Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодатки Опис вправ, поданих у програмі

Додатки Опис вправ, поданих у програмі
Сторінка1/6
Дата конвертації02.05.2017
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Додатки

 1. Опис вправ, поданих у програмі.

Вправа «Ім’я-якість». Мета: входження в атмосферу групи; створення позитивного налаштування на роботу. Матеріал: м’яка іграшка. Сидячи в колі, учасники, по черзі, тримаючи м’яку іграшку, називають своє ім’я та 2-3 позитивні якості на першу букву імені. Наприклад: «Я – Наталя, наполеглива, надійна». Якщо виникають ускладнення в учасника, йому можуть допомагати інші, але при цьому ведучий має допомогти завершити словесний ряд позитивними якостями.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Сло́во - найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.)


Вправа «Подібне й різне». Мета: підвищення згуртованості, знайомство. Вправа виконується стоячи. Учасникам пропонується порухатись і ділитись на групи, відповідно до почутого. В результаті можна побачити, наскільки учасники подібні і на скільки відрізняються.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Наприклад: ведучий каже: «Підійдіть до мене і станьте праворуч ті, хто полюбляє гучну музику, а хто не любить, лишайтесь на місці». Далі продовжує хтось з учасників: «Я не люблю манну кашу, підійдіть до мене, хто не любить, а хто любить – лишіться на місці». Далі продовжує наступний.

Правила групи.

1. Невинесення обговорюваних питань за межі групи.

2. Критиці підлягає не людина, а її вчинок, до того ж у формі, що не допускає зневаги особистості.

3. Відвертість.

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Щирість - один з аспектів чесності, правдивості, відсутність протиріч між реальними почуттями та намірами стосовно іншої людини (або групи людей) і тим, як ці почуття і наміри підносяться їй на словах.

4. Відкритість новим враженням.

5. Взаємопідтримка.

6. Визнання прав кожного на висловлювання власної думки.

7. У кожного учасника є право сказати «стоп», якщо він не готовий обговорювати свою проблему або думає, що запропонована вправа може його психологічно травмувати.

Після інформування підкреслюється, що основне завдання занять – збагатити кожного учасника засобами й методами оптимального спілкування та ефективної міжособистісної взаємодії. А оволодіння ними залежить від особистої активності всіх учасників тренінгу.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Судження - форма мислення, в якій стверджується або заперечується певна інформація про предмети, їх властивості або стосунки; висловлювання, яке стверджує істинність або хибність предмету або ознаки в традиційній логіці, а в трьохзначних логіках може вказувати і на його невизначеність (наприклад, судження про майбутнє).
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Потреба спілкування є однією із провідних для людини.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Вміння спілкуватися – справжній дар, який потрібно в собі розвивати та вдосконалювати. Дані правила можуть бути доповнені і розширені за допомогою учасників групи.

Вправа «Сніговий ком».Мета: закіпити знайомство, краще дізнатись про кожного учасника групи, згуртувати колектив. Перша людина називає своє ім'я . Друга людина називає ім'я першої, потім своє. Третій - ім'я першого, другого, своє . І так до останньої людини. Гру можна зробити цікавіше, якщо до кожного імені додавати прикметник на першу букву імені.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Прикме́тник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Наприклад: артистична Аня, таємнича Таня, лінивий Льоша і т.д.

Вправа «Мене звати… і я хочу… і я не хочу». Учасник називає своє ім’я і те, чого б йому хотілось на даний момент або ж у перспективі, так само чого б не хотілося.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
До нього приєднуються двоє, один, в якого збігіються бажання, інший – збігаються небажання, називаючи свої бажання або небажання, при цьому підтверджуючи спів падіння. Наприклад: «Я – Аня, я хочу літа і не хочу морозива.». До Ані приєднуються Міша, який так само не хоче морозива, і Саша, який теж хоче літа. Саша: «Я, як і Аня, хочу літа, не хочу отримати двійку». Міша: «я так само, як Аня не хочу морозива, а хочу сноуборд» і т.д.

Вправа «Комплімент». Ведучий кидає м'яч комусь із учасників. Цей учасник повинен швидко сказати йому будь-який комплімент, потім кинути йому м'яч назад. Якщо учасник не зміг швидко зорієнтуватися і сказати комплімент чи не встиг вчасно віддати м'яч, він повинен вийти з кола. (краще залишити учасника в колі, інші ж учасники допомагають підібрати комплімент). Компліменти можуть бути різними. «Ти дуже сильний, розумний, елегантний, спортивний, чесний, винахідливий, веселий» тощо.

Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Якщо це - дівчинка, їй можна говорити такі слова: «Ти дуже красива, ніжна, мила, чарівна, ошатна».Соціодраматична вправа. Дає можливість згуртуватись, зайти людей із подібними вподобаннями, побачити наскільки ми різні та схожі.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Сформувати спільне психологічне поле. Наприклад: ведучий говорить: «Хто є однією дитиною в сім’ї станьте від мене праворуч, а хто має братів чи сестер – ліворуч. Подивіться, хто навколо вас, привітайтеся з ними. Хто має світлі очі – відійдіть до вікна, хто темні – до дверей. Хто вміє їздити на велосипеді присядьте, хто не вміє – плесніть у долоні. Хто любить м’ясо гавкніть, хто овочі – скажіть «огірооок». Питань та диференціацій може бути багато, як і відповідно способів реакцій на них. Але важливим є останнє запитання, яке б об’єднувало всіх.
Реакція (рос. реакция, англ. reaction, нім. Reaktion f) - дія, стан, процес, дія на доторк.
Велосипе́д (також: зах. укр. ро́вер, схд. укр. ла́йба, закарп. укр. біциґлі) - це транспортний засіб, який приводить в рух сила людських м'язів, що передається на ведуче(і) колесо(а). Зазвичай велосипеди мають два колеса; бувають також триколісні велосипеди та інші, екзотичніші - одноколісні, чотириколісні тощо.
Оста́ннє запита́ння (англ. The Last Question) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, вперше опубліковане у листопаді 1956 року в журналі Science Fiction Quarterly. Увійшло до збірок «Дев'ять завтра» 1959, «Сни робота» 1986.
Наприклад: «Хто на даний час знаходиться на занятті – підійдіть до мене, хто на вулиці – до дверей».

Вправа «В дитинстві я хотів бути…». Мета: формування в групі довірливих відносин, пробудження інтересу до теми професійного самовизначення.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Дити́нство - життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Кожному учаснику протягом трьох хвилин пропонується написати на картці, ким він хотів бути в дитинстві і чому. Потім анонімні картки здаються ведучому, який їх перемішує і знову роздає учасникам у випадковому порядку. Кожен учасник повинен "вжитися" в отриманий образ невідомого автора, зачитати написане, припустити, чи змінилося його думка зараз, коли він встав дорослішим. Якщо змінилося, то чому? Решта учасників уважно слухають, задають питання.

Вправа «Розженемо потяг». По колу кожен учасник робить по два хлопки в долоні. Завдання групи - поступово зменшувати інтервал між ударами до команди ведучого, потім зворотний процес. Важливо, щоб учасники чули хлопки (місце).

Вправа «Знавці почуттів». Візьміть м'яч і почніть передавати його по колу. Той, у кого в руках м'яч, повинен назвати одну емоцію (позитивну чи негативну) і передати м'яч наступному . Повторювати сказане раніше не можна. Якщо виникають труднощі – група допомагає.

Вправа «Країна почуттів». Згадайте з групою ще раз, які почуття ви знаєте. Запишіть назви емоцій, які вам пригадуються, на окремих аркушах паперу. А тепер запропонуйте уявити, як виглядають ці "жителі внутрішнього світу"? Нехай учасники намалюють портрет кожного на аркуші з відповідною назвою. Процес створення таких образів дуже цікавий і показовий. Зверніть увагу, як уявляє собі дитина ті чи інші почуття, як пояснює свій вибір Особливо інформативним може бути наступне доповнення до намальованому портрету. Запропонуйте юному художнику зобразити, як виглядає будиночок кожного почуття і які речі в ньому зберігаються .

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Відчуття́ - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Можливо, в нових образах ви побачите щось схоже з життям самої дитини. Отримані портрети найкраще якось оформити. Можна створити з них "галерею почуттів", розвісивши на стіні, можна зробити художній альбом, з'єднавши листи разом і зробивши обкладинку.
Книжко́ва обкла́динка (англ. book cover) - покриття книжки. Існує два основні типи обкладинок книжок: палітурки та м'які обкладинки.


Бесіда на тему «Емоції та почуття». Мета:

 • сформувати поняття про психологічне благополуччя підлітків, емоції, відчуття, почуття; поняття про культуру прояву почуттів та керування ними, розуміти емоції інших людей;

 • розвивати здатність до самооцінки і самоаналізу; розвивати навички свідомо впливати на свій емоційний стан.

 • Щоб ви зрозуміли про що ми сьогодні будемо говорити пропоную вам уявити ситуацію: Оксані випав важкий день: автобус затримався і вона запізнилася до школи; сусід по парті смикнув ії зошит і не навмисно порвав його; а в буфеті Оксана розбила склянку зі щойно купленим соком. Але Оксана подумала й вирішила, що не варто засмучуватися й не переживати. Адже вона невинна, що транспорт ходить не регулярно, що ії сусід такий неакуратний, а склянка із соком мокра і слизька.

 • Як ви думаєте, чи правильно вирішила Оксана?

