Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо питання якості вітчизняних інтернет-видань м. Чабаненко

Скачати 113.59 Kb.

До питання якості вітчизняних інтернет-видань м. Чабаненко
Скачати 113.59 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір113.59 Kb.

УДК: 070.431:[004.738.5:81’22]

ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

 

М. ЧабаненкоЛьвівський національний університет імені Івана Франка, вул..
Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).
Університетська, 1, 79000, Львів, Україна, e-mail: mvchab@ukr.net

 

У статті піднімається актуальна проблема необхідності підготовки високопрофесійних кадрів для галузі онлайнової журналістики. Здійснена спроба проаналізувати рівень якості вітчизняної Інтернет-журналістики і намітити шляхи до його підвищення.Ключові слова: Інтернет, глобальні комунікаційні мережі, онлайнова журналістика, веб-сайт, веб-сторінка, Інтернет-видання.

 

Сьогодні в усьому світі телекомунікаційна, комп’ютерна, електронна та аудіовізуальна галузі інформаційної індустрії переживають процес технологічної конвергенції і корпоративного злиття (2). Відомий американський соціолог і футуролог Елвін Тоффлер говорячи про глобальні комунікаційні мережі як засоби масової інформації «третьої хвилі», підкреслює, що вони «найтіснішим чином пов’язані й злиті один з одним», високий ступінь взаємопроникнення перетворює індивідуальні ЗМІ в єдину систему, що стає дедалі помітнішим.

Технологічна конвергенція (англ. Technological convergence) - процес зближення та об’єднання різнорідних технологій нові типи технологій.
Елвін Тоффлер (англ. Alvin Toffler; 4 жовтня 1928, Нью-Йорк, США – 27 червня 2016, Лос-Анджелес, США) - американський письменник, соціолог та футуролог, один з авторів концепції «Інформаційної цивілізації».
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Разом із процесом глобалізації значення кожного окремого засобу масової інформації, каналу, публікації або технології зменшується. Одночасно ЗМІ як ціле набувають надзвичайно великої влади, «яка пронизує всю нашу планету» (10; 425-426). Ця нова глобальна система мас-медіа значною мірою слугує знаряддям революційних змін у сучасному суспільстві, впливаючи практично на всі аспекти життя людини (10; 418).На нашу думку, треба погодитися з Елвіном Тоффлером у тому, що «суспільство, яке прагне зберегти себе як самостійну державу, не може не бути тотально комп’ютеризованим» (10; 6), «ніяка нація не зможе діяти у сфері економіки XXI ст. без відповідної XXI ст. електронної інфраструктури, яка охоплює комп’ютери, передачу даних та інші нові можливості.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Це вимагає від людей, щоби вони були так само знайомі з цією інформаційною інфраструктурою, як з автомашинами, швидкісними дорогами, поїздами і транспортними інфраструктурами індустріального періоду» (10; 448). Дійсно, розширення доступу населення до комп’ютерів та до нових ЗМІ стає запорукою (принаймні, умовою) успішного розвитку будь-якої галузі. «Народи, що не зуміли опанувати інформаційні технології та не навчилися використовувати їх, неминуче виявляться на периферії прогресу», – запевняє головний експерт Фонду "Інформаційне Суспільство України" Андрій Колодюк (5).
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Майбутнє журналістики, в тому числі української, хотілося б нам того чи ні, у першу чергу виявляється залежним від цих речей. Здійснюючи професійну підготовку майбутніх працівників мас-медіа неприпустимо ігнорувати той факт, що найпотужнішими факторами прогресу в розвитку ЗМК є комп’ютер і Інтернет, «який охоплює весь світ і робить доступним миттєвий вступ у контакт із будь-яким джерелом інформації» (4; 45).

