Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо електронного урядування

Скачати 126.15 Kb.

До електронного урядування
Скачати 126.15 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір126.15 Kb.

ОЦІНКА ЕЛЕКТРОННОЇ ГОТОВНОСТІ УКРАЇНИ

ДО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Оцінка електронної готовності України проводиться Національним центром електронного урядування на замовлення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Секретаріат Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України - постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

Розроблена методика, пропоновані опитувальники враховують міжнародні визнані методики, а саме: Європейського Союзу, Європейської Комісії, ООН, Університету м.

Європе́йська комі́сія (або скорочено Єврокомі́сія) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Васеда (Японія). До складу робочої групи з підготовки та проведення Оцінки електронної готовності України увійшли представники урядових структур, наукових установ, інститутів громадянського суспільства та незалежні експерти:


Архипська Олеся директор Національного центру електронного урядування,

керівник Робочої групи;

У́ряд - орган виконавчої влади в державі (зазвичай найвищий виконавчий орган). Його очолює глава держави (президент, монарх) або прем'єр-міністр (голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів).

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

Бєлєнкова Софія координатор Аналітичного центру при віце-прем’єр-міністрові України;

Аналітичні центри (також дослідницькі центри, мозкові центри, фабрики думок, дослідницькі осередки, осередки дослідження державної політики, англ. think tanks) - дослідницькі організації, які здійснюють дослідження та адвокацію в таких сферах як міжнародні відносини, політична стратегія, економіка, військові справи, екологія, культура.

Богом’я Ольга заступник директора Національного центру електронного урядування;

Гладков Олексій заступник директора департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

Горностай Марія координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України;

Дарнопих Валентина виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування

«Міста електронного врядування»

Жиляєв Ігор професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Маковський Дмитро начальник відділу розвитку електронного урядування департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Місніков Юрій міжнародний експерт;

Окнов Віталій заступник директора департаменту – начальник відділу розвитку інформаційного суспільства та індустрії ІКТ департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

Пероганич Юрій засновник і виконавчий директор ГО «Вікімедіа України»;

Пєтухов Іван віце-президент Українського Союзу Промисловців і Підприємців з питань інформаційних технологій, Голова Комісії УСПП з питань науки та ІТ;

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Плескач Валентина завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень «Академії фінансового управління»;

Полумієнко Сергій завідувач відділом Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Попова Тетяна голова Правління Інтернет Асоціації України;

Рубан Ігор незалежний експерт;

Семенченко Андрій заступник Віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України;

Шандиба Павло заступник директора комунального підприємства «Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр області» Дніпропетровської обласної ради;

Шаповалова Тетяна начальник Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Інтернет асоціація України (ІнАУ; за українським правописом - інтернет-асоціація) - торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (Дніпропетровська ОДА) - місцева державна адміністрація Дніпропетровської області. Утворена на базі представництва Президента України (діяло у 1992–1994 рр.)Цілі оцінки електронної готовності
Цілі оцінки готовності до електронного управління включають оцінку:

 • готовності органів влади до надання якісних електронних послуг для підвищення рівня життя та добробуту громадян;

 • готовності до вироблення стратегічних рекомендацій з впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії;

  Електронна демократія (також е-демократія, віртуальна демократія) - форма демократії, що характеризується використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсинг) і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень та т. д.) • готовності до гармонізації національної вимірювальної системи із європейськими стандартами та практиками.

Методика оцінки готовності направлена на виявлення стану, у якому знаходиться електронне урядування в Україні на національному та регіональному рівнях, та на формування засад для постійно діючого регулярного моніторингу, сумісного із підходами, прийнятими у Європейському Союзі. Це надасть можливість більш об’єктивно виявити сильні та слабкі сторони України в розвитку електронного урядування та більш адресно визначити заходи зі стратегічного покращення використання інформаційно-комунікаційних технологій в державному управлінні.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Для оцінки готовності використовуються композитні індекси та індикатори як прийнято у міжнародній практиці.
СФЕРИ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ
Електронна готовність розуміється як багатомірне соціально-технологічне явище, яке складається із певних сфер діяльності. Останні включають чотири основні сфери готовності: доступна інфраструктура, ефективне управління, демократичне управління та корисні послуги.

