; матеріальний продукт художньої творчості (мистецтва), свідомої діяльності людини.
У світі реклами панують любов, краса, вірність, дбайливість та інші вічні моральні цінності.
Мора́льні ці́нності - моральні зразки, поняття, вимоги, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтувати себе в ньому.
Завдяки рекламі ми завжди в курсі культурних подій. З екранів телевізорів, у транспортних засобах, на вулицях міста вона інформує нас про мистецькі виставки, прем’єри вистав і фільмів, циркові гастролі та виступи відомих артистів, спортивні змагання. Велика роль у створенні високохудожньої рекламної продукції належить дизайнерам.

Рекламу можна класифікувати за призначенням (комерційна, соціальна, політична), а також за способом розповсюдження інформації: радіо та телереклама, публікації в пресі, поліграфічна, реклама в Інтернеті. За місцем розміщення реклама має безліч варіантів. Найбільш різноманітна вулична реклама, яка вирізняється розмірами, конструкцією, місцем розташування на вулицях населених пунктів.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Реклама в сучасному світі відіграє ключову роль. Не можна уявити наше життя без неї, вона стала найпоширенішим засобом популяризації мистецтва. У кращих своїх зразках реклама прищеплює високі моральні цінності та особливо позитивне мислення.

Фронтальне опитування:


 • Як часто і де ви зустрічаєтеся з рекламою? Чи багато її в нашому житті?

 • Пригадайте, що у вашій родині зробили під впливом реклами (купили щось або відвідали концерт, виставу, конкурс тощо).

6.Закріплення нових знань

Діти, давайте подумаємо:

 • Яким чином взаємопов’язані дизайн і реклама?

Висновок до вивченого:

Отже, Дизайн — (відповідь учня) це комплексна художньо-технічна діяльність спрямована на формування предметного середовища.

Реклама — (відповідь учня) це процес, сутність якого полягає в поширенні засобами медіаканалів чи якимись іншими джерелами інформації про товари, послуги тощо серед певної аудиторії з метою їх популяризації.

7. Практичне завдання:

Слово вчителя:

Шановні учні, я переглядав теми, котрі ви вивчаєте з української літератури, і побачив, що нещодавно ви читали чудову п’єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Цей твір Котляревського перетворив у театральну оперу геній української музики композитор Микола Лисенко, ця опера, від 1889 року, відколи відбулася її прем’єра у Одеському оперному театрі і до сьогодні не сходить зі сцени провідних театрів світу.

Мико́ла Віта́лійович Ли́сенко (10 (22) березня 1842(18420322), с. Гриньки, нині Глобинський район - 24 жовтня (6 листопада) 1912, Київ, нині Україна) - український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
Украї́нська му́зика починає свій відлік з часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи музичного мистецтва - народну і професійну, академічну і популярну музику. Нині українська музика в її різноманітності звучить в Україні та далеко за її межами, вона й далі розвивається в народній та професійній традиціях, вона є предметом вивчення науковців.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Оде́ський націона́льний академі́чний теа́тр о́пери та бале́ту - найстаріший оперний театр України. Найкращий театр Одеси та України на момент побудови.

Практичне завдання нашого уроку буде: для І групи – створити дизайн театральної афіші до вистави Наталка Полтавка; для ІІ групи – створити дизайн рекламного буклету до вистави «Наталка Полтавка».

Інструктаж до виконання практичного завдання

1. Робочі інструменти використовувати за призначенням.

2. З ножицями працювати обережно, тому що вони гострі.

Розробку предмета виконують в ескізному варіанті на аркуші паперу формату А2 (І група), А4 (ІІ група) графічними матеріалами.

Учні працюють за такими етапами:

1. Генерація ідеї.

2. Виконання ескізів.

3. Візуалізація.

Захист виконаних робіт

Кожна група починає захист з реклами.1 група розпочинає захист з пісні з опери.

 • Керівник кожної з груп робить оцінку діяльності на уроці всіх членів груп.

Учні оцінюють (найбільш яскраві дизайнерські винаходи)

8. Підсумок уроку.

Вирішення проблемного запитання

Рефлексія

Чи сподобався вам сьогоднішній урок?

Чи справдилися ваші очікування щодо уроку?

Про що ви дізналися на цьому уроці?

Що вам найбільше сподобалося?

9. Оцінювання учнів. • Обладнання
 • Очікувані результати
 • 1. Організація класу
 • 3. Повідомлення теми уроку 4. Очікувані результати
 • 6. Вивчення нового матеріалу
 • Матеріал для І групи 1. Дизайн як засіб формування предметного середовища Дизайн
 • Дизайн поділяється на певні галузі: промисловий (знаряддя праці, механізми, побутова техніка , транспортні засоби
 • Матеріал для ІІ групи Характеристика видів дизайну.
 • Західній Європі
 • Слово вчителя
 • 2. Роль реклами в сучасному суспільстві Матеріал для випереджаючого завдання Доповіді учнів про рекламу і її місце в житті людей.
 • І учень
 • ІІ учень
 • 6.Закріплення нових знань Діти, давайте подумаємо
 • 7. Практичне завдання
 • Інструктаж до виконання практичного завдання
 • Розробку предмета виконують в ескізному варіанті на аркуші паперу формату А2 (І група), А4 (ІІ група) графічними матеріалами.
 • 1. Генерація ідеї. 2. Виконання ескізів. 3. Візуалізація. Захист виконаних робіт
 • 8. Підсумок уроку. Вирішення проблемного запитання