Онлайнова журналістика (або кібер-журналістика) протягом останніх років інтенсивно освоює комунікативний простір, при цьому існування Інтернету різко позначається на стилі роботи преси, радіо й телебачення. Сьогодні кожна редакція, яка дбає про підвищення конкурентоспроможності, намагається створити електронний варіант свого друкованого видання чи радіо- або телеканалу, щоби бути представленою у веб-мережі. Це і модно, і необхідно. Окрім того, Інтернет призводить до уніфікації й стандартизації інформаційних потоків, обумовлених використанням єдиних інформаційних джерел. Мова інтернетних повідомлень легко перекочовує в газети, на радіо й телебачення. Все це сигналізує про те, що, по-перше, на часі нагальне опанування майстерністю онлайнової журналістики з орієнтацією на кращі світові стандарти, по-друге, потребує серйозного і глибокого  наукового вивчення інтернетний медіа-дискурс, який має специфічні особливості.

Інтернет слугує глобальною мережею передачі даних та інтерактивного комунікаційного обміну порівняно від недавніх пір – починаючи з середини 90-х років, та на сьогоднішній день у ньому вже розташовано багато мільйонів веб-сайтів з мільярдами веб-сторінок.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
«Всесвітня павутина», яка є частиною системи ЗМІ завдяки представленим у ній мережевим засобам масової інформації, а також електронним версіям традиційних ЗМІ, має набагато більшу аудиторію, ніж будь-які попередні масмедії чи навіть континентальне супутникове телебачення (1; 7). Число користувачів Інтернету з роками тільки збільшуватиметься: замічено, що веб-мережа експоненціально зростає. Важливо, що «новини, слідом за електронною поштою та пошуковими механізмами, є одним із основних чинників цього зростання» (1;
Супу́тникове телеба́чення - система передачі телевізійного сигналу від передавального центру до споживача через штучний супутник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній орбіті над екватором.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
8), тобто значно сприяє популярності Інтернету те, що на його сторінках розміщуються журналістські повідомлення про останні події.

Неухильний наступ Інтернету відбувається у всіх без винятку країнах, але нерівномірно. Звичайно, насамперед – там, де рівень освіченості і матеріального благополуччя населення вищий. Оскільки ситуація в Росії приблизно така сама як в Україні, цікавими для нас будуть результати опитування, проведеного в двох мегаполісах – Москві й Санкт-Петербурзі:  там Інтернет сприймається в якості основного джерела інформації 21 % населення, в той час як центральні газети сприймають в такій якості всього 18 %. «Інтернет набагато популярніше обласного телебачення (7 %), обласних газет (6 %), обласного радіо (5 %), місцевого радіо (12 %) і закордонних ЗМІ (4 %). Популярність Інтернету складає с 26 % серед молоді 18-24 років до 3 % в групі 60 років і старше (4; 91).

У "Доповіді про інформаційну економіку" на Конференції ООН з торгівлі і розвитку, говорилось, що число користувачів Інтернету у світі перевищило 1 млрд. осіб. На початок 2006 року доступом до глобальної мережі володіли 1 млрд.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
20 млн. 610 тис. осіб. У порівнянні з попереднім роком цей показник виріс на 19,5%. У першу "трійку" країн за числом Інтернет-користувачів увійшли США (близько 200 млн.), Китай – (111 млн.) і Японія (85,29 млн.). У Росії число користувачів "всесвітньої павутини" на кінець 2005 року складало 21,8 млн. осіб, збільшившись за рік на 17,8%. За цим показником Росія посіла 11-е місце у світі, Україна – 12 місце. Число користувачів Інтернету в нашій країні на початок 2006 року складало 4,5 мільйонів осіб (11).
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Вражає динаміка зростання популярності Інтернету. Так у 2001 році в Україні нараховувалось всього близько 260 тисяч постійних та 140 тисяч нерегулярних користувачів Інтернету. Сьогодні послугами Інтернету з різною періодичністю користуються близько 9 мільйонів жителів України. При цьому доступ до мережі постійно розширюється. На даний час на території нашої країни працюють понад 690 пунктів колективного доступу (на кшталт Інтернет-клубів), з яких 50 належать УДППЗ «Укрпошта», 31 знаходяться у філіях ВАТ “Укртелеком”, понад 250 ПКД функціонують на базі шкільних комп’ютерних класів, 361 – у приватному секторі (8). Все це дає підстави стверджувати, що в онлайнової журналістики на наших теренах, в принципі, величезні перспективи.

