Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи

Скачати 203.55 Kb.

Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи
Скачати 203.55 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір203.55 Kb.
ТипУрок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ордена "Знак Пошани" вище професійне училище № 75

Методична розробка

уроку виробничого навчання на тему:

«Дизайн слайдів презентації.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.Захист залікової роботи»
Майстер виробничого навчання

Бойко Анна Євгеніївна

2014 рікПрофесія: «Оператор комп’ютерного набору.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Тема програми: Технологія комп’ютерної обробки інформації

Тема уроку: Дизайн слайдів презентації.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Захист залікової роботи
Мета уроку:

Навчальна: розкрити можливості ефективного використання комп'ютерних технологій при створенні презентації; перевірити знання та здобуті практичні навички учнів на уроках: «Інформатики» та «Інформаційних технологій» через захист учнівських презентацій з теми «Power Point», а також дотримуватись правил техніки безпеки;

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.Розвиваюча: розвивати інтелектуальні та творчі здібності учнів, формувати навички пошукової роботи, аналізу інформації, уміння аргументувати та відстоювати свою точку зору;

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].Виховна: виховувати в учнів почуття поваги та любові до обраної професії.

Тип уроку: урок перевірки навчальних досягнень учнів

Вид уроку: урок - залік
Оснащення уроку:

Дидактичне забезпечення: журнал виробничого навчання;

план уроку виробничого навчання; критерії оцінювання, інструкційна картка,

інструкція з охорони праці, презентаційні роботи учнів;

Матеріально - технічне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, програмне забезпечення MS Power Point;Між предметні зв'язки: охорона праці, інформатика, інформаційні технології.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Хід уроку

I. Організаційна частина. (10хв)

1.1. Перевірка наявності учнів

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку

1.3. Інструктаж з техніки безпеки та допуск до уроку.

- Перевірка знань учнів з техніки безпеки (додаток 1)

1.4. Розміщення учнів за групами команд
II. Вступний інструктаж. (20хв)

Попередня робота: напередодні уроку група учнів була поділена на IV команди. В складі кожної команди - 6 учнів. Кожна з команд методом жеребкування обрали теми для презентацій і ознайомилися з критеріями оцінювання своїх робіт. З числа учнів цієї ж навчальної групи була створена команда експертів.

Же́реб, жеребо́к (рос. жребий, англ. lot, нім. Los) - метод, уживаний з метою встановлення певної черговості, прав та обов'язків на що-небудь, оснований на випадковості.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

Їх завдання – об’єктивно оцінити роботи своїх колег, вказати на недоліки та допущені помилки при виконанні роботи, а також звернути увагу на позитивні сторони виконаних робіт.

Протягом підготовчого етапу майстер виробничого навчання надає допомогу та консультує учнів щодо правильності виконання залікових робіт.2.1. Майстер виробничого навчання повідомляє тему і мету уроку (тему

презентує на слайді).

Вступне слово майстра

Тема сьогоднішнього уроку: «Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи». На попередніх курсах навчання ми вивчали основні програми персонального комп’ютера - «Операційна система Windows», «Текстовий редактор Word», «Електронна таблиця Excel», «Робота з базами даних у СУБД Access», «Робота з презентацією в програмі Power Point».

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.

І цей урок я пропоную провести у формі заліку.

Теми залікових робіт:

1. «Операційна система Windows»

2. «Текстовий редактор Word»

3. «Електронна таблиця Excel»

4. «Робота з презентацією в програмі Power Point»

Мета уроку полягає у представлені презентації кожною з команд, у розкритті даної теми (чи засвоїли учні теоретичний матеріал з предметів інформатика та інформаційні технології), чи вміють учні правильно оформлювати та презентувати свої роботи.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.Умови проведення залікової роботи

Всі учасники команд повинні:

 • знайти матеріал до обраної презентації;

 • створити презентації;

 • скласти план;

 • обрати шаблон оформлення (фон слайдів презентації);

 • використати до слайдів графічні, ілюстративні об’єкти;

 • використати ефект анімації;

 • обрати «лідера» групи, щодо виступу залікової роботи.

ІІІ. Поточний інструктаж.(50хв)

  1. Захист залікових робіт учнів.

  2. Показ презентацій.

Під час проведення захисту презентацій кожен учень команди надав коротку характеристику обраної теми та захищав свою презентацію. Час перегляду презентації 10-15хв.

  1. Критерії оцінювання презентацій. (додаток 2)

  2. Інструкційні картки (додаток 3)

3.5 Контроль за дотримання правил техніки безпеки.

3.6 Проблемні питання. Опитування учнів. (додаток4)

Після кожного виступу учня - доповідача майстер виробничого навчання проводила опитування по кожній темі для всіх команд. 1. Заключний інструктаж (30хв)

  1. Аналіз знань, умінь і навичок, оцінки трудової і технологічної дисципліни, допущених помилок, дотримання техніки безпеки праці.

   Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

   Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.  2. Об’явлення і аргументація оцінки.

Після закінчення перегляду презентацій кожна із команд оцінювала та аналізовувала презентацію своїх суперників.

Майстер виробничого навчання разом із капітанами команд підводе підсумки по оцінюванню презентацій. Шляхом обговорення визначають місця, які посіли команди. (додаток 5).

Капітани команд оголошують оцінки кожної бригади й вказують на переваги та недоліки виконаного завдання.

Майстер підводить загальні підсумки заняття, визначає найбільш активних учнів (які брали участь в опитуванні), оцінює правильність та якість вирішення виробничого завдання. Виставляє оцінки.


V. Домашнє завдання. (10хв)

Створити презентацію з 5-7 слайдів на тему: «Мій рідний край».

Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті;

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

до малюнків обов’язково робити надписи. Використати всі можливості використання програми MS Power Point.

Додаток 1

Інструкція з техніки безпеки

Під час роботи в комп'ютерному залі учні повинні дотримуватися таких правил: 1. Спокійно заходити в комп'ютерний зал, не штовхатись.

 2. Залишати у спеціально відведеному місці свої сумки та портфелі, із собою брати тільки зошити, ручки, підручники і дискети.

  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.  1. Сідати лише за постійно призначені комп'ютери.

   1. Суворо забороняється:

  • доторкатися задніх стінок комп'ютера і кабелів;

  • доторкатися до проводів живлення і заземлення;

  • доторкатися екрана монітора і його задньої стінки;

  • вимикати і вмикати комп'ютер без дозволу вчителя;

  • класти книги, зошити на клавіатуру або "мишку";

   Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.

   Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.  • працювати з мокрими руками або в мокрому одязі.

  1. Перед початком роботи:

  • впевнитись у відсутності видимих пошкоджень;

  • сісти так, щоб лінія зору припадала на центр екрана:

  • увімкнути комп'ютер.

  1. Під час роботи:

  • стежити за справністю комп'ютера;

  • плавно і легко натискати на клавіші клавіатури і "миші";

  • не допускати різних і грубих ударів по клавішах;

  • дискети і конвусти до них тримати на системному блоці;

  • зошит і підручник тримати на столі біля клавіатури;

  • міняючи дискету, вільну дискету класти в конвуст;

  • не пробувати самостійно ремонтувати комп'ютер;

  • при роботі за комп'ютером не вставати;

  • не натискати клавіші на сусідньому комп'ютері;

  • не залишати комп'ютер без нагляду;

  • не покидати зал без дозволу вчителя.

  1. При пожежі та інших аварійних випадках негайно припинити роботу, вимкнути комп'ютер і залишити приміщення.

   Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

   Про те, що трапилось повідомити вчителя.

  2. Після завершення роботи:

  • вимкнути комп'ютер кнопкою "POWER"

  • вийняти дискету, вкласти її в конвуст;

  • дискети покладати на системному блоці;

  • залишити комп'ютерний зал.

Додаток 2


Критерії оцінювання презентації

Максимум

балів

Оцінювання

учнями

Оцінювання

майстра

Створення слайдів


Перший слайд з назвою роботи

10Мінімум 15 -17слайдів

10Використані різні можливості Power Point (зміна слайдів, звук, графіка, об’єкти, ефекти анімації)

10Творча робота учнів

10Організація


Текст добре читається, ідеї подання матеріалу програми виконані в певному порядку

10Є логіка в представленні слайдів

10Презентація естетично оформлена

10Є надписи під малюнками (об’єктами) та текстами

10Співпраця


Учні ефективно працюють як команда, в якій кожен відповідає за свою ділянку роботи

10Оцінення виступу «лідера» команди

10


Всього балів


100Остаточна оцінка:

Примітка: Кожна презентація має бути переглянута і оцінена іншими командами і вчителем.
Додаток 3

Інструкційна картка
Тема: Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи.

Хід виконання:

Кожен учень повинен опанувати основи знань, критично їх засвоїти. Він повинен уміти знаходити знання, яких не вистачає, знати, де їх можна знайти і як ними скористатися, адже « мудрим ніхто не вродився, а навчився», «навчити можна лише того, хто хоче вчитися».Представлення команд

І команда

Тема захисту презентації: «Операційна система Windows»Склад команди:

 • Коляса Оксана – командир команди;

 • Котенко Тетяна – закріплена за пошуком матеріалу до презентації;

 • Батечко Аліна – визначає «Шаблоно формлення» (Фон) презентації;

 • Сосницька Карина - обирає та визначає графічні об’єкти в слайдах презентації;

 • Харіна Анастасія та Коляса Оксана – створювали презентацію та опрацьовували її.

