Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Скачати 190.74 Kb.

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Скачати 190.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.05.2017
Розмір190.74 Kb.
  1   2   3

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Вакуумна техніка та вакуумна технологія

Розмірна обробка матеріалів

Машини та устаткування галузі

Обладнання для обробки тиском

Технологія виробництва виробів електронної техніки

Експлуатація та обслуговування машин

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Основи моделювання технічних систем

Програми дисциплін
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Функції гідро- та превмоприводу

Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку.

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу. Основні параметри гідро- та пневмоприводу.Типові схеми гідравлічного та пневматичного приводу автоматизованого обладнання

Типова схема гідроприводу. Типова схема пневмоприводу. Основні параметри гідравлічного та пневматичного приводу.Основні властивості робочого середовища

Рідини та гази як робоче середовище.

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

Основні властивості рідин та газів. Основне рівняння гідростатики. Закон збереження енергії. Рівняння Бернуллі.

Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.

Рівня́ння Берну́ллі - рівняння гідродинаміки, яке визначає зв'язок між швидкістю течії v, тиском p та висотою h певної точки в ідеальній рідині. Встановив його у 1738 році Даніель Бернуллі.

Рівняння Бернуллі для реальної рідини. Система підготовки стиснутого повітря.Втрати тиску рідини та газу у трубопроводах

Витікання рідини та газу через малий отвір. Гідравлічні втрати у гідроприводі. Режими протікання рідини через трубопровід. Втрати тиску за умов протіканні рідини та стиснутого повітря через трубопровід. Рівняння нерозривності потоку. Трубопроводи. Розрахунок прохідного січення трубопроводів.Гідравлічні насоси

Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси. Аксіально-поршневий гідронасос. Шестерінчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос подвійної дії. Радіально-поршневий гідронасос. Способи регулювання продуктивністю гідронасоса.Апарати керування та розподілення. Гідравлічні клапани

Гідроклапани. Запобіжний та переливний клапан. Типові схеми використання запобіжного та переливного клапанів. Зворотний клапан.

Зворо́тний кла́пан (англ. check valve, clack valve, non-return valve, one-way valve) - спрямівний гідроапарат (пневмоапарат), призначений для перепускання робочого середовища тільки в одному напрямку та запирання у зворотному напрямку.

Типові схеми використання зворотного клапана. Редукційний клапан, схеми використання. Типи розподілювачів. Золотникові розподільники. Типові схеми використання розподілювачів. Гідравлічні дроселі. Схеми використання. Регулятор витрат, схеми використання. Гідрозамки. Типові схеми використання гідрозамків. Гідравлічні допоміжні апарати.
Гідроакумулятори

Гідроакумулятори, типи, способи використання, вибір та розрахунок. Використання гідроакумуляторів для оптимізації гідросистем. Радіально-поршневий гідронасос.Пневматичні апарати керування

Пневматичні редукційні клапани. Пневматичні клапани витримки часу та тиску. Пневматичні допоміжні апарати.Ущільнення елементів гідро- та превмоприводу

Ущільнення. Ущільнення рухомих та нерухомих з’єднань. Матеріали та конструкції ущільнень, технічні вимоги.Логічні схеми керування

Гідропневмоавтоматика. Побудова логічних систем керування.

Форма́льна систе́ма (форма́льна тео́рія, аксіомати́чна тео́рія, англ. formal system) - результат строгої формалізації теорії, яка передбачає повну абстракцію від сенсу слів використовуваної мови, причому всі умови, що регулюють вживання цих слів в теорії, явно висловлені за допомогою аксіом і правил, що дозволяють вивести одну фразу з інших.

Логічні функції, їх реалізація.Гідравлічні та пневматичні двигуни

Гідроциліндри.

Пневматичний двигун (від грец. pnéuma - подих, повітря); пневмодвигун, пневмомотор - двигун, що працює на перетворенні енергії стисненого повітря в механічну роботу.