Українська (що, на жаль, далеко не дорівнює поняттю україномовна) частина веб-мережі впевнено розростається. Встановити її точний розмір досить проблематично. В офіційному повідомленні Держдепартаменту зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту і зв’язку України за підсумками розвитку галузі протягом 2006-го року повідомляється, що кількість доменів ua склала 241,7 тис., веб-сайтів – понад 36,0 тис. (Кorespondent.net, 29.01.2007р.). Ці цифри насправді мало про що говорять, бо громадяни України користуються також доменами ru і com, а факт реєстрації сам по собі не означає того, що сайт повноцінно функціонує.  

Картина розвитку українського Інтернету за регіонами приблизно відображена у рубриці «Реєстр сайтів» порталу «МЕТА» (http://meta.ua/), де знаходиться інформація про 61 090 сайтів. Найбільша кількість – 29 276, належить Києву, далі йдуть Харків (4 646), Дніпропетровськ (3787), Одеса (3 289), Крим (3 079), Донецьк (2 931), Львів (2 338), Запоріжжя (1832) та Луганськ (1028). Області, яким належить у цьому реєстрі менше ніж по тисячі сайтів – Полтава, Миколаїв, Вінниця, Черкаси, Херсон, Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький, Суми, менше ніж по півтисячі - Кіровоград, Житомир, Рівне, Тернопіль, Луцьк, Чернігів, Чернівці.  

Близько 70 тисяч веб-сайтів беруть участь у рейтингу популярності, який проводить портал bigmir)net (http://www.bigmir.net/). Серед його постійних лідерів «КорреспонденТ», «Ежеминутная Интернет-газета «Обозреватель», “forUm”, «Фраза», «Vlasti.net», «ПОДРОБНОСТИ.UA», «Цензор.НЕТ», «УНІАН», «ГЛАVRED», «УРА-ИНФОРМ», «ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКИ (GPU.UA)», «ТаблоID», «MIGnews». Побіжний аналіз якості цих сайтів дає не дуже втішні висновки. Одне з найкращих онлайнових видань – тих, які часто оновлюють інформацію, і подають її на трьох мовах, – це «КорреспонденТ». Хоча в цілому його можна вважати зразком високопрофесійної онлайнової журналістики, на сайті немало легкої «жовтизни». Вона проглядається у змісті деяких фотознімків, у заголовках  типу «Папа Римський звинуватив у бідах Америки марксизм, капіталізм і презервативи» (14.05.07) й т. п., але найдужче – у підборі фактів: більше половини новинних повідомлень тут завжди носить негативний характер, причому нерідко негативність у показі реальності штучно перебільшена. Здається, це данина якійсь поганій моді, тому що решта Інтернет-видань (за винятком хіба що сайту інформаційного агентства «УНІАН») відверто «жовті».

Інформаці́йна аге́нція, інформаці́йне аге́нтство (інформагентство) - спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства - організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ.
Їх матеріали – це або виключно скандальна хроніка, або її переважання. «Ежеминутная Интернет-газета «Обозреватель» має окрему рубрику «Желтые страницы», але і на першій сторінці цього видання можна знайти такі заголовки й підписи, які незручно навіть цитувати. Практично на кожному українському новинному сайті фігурує Вірка Сердючка, наперед виносяться навмисне перекручені повідомлення, які не мають ніякого суспільного значення, зате можуть слугувати багатим харчем для пліток і пустопорожніх балачок обивателів.
Андрі́й Миха́йлович Дани́лко (нар. 2 жовтня 1973(19731002), Полтава) - український комедійний актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор. Народний артист України (2008 рік). Більше відомий українському глядачеві під ім'ям його сценічного образу - Вєрки Сердючки.
Ось таким непривабливим є обличчя нашої Інтернет-журналістики, яке не особливо відрізняється від обличчя нинішньої української преси (до речі, існує думка, що «культура комп’ютерної сторінки є ні що інше, як трансформована книжкова культура, певний підсумок еволюції книги» (4; 110).

