Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 1 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Скачати 199.5 Kb.

Додаток 1 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
Скачати 199.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір199.5 Kb.
ТипДодаток
  1   2

Додаток 1

до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

(пункт 1 розділу ІІ)

Форма та зміст електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах

I. Опис електронних повідомлень


1. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах:

1) функціональний підтип Файла повідомлень – F;

2) файл F формується фінансовою установою, яка веде рахунки клієнтів;

3) файл F містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.1;

Таблиця 1.1

Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі повідомлень F
з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок, 5 – зміна рахунка (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 – зміна рахунка (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)

OPER_TYPE

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Валюта рахунка

CURRENCY

9

Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидент

RESIDENT

10

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта

CLIENT_NAME

11

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

12

Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків

STS_REG

13

Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків

STS_RAI

4) щодо банківських установ та установ Державної казначейської служби України у реквізиті «Код банку, в якому ведеться рахунок» файлів F та R, банківських установ – депозитарних установ у реквізиті «Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» файлів P та D (реквізит BANK_ID) зазначається код банку відповідно до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами) (далі – код банку), реквізит FIN_ID у повідомлення не включається.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Щодо небанківських фінансових установ (крім установ Державної казначейської служби України) у реквізиті «Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок» файлів F та R (реквізит FIN_ID) зазначається код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізит BANK_ID у повідомлення не включається.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Щодо небанківських фінансових установ – депозитарних установ у реквізиті «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» файлів P та D (реквізит FIN_ID) зазначається реєстраційний номер фінансової установи, за яким вона внесена до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, формування та ведення якого здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реквізит BANK_ID у повідомлення не включається;

5) у реквізиті «Валюта рахунка» файлів F та K зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528;

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

6) реквізити «Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта» та «Податкова адреса клієнта» заповнюються згідно з випискою з Єдиного державного реєстру або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не включаються до Єдиного державного реєстру;

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

7) реквізити «Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків» та «Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків» визначаються згідно з довідником територіальних органів ДФС відповідно до коду за ЄДРПОУ такого контролюючого органу, який зазначено у виписці з Єдиного державного реєстру, або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не включаються до Єдиного державного реєстру.

Структура і зміст довідника територіальних органів ДФС розповсюджуються ДФС шляхом розміщення на офіційному веб-порталі ДФС.

2. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах:

1) функціональний підтип Файла повідомлень – P;

2) файл P формується депозитарною установою, яка веде рахунки депонентів у цінних паперах;

3) файл P містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.2;

Таблиця 1.2Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах, яке подається у Файлі повідомлень P


з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID

3

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_EDRPOU

4

Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_NAME

5

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 6

NUM

6

Реєстр, якому належить податковий номер:
0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

RST_TYPE

7

Тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок, 5 – зміна рахунка (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 – зміна рахунка (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)

OPER_TYPE

8

Дата операції

OPER_DATE

9

Рахунок клієнта

ACCOUNT

10

Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидент

RESIDENT

11

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта

CLIENT_NAME

12

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

13

Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків

STS_REG

14

Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків

STS_RAI

4) у разі відкриття депозитарною установою рахунка в цінних паперах на ім’я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса» для інформування контролюючих органів у повідомленні про відкриття такого рахунка у реквізиті «Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта» може бути зазначено після прізвища, імені та по батькові нотаріуса словосполучення «депозит нотаріуса».

3. Електронне повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків:

1) функціональний підтип Файла повідомлень – K;

2) файл K формується банком, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок;

Кореспонде́нтський раху́нок - банківський рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

3) файл K містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.3;

Таблиця 1.3

Структура повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків, яке подається у Файлі повідомлень Kз/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_CODE

2

Найменування банку, в якому ведеться рахунок

BANK_NAME

3

Тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок

OPER_TYPE

4

Дата операції

OPER_DATE

5

Кореспондентський рахунок

CORR_ACCOUNT

6

Валюта рахунка

CURRENCY

7

Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок: 1 – резидент, 2 – нерезидент

RESIDENT

8

Код країни банку-нерезидента

COUNTRY_CODE

9

Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований банк – власник кореспондентського рахунка як платник податків

STS_REG

10

Код за ЄДРПОУ банку – власника кореспондентського рахунка

BANK_EDRPOU

4) у реквізитах «Код банку, в якому ведеться рахунок» та «Найменування банку, в якому ведеться рахунок» зазначаються реквізити банку, в якому відкривається або закривається кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента, в якому ведеться кореспондентський рахунок, та найменування банку-нерезидента латинськими літерами або українською мовою (кирилицею);

5) у реквізиті «Код за ЄДРПОУ банку – власника кореспондентського рахунка» зазначається код за ЄДРПОУ банку, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому банку;

6) у реквізиті «Код країни банку-нерезидента» зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
У повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунка у банку-резиденті реквізит «Код країни банку-нерезидента» не включається.

4. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файла-відповіді – R;

2) файл R формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від фінансової установи файлом F. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків у контролюючих органах;

3) файл R містить повідомлення-відповіді, структура яких наведена в таблиці 1.4;

Таблиця 1.4Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі-відповіді R


з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Валюта рахунка

CURRENCY

9

Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидент

RESIDENT

10

Дата отримання ДФС повідомлення

RECEIVE_DATE

11

Дата взяття рахунка на облік у контролюючому органі

STS_DATE

12

Код причини відмови у взятті на облік рахунка

REASON

13

Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків

STS_REG

14

Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків

STS_RAI

15

Ідентифікатор запису

REC_ID

16

Найменування Файла повідомлень F, в якому була надана інформація про рахунок

PROC_FILE_NAME

17

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень F

REC_NUM

4) реквізит «Ідентифікатор запису» відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3, наведеною в додатку 6 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі – Порядок);

5) реквізити «Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків» та «Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків» файлів R та D відповідають реквізитам «Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків» та «Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків» файлів F та P;

6) перелік кодів причини відмови в узятті на облік рахунка, які вказуються в реквізиті «Код причини відмови в узятті на облік рахунка», наведено в додатку 4 до Порядку.

5. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файла-відповіді – D;

2) файл D формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від депозитарної установи файлом P. Файли D надсилаються до депозитарних установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах;

3) файл D містить повідомлення-відповіді, структура яких наведена в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік в контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах, яке подається у Файлі-відповіді D


з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID

3

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидент

RESIDENT

9

Дата отримання ДФС повідомлення

RECEIVE_DATE

10

Дата взяття рахунка на облік у контролюючому органі

STS_DATE

11

Код причини відмови у взятті на облік рахунка

REASON

12

Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків

STS_REG

13

Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків

STS_RAI

14

Ідентифікатор запису

REC_ID

15

Найменування Файла повідомлень P, в якому була надана інформація про рахунок

PROC_FILE_NAME

16

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень P

REC_NUM

6. Формування Файлів з інформацією щодо одержання та прийняття або неприйняття файлів до оброблення:

1) для надання фінансовій установі інформації про одержання Файла повідомлень формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень (далі – перша квитанція);

2) для надання фінансовій установі та ДФС інформації про прийняття або неприйняття до оброблення інформації з Файлів повідомлень та Файлів-відповідей формуються квитанції для кожного типу файла (далі – друга квитанція);

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

3) коли існують помилки змісту в окремих Повідомленнях або Повідомленнях-відповідях файла, що квитується, то в другій квитанції повинні бути присутніми інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного повідомлення або повідомлення-відповіді, що відбраковується.

Структура інформаційного рядка квитанції наведена у таблиці 1.6;

Таблиця 1.6
з/п

Реквізит

Назва

1

Порядковий номер повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується, у файлі, що квитується

ROWNUM_FILE_ISH

2

Код помилки щодо повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується

ERROR_CODE

4) друга квитанція підтверджує успішне прийняття ДФС або фінансовою установою інформації файла в повному обсязі у тому разі, якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та інформаційні рядки в квитанції відсутні.

Якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та в квитанції наявні інформаційні рядки, то така квитанція свідчить про неприйняття до оброблення повідомлень або повідомлень-відповідей, порядкові номери яких у файлі, що квитується, вказані у цій квитанції. Решта повідомлень або повідомлень-відповідей з файла, що квитується, ДФС або фінансовою установою приймаються до оброблення;

5) кодування помилок, які можуть виникнути при обробці файлів, здійснюється відповідно до довідника помилок, який наведено в додатку 5 до Порядку.

7. Інформація щодо платників податків, які відповідно до законодавства на день формування даних не мають кодів за ЄДРПОУ, надсилається з податковим номером, наданим контролюючим органом у встановленому порядку.  1   2


Скачати 199.5 Kb.

  • (пункт 1 розділу ІІ)