Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо Правил користування електричною енергією типовий договір

Скачати 125.67 Kb.

До Правил користування електричною енергією типовий договір
Скачати 125.67 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір125.67 Kb.
  1   2   3

 


Додаток 2
до Правил користування електричною енергією ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне використання технологічних електричних мереж


N ______________

_________________
       (місце укладення) 

                                                   ________________
                                                                                    (дата) _____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування електропередавальної організації або власника мереж)
що здійснює діяльність на підставі __________________________________ (далі - Власник мереж),
                                                                                                (ліцензія, установчі документи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                      (довіреність або установчі документи Власника мереж)
та
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування, організаційно-правова форма електропередавальної організації)

що здійснює діяльність на підставі _____________________________________ (далі - Користувач),


                                                                                                       (установчі документи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                                 (довіреність або установчі документи Користувача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про спільне використання технологічних мереж (далі - Договір).

     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
 
1. Предмет Договору


    1.1. Власник мереж зобов'язується забезпечити технічну можливість передачі (транзиту) електричної енергії власними технологічними електричними мережами в точки приєднання електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а Користувач - своєчасно сплачувати вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання та інші послуги відповідно до умов цього Договору.
Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

    1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до додатка "Однолінійна схема", наданого Власником мереж з обов'язковим зазначенням місць встановлення, типів, марки обладнання, довжини ліній, які задіяні в передачі електричної енергії.

   Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії до межі балансової належності належних йому електричних мереж, визначених додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

       1.3. Пункт 1.3 виключено
  1   2   3


Скачати 125.67 Kb.

  • ТИПОВИЙ ДОГОВІР про спільне використання технологічних електричних мереж
  • 1. Предмет Договору