У цьому необхідно навести лад, доклавши всіх зусиль для того, щоб кібержурналістика розвивалася у нас не стихійно і не хаотично, не по-аматорськи, а з орієнтацією на кращі приклади у цій сфері, такі як, скажімо, сайт агентства CNN http://www.cnn.com/ чи то електронна версія американської газети «Нью-Йорк Таймс» http://www.nytimes.com/.

Президент Академії Української Преси професор Валерій Іванов, розмірковуючи над проблемами сучасної журналістики, з жалем зазначає: «велика кількість новин на сторінках медіа доводить до читачів спотворену картину світу», тому що має місце інформаційне маніпулювання, а також подання недостовірної інформації» (12; 13).

Іванов Валерій Феліксович (народився 19 липня 1961 року) - доктор філологічних наук (1996), професор (2000). Президент Академії української преси з квітня 2001. Автор першого в Україні підручника «Журналістська етика» (2006, у співавторстві з Володимиром Сердюком).
Академія української преси Академія української преси (АУП) (англ. The Academy of Ukrainian Press) - міжнародний благодійний фонд, неприбуткова, неурядова та незалежна організація, розміщена в Києві та представлена в регіонах. АУП заснована 2001 року та підтримується європейськими й американськими інституціями.
До якості журналістських повідомлень в Інтернеті, на нашу думку, вимоги мають бути вдвічі суворими, оскільки, як вже згадувалось, онлайнові новини часто слугують джерелом для інших медіа. «Все більше експертів схиляється до думки, що для забезпечення доступу до достовірних відомостей, для знаходження потрібних користувачеві сайтів и порталів мусять бути встановлені правила руху інформації» ( ;228).

В умовах, коли неможливо запровадити цензуру, непогано було б також якимсь чином культивувати більш цивілізований спосіб подачі новин – з повагою до аудиторії. Це складне завдання, вирішення якого торкається багатьох проблем. «Ми звикли до поганих новин, саме їх чекаємо, – зазначає професор Уральського державного університету ім. М. Горького Наталія Кириллова, – Сприйняття людей притуплюється, їм необхідний чимдуж сильний подразнювач. Ряд вчених, аналізуючи ці явища, покладають на засоби масової інформації Росії відповідальність за масову психопатизацію населення» (4; 226). Безсумнівно, той же недолік притаманний українським медіа, які сьогодні створюють медіареальність, сповнену всілякого бруду. В Інтернеті, так само як і в інших ЗМІ, часто можна зустріти повідомлення, що лише імітують сенсаційність, при цьому загалом негативне інформаційне полотно веб-сайту доповнюється штрихами, які здатні неприємно вразити уяву навіть найзіпсованішої людини.

„Стосунки тексту й аудиторії характеризуються взаємною активністю, – писав Ю. М. Лотман, – текст прагне уподібнити аудиторію собі, нав’язати їй свою систему кодів, аудиторія відповідає йому тим самим. Текст ніби включає в себе образ «своєї» ідеальної аудиторії, аудиторія – «свого» тексту» (6; 203). Образ читача виникає у свідомості автора у вигляді сукупності рис, які він собі уявляє. Це своєрідна модель з двома підструктурами – образ читача, який відчуває й переживає емоції, і образ читача, який думає (3; 92). За логікою виходить, що більшість редакторів і журналістів, які працюють на Інтернет-видання, дуже негарної думки про людей, які ці видання регулярно переглядають. Звідки таке ставлення? Чи не є воно свідченням наших пострадянських комплексів, від яких ми ніяк не позбавимось?

