Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДизайнер це, насамперед, творча людина 19 травня, 2010

Скачати 54.31 Kb.

Дизайнер це, насамперед, творча людина 19 травня, 2010
Скачати 54.31 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір54.31 Kb.

ДИЗАЙНЕР – ЦЕ, НАСАМПЕРЕД, ТВОРЧА ЛЮДИНА
19 травня, 2010

Володимир ГАЛЕГА, журналіст
Десять років тому при Університеті «Україна» було відкрито кафедру дизайну. За цей час вона випустила кілька сотень першокласних фахівців. Майже всі вони трудяться на цій специфічній ниві не лише в Україні, а й за кордоном – в Італії, Голландії, Китаї.

- Зайняти цю нішу нам було непросто, – розповідає завідувач кафедри дизайну Університету «Україна» Анатолій Ломовський.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
– Частково допомогла сприятлива кон’юнктура на внутрішньому ринку країни: «залізна завіса» давно впала і «розкріпачені» громадяни нарешті отримали можливість ближче познайомитися із «загниваючим капіталізмом». Повернувшись додому, вони вже хотіли працювати і відпочивати за новими стандартами, отримуючи ще й естетичне задоволення – як їхні колеги у Європі. На цей соціальний запит миттєво відреагував ринок праці – з’явився попит на дизайнерів. Завбачлива молодь почала масово вступати до вишів, де готували таких фахівців. Але на відміну від інших кафедр, куди запрошували переважно науковців-теоретиків, наша формувалася виключно з митців-практиків, які багато років відпрацювали на творчо-виробничих комбінатах. До того ж усі вони – члени Національної спілки художників України.
Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).
Націона́льна спі́лка худо́жників Украї́ни (НСХУ) - всеукраїнська громадська творча організація професійних митців і мистецтвознавців. Це добровільне творче об'єднання талановитих особистостей - живописців, графіків, скульпторів, майстрів декоративного мистецтва, мистецтвознавців, що генерують нові художні ідеї та проекти, осмислюють і сприяють творенню нашого життя за законами гармонії і краси.
Нині у штаті – 26 викладачів, більше половини з них – на постійній основі.

Роботу довелося починати з нуля, адже за радянських часів навіть не існувало такого поняття, як «дизайн» — лише «технічна естетика». Гуртом розробляли методологічні засади. Велику допомогу в цьому нам надала Національна академія мистецтв на чолі з президентом Андрієм Чебикіним. Спочатку кафедра готувала лише дизайнерів інтер’єрів та обладнання. Згодом з’явилася нова спеціальність – графічний дизайн, яка сьогодні дає можливість молоді з особливими потребами стовідсотково реалізувати власний потенціал.

Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.
Графічний дизайн не передбачає безпосереднього спілкування інваліда із замовником: він може спокійно працювати за комп’ютером, розробляючи, наприклад, бренди для компанії, макети книжок чи рекламних буклетів. Ми свідомо відмовилися від ландшафтного дизайну, робимо акцент не на кількості спеціальностей, а на якості підготовки студентів. Тим не менше, проектуючи інтер’єри якогось котеджу, вони обов’язково пропонують і варіанти його зовнішнього вигляду, а також навколишньої території. Тобто видають замовнику повноцінний комплексний проект. Не поспішаємо впроваджувати також промисловий дизайн – його перспектива наразі вкрай туманна. Країна позбавлена бази: старі підприємства доживають свій вік, нові об’єкти майже не будуються – товари широкого вжитку, якісний одяг, побутову, офісну техніку наразі завозять з-за кордону.
Ландшафтна архітектура - об'ємно-просторова організація території, об'єднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, що несе певний художній образ. Подібно архітектурі і містобудуванню ландшафтне мистецтво належить до просторових видів мистецтва.
Промисловий дизайн - використання комбінації прикладного мистецтва і прикладної науки для
Ширвжиток (скор. від широкий вжиток, що в свою чергу походить від радян. терм. рос. ширпотреб; широкое потребление) - термін, яким під час радянської влади в Україні позначали товари широкого вжитку (особливо продукти легкої та харчової промисловості), тобто ті, які споживалися у великій кількості широкими верствами населення.

- Тривалий час у нашій країні ця тема була заборонена з ідеологічних міркувань, як до того – генетика і кібернетика, – доповнює колегу заступник завідувача кафедри Леонід Гук.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
– Тим часом у Європі дизайн швидко розвивався. Тамтешні фахівці досягли дивовижних результатів у сфері технологічної культури, однак втратили образно-пластичне сприйняття оточуючого світу. Розробляючи методологію учбового процесу, ми намагалися поєднати високе мистецтво (художні, формотворчі традиції і тенденції) із прикладним, аби наші випускники у майбутньому формували сучасний український дизайн.

Навчальна програма побудована відповідно до вимог Міністерства освіти та науки. Час від часу ми її корегуємо. Основні дисципліни — малюнок, живопис, композиція, моделювання — викладаються упродовж п’яти років навчання за принципом: від простого до складного. На відміну від інших кафедр сповідуємо системний підхід, аби студенти отримували фундаментальні знання. Слідкуємо за тенденціями, що з’являються на ринку будівельних матеріалів.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Часто запрошуємо керівників торговельних компаній, аби вони розповіли про новинки. Маємо сучасний комп’ютерний клас із відповідними програмами. Але до третього курсу фундаментальної підготовки у цій сфері студентам не надаємо доступу. Переконані, що спочатку майбутній художник-дизайнер мусить навчитися творчо мислити без цього допоміжного інструменту, а вже потім опановувати комп’ютерні технології.

