Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодатки додаток реєстр інвестиційних проектів зведені показники по проектам пдсер бюджетний сектор

Скачати 400.14 Kb.

Додатки додаток реєстр інвестиційних проектів зведені показники по проектам пдсер бюджетний сектор
Скачати 400.14 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір400.14 Kb.
  1   2   3

ДОДАТКИ


ДОДАТОК 1. РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Зведені показники по проектам ПДСЕР
Бюджетний сектор

За відсутності сучасного управління системою енергетичного менеджменту в муніципалітеті відсутній дієвий контроль за споживанням енергетичних ресурсів на міському рівні.

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
У першу чергу це відноситься до управління бюджетними установами, де необхідно запровадити облік та аналіз споживання енергоресурсів, виконання енергоаудитів будівель, розробку енергоефективних заходів, управління виконанням проектних робіт та влаштування енергозберігаючого обладнання, планування нових норм споживання енергоресурсів.
Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
Автоматизований енергомоніторинг у бюджетних установах є вкрай необхідним для забезпечення якісного та оперативного контролю рівня енергоефективності будівель та верифікації отриманої економії в результаті впровадження ЕЕЗ. Тому реалізація впровадження енергетичного менеджменту є одним з ключових завдань.

Вартість упровадження енергетичного менеджменту, виходячи зі світової практики, складає біля 50% розрахункової економії енергоресурсів. Обсяг розрахункової економії становить щонайменше 10% від річного споживання бюджетним сектором міського підпорядкування.

Для виконання проекту в 2015 році м. Суми розпочали співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО в рамках якої вже підписана кредитна угода на загальну суму 9,6 млн. грн.


У рамках проекту передбачається виконати часткову термомодернізацію 4-х закладів управляння освіти та науки Сумської міської ради – ДНЗ №№ 2, 14, 22 та ЗОШ №29.

Заплановані наступні енергозберігаючі та енергоефективні заходи: • заміна старих вікон на сучасні металопластикові (ДНЗ №№2, 22 та ЗОШ №29);

 • утеплення зовнішніх стін будівлі шаром мінеральної вати зі щільністю 145 кг/м3 та коефіцієнтом теплопровідності 0,045 Вт/(м∙о С), завтовшки 100 мм за методом скріпленої теплоізоляції (ДНЗ №№ 2, 22 та ЗОШ № 29);

 • влаштування автоматизованих індивідуальних теплових пунктів із погодним та програмним регулюванням подачі теплоносія (ДНЗ №№ 2, 22);

 • заміна розжарювальних ламп на компактні люмінесцентні лампи (ДНЗ №№ 2, 22);

 • заміна сталевих регістрів на ефективні опалювальні прилади (ДНЗ № 22);

 • заміна вхідних дверей (ДНЗ № 14).

У результаті впровадження Проекту очікується загальна річна економія паливно-енергетичних ресурсів 1 266,3 МВт∙год. та скорочення витрат на енергоресурси 1 319,0 тис. грн. Скорочення викидів парникових газів становитиме 376,0 т СО2.
Люмінесце́нтна (флуоресцентна) ла́мпа, лампа денного світла - газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.
Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas) - газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФУ) і перфторвуглероди (ПФУ).


У рамках проекту "Муніципальна енергетична реформа в Україні" в 2015 році розроблені енергетичні аудити для 8-ми бюджетних установ, у тому числі для ЗОШ №11. Згідно з технічними рішеннями, запропонованих у звіті з енергетичного аудиту передбачається реалізація проекту з повної термомодернізації будівлі школи, модернізації інженерних мереж із використанням енергоефективних технологій, відновлення загально-обмінної вентиляції з системою рекуперації теплової енергії від витяжного повітря та реконструкція системи теплопостачання шляхом будівництва індивідуальної твердопаливної біокотельні.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).


Після реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми (ПУЛ 1)" використовуючи набутий досвід місто планує продовжувати активну співпрацю з корпорацією НЕФКО для чого започаткує проект "Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах м. Суми (ПУЛ 2)". У рамках проекту планується виконати часткову термомодернізацію 6-ти закладів управління


освіти і науки Сумської міської ради (ЗОШ №24, ССШ №25, ДНЗ №№ 3, 15, 28, 39) та закладу відділу охорони здоров'я (Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди). ЕЕЗ (Пакет 3) передбачають заміну старих дерев'яних вікон на енергоефективні металопластикові та модернізацію інженерних мереж із використанням енергоефективних технологій.
Опис пакетів енергоефективних заходів для бюджетних будівель

Розглянуті проекти пропонують три різні варіанти впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях. Пакет 1 базований на виконанні високорентабельних маловитратних заходів. Пакет 2 потребує значних інвестицій у глибоку термомодернізацію будівель із значним потенціалом річної економії енергії. Пакет 3 передбачає реалізацію заходів, які дозволяють досягти оптимального скорочення споживання енергетичних ресурсів, при цьому забезпечуючи дотримання нормативної температури повітря в приміщеннях та досягти економічних показників, які дозволяють залучати кошти міжнародних фінансових організацій та енергосервісних компаній. Перелік об'єктів та пакети ЕЕЗ, передбачених окремо для кожного об'єкту наведені у Додатку 4.Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 1:

з/м

ЕЕЗ

1

Заміна ламп розжарювання внутрішнього освітлення

2

Заміна ламп зовнішнього освітлення

3

Влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів

4

Встановлення ручних балансувальних вентилів з попереднім налаштуванням (балансування системи опалення).