Вважається, що у процесі спільної діяльності журналістів багато цінностей інтегруються, утворюючи світоглядний бік групової свідомості, до елементів якої відносять традиції – сталі, закріплені в діях і вчинках виробничі й інші відносини, що виникають на основі взаємодії людей. У кожному редакційному колективі є так зване ідентифікаційне ядро групи, в діях якого найбільш повно виявлені прийняті в даній редакції прийоми й способи роботи. Воно є носієм колективної свідомості в редакції, здійснює соціально-психологічний вплив на інших членів колективу і орієнтує їх на основні напрямки діяльності. Це найбільш досвідчені й авторитетні співробітники (3; 22-23). Наважимося припустити, що таке ж ідентифікаційне ядро є в усієї журналістської спільноти в цілому – найбільш досвідчені й авторитетні мас-медіа. І перше й друге означає, що студенти, які сьогодні навчаються на факультетах журналістики, ризикують у майбутньому підпасти під вплив своїх старших товаришів-практиків, які налаштують їх продовжувати існуючі тенденції в роботі медіа, в тому числі ті, які продовжувати не слід.

У той час, коли має місце криза довіри до ЗМК, доречно згадати, що в  журналістиці автор і читач виступають у якості рівноправних суб’єктів комунікативної взаємодії. (3; 104). Цікаво, що саме Інтернет значно посилює цю рису. Автор книги «Онлайнова журналістика» Джим Гол з оптимізмом зазначає: „Якщо раніше погляд і коментар залишалися сферою компетенції редактора або (що менш імовірно в епоху глобальних конгломератів з доволі різноманітними інтересами) навіть власника, то інтерактивним розділом обміну думками в онлайн-новинах, в якому вигляді його представляти, можуть керувати самі читачі. Відкрите обговорення певної теми часто визначає сенс поданої інформації й чинить, на відміну від головної засади більшості редакторських сторінок у друкованих виданнях, спротив будь-якому остаточному завершенню дискусії. Така зміна має значний потенціал демократизації, що здатен докорінно змінити стосунки читачів і читацьких спільнот з медіями” (1; 53). В інформаційному суспільстві проблеми пов’язані з ЗМК, мабуть, вирішуються тільки комплексно, всією громадою: необхідно розвивати медіа-грамотність серед населення і одночасно прищеплювати знання з медіа-екології майбутнім журналістам, тісно пов’язуючи їх із вимогами до роботи в сучасному комунікативному просторі.

 

1. Гол, Дж. Онлайнова журналістика / Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – 344 с.2. Гриценко О. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики. – К.
Інститу́т журналі́стики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - структурний підрозділ Київського університету ім. Шевченка.
, 2001 //http://www.journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=42

3. Ким М. Н. Новостная журналистика. Базовый курс. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 352 с.

4. Кириллова Н. Б. Медиасреда российской модернизации. – М.: Академический Проект, 2005. – 400 с.

5. Колодюк Андрій Світ напередодні двох самітів Інформаційного Суспільства. Шлях України // Інтернет-сайт Фонду «Інформаційне Суспільство України» http://www.isu.org.ua/catalog-26/i_id-40/library.html.

6. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Семиосфера. – С.-Петербург: «Искусство – СПБ», 2004. – 704 с.

7. Мелещенко О. К. Взаємодія ЗМІ: нові форми як відповідь на виклики часу // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей.

Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Запорізький національний університет (ЗНУ) - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, центр освіти і науки, осередок збирання і розповсюдження цінностей української культури Придніпровського регіону, один із найвідоміших класичних університетів України.
Філологічні науки / Головний редактор Толок В. О. – Запоріжжя: ЗНУ, 2002. – 178 с.

8. Пункти колективного доступу (ПКД) // Офіційний сайт Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку Україниhttp://stc.

Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Головни́й реда́ктор (реда́ктор) - редактор, який очолює видавництво або видання (газету, журнал тощо), визначає редакційну політику друкованого органу чи видавництва і керує всією редакційною роботою.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
kmu.gov.ua/. – 2007. – 3 травня.

9. Сенюк А. Роль Інтернету у формуванні медіа-свідомості під час виборів 2004 року // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – № 3 (23), т.2. – 176 с.

10. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 669 с.

11. У "всесвітній павутині" Україна захопила 12 місце // Портал «Інформаційна Україна» http://www.iu.org.ua/news/info_socium/. – 2006. – 17 лист.12. Халер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник / За загал.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.

 


Скачати 113.59 Kb.

  • Академії Української Преси
  • Запорізького державного університету
  • Філологічні науки / Головний редактор