Типи гідроциліндрів. Розрахунок гідроциліндрів. Диференціальний спосіб під’єднання гідроциліндра. Гідромотори. Основні параметри гідромоторів. Пневмоциліндри та пневмокамери, їх типи та розрахунок. Гідравлічні та пневматичні моментні двигуни.Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів

Ступінчасте регулювання швидкості руху виконавчих органів. Об’ємне регулювання швидкості руху виконавчих органів. Дросельне регулювання швидкості руху виконавчих органів.Підсилювачі потужності

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Гідропідсилювач без зворотного зв’язку. Гідропідсилювач з кінематичним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з гідромеханічним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з силовим зворотним зв’язком за положенням.Гідравлічний стежний привід

Гідравлічні стежні пристрої. Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід. Чотирищілинний гідравлічний стежний привод.Проектування гідравлічного та пневматичного приводу

Основні етапи проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами. Послідовність розрахунку гідроприводу. Послідовність розрахунку пневмоприводу.Регулювання швидкості руху виконавчих органів

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів. Ступінчасте, об’ємне та дросельне регулювання швидкості.Підсилювачі гідропотужості

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Типи гідравлічних та пневматичних підсилювачів.Гідропневмоавтоматика

Побудова логічних систем керування.

Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Логічні функції, їх реалізація. Елементи пневмоавтоматики.Гідравлічні стежні пристрої

Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід. Чотирищілинний гідравлічний стежний привід.Гідравлічні та пневматичні приводи

Проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами.Параметри пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах

Вибір параметрів пристроїв у гідравлічних та пневматичних приводах. Об’єднання елементів циклу в загальну принципову схемуРозрахунки гідроприводу

Послідовність розрахунку гідроприводу. Складання принципової схеми. Складання циклограми. Складання витратної характеристики.


Література

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика : підруч. для машинобуд. спец. вузів, які вивч. дисц. «Гідроприводи» і «Гідропневмоавтоматика» / В.О. Федорець, М.Н. Педченко, В.Б. Струтинський, А.Ф. Пичко. – К. : Вища шк.,1995. – 463 с.


Вакуумна техніка та вакуумна технологія
Вступ

Історія розвитку вакуумної техніки і вакуумної технології. Галузі застосування.Закони газового стану

Ізотермічний, ізобаричний та ізохоричний процеси. Закон Авогадро. Об’єднаний закон Клапейрона-Менделєєва.Основні положення кінетичної теорії газів

Закон Дальтона. Поняття «газ–пара». Тиск насиченої пари речовин.

Зако́н Авога́дро - однакові об'єми будь-яких газів при однаковому тиску і температурі містять однакову кількість молекул. Цей закон був відкритий італійським фізиком Амедео Авогадро в 1811 році.

Ва́куумна те́хніка (англ. vacuum engineering) - технічні системи та елементи для одержання і підтримування вакууму, прикладна наука про них, техніка здійснення вакуумних вимірювань, а також розроблення, конструювання і застосування вакуумних пристроїв.

Наси́чена па́ра - пара, що перебуває в термодинамічній рівновазі з рідиною або твердим тілом. Тиск, температура і хімічний потенціал у насиченої пари однаковий із тими фазами, з якими вона співіснує.

Тиск з точки зору кінетичної теорії газів.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Зв’язок тиску газу з його концентрацією в об’ємі. Розподіл числа молекул газу за швидкостями теплового руху.

Теплови́й рух - хаотичний рух мікрочастинок (молекул і атомів), з яких складаються всі тіла.

Число молекул, що вдаряються в одиницю поверхні судини за одиницю часу. Напрям швидкостей руху молекул після зіткнення зі стінкою судини. Довжина вільного перебігу молекул газу.Явища переносу в газах

Самодифузія. Термодифузія газів. Теплопровідність газів. Внутрішнє тертя газів. Динамічна в’язкість газів.Режими перетікання газів

В’язкісний режим. Молекулярний режим. Молекулярно-в’язкісний режим.Взаємодія газів з твердими тілами

Основні види взаємодії. Фізична адсорбція. Хімічна адсорбція. Абсорбція. Утворення твердого розчину. Абсорбція шляхом хімічної реакції.

Хемосо́рбція (або Хемосорбційний процес) - це хімічний процес, частинний випадок адсорбції. На відміну від фізичної адсорбції під час хемосорбції не зберігається індивідуальність адсорбтива і адсорбента.