Отже, сьогодні наша мета виявити як зберігати психологічне благополуччя у нашому не завжди вдалому житті і яку при цьому роль можуть відігравати почуття, відчуття та емоції.

Людина має органи чуття, які допомагають їй відчувати те, що її оточує. Навколишній світ впливає на наші органи чуття, і, як наслідок, виникають ті чи інші відчуття.

Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Давайте перевіримо. (виходять бажаючі, заплющують очі, роздаємо предмети) «Охарактеризуйте предмети, що яви отримали одним словом.» Отже, люди здатні відчувати. Через відчуття ми пізнаємо не предмет у цілому, а тільки його окрему властивість. Наприклад, смак, колір, запах.

З відчуттів формуються сприйняття. Сприйняття відображає не окремий бік предмета, а предмет в цілому. Якщо ми їмо малину, то органи чуття одночасно повідомляють про її колір, смак та запах. У нас з`являється якесь ставлення до малини. Це ставлення називається емоцією.

Емо́ція (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — емоціональний процес, відображаючий відношення до існуючих або можливим ситуаціям. (записати у зошит, 2 учня повторюють).

Емоція супроводжує сприйняття, вона виникає незалежно від нашого бажання. Це нормально, природньо. Від емоцій позбавитися не можливо.

І знову перевіремо. Ідіть до мене….дам вам щось солодке. Заплющте очі(перший -отримає лимон, а другий -банан).

Емоція- психічний стан, чуттєве переживання. Як ви думаєте, кому з учасників сподобалося, а кому – ні? Чому ви так вирішили?

Отже, емоції можуть бути як позитивними(які виникають внаслідок задоволення потреб людини), так і негативні (незадовільнення потреб).

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Психіка (від дав.-гр. ψυχή, «дихання, душа» та лат. суфікс -ic) - система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин; букв., те що притаманне психеї, душевне, психічне. Питання природи психіки є складовою основного питання філософії.
Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.
Наприклад, 1 учень отримав те, що хотів, а 2- ні.

Питання до учасників: які емоції належать до позитивних? Які до негативних?

Емоції пов`язані з потребами та особливостями ситуації. Емоції можна виражати за допомогою рухів, міміки, жестів, інтонації, як ми бачили під час експериментів.

Рух, Шлях - поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух - це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Окрім емоцій людині притаманні ще й почуття. Почуття людини – це її ставлення до світу, до того, що вона робить, що з нею відбувається.

Основна функція емоцій і почуттів – це регуляція поведінки людини.

Як зв`язати емоції з психічним благополуччям?(вони його відображають). Відображати емоційний стан можна вербально (тобто словами) або невербально (тобто мімікою, жестами та поведінкою)

Вербально , тобто словами, ми виражаємо до 25% інформації, а не вербально(за допомогою міміки, жестів, інтонації та навіть за тембром голосу) - 75% .

З практичного боку, для чого необхідно вміти визначати емоції інших людей? (для того щоб сприймати їх психологічний стан і правильно себе вести з ними).

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

3. Виховання культури почуттів та способи їх прояву

Але потрібно не тільки вміти визначати чужі емоції, а і вміти правильно використовувати власні.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Людина може переживати дуже різні емоційні стани, різні почуття. Почуття – це форма переживання людиною свого ставлення до навколишнього світу.(записати у зошит, 2 учня повторюють)

Етичні почуття, наприклад, відображають ставлення людини до інших людей і до самої себе.

Інтелектуальні почуття відображають ставлення до пізнання. Інтерес, допитливість, подив, відчуття таємниці – це інтелектуальні почуття.

Допитливість, зацікавленість - це якість, пов'язана з допитливим мисленням, таким як дослідження та навчання, яка спостерігається при дослідженні людини та тварин. Допитливість сильно асоціюється з всіма аспектами людського розвитку, з яких походить процес навчання та бажання отримувати знання та навички.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

Почуття людини визначаються іі стосунками з іншими людьми. Існує культура почуттів, яка допомагає виражати їх у прийнятних для суспільства формах.

Як же людина виражає свої почуття? Перш за все це міміка(виразні рухи обличчя).

Але почуття проявляються ще й у виразних рухах тіла, і в інтонації, і навіть у тембрі голосу. Роздивимось, що ж таке культура почуттів.

Обговоримо ситуацію:

  1   2   3   4   5   6 • Вправа «Подібне й різне».
 • Правила групи.
 • Вправа «Сні говий ком ».
 • Вправа « Мене звати… і я хочу… і я не хочу ».
 • Вправа « Комплімент ».
 • Соціодраматична вправа.
 • Вправа «В дитинстві
 • Вправа «Розженемо потяг».
 • Вправа «Знавці почуттів».
 • Вправа «Країна почуттів».
 • Бесіда на тему «Емоції та почуття».