Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаткові можливості операційної системи

Скачати 66.21 Kb.

Додаткові можливості операційної системи
Скачати 66.21 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір66.21 Kb.
ТипУрокУРОК №14.

ТЕМА: Додаткові можливості операційної системи.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Спеціальні можливості операційної системи: пошук та виправлення помилок на диску, очищення дисків, дефрагментація дисків. Відновлення системи.

Тема: Додаткові можливості операційної системи. Спеціальні можливості операційної системи: пошук та виправлення помилок на диску, очищення дисків, дефрагментація дисків. Відновлення системи.

Мета: Актуалізувати знання про пошук інформації на комп’ютері, використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.
Дефрагментація - процес оновлення та оптимізації логічної структури розділу фізичного диску з метою забезпечити зберігання файлів у неперервній послідовності кластерів. Зазвичай використовується у файлових системах FAT та NTFS.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Формувати в учнів знання про додаткові можливості операційної системи, тобто пошук та виправлення помилок на диску, очищення дисків, дефрагментації дисків та відновлення системи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План викладу:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


 1. Пошук та виправлення помилок на диску.

 2. Очищення дисків.

 3. Дефрагментація дисків.

 4. Відновлення системи.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.


Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Що називають Центром довідки та підтримки? Які можливості він надає користувачеві?

 2. Які області містить вікно Центру довідки та підтримки? Поясніть призначення основних елементів цього вікна.

 3. Поясніть призначення кнопок панелі інструментів вікна Центру довідки та підтримки.
  Панель інструментів Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 4. Описати основні правила пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера і мережі.

 5. Які домовленості діють у системі вбудованої довідки?


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Пошук та виправлення помилок на диску.

При роботі комп’ютера часто виникають такі проблеми, як зависання програм або зникнення живлення тощо. Це провокує появу помилок у файловій системі дисків.
Зависання (англ. hang) - комп'ютерне явище, за якого одна чи кілька програм або вся операційна система перестають нормально виконувати свої функції і реагувати на дії користувача. В цей момент зображення, що виводиться програмою на монітор, застигає на відміну від помилки виконання, за якої на екран видається відповідне повідомлення.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Знайти та усунути проблеми у файловій системі диска можна за допомогою вбудованої утиліти Перевірка диска.

Перед початком перевірки диска треба закрити всі файли, розміщенні на ньому, оскільки під час перевірки диск недоступний для інших завдань.

Для початку роботи утиліти перевірки диска треба:

1). у вікні Мій комп’ютер обрати локальний диск для перевірки;

2). у меню Файл обрати команду Властивості;

3). на вкладці Сервіс в області Перевірка диска натиснути кнопку Виконати перевірку;

4). у вікні, що з’явилося, в області Параметри перевірки диска встановити прапорець Перевіряти і намагатися відновити пошкоджені сектори;
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.


5). натиснути кнопку Запуск.

Якщо під час роботи цієї утиліти буде виявлено помилки на диску, то на екран виведеться додаткове вікно, що містить повідомлення про них. У цьому вікні буде запропоновано рiзнi варіанти виправлення помилок, з яких ви повинні обрати оптимальний для цього випадку та натиснути для його прийняття кнопку ОК. Якщо ж ви бажаєте, щоб система сама обирала оптимальний варіант виправлення помилок, треба, визначаючи параметри роботи утиліти, установити прапорець Автоматично виправляти помилки файлової системи.
 1. Очищення дисків.

Багато програм створюють на диску тимчасові файли, якi повинні автоматично видалятися після закінчення робочих програм.
Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Створення Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Проте так відбувається не завжди. Під час роботи у Всесвiтнiй мережі на дисках також створюється багато тимчасових файлів, якi надалі не використовують. Видалення таких тимчасових файлiв вивiлььняє значну кiлькiсть дискового простору. Цю дію бажано виконувати один раз на місяць, а за потреби (за вiдсутностi вільного місця на диску) - частіше. Тому до складу операційної системи входить утиліта Очищення дuскiв, яка дає змогу видаляти з дискiв тимчасові файли.

Для виконання дій цією програмою треба:

натиснути кнопку Пуск, обрати Програми - Стандартні - Службові - Очищення диска;

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

обрати диск, на якому видалятимуться тимчасові файли;

виконавши попередній аналіз, утиліта запропонує вам перелік файлiв, якi може видалити.

• у запропонованому списку треба встановити прапорці біля назв груп тимчасових файлiв, призначених для видалення, та натиснути кнопку ОК;

після додаткового запиту, у якому вам треба підтвердити свої дії, обранi файли буде видалено з диска.
 1. Дефрагментація дисків.

Це ще одна корисна утиліта операційної системи, що дaє змогу зібрати разом рiзнi фрагмент и файлiв так, щоб вони займали єдиний нерозривний простір на диску, з метою підвищити швидкість роботи з диском. Виконуючи об’єднання окремих частин файлiв та папок, програма дефрагментацiї також об'єднує в одне ціле вільне місце на диску, що робить менш iмовiрною фрагментацію нових файлів.

Щоб почати дефрагментацiю дискiв, виконайте таку послiдовнiсть дій:

натисніть кнопку Пуск, оберіть Програми – Стандартні - Службові - Дефрагментацiя диска.