Тверді́ ро́зчини (рос. раствор твердый, англ. solid solution, isomorphic mixture; нім. feste Lösung f, Mischkristall m) - це однорідні кристалічні або аморфні фази, що складаються з двох і більше компонентів, і які зберігають свою гомогенність при зміні співвідношення компонентів.

Фізи́чна адсо́рбція (англ. physical adsorption, рос. адсоpбция физическая) - збільшення концентрації речовини на границі поділу двох фаз, зумовлене дією міжмолекулярних сил (сил ван дер Ваальса). Тобто, це адсорбція за рахунок сил що, зокрема, сприяють конденсації пари, але які не викликають хімічних змін адсорбата.

В'я́зкість або внутрішнє тертя - явище переносу, властивість рідких речовин (рідин і газів) чинити опір переміщенню однієї їх частини відносно іншої. Одиниця вимірювання динамічного коефіцієнта в'язкості - Пуаз у системі СГС і Па·с в СІ.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

Дифузія газів у твердих тілах і проникність матеріалів. Явище десорбції. Фізико-хімічні процеси газовиділення.Теоретичні основи процесу відкачування

Швидкість відкачування і швидкодія насосу. Газовий потік. Опір і провідність вакуумного трубопроводу. Основне рівняння вакуумної техніки. Відкачувальне обладнання вакуумних систем. Класифікація вакуумних насосів. Основні параметри вакуумних насосів. Діапазон дії вакуумних насосів. Механічні обертові вакуумні насоси. Пластинчато-роторний насос. Пластинчато-статорний насос. Плунжерний насос. Робочі рідини для механічних насосів. Газобаластний насос. Двороторний вакуумний насос Рутса. Молекулярний насос. Турбомолекулярний насос. Пароструменеві насоси. Робочі рідини пароструменевих насосів. Ежектори. Бустерні насоси. Дифузійні насоси.

Насо́с плу́нжерний - об'ємний насос, витісняючим органом якого є плунжер, що відрізняється від поршня меншим діаметром, завдяки чому можна досягти вищого напору при меншій подачі. З погляду гідравліки, плунжерний насос не відрізняється від поршневого.

Турбомолекуля́рний насо́с (ТМН) (англ. turbomolecular pump) - один з видів вакуумних насосів кінетичного типу, у якому молекулам газу, що відкачується, імпульс руху передається так, що газ безперервно переміщується від входу до виходу насоса.

Ва́куумний насо́с (англ. vacuum pump) - елемент вакуумної системи, призначений для створювання, підвищування і підтримування вакууму.

Дифузі́йний насо́с (дифузі́йна по́мпа) або дифузі́йний ва́куумний насо́с (дифузі́йна ва́куумна по́мпа) (англ. diffusion pump) - пароструменевий високовакуумний насос, у якому захоплювання газу струменем відбувається за рахунок дифузії газу в струмінь пари робочої речовини (ртуть, вакуумна олива).

Адсорбційні насоси. Випаровувальні геттерні насоси. Магнітні електророзрядні насоси. Насоси НЭМ, НОРД, ТРИОН. Вакуумні вловлювачі.Техніка вимірювання низьких тисків

Класифікація манометрів. Рідинні манометри. Компресійний манометр Мак-Леода.

Ріди́нний мано́метр (вакуумметр) - манометр (вакуумметр), у якому вимірюваний тиск чи різницю тисків зрівноважують гідростатично (тиском стовпчика рідини).

Компресі́йний мано́метр (ва́куумме́тр) Мак-Ле́ода - рідинний манометр (вакуумметр), у якому для вимірювання абсолютного тиску розрідженого газу його попередньо стискують ртуттю. Цей прилад, що використовується для вимірювання низьких тисків в лабораторних умовах, було створено у 1874 році британським хіміком Гербертом Мак-Леодом (англ. Herbert McLeod, 1841–1923)

Деформаційні манометри. Теплові манометри. Електронні іонізаційні манометри. Магнітні електророзрядні манометри.Течошукання

Метод опресовування. Акустичний течошукач. Люмінесцентний метод. Манометричні методи. Галогенний течошукач. Мас-спектрометричний шукач.


