Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо практичних занять

До практичних занять
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір50 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ

З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Професійна англійська мова»

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Укладачі:

доцент, к.філол.н. Дробишева Н.Л.

викладач Зелінська Н.С.

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної англійської мови

Протокол №12 від 29 серпня 2016р.

Завідувач кафедри

_______________ Н.В. Пазюра

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області системної інженерії.

Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.

Метою викладання дисципліни є набуття умінь спілкування іноземною (англійською) мовою в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків.

Головним завданням викладання та вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Тому навчальна програма передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічної та професійної діяльності майбутніх фахівців технічного профілю.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • правила вживання загальної та термінологічної лексики;
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


 • основні граматичні структури, їх комунікативні функції співвідношення їхніх форм та значень;

 • нормативні документи в галузі авіації (національні та міжнародні);

 • міжнародні вимоги до мовної підготовки інженерів (напр., EASA).

Вміти:

 • розуміти співрозмовника, доповідача, повідомлення через технічні засоби (напр., телебачення, радіо);

 • виступати з підготовленими та непідготовленими повідомленнями за тематикою навчальних модулів;

 • брати участь у бесідах, розмовах, обговореннях;

 • працювати з текстом (друкованим та електронним);

 • вилучати інформацію з тексту на рівнях загальної ідеї та деталей.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМодуль №1 " Історія авіації. Будова літака, його основні структурні компоненти. Електричний струм, його властивості "

Тема 1 Історія авіації. Браття Райт.

Перші спроби людства запустити об’єкти в повітря, перші польоти, міф про Ікара та Дедала, спроби польотів в Давній Греції, Китаї, Англії, розвиток думки про керований політ в епоху Відродження. Повітряні кулі та дирижаблі, епоха Першої та Другої світових війн, розвиток авіації в 21 століттіТема 2 Типи повітряних суден.
Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Авіація Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance - «Відродження») - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Друга світова війна Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
. Класифікація літаків за призначенням: військові та цивільні;
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
класифікація літаків за кількістю та типом двигуна. Класифікація літаків за компонувальною схемою, за швидкістю польоту, за типом зльоту та посадки.


Каталог: bitstream -> NAU -> 24896
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
24896 -> Навчальна програма
  1   2 • З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Професійна англійська мова»
 • ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Модуль №1 " Історія авіації. Будова літака, його основні структурні компоненти. Електричний струм
 • Тема 1 Історія авіації. Браття Райт.
 • Класифікація літаків