Сфери електронної готовності


Кожна сфера описується інтегральним індексом верхнього рівня, що складається із субіндексів або композитних індикаторів нижніх рівнів. Виділяються наступні індекси готовності:

 • індекс надійної та доступної інфраструктури: готовність до розвитку інфраструктури інформаційного суспільства (включаючи інфраструктуру телекомунікацій);

 • індекс ефективного управління: готовність органів влади до побудови системи ефективної функціональної організації та бізнес-процесів у бек-офісі на основі використання переваг інформаційно-комунікаційних технологій (включаючи розвиток G2G послуг);

 • індекс демократичного управління: готовність органів влади до побудови системи прозорого, відкритого та відповідального управління на основі використання переваг інформаційно-комунікаційних технологій (включаючи розвиток G2C послуг);

 • індекс корисних та якісних державних послуг: готовність органів влади до побудови системи базових інтерактивних послуг на основі використання переваг інформаційно-комунікаційних технологій у фронт-офісі, орієнтованих на задоволення основних потреб населення та бізнесу (включаючи розвиток G2C та G2B послуг).

Структура та рівні індексів виглядають наступним чином:

Інтегральні індекси верхнього рівня

Субіндекси проміжного рівня

Композитні та індивідуальні індикатори базового рівня

СФЕРА – ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

EGOV – Ефективність електронного управлінн

EGOV1 – Організаційно-технічна база

EGOV1.1 – Автоматизовані системи управління

EGOV1.2 – Стандарти

EGOV1.3 - Інтеграція систем та даних

EGOV1.4 – Безпека та персональні дані

EGOV.EFFECT.SPHERE/2.1.1

Сфери електронного управління


EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-1.0 – Автоматизовані системи управління

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-2.0 – Інтеграція систем та даних

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-3.0 – Здатність до інновацій

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-4.0 – Нормативно-правові акти

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-5.0 – Лідерство та стратегічне управління

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-6.0 – Інформація як послуга і ресурс

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-7.0 – Розвиток партнерських відносин

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-8.0 – Стандарти

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-9.0 – Доступ к навчання та підвищення кваліфікації в галузі комп’ютерної компетентності

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-10.0 – Розуміння та використання переваг ІКТ в управлінні

EGOV.EFFECT.SPHERE/ 2.1.1-11.0 – Безпека та персональні дані

EGOV.EFFECT.FACTOR/2.1.2

Фактори ефективності електронного управління


EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-1.0 – Електронна ідентифікація та цифровий підпис

EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-2.0 – Джерела аутентифікації Источники аутентификации автентичності персональних даних та їх володарів (реєстри, бази даних)

EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-3.0 – Безпечне зберігання та передача документів та інформації (eSafe)

EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-4.0 – Відкриті стандарти для створення программ та інструментів електронного урядування

EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-5.0 – Принципи архітектури електронного урядування для формування стратегії е-управління, заснованої на пріоритеті базових послуг і як керівництво з використання загальних інструментів та G2G послуг

EGOV.EFFECT.FACTOR / 2.1.2-6.0 – Електронні послуги та електронні платежі – фінансові транзакції між державою та користувачами послуг (громадянами та бізнесом)

СФЕРА - ДОСТУПНА ІНФРАСТРУКТУРА

INFRA

Наявність та якість інфраструктури електронного урядування
INFRA.USE/1.1 – Використання комп’ютерного обладнання та інтернету

INFRA.ACCESS/1.2 – Наявність та доступ до комп’ютерного обладнання та інтернету

INFRA1.3 – Наявність та якість телекомунікаційної інфраструктури (статистичні дані)

СФЕРА - ДЕМОКРАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

EDEM

Електронна демократія

EDEM.READY/4.1

Наявність політичної волі взаємодії із громадянамиEDEM.READY/4.1-1.0 – Організаційно-правова готовність