Література

Кучеренко Е.Т. Физические основы вакуумной техники / Е.Т. Кучеренко. – К. : Вища шк., 1978.

Розмірна обробка матеріалів
Предмет курсу

Призначення розмірної обробки матеріалів у машинобудуванні. Класифікація сучасних методів розмірної обробки. Класифікація сучасних методів розмірної обробки.Обробка матеріалів

Токарна обробка матеріалів. Кінематичні характеристики процесу. Конструкція інструментів та їх геометрія. Режими різання під час точіння.

Режи́ми рі́зання - сукупність значень швидкості різання, подачі чи швидкості руху подачі та глибини різання. Від режимів різання залежить час обробки, якість обробленої поверхні, стійкість інструменту, необхідна потужність.

Схеми деформацій і остружкоутворення. Теплотворення в процесі різання. Динамічні характеристики процесу різання. Інструментальні матеріали. Призначення операції свердління. Конструкція і геометрія різальної частини свердел. Типи свердел. Елементи режимів різання під час свердління і розсвердлювання. Сила різання під час свердління і розсвердлювання. Призначення операції зенкерування і розвертання. Конструкція і геометрія різальної частини зенкерів і розверток. Режими різання під час зенкерування і розвертання. Призначення операції фрезерування. Конструкція і геометрія різальної частини фрез. Режими різання під час фрезерування. Кінематика та динаміка процесу. Сила різання під час фрезерування. Призначення операції різьбонарізання. Основні типи різьбонарізних і накатних інструментів. Конструкція і геометрія мітчиків і плашок. Елементи режимів різання під час різьбонарізання. Сила різання під час різьбонарізання. Типи різьбонарізного інструменту.Інструмент, режими обробки

Призначення операції стругання. Конструкція і геометрія інструменту. Режими різання під час стругання. Призначення операції довбання. Конструкція і геометрія інструменту. Режими різання під час довбання. Призначення операції протягування. Конструкція і геометрія інструменту. Методи протягування. Режими різання під час протягування. Методи зубонарізання. Основні типи зубонарізного інструменту. Елементи режимів різання, сила різання під час зубонорізання. Призначення операції шліфування. Абразивний інструмент. Схеми різання під час шліфування.Високопродуктивні методи механічної обробки

Загальна характеристика.

Абразивний інструмент - шліфувальний і різальний інструмент, робоча частина якого містить класифіковані частки абразивного матеріалу. Залежно від виду використаного абразивного матеріалу розрізняють алмазні, ельборові, електрокорундові, карбідокремнієві та інші абразивні інструменти.

Механі́чна обро́бка - обробка заготовок із різних матеріалів за допомогою фізичної дії різної природи з метою створення виробу за заданими розмірами або проміжної заготовки для подальших технологічних операцій.

Швидкісне різання матеріалів. Обробка різання з вібраціями. Обробка різання з нагріванням. Загальна характеристика електрофізичних та електрохімічних методів розмірної обробки. Обробка різанням нержавіючих і жароміцних сталей і сплавів.

Обро́бка матеріа́лів рі́занням - технологічний процес надання матеріалу-заготовці, необхідної форми і конфігурації за допомогою різноманітного різального інструмента.

Обробка різанням кольорових сплавів. Вібраційне шліфування і полірування. Електроерозійна обробки матеріалів. Застосування верстатів з ЧПК під час розмірної обробки матеріалів.


Література

Мелехов Р.К. Сучасні металорізальні верстати з ЧПК та інструментальні системи : навч.

Металорізальний верстат - машина для розмірної обробки заготовок в основному шляхом зняття стружки. Крім металевих заготовок зі сталі та чавуну на верстатах обробляють також деталі з кольорових сплавів, пластмас й інших матеріалів.

посіб. / Р.К. Мелехов, І.Є. Грицай. – Львів : Растр-7, 2007. – 240 с.

Машини та устаткування галузі
Вступ

Предмет і задачі курсу. Класифікація металорізального обладнання. Система позначення металорізальних верстатів.Механізми передачі руху

Механізми передачі обертового руху. Механізми перетворення руху (рейковий, гвинтовий). Кулачковий механізм. Мальтійський механізм. Кулачково-роликовий механізм. Загальні відомості про кінематику машин. Позначення елементів кінематики на кінематичних схемах. Кінематичні схеми. Кінематичні ланцюги. Аналіз кінематичних схем. Рівняння кінематичного балансу. Регулювання швидкості робочих органів. Коробки передач.