Майбутніх студентів відбираємо за кількома критеріями. Крім зовнішнього тестування у нас існує ще й своєрідний внутрішній іспит – завдання на формальну композицію. Таким чином із самого початку виявляємо художні здібності, внутрішній потенціал того чи іншого абітурієнта. Наша кафедра відрізняється від інших (і це визнають колеги) надзвичайно високим рівнем творчої атмосфери. Студенти навчаються не в аудиторіях, а у творчих майстернях, що засвідчують таблички на дверях. Проте фактів зловживання свободою («прогулів» без поважних причин, аморальної поведінки) до цього часу не було. Загалом разом із «заочниками» тут навчається понад 300 студентів. Цього року, як завжди, випустимо приблизно 60 фахівців і 6 магістрів. За подальшу їхню долю ми спокійні. У цьому переконують їхні дипломні роботи.

Теми для захисту випускники вибирають згідно власних уподобань і нахилів: оббивають пороги фірм, шукають конкретні об’єкти для проектування чи реконструкції. Викладачі лише визначають загальні параметри дипломних робіт.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
Бізнесмени охоче співпрацюють з кафедрою, бо за ці проекти грошей ми не беремо. Це – наша принципова позиція. Адже, як тільки у стосунках виникає фінансовий аспект, замовник (економлячи кошти) починає «редагувати» першочерговий задум і врешті-решт від нього лишаються «ріжки та ніжки». А ми хочемо, щоб випускник втілив ідею без будь-яких обмежень, «розкрився» на сто відсотків. Крім того, для нього це – чудовий привід заявити про себе іншим потенційним замовникам. Безперечно, у майбутньому йому доведеться йти на певні компроміси, але «нижче плінтуса» вже ніколи не впаде.

Хоча заробляти гроші старшокурсникам не забороняємо. Деякі з них у вільний час підробляють у дизайнерських групах.

Серед останніх дипломних робіт я б виділив реконструкцію фойє кінотеатру «Київська Русь» випускниці Олени Паско. Об’єкт має бути надзвичайно виразним і яскравим завдяки вітражам зі світлодіодного скла. Крім того, на концептуальному рівні важливу роль відіграватиме сучасна інтерпретація древніх знаків і символів. Нині адміністрація кінотеатру шукає гроші, аби реалізувати задум.

Обговорення проекту реконструкції інтер’єру магазину жіночого взуття «Чобіток» Тетяни Давиденко переросло у гарячу дискусію. В основу формотворчої концепції дівчина поклала образ верби, що схилилася над озером. Однак інтер’єр вийшов настільки незвичним і вражаючим, що деякі члени комісії висловили зауваження, мовляв, форма домінує над змістом, відволікатиме увагу покупців власне від самого взуття.

Ще одна наша гордість – дипломний проект меморіального комплексу-синагоги на єврейському кладовищі у Білій Церкві, де будівництво заборонено у принципі. Випускниця Оля Тенісон (яка сьогодні вчиться на магістра) запропонувала цікаве рішення: поставити об’єкт (виконаний у формі відкритої книги – Тори) на палі і, таким чином, обійти заборону. Єврейська громада була у захваті і без зауважень схвалила проект.

Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.
Єврéї (також жиди , ізраїльтяни; самоназва - єгу́дим «יְהוּדִים» івритом; їдн «ייִדן» їдишем) - давній народ семітського походження, висхідний до населення стародавнього Ізраїльського та Юдейського царств[джерело?].
Реалізовувати його буде архітектор, якого спеціально запросили з Ізраїлю.

Маємо тісні контакти з Антарктичною полярною станцією імені академіка Вернадського, яку Велика Британія у 1995-1996 роках передала «на баланс» Україні. Наші студенти розробили проект її реконструкції. Тобто теми дипломних робіт наших студентів не є абстрактними, а лише – прикладними. Наші студенти брали участь у проектуванні полярної станції.

Полярна станція - науково-спостережний пункт, створений на узбережжі Північного Льодовитого океану, в Антарктиці, на прилеглих островах, а також на дрейфуючих льодах.
Пропонували новий варіант приміщень на рівні концептуальному. Бо реконструкція станції надзвичайно витратна і високотехнологічна річ. Було два проекти від нашої кафедри. До проектів були дуже серйозні екологічні вимоги, що з кожним роком стають дедалі жорсткішими. Адже останнім часом там заборонено палити і заводити собак. А сама станція функціонує у замкнутому циклі: навіть сміття звідти вивозять, а не ховають.Наші вихованці брали участь у конкурсі з реконструкції столичних «хрущовок». Розробили проект, який передбачає «охоплення» старої п’ятиповерхівки каркасними блоками, перепланування квартир і встановлення ліфтів. На жаль, його так і не було реалізовано через кризу і відсутність коштів у міському бюджеті. Але, оскільки питання щодо подальшої долі застарілого житлового фонду в Києві лишається відкритим, то рано чи пізно влада до нього повернеться.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Інтернет-видання ukrtribune.org.ua


Скачати 54.31 Kb.

  • Національної спілки художників України
  • Інтернет-видання ukrtribune.org.ua