 • Попович Сніжаназахищає презентацію;

p2240027

ІI команда

Тема захисту презентації: «Текстовий редактор Word»Склад команди:

 • Ребдева Тетяна – командир команди;

 • Бабич Тетяна – закріплена за пошуком матеріалу до презентації;

 • Квітка Тетяна – визначає «Шаблон оформлення» (Фон) презентації;

 • Кузьмич Максим – обирає та визначає графічні об’єкти в слайдах презентації;

 • Спаський Андрій та Біляк Аліна – створювали та опрацьовували презентацію.

 • Аксютина Аліна– захищає презентацію;

p2240021

ІII команда

Тема захисту презентації: «Електронна таблиця Excel» • Драна Оксана – командир команди;

 • Чорна Катерина – закріплена за пошуком матеріалу до презентації;

 • Ташніченко Катерина – обирає «Шаблон оформлення» (Фон) презентації;

 • Козмарьова Олександра та Коломоєць Ірина - створюють презентацію та опрацьовують її.

  Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення. • Чурсіна Аліна – захищає презентацію;p2240023

ІV команда

Тема захисту презентації: «Робота з презентацією в програмі Power Point»Склад команди:

 • Романець Денис – командир команди;

 • Романець Вікторія – закріплена за пошуком матеріалу до презентації;

 • Клець Кристина – обирає «Шаблон оформлення» (Фон) презентації;

 • Дем’яненко Андрій та Кравець Євген – створювали презентацію та опрацьовували її;

 • Залізняк Аліна – захищає презентацію.

p2240025

Критерії оцінювання презентацій

Максимум

балів

Оцінювання учнями


Команди IКоманди

II


Команди

III


Команди

IV

Створення слайдів
Перший слайд з назвою роботи

10

Мінімум 15 -17слайдів

10

Використані різні можливості Power Point (зміна слайдів, звук, графіка, об’єкти, ефекти анімації)

10

Творча робота учнів

10

Організація
Текст добре читається, ідеї подання матеріалу програми виконані в певному порядку

10

Є логіка в представленні слайдів

10

Презентація естетично оформлена

10

Є надписи під малюнками (об’єктами) та текстами

10

Співпраця
Учні ефективно працюють як команда, в якій кожен відповідає за свою ділянку роботи

10

Оцінення виступу доповідача команди

10
Всього балів


100

Остаточна оцінка:
Додаток 4

Додаткові питання для закріплення матеріалу

З теми «Операційна система Windows»

 • Які функції керування бере на себе «Операційна система Windows»?

 • Екран Windows – робочий стіл, з чого він складається?

 • Які опції можна знайти в Головному меню (Пуск)?

 • Як знайти втрачений документ?

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.З теми «Текстовий редактор Word»

  • Дати призначення «Текстовому редактору Word»?

  • Якими способами можна зберегти щойно створений документ?

  • Назвати основні операції введення документа.

  • Назвати основні операції редагування документа.

  • Назвати основні операції форматування документа.

  • Призначення таблиць у документі Word.

З теми«Електронна таблиця Excel»

  • Що таке електронна таблиця?

   Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.  • Яка відмінність між програмами: текстовим редактором Word і електронною таблицею Excel?

   Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.  • Що таке книга, що таке аркуш?

  • Дати визначення функцій.

   Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

   За допомогою Майстра формул що можна обчислити?

З теми «Робота з презентацією в програмі Power Point»

 • Що таке презентація?

 • У чому переваги використання презентації?

 • Які існують елементи оформлення презентації?

 • Коли доцільно використовувати анімації на слайдах?


Додаток 5

Результат захисту «Презентацій»

П.І.П. участника

Назва


презентацій

Перший слайд з назвою роботи


Мінімум 15 -17слайдів

Використані різні можливості Power Point (зміна слайдів, звук, графіка, об’єкти, ефекти анімації)

Творча робота учнів

Текст добре читається, ідеї подання матеріалу програми виконані в певному порядку

Є логіка в представленні слайдів

Презентація естетично оформлена

Є надписи під малюнками (об’єктами) та текстами

Учні ефективно працюють як команда, в якій кожен відповідає за свою ділянку роботи

Оцінення виступу доповідача команди

Загальна кількість балів

Призові місця
Попович С.М.

ОС «Windows»

10

10

10

8

8

10

9

10

8

10

93

III

Аксютіна А.В.

MS «Word»

10

10

10

10

10

10

10

10

9

10

99

I

Чурсіна А.В.

MS «Excel»

10

10

10

9

10

10

10

10

9

10

98

II

Залізняк А.С.

«Power Point»

10

8

10

8

9

10

9

10

8

8

90

IV


Скачати 203.55 Kb.

 • Додаток 2
 • Всього балів
 • Назва
 • Попович С.М.