Принципо́ва кінемати́чна схе́ма - графічна схема на якій показано послідовність передачі руху від двигуна через передавальний механізм до робочих органів машини (наприклад, шпинделю токарного верстата, різальному інструменту: свердлу, зенкеру тощо), ведучим колесам автомобіля та ін.

Мальтійський механізм - один із видів механічних передач, який служить для перетворення постійного обертального руху в переривчастий рух з зупинками певної тривалості. Своєрідне ім'я механізм отримав через схожість веденої частини механізму до мальтійського хреста ордену іоанітів.

Кулачко́вий механі́зм - це триланковий механізм, що складається з двох рухомих ланок: кулачка чи копіра, що здійснюють, відповідно, обертальний або поступальний рух та штовхача, якщо ланка виконує прямолінійний рух, або коромисла, якщо ланка забезпечує коливний рух, які утворюють між собою вищу кінематичну пару, та стояка, з яким ці ланки утворюють нижчі кінематичні пари.

Кінемати́чний ланцю́г (англ. kinematic chain) - це зв'язана система об'єктів, що утворюють між собою кінематичні пари. Кінематичний ланцюг є основою механізму. Всякий механізм є частковим випадком, кінематичного ланцюга, але не кожний кінематичний ланцюг є механізмом.

Коробка передач також: коробка перемикання передач, КП, КПП (англ. gear box) - агрегат (як правило - шестерні) різних промислових механізмів, як наприклад, верстатів і трансмісій. Іноді коробку передач називають трансмісією: трапляється, що трансмісія складається тільки з коробки передач, але в загальному випадку коробка передач - лише її частина.

Механічні варіатори. Реверсування механічних передач.

Механі́чна переда́ча - механізм для передавання механічної енергії від двигуна до робочого органу машини з перетворюванням параметрів руху (швидкостей, крутних моментів, видів і законів руху).

Муфти, їх типи та призначення. Гальмівні пристрої. Блокувальні пристрої. Приводи металорізального обладнання. Коробки швидкостей. Коробки подач. Налагоджування і настроювання металорізальних верстатів.Верстати

Токарні верстати. Токарно-гвинторізний верстат 16К20. Токарно-револьверні верстати. Токарно-револьверний верстат 1К341. Токарно-лобові і карусельні верстати. Токарно-револьверні автомати. Токарно-револьверний автомат 1Б140. Багатошпиндельні горизонтальні автомати. Свердлильні верстати.

Тока́рно-гвинторі́зний верста́т - один із типів верстатів токарної групи, які призначені для виконання різноманітних токарних робіт, а також для нарізування метричних, дюймових, модульних, пітчевих і торцевих різьб.

Свердлильні верста́ти - металорізальні верстати, призначені для свердління глухих і наскрізних отворів, розсвердлювання, зенкування, розвірчування, розточування і нарізування різьби. Основними формоутворюючими рухами при свердлувальних операціях є головний рух (обертальний) v і рух подачі s шпинделя верстата.

Типи верстатів. Вертикально-свердлильний верстат 2Н135. Розточувальні верстати. Горизонтально-розточувальний верстат 2620В. Координатно-розточувальні верстати. Системи вибору координат і позиціонування. Фрезерне обладнання. Типи обладнання. Універсально-фрезерний консольний верстат 6Р82. Ділильні головки. Шліфувальні і заточувальні верстати. Рухи в шліфувальних верстатах. Круглошліфувальний верстат 3М151. Плоскошліфувальні верстати. Безцентрово-шліфувальні верстати (типу 3М182). Системи керування обладнанням. Програмне керування металорізальними верстатами.

Числове́ програ́мне керува́ння (ЧПК) (англ. Computer numerical control) - комп'ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування (наприклад, G-код) і керує приводами метало-, дерево- чи пластмасообробних верстатів та верстатним оснащенням.

Умови раціонального використання верстатів з ПК.


  1   2   3


Скачати 190.74 Kb.