Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодатково до договору «Open License Agreement» будь-які продукти Get Genuine, що були придбані у межах програми Open, підпадають під такі додаткові умови та вимоги

Скачати 122.5 Kb.

Додатково до договору «Open License Agreement» будь-які продукти Get Genuine, що були придбані у межах програми Open, підпадають під такі додаткові умови та вимоги
Скачати 122.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір122.5 Kb.
  1   2Додатковий договір «Get Genuine Windows Agreement»

Додатково до договору «Open License Agreement» будь-які продукти Get Genuine, що були придбані у межах програми Open, підпадають під такі додаткові умови та вимоги.

Терміни, які використовуються в даному документі, але які не зазначено у списку нижче, мають значення, передбачені в договорі «Microsoft Open License Agreement».

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Цей Додатковий договір «Get Genuine Windows Agreement» («Додатковий договір») складається з (1) цих умов і положень і (2) прав на використання Продуктів, які застосовуються до Продуктів, ліцензованих за цим Додатковим договором, і містяться за адресою http://microsoft.com/licensing/contracts.


1. Визначення. 1

2. Як працює програма Microsoft Get Genuine Windows. 2

3. Придбання нових додаткових Настільних комп’ютерів. 2

4. Як підтвердити замовлення. 3

5. Надання Ліцензії. 3


Цей договір «Microsoft Get Genuine Windows Agreement» для малих та середніх організацій укладено між Майкрософт і Клієнтом.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Друковані копії всіх документів, на які є посилання в цьому Додатковому договорі, Клієнт може отримати від Торгівельного партнера за запитом.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.Дата набуття чинності. Датою набуття чинності є дата підписання Майкрософт цього Додаткового договору.

Умови та положення

Примітка щодо анотацій до розділів. Деякі розділи цього Додаткового договору починаються з анотацій. Ці анотації полегшують пошук потрібної інформації, але не є частиною Додаткового договору. Якщо будь-яка анотація суперечить розділу, положення якого вона підсумовує, саме розділ Додаткового договору, а не анотація, матиме переважну юридичну силу.

1. Визначення.


У цьому Додатку до договору використовуються такі визначення:

«наявний» означає, що Майкрософт надала ліцензії на такий Продукт або Послуги є доступними у Списку Продуктів і Послуг для замовлення в межах певної програми ліцензування чи договору про надання Послуг;

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

«Комерційний продукт» означає будь-який Продукт, на який Майкрософт надає ліцензію за оплату;

«Підрядники» означає будь-якого стороннього постачальника або іншого постачальника комп’ютерних технологій або пов’язаних послуг;

«Визначений регіон» означає географічний регіон, указаний у регіональному реєстрі на веб сайті http://www.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Географія Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
microsoft.com/licensing/programs/open/openregional.mspx, де зареєстрований та працює Початковий клієнт.

«Настільний комп’ютер» означає будь-який персональний настільний комп’ютер, який відповідає мінімальним технічним вимогам для запуску Продукту. Настільними комп’ютерами не вважаються (а) сервери, (б) комп’ютери, на яких інстальовано лише спеціалізоване програмне забезпечення для бізнесу, або (3) системи, у яких інстальовано вбудовані операційні системи;

Стіл - предмет меблів, який складається з горизонтальної поверхні і ніжок. Вперше столи з'являються в Давньому Єгипті і потім використовуються повсюдно.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

«Безкоштовний продукт» означає будь-який Продукт, ліцензію на який Майкрософт надає безкоштовно;

«Торгівельний партнер» означає Торгівельного партнера з роботи з корпоративними клієнтами, уповноваженого Майкрософт перепродавати ліцензії на території Визначеного регіону Клієнта за цією програмою;Каталог: ukraine -> licensing
licensing -> Корпоративне ліцензування Майкрософт Права на використання продуктів
licensing -> Ключі багаторазового встановлення для корпоративних ліцензій
licensing -> Ліцензійні права на використання продуктів Microsoft Українська (Ukrainian) Січень 2010 р. Вступ
ukraine -> Використання Windows Azure та Windows Phone 7 для створення універсального рішення
ukraine -> Рішення IngressPoint стимулює розвиток споживчого кредитування в Україні
licensing -> Інформація про Клієнта. Ідентифікатор Клієнта B9cdb622 Назва юридичної особи Контактна особа: Ім’я* Прізвище Адреса електронної пошти контактної особи Поштова адреса Місто
licensing -> Інформація про Клієнта Ідентифікаційний код Клієнта:   Назва юридичної особи   Контактна особа: Прізвище  , Ім’я   Адреса електронної пошти контактної особи   Адреса 1
  1   2


Скачати 122.5 Kb.

  • Додатково до договору «Open License Agreement» будь-які продукти Get Genuine, що були придбані у межах програми Open, підпадають під такі додаткові умови та вимоги.
  • Ліцензії . 3 Цей договір «Microsoft Get Genuine Windows Agreement» для малих та середніх організацій
  • Дата набуття чинності.
  • Примітка щодо анотацій до розділів.
  • 1. Визначення.