5

Встановлення автоматизованого вузла подачі ТЕ

6

Встановлення автоматизованого вузла подачі ГВП

7

Реконструкція системи теплопостачання об'єкту із влаштуванням автоматизованої твердопаливної біокотельні. Захід переважно реалізовується для об'єктів, які мають власні опалювальні котельні. Також реалізація заходу передбачається для об'єктів, які підключені до ЦСТ але знаходяться на тупикових ділянках системи теплопостачання

8

Заміна швидкісного теплообмінника системи ГВ на пластинчастий

9

Влаштування ізоляції трубопроводів системи опалення

10

Влаштування ізоляції трубопроводів системи ГВС

Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 2:

з/м

ЕЕЗ

1

Заміна ламп розжарювання внутрішнього освітлення

2

Заміна ламп зовнішнього освітлення

3

Влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів

4

Встановлення ручних балансувальних вентилів із попереднім налаштуванням (балансування системи опалення).

5

Встановлення автоматизованого вузла подачі ТЕ

6

Встановлення автоматизованого вузла подачі ГВП

7

Реконструкція системи теплопостачання об'єкту із влаштуванням автоматизованої твердопаливної біокотельні. Захід переважно реалізовується для об'єктів, які мають власні опалювальні котельні. Також реалізація заходу передбачається для об'єктів, які підключені до ЦСТ, але знаходяться на тупикових ділянках системи теплопостачання

8

Заміна швидкісного теплообмінника системи ГВ на пластинчастий

9

Відновлення системи вентиляції з влаштуванням рекупераційних установок

10

Влаштування ізоляції трубопроводів системи опалення

11

Влаштування ізоляції трубопроводів системи ГВС

12

Утеплення зовнішніх стін

13

Заміна (утеплення) дверей

14

Утеплення покрівлі

15

Заміна зенітних ліхтарів

16

Утеплення підлоги

17

Заміна вікон на металопластикові


Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 3:

з/м

ЕЕЗ

1

Заміна ламп розжарювання внутрішнього освітлення

2

Заміна ламп зовнішнього освітлення

3

Влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів

4

Встановлення ручних балансувальних вентилів із попереднім налаштуванням (балансування системи опалення).

5

Встановлення автоматизованого вузла подачі ТЕ

6

Встановлення автоматизованого вузла подачі ГВП

7

Реконструкція системи теплопостачання об'єкту із влаштуванням автоматизованої твердопаливної біокотельні. Захід переважно реалізовується для об'єктів, які мають власні опалювальні котельні. Також реалізація заходу передбачається для об'єктів, які підключені до ЦСТ, але знаходяться на тупикових ділянках системи теплопостачання

8

Заміна швидкісного теплообмінника системи ГВ на пластинчастий

9

Влаштування ізоляції трубопроводів системи опалення

10

Влаштування ізоляції трубопроводів системи ГВС

16

Утеплення підлоги

17

Заміна вікон на металопластикові

Стислий опис ЕЕЗ

Захід 1, Захід 2. Заміна ламп розжарювання внутрішнього освітлення. Для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішнього освітлення, у бюджетних будівлях, переважно використовується розжарювальні лампи потужністю 60 та 100 Вт. Для скорочення витрат на електроенергію передбачається заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Економія електричної енергії при впровадженні цього заходу складає біля 90%.
Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.
Світлодіо́д (англ. LED - light-emitting diode) - напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Враховуючи режим експлуатації системи освітлення, економічний строк служби освітлювальних приладів становитиме 10 років.

Захід 3. Влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів. З метою зменшення теплового потоку, що йде від радіатора опалення до зовнішньої стіни, біля якої його встановлено, передбачається влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів із ізолону завтовшки 5 мм, укритого шаром алюмінієвої фольги (еквівалентний термічний опір 1,2 м2•С/Вт). Установлення такого екрану відбувається за допомогою клею безпосередньо на ділянку стіни, що знаходиться за радіатором. Зазначений захід підвищує не менш як на 1% кількість теплоти, що віддається приладом опалення безпосередньо у приміщення (для неутеплених стін).
Термі́чний о́пір або теплови́й о́пір (англ. thermal resistance) - здатність тіла (його поверхні або шару) перешкоджати поширенню теплового руху молекул.
Радіатор опалення (від лат. radio - випромінюю) - (неофіційно - батарея) прилад систем водяного і парового опалення. Суть роботи радіатора зводиться до створення великої поверхні, через яку передається тепло з теплоносія і, відповідно, обігрівається приміщення, в якому розташовано радіатор.
Кі́лькість теплоти́ (кі́лькість тепла́) або просто теплота́ - це фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого.