3апустити цю утиліту можна також, обравши в контекстному меню диска команду Властивості, а у вікні, що з'явиться при цьому на екрані, на вкладці Сервіс натиснути кнопку Виконати дефрагментацiю;

оберіть диск, призначений для дефрагментацiї;

натиснувши кнопку Аналіз, виконайте попередній аналіз диска перед дефрагментацiєю. Після цього на екрані з'явиться вікно, що містить повідомлення про відсоток фрагментованих файлів та папок, розміщених на цьому диску, а також рекомендації системи щодо подальших дій користувача. Цей аналіз бажано проводити регулярно (один раз на тиждень або після розміщення на диску великої кiлькостi файлів та папок), а дефрагментацiю - лише після вiдповiдної рекомендації утиліти;

• якщо утиліта рекомендувала виконати дефрагментацiю обраного диска, натисніть кнопку Дефрагментацiя вікна з інформацією про аналіз диска;

перед початком виконання дефрагментацiї диска треба переконатися, що на ньому є вільним не менше 15 % дискового простору, оскільки саме такий обсяг диска потрібний утилiтi для сортування фрагментів файлів. Якщо вільний дисковий простір має менший обсяг, то програма виконає часткову дефрагментацiю. Для звільнення потрібного дискового простору видалiть або, тимчасово перемiстiть на інший диск непотрiбнi файли та папки;

• після завершення дефрагментацiї результати буде відображено графічно (за допомогою рiзноколiрних смуг) У вiдповiдному полі. для перегляду детального звіту про виконання дефрагментацї натисніть кнопку Перегляд звіту.
 1. Відновлення системи.

Iнодi після встановлення деяких нових програмних продуктів або драйверів, а також після оновлення операційної системи комп'ютер починає працювати ненадійно.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Для усунення цих проблем до складу операційної системи входить утиліта Відновлення системи,
яка веде постійне спостереження за вciмa змінами операційної системи та створює так звані точки відновлення, що дають змогу за потреби повернути комп'ютер у стан нормального функціонування, не втративши при цьому документи користувача.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Утиліта Відновлення системи може створити такі точки відновлення операційної системи:

• точки початкової системи - це точки відновлення, які операційна система створює лише під час першого запуску на комп'ютерi;

точки системи - це точки відновлення, які автоматично створює утиліта кожні 24 год., навіть за вiдсутностi будь-яких змін у системі;

• точки встановлення програм - точки відновлення, що їх створюють у процесі встановлення нових програмних продуктів i використовують за потреби повернення системи до стану, у якому вона була до початку інсталяції програми;

• точки автоматичного оновлення ОС Windows - точки вiдноввлення, що їх створюють у разі автоматичного оновлення операацiйної системи;

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

• точки користувача - точки відновлення, що користувач створює для того, щоб зафіксувати вдалу конфiгурацiю системи або повернутися до її стану в разі виконання невдалих змін;

• точки програми Відновлення системи - це точки, що їх автоматично створює утиліта відновлення для повернення до попереднього стану системи, якщо відновлення в результаті її роботи виявиться невдалим;

• точки адаптерів пристроїв це точки відновлення, що їх створюють у разі встановлення драйверів, не сертифiковааних для роботи В цій операцiйнiй системі;

точки програм резервного копіювання - ці точки створюють до початку архівування під час роботи з програмою резервного копіювання.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.Д ля роботи з утилітою Відновлення системи виконують такі дії:

зберегти вiдкритi файли та закрити вci програми;

натиснути кнопку ПУСК, в Головному меню обрати Програми – Cтaндартні - Службові - Відновлення системи;

• у вікні майстра відновлення системи обрати одну з можливих подальших дій:

• Почати відновлення системи, установивши перемикач у положення Відновлення попереднього стану комп’ютера.

Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

• Створити точку відновлення системи, установивши перемикач у положення Створити точку відновлення.

• Перейти в режим переглядання і змінювання параметрів програми відновлення, натиснувши посилання Параметри відновлення системи.

• Якщо відновлення операційної системи виконувалося нещодавно, до списку буде включено пункт Скасувати останнє відновлення. Установивши перемикач біля цього пункту, ви вiдмовляетесь від останньої операції відновлення.


Практичні завдання:

 1. Очистіть диск D: вашого комп’ютера.

 2. Користуючись утилітою Перевірка диска, знайдіть та виправіть помилки на диску D: вашого комп’ютера.

 3. Використовуючи утиліту Відновлення системи, створіть точку відновлення (точку користувача).

 4. Проаналізуйте, чи потрібно проводити де фрагментацію дисків вашого комп’ютера. Якщо цю дію виконано невдало, відновіть систему, користуючись створеною точкою відновлення.


Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Вивчити теоретичний матеріал §10 на ст. 155-169.
  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


 3. Завершити виконання практичних завдань.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.Скачати 66.21 Kb.

 • Спеціальні можливості операційної системи: пошук та виправлення помилок на диску, очищення дисків, дефрагментація
 • Додаткові можливості операційної системи. Спеціальні можливості операційної системи: пошук та виправлення помилок на диску, очищення дисків, дефрагментація дисків. Відновлення системи.
 • Мета
 • Тип уроку
 • Актуалізація опорних знань учнів
 • Вивчення нового навчального матеріалу: Пошук та виправлення помилок на диску. При роботі
 • Перед початком перевірки диска треба закрити всі файли, розміщенні на ньому, оскільки під час перевірки диск недоступний для інших завдань.
 • 2). у меню Файл обрати команду Властивості; 3). на вкладці Сервіс в області Перевірка диска натиснути кнопку Виконати перевірку;
 • 5). натиснути кнопку Запуск.
 • Очищення дисків. Багато програм створюють
 • обранi файли буде видалено з диска.
 • Щоб почати дефрагментацiю дискiв, виконайте таку послiдовнiсть дій
 • Відновлення системи. Iнодi після встановлення деяких нових програмних продуктів
 • Д ля роботи з утилітою Відновлення системи виконують такі дії
 • Домашнє завдання: Вивчити конспект. Вивчити теоретичний