Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДизайн слайдів

Скачати 65.15 Kb.

Дизайн слайдів
Скачати 65.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір65.15 Kb.
  1   2

Дизайн слайдів

Слово «дизайн» запозичене з англійської мови, де термін «design» означає «задум», «проект».

Запози́чення - елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
В українській мові значення цього слова було дещо змінено, ми розуміємо під ним оформлення, художньо-естетичне проектування.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Знання базових аспектів дизайну стануть вам у пригоді, якщо ви хочете, щоб створена презентація мала вигляд професійно виконаного проекту чи навіть витвору мистецтва.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Серед основних аспектів художнього конструювання слайдів варто виділити текстове оформлення, композицію об'єктів, дизайн кольорів і використання спецефектів, насамперед анімації.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Спецефект, або спеціальний ефект (в англ. мові вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX) - спільна назва технологічних прийомів в кінематографі, на телебаченні і в відеоіграх, що застосовується для візуалізації сцен, які не можуть бути зняті звичайним способом.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

Особливості текстового оформлення

Текст був і залишається головним джереломі нформації. Його дизайн значною мірою впливає на те, як читач сприймає презентацію. Слідмати на увазі, що більшість сучасних професійних шрифтів не можуть бути «гарними» чи «поганими» самі по собі — вони можуть підходити або не підходити до конкретного випадку.

Шрифти, використані на слайдах, мають легко читатися, бути гармонійними та відповідати темі. Все це визначають параметри шрифту: його гарнітура й написання, товщина і розмір літер, довжина рядка, відстань між словами та рядками.

Гарнітура (англ. Typeface, від нім. Garnitur – комплект) - сімейство накреслень шрифтів, що мають загальні стильові особливості та різні деталі рисунку знаків (в деяких випадках гарнітура складається з одного накреслення).
Текст не має бути надто дрібний, цедуже ускладнює його читання, однак не варто вибирати й занадто крупний шрифт для заголовків. Важливо також, щоб шрифт був доречний: скажімо, шрифт у старовинному стилі не можна застосовувати в рекламі сучасної техніки. Не варто зловживати текстовими ефектамиWordArt і декоративними шрифтами.

Одним із важливих параметрів шрифту є наявність чи відсутність у його літер засічок.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Гарнітури і ззасічками типу Times можуть бути використані для великих масивів тексту, які рідко трапляються у презентаціях. Тому найчастіше весь текст презентації записують шрифтом без засічок, наприклад Arial. Важливу інформацію краще виокремлювати кольором і напівжирним шрифтом, а не зміненням гарнітури. Слід завжди дотримуватися принципу однотипності: для певного виду інформації (заголовків, основного тексту, пояснень тощо) на всіх слайдах потрібно використовувати один шрифт.

Варто пам'ятати, що люди не читають інформації зі слайдів, а лише переглядають її. Тому для полегшення сприйняття інформації аудиторією доцільно структурувати текст, використовуючи не суцільнійого блоки, а списки, як це, зокрема, передбачено в усіх стандартних шаблонах програми PowerPoint.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Аудиторія Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.

Розміщення об'єктів на слайдах

Будь-яку композицію, зокрема й слайд, можна поділити на складові, від просторового співвідношення яких залежить сприйняття всієї композиції.

Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Спосіб розміщення елементів на слайді та їхні розміри є дуже важливими, оскільки саме вони визначають, як глядач сприйматиме інформацію.

Є різні методи об'єднання та розділення елементів. Групування схожих об'єктів дає змогу швидко зрозуміти структуру композиції: людина сприймає групу як одне ціле, а елементи з-поза її меж — як явно відмінні. Якщо на слайді є кілька груп, їх варто відокремлювати пропусками або лініями. Вирівнювання, що візуальноп оєднує кілька елементів, ефективне для тексту, зображень, кнопок, гіперпосилань та їхніх комбінацій. Найкраще сприймаються об'єкти, які вирівняно за верхнім і лівим краями, оскільки це відповідає природному сприйняттю людини. Ще один прийом — ритм, який пов'язує між собою елементи за допомогою повторення спільних стилістичних особливостей або розміщення.

Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.
На понятті ритму ґрунтуються списки та використання однакового стилю для заголовків одного рівня у межах усієї презентації.

Стандартні просторові відношення головних складових слайда можна визначити із шаблонів, які пропонує программа PowerPoint. Зокрема, ширина рамок для заголовків та основного тексту становить близько 90 % від ширини слайда, висота рамки для заголовків у більшості випадків — 17 %, а для основного тексту — близько 2/3 відвисоти слайда.

Якщо текст оформлено у дві колонки чи на слайді розміщено кілька об'єктів, то призначену для них область буде поділено на потрібну кількість рівних частин.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
У більшості випадків об'єкти розташовані симметрично відносно вертикальної осі. Нижнє поле становить близько 10 % вертикального розміру слайда і призначене для відображення нижнього колонтитула, дати й номера сторінки.

Якщо на слайдах має бути логотип, його краще розташувати в лівому верхньому куті або зверху в центрі. Тут можна також розмістити різні додаткові об'єкти — кружечки, зірочки, лінії тощо, які мають гармоніювати з логотипом, а в разі, коли логотип відсутній, — замінювати його.

Під час створення презентації варто також взяти до уваги, що людина може втримувати в пам'яті сім плюс-мінус два блоки інформації. Це означає, що жодне повідомлення (наприклад, слайд) не має містити більше дев'яти змістових одиниць, інакше свідомість слухачів буде перенавантажено.

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.
Свідо́мість - здатність людини пізнавати оточуючий світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.

Дизайн кольорів

Колір є однією з головних властивостей будь-якого об'єкта. Вдалий набір кольорів на слайдах може стати основою чудової презентації навітьтоді, коли інші її аспекти будуть доволі ординарними.

Емоційна дія кольорів відома давно.

х традиційно поділяють на холодні й теплі: холодна гама створює відчуття спокою та рівноваги, тепла — радості й активності. Червоні кольори називають гарячими, жовті — теплими, блакитні — прохолодними. Темні кольори заспокоюють та пригнічують, зелений і блакитний створюють відчуття спокою, помаранчевий стимулює, але швидко втомлює, червоний — дратівний. Білий колір, утворений змішуванням усіх кольорів, є втіленням чистоти, миру та холоду.

Помера́нець або бігара́дія (Citrus aurantium, також помара́нча, помара́нч) - вид вічнозелених рослин роду цитрус, родини рутових. За походженням є гібридом мандарина (Citrus reticulata) та помело (Citrus maxima).
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Створення Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Бі́лий ко́лір - це ахроматичний колір, точніше зорова рівноважна сукупність усіх кольорів видимого спектру сонячного світла, сприймана людиною. Має найвищу яскравість, відтінок - 0. Білий колір може бути створений шляхом поєднання трьох основних кольорів - червоного, зеленого і синього (RGB-модель), або жовтого, пурпурного і блакитного (CMYK-модель) - у рівних концентраціях при найвищій яскравості.
Урахування цієї інформації дасть змогу створити на презентації відповідний до її теми настрій.

Наведений поділ є досить відносним: один і той самий колір у різному оточенні може здаватися холодним або теплим: наприклад, яскраво-червоний колір порівняно з багряним буде холодним, а поряд із синім — теплим. Слід також зважати на контраст кольорів: скажімо, сіре на жовтому тлі виглядає синюватим, а на зеленому — рожевим,

  1   2


Скачати 65.15 Kb.