Захід 4. Встановлення ручних балансувальних вентилів із попереднім налаштуванням (балансування системи опалення). З метою запобігання надмірного споживання теплової енергії в окремих приміщеннях, рекомендується виконати балансування системи опалення будівлі. Перед початком упровадження заходів по модернізації системи опалення, проведення очистки системи опалення, яка забезпечить сприятливі умови для роботи встановленого устаткування, та балансування системи опалення. Очистку системи опалення пропонується виконати гідродинамічним методом, який забезпечить руйнування відкладень та видалення шламу тонкими струменями води високого тиску, які подаються в робочу зону від компресора через спеціальні насадки. Балансування системи опалення пропонується виконати шляхом установлення балансуючих вентилів на стояках системи опалення. Рекомендований захід лише розподіляє споживання теплової енергії рівномірно по будівлі та створює сприятливі умови для впровадження енергоефективних заходів по модернізації системи опалення. Тому, він не має прямої економії, але дозволяє запобігти таким негативним явищам, як збільшення обсягів теплоносія, що надходить до окремих приміщень та передчасний вихід із ладу встановленого на систему опалення устаткування.

Захід 5. Встановлення автоматизованого вузла подачі ТЕ. Пропонується у приміщеннях де розташовані вузли вводу теплової енергії та елеваторні вузли влаштувати автоматизовані теплові пункти з погодним регулюванням температури теплоносія, які облаштовуються циркуляційними насосами, приладами обліку теплоносія, регулюючою арматурою, автоматичним контролем і управлінням. Робота теплового пункту буде здійснюватись в автоматичному режимі відповідно до температури зовнішнього повітря та графіку присутності людей у будівлі. На пульт управління надходить сигнал від датчика температури зовнішнього повітря; бажана температура усередині приміщення виставляється оператором за узгодженням із споживачами. На підставі цих двох даних автоматично коригується температура теплоносія внутрішнього контуру опалення будівлі. Встановлення такого регулятора передбачене на тепловому вводі будівлі. Застосування заходу дозволить зменшити обсяг річного споживання тепла будинком щонайменше на 10%.

Захід 6. Встановлення автоматизованого вузла подачі ГВП. Для об'єктів, на яких підігрів води на потреби гарячого водопостачання здійснюється в тепловому пункті за допомогою власного теплообмінника, передбачається влаштування автоматичного регулятора теплового потоку, який забезпечить підтримання постійної температури води в системі гарячого водопостачання.
Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.


Захід 7. Реконструкція системи теплопостачання об'єкту з влаштуванням автоматизованої твердопаливної біокотельні. Захід переважно реалізовується для об'єктів, які мають власні опалювальні котельні або для об'єктів, які підключені до ЦСТ, але знаходяться на тупикових ділянках системи теплопостачання. У рамках заходу передбачається реконструкція існуючих котельних або будівництво нових твердопаливних біокотельних. Для забезпечення надійного процесу вироблення теплової енергії необхідно влаштовувати щонайменше два автоматизованих твердопаливних біокотла. В якості біопалива рекомендується використовувати деревну тріску або деревні гранули. Оперативний склад біопалива розташовується поруч із біокотельнею. Експлуатація твердопаливних біокотлів здійснюватиметься режимі повної автоматизації з постійною присутністю чергового персоналу. Загальна кількість обслуговуючого персоналу, який необхідний для забезпечення контролю та обслуговування однієї біокотельні мінімум 4 чоловіки. Реалізація заходу дозволить знизити собівартість виробництва теплової енергії за рахунок використання дешевого місцевого біопалива.

Каталог: images -> documents -> Rishennia -> Sesii -> 2016 -> 2016-09-28
documents -> Відомість креслень Дана частина завдання являє собою розробку концептуальних рекомендацій проектно-планувальних пропозицій організації багатофункціонального парку культури в місті Суми
Rishennia -> Про місцеве самоврядування в Україні
2016 -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2016 -> Пояснювальна записка до інвестиційної програми тов «Сумитеплоенерго» на 2016 рік тов «Сумитеплоенерго»
  1   2   3


Скачати 400.14 Kb.

 • Опис пакетів енергоефективних заходів для бюджетних будівель
 • Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 1: № з/м
 • Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 2: № з/м
 • Перелік ЕЕЗ включених до Пакету 3: № з/м
 • Стислий опис ЕЕЗ Захід 1, Захід 2. Заміна ламп розжарювання
 • Захід 3. Влаштування зарадіаторних теплових рефлекторів.
 • Захід 4. Встановлення ручних балансувальних вентилів із попереднім налаштуванням (балансування системи опалення).
 • Захід 5. Встановлення автоматизованого вузла подачі ТЕ
 • Захід 6. Встановлення автоматизованого вузла подачі ГВП
 • Захід 7. Реконструкція системи теплопостачання обєкту з влаштуванням автоматизованої твердопаливної біокотельні