Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо Дня української писемності та мови. А ви говорите правильно?

Скачати 84.37 Kb.

До Дня української писемності та мови. А ви говорите правильно?
Скачати 84.37 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.05.2017
Розмір84.37 Kb.
  1   2

До Дня української писемності та мови. А Ви говорите правильно?

Чи варто говорити про прикру безграмотність, яка панує у нашому суспільстві. Особливо сумно стає, коли чуєш помилки на телебаченні, яке часто є прикладом слововжитку для глядачів. Засоби масової інформації часто невиправдано вживають кальки, слова іншомовного походження, та роблять відверті лексичні помилки.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Така ж ситуація панує і у мові населення: тотальна навала росіянізмів, американізмів та інтернет-сленгу у мішанині з українською мовою.

Американізми - лексичні, фонетичні та граматичні особливості англійської мови в США, що являють собою порівняно нечисленні відхилення від британської літературної норми. До них відносяться слова, що виникли в Сполучених Штатах Америки і не отримали поширення в Англії: назви рослин і тварин північноамериканського континенту, різних явищ, пов'язаних з державним і політичним ладом США, з побутом американців. Американізмом можна назвати слова в російській чи українській мовах, запозичені з американського діалекту у зв'язку з широким розповсюдженням американських фільмів, пісень і західних рухів.

Росіяні́зм, або руси́зм - слово або мовний зворот, запозичений з російської мови або побудований за зразком російських слів і виразів. Розглядають його як окремий випадок слов'янізму. Відносна частка слів російського походження неоднакова у різних мовах: в одних запозичення обмежуються екзотизмами, в інших вони становлять значний шар лексики.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Тож давайте розглянемо деякі найпопулярніші мовленнєві помилки, та перевіримо, чи часом не затаїлись вони у нашому мовленні.1. Адреса та адрес.
Іноді трапляються помилки при використанні цих слів. Можна почути: "Приємно, що Ви висловили такі теплі слова в мій адрес". Але адрес - це письмове привітання. Можна сказати: вітальний адрес, адрес ювілярові. А адреса - це координати, місце проживання, розташування особи, організації і под.

Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Наприклад: проживати за адресою, надіслати на адресу. Іноді це слово вживається в переносному значенні, тобто сказане стосується певної особи. Тому правильно сказати: "Приємно, що Ви висловили такі теплі слова на мою адресу".

2. Білет і квиток.
В сучасній українській літературній мові співіснують обидва цих слова, але між собою вони різняться як значенням, так і сполучуваністю з іншими словами. Нерідко доводиться чути в транспорті: "Передайте білет на компостер"; а іноді трапляються вислови: "профспілковий білет"; "казначейський квиток". Хоча слово "білет" має значення:
- картка з питаннями для тих, хто складає іспити. Наприклад: екзаменаційний білет;
- цінні папери.

Компóстер (від фр. - сomposteur) - пристрій, призначений для гасіння талонів (квитків) на перевезення (проїзд) в громадському транспорті та інших пасажирських транспортних засобах. Винайдений в XIX столітті Яном Юзефом Барановським.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Наприклад: лотерейний білет; кредитний білет.
Слово "квиток" означає:
- документ приналежності до певної організації. Наприклад: профспілковий квиток.
- картка, придбана для проїзду в транспорті, входу до театру, музею тощо. Наприклад: проїзний квиток, вхідний квиток.
Тому правильно сказати: "Передайте квиток на компостер"; "профспілковий квиток"; "казначейський білет".

3. Брати до уваги чи приймати до уваги.
За аналогією до російського "принимать во внимание" дуже часто трапляються "приймати до уваги". Але в українській мові слово "приймати" використовується на позначення дії, що в буквальному розумінні означає "прибирати щось звідкись" (наприклад;

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

"приймати папери зі столу"), або "вживати" (наприклад: "приймати ліки, їжу"), а також "приймати гостей, відвідувачів"; "приймати дитину" (в когось); "приймати бій". І правильним є вислів "брати до уваги".

4. Бути правим чи мати рацію?
"Ви були абсолютно праві, так все і сталось, як Ви говорили".

Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.

Чи можна "бути правим"? Звичайно, так. Але тільки тоді, коли ви знаходитесь справа від когось, хто розташований зліва. Тому що російське "Вы правы" українською перекладається як "Ви маєте рацію".

5. Вартий, вартує і заслуговує.
Інколи ці слова плутають і говорять: "Ця проблема не вартує нашої уваги", тому що проводять аналогію з російським дієсловом "стоит". Але це дієслово не має в українській відповідника-дієслова "вартує", а лише прикметник "вартий", прислівник "варто", "варт" і дієслово "заслуговує".

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Прислівник (лат. adverbium - біля дієслова) - це незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості і відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? якою мірою?

Дієсло́во - самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання «що робити?», «що зробити?». Зміст 1 Українська мова 1.1 Дієвідмінювання 1.2 Часи дієслів 1.3 Способи дієслів 1.

Прикме́тник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Слово ж "вартує" спільнокореневе з словами "варта", "вартувати", що означає "стерегти, сторожувати, охороняти". Треба сказати: "Стояти на варті"; "пильно вартувати"; але: "Ця проблема не варта нашої уваги" чи "Ця проблема не заслуговує на нашу увагу".
  1   2


Скачати 84.37 Kb.

  • Засоби масової інформації
  • 2. Білет і квиток. В сучасній українській літературній
  • 3. Брати до уваги чи приймати до уваги. За аналогією
  • 4. Бути правим чи мати рацію "Ви були абсолютно