EDEM.READY/ 4.1-2.0 – Технічна готовність

EDEM.READY/ 4.1-3.0 – Готовність громадян до участі

EDEM.PROCURE/4.2

Прозорість державних закупівельEDEM.PROCURE/4.2-1.0 – Платформа е-закупівель

EDEM.PROCURE/4.2-2.0 – Законодавче врегулювання

СФЕРА – КОРИСНІ ПОСЛУГИ

ESERV

Наявність електронних послуг

ESERV.AVAIL/3.1.1

Наявність політичної волі з надання онлайнових послугІндивідуальні індикатори

ESERV.MATUR.BIZ/3.2.1

Онлайнова зрілість базових послуг для бізнеса
ESERV.MATUR.BIZ/3.2.1-1.0 – Початкова стадія послуг, що формуються

ESERV.MATUR.BIZ/3.2.1-2.0 – Проміжна стадія сформованих послуг

ESERV.MATUR.BIZ/3.2.1-3.0 – Зріла стадія транзакційних послуг

ESERV.MATUR.BIZ/3.2.1-4.0 – Просунута стадія об’єднаних послуг

ESERV.MATUR. PEOPL/3.2.2

Онлайнова зрілість базових послуг для населення


ESERV.MATUR. PEOPL/3.2.2-1.0 – Початкова стадія послуг, що формуються

ESERV.MATUR. PEOPL/3.2.2-2.0 – Проміжна стадія сформованих послуг

ESERV.MATUR. PEOPL/3.2.2-3.0 – Зріла стадія транзакційних послуг

ESERV.MATUR. PEOPL/3.2.2-4.0 – Просунута стадія об’єднаних послуг

ESERV.PORTAL.USE/3.3.1

Функціональність та зручність дизайну порталів державних послугESERV.PORTAL.USE/3.3.1-1.0 – Національний портал

ESERV.PORTAL.USE/3.3.1-2.0 – Відомчий портал

ESERV.PORTAL.SERVICES/ 3.3.2 Наявність першочергових (базових послуг) для громадян та бізнеса у форматі Єдиного Вікна

ESERV.PORTAL.SERVICES/3.3.2-1.0 – Базові послуги для громадян

ESERV.PORTAL.SERVICES/3.3.2-2.0 – Базові послуги для бізнесу

Різні індикатори буде приведено до єдиної основи шляхом використання формули нульової нормалізації оригінальних значень показників для формування порівняльних композитних індексів для кожної підгрупи готовності.
ОБЄКТИ ОЦІНКИ

Основним об’єктом дослідження є центральні та обласні органи державного управління.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

У якості джерел інформації використовуються, з однієї сторони, доступні статистичні дані та інформація, а з іншої – результати опитування посадових осіб, які відповідають за питання інформатизації в рамках своїх повноважень.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Особливе значення мають організаційні структури, які відповідальні за функціонування державних інформаційних систем та надання державних послуг для населення та бізнесу.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

На обласному рівні об’єктом дослідження є обласні державні адміністрації. Вибірково можуть бути опитані органи місцевого самоврядування, інші державні та недержавні організації, бізнес-структури та експерти.


терміни проведення оцінки
Збір даних та проведення анкетування здійснюється до 25 вересня 2013 року.

Оприлюднення результатів Оцінки електронної готовності України відбудеться 29 жовтня 2013 року впродовж міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство України».


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Маковський Дмитро Васильович - начальник відділу розвитку електронного урядування департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, makovsky@dknii.gov.ua , тел. (044) 287-82-11.Архипська Олеся Ігорівна, директор Національного центру електронного урядування, aoi@dknii.gov.ua , тел. (044) 221-99-37.Скачати 126.15 Kb.

 • Секретаріату Кабінету Міністрів України
 • Європейського Союзу , Європейської Комісії
 • Інтернет Асоціації України
 • Цілі оцінки електронної готовності
 • Інтегральні індекси верхнього рівня Субіндекси проміжного рівня
 • EGOV – Ефективність електронного управлінн
 • СФЕРА - ДОСТУПНА ІНФРАСТРУКТУРА INFRA Наявність та якість інфраструктури електронного урядування
 • СФЕРА - ДЕМОКРАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ EDEM Електронна демократія
 • СФЕРА – КОРИСНІ ПОСЛУГИ ESERV Наявність електронних послуг
 • 29 жовтня 2013 року