Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ● Опалення ● Вентиляція

Скачати 100.39 Kb.

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ● Опалення ● Вентиляція
Скачати 100.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір100.39 Kb.
  1   2

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»
Опалення

Вентиляція

Теплопостачання

Газопостачання

Кондиціонування повітря
Програми дисциплін
Опалення
Тепловий режим будинку

Підрахунок основних і додаткових тепловтрат будинку.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
Визначення витрати теплоти для нагрівання інфільтраційного повітря. Визначення тепловтрат за укрупненими показниками.Системи опалення

Загальна характеристика систем опалення. Характеристика теплоносіїв, що використовують в системах опалення. Різновиди систем опалення.Водяне опалення

Принципові схеми систем водяного опалення. Гравітаційний циркуляційний тиск у системах водяного опалення. Розрахунковий циркуляційний тиск у гравітаційних і в системах з механічним побудженням. Особливості гідравлічного розрахунку систем водяного опалення. Види і конструкція нагрівальних приладів. Розміщення і установка нагрівальних приладів. Розрахунок поверхні нагрівальних приладів. Приєднання нагрівальних приладів сходових кліток до теплових мереж.

Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Способи приєднання систем водяного опалення до теплових мереж. Приєднання систем водяного опалення до теплових мереж через елеватор та з використанням циркуляційно-підмішувальних помп.Пічне опалення

Класифікація опалювальних печей. Конструктивні особливості та розрахунок паливників теплоємних печей. Конструювання та розрахунок газоходів теплоємних печей. Димові труби для опалювальних печей.

Димохід або димова труба, дима́р, комин (пол. komin < лат. camīnus, пор. «камін»). - труба для відведення димових газів, що відходять від паливоспалювальних агрегатів у навколишнє середовище.
Проектування пічного опалення.Електричне опалення

Класифікація електричного опалення. Класифікація та технічна характеристика електричних нагрівальних приладів. Розрахунок електричного опалення. Електричне акумуляційне опалення. Комбіновані системи опалення.Газове опалення

Види, класифікація газового опалення. Газові пальники. Розрахунок газового опалення.Література

1. Щербатюк Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків : навч. посіб. / Б.І. Щербатюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 112 с.

2. Богословский В.Н. Отопление : учеб. для вузов / В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. – М. : Стройиздат, 1991. – 735 с.

3. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Отопление : учеб. для строит. вузов / В.Ф. Дроздов. – М. : Высш. шк., 1976. – 280 с.

4. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование : справочник /Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – К. : Будівельник, 1983. – 272 с.

5. Щекин И.Р. Воздушное отопление. Теория и техника на рубеже столетий : учеб. пособие / И.Р. Щекин. – Харьков: БУРУН и К, 2011. – 288 с.

6. Внутренние санитарно-технические устройства : справочник проектировщика. Ч. 1: Отопление / В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др.; под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – М. : Стройиздат, 1990.

Вентиляція


Зальні відомості про вентилювання приміщень

Вимоги до вентилювання приміщень. Санітарно-гігієнічне нормування мікроклімату. Комфортні і допускні умови мікроклімату. Особливості повітряного середовища виробничих приміщень; промисловий порох (пил). Розрахункові параметри зовнішнього середовища. Розрахункові параметри внутрішнього повітря приміщень. Загальні вимоги до методів контролю стану повітря робочої зони (РЗ). Засоби нормалізування параметрів повітря РЗ. Властивості повітря і процеси зміни його стану. І-d діаграма вологого повітря. Приклади процесів оброблення повітря в І-d діаграмі.Визначення кількості шкідливостей, що виділяються в приміщеннях і занечищують їх повітряне середовище

Тепловиділення від людей, електричного освітлення сонячного випромінювання, нагрітих поверхонь електродвигунів тощо.

Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
Повітря Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Волого-, газо- і пиловиділення. Визначення кількості шкідливих виділень за реальних умов функціонування приміщення. Рівняння балансів шкідливих виділень і повітрообміну.Принципи вентилювання приміщень

Способи вентилювання (провітрювання, загальнообмінне тощо). Системи вентилювання, їх класифікація.Природне вентилювання приміщень

Фізичні причини. Провітрювання. Неорганізований повітрообмін через нещільності огорож. Організований повітрообмін. Аерація. Вентилювання за спільної дії систем механічної і природної вентиляції.Джерельне і зональне вентилювання приміщень

Джерельне вентилювання. Зональне вентилювання.Місцеве вентилювання приміщень

Місцеві смоки. Розрахунок продуктивності місцевих смоків. Повітряні завіси. Повітряне душування робочих місць.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.Розрахунок загальнообмінних повітрообмінів приміщень під час вентилювання

Параметри повітря у вентиляційному процесі. Розрахунок повітрообміну за усталеного режиму вентилювання. Розрахунок повітрообміну за неусталеного режиму вентилювання. Вибір розрахункового повітрообміну; кратність і норми (повітрообміну).


Системи пневмотранспорту та аспірації

Внутрішньоцехові системи. Міжцехові системи. Основне обладнання систем. Аеродинамічний розрахунок систем.Аварійне вентилювання приміщень і будинків різного призначення

Аварійне протидимове вентилювання. Аварійне вентилювання за раптових значних виділень шкідливостей.Вентиляційне повітроготувальне обладнання

Повітроготувальники і повітроохолодники. Електричні, газові і рідкопаливні повітропідігрівники. Вентилятори. Вентилятори. Форсункові камери і випарні повітроохолодники. Обладнання для озонування повітря. Зволожники повітря. Сорбційні осушувачі і обладнання для утилізації теплоти.Системи автоматичного регулювання

Типи систем регулювання. Типи регулювальних дій. Вимірювальні елементи. Регулювальні елементи. Типи контролерів. Реєструвальні прилади. Регулювання витрат. Допоміжне обладнання систем автоматичного регулювання.

Система автоматичного регулювання Систе́ма автомати́чного регулюва́ння (САР) - така система автоматичного керування (САК), задача якої полягає у підтримці вихідної величини об'єкта Х на заданому рівні Хзад.
Об’єкти регулювання. Регулювання систем притікальної вентиляції. Регулювання систем повітряного обігрівання. Регулювання калориферів першого підігрівання. Регулювання вологості. Регулювання охолодження. Регулювання осушення. Централізація контролю за роботою систем вентиляції.

  1   2


Скачати 100.39 Kb.

 • Кондиціонування повітря Програми дисциплін ● Опалення Тепловий режим будинку
 • Пічне опалення
 • Газове опалення
 • Вентиляція Зальні відомості про вентилювання приміщень
 • Визначення кількості шкідливостей, що виділяються в приміщеннях і занечищують їх повітряне середовище
 • Принципи вентилювання приміщень
 • Джерельне і зональне вентилювання приміщень
 • Розрахунок загальнообмінних повітрообмінів приміщень під час вентилювання
 • Системи пневмотранспорту та аспірації
 • Аварійне вентилювання приміщень і будинків різного призначення
 • Вентиляційне повітроготувальне обладнання
 • Системи автоматичного регулювання