Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 1 до рішення міської ради від № Звіт про виконання Програми економічного

Скачати 156.77 Kb.

Додаток 1 до рішення міської ради від № Звіт про виконання Програми економічного
Скачати 156.77 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.04.2017
Розмір156.77 Kb.
ТипДодаток
  1   2

Додаток 1

до рішення міської ради

від______ №___

Звіт про виконання Програми економічного

і соціального розвитку міста Житомира у 2013 році,

в тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради


Соціально-економічне становище міста

Промисловими підприємствами міста реалізовано продукції за 9 міс. 2013 року на 5027,0 млн.грн., що на 264,8 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді 2012 року. Промислові підприємства міста забезпечують 43,5% обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Спостерігалось зростання обсягів реалізації промислової продукції за всіма основними видами діяльності. Зокрема, зросли обсяги реалізації промислової продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів ( 25,7%), харчової ( 13,9%) і легкої промисловості( 7,1%), готових металевих виробів ( 4,7%).

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста є найвищим серед сусідніх міст – обласних центрів і станом на 1.10.13р. складав 18,5 тис.грн., що у 2 рази більше ніж по області.

Промисловими підприємствами міста реалізовано такі інвестиційні проекти:

ПАТ «Україна» оновлено технологічне обладнання: введено в експлуатацію в’язальні машини та компресор на загальну суму 2,4 млн.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
грн.

ВАТ «Біомедскло» інвестовано 1,5 млн.грн. на встановлення фільтру із шаром грануляту Edmeston на трубу від скловарної печі, в результаті чого зменшено викиди діоксину азоту в чотири рази.

УПВ УТОГ розпочато технічне переоснащення виробництва: впроваджено нове обладнання на 16,0 тис.грн.

ПАТ «ЖЗОК» виготовлено проектну документацію на будівництво гуртожитку для виробничого корпусу.

АТЗТ «Фаворит» отримано декларацію на початок будівельних робіт та розпочато будівництво нового житлового будинку.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Фінансовий результат до оподаткування підприємств міста за 1 півріччя 2013 року (наявні статистичні показники) став прибуток у сумі 119,4 млн. грн.

Майже 60% підприємств міста спрацювали с прибутком, загальна сума якого становила 292,5 млн. грн. Більшу частину прибутку (88,4%) забезпечили промислові підприємства. 40% підприємств міста отримали збитки на загальну суму 173,1 млн. грн.


Показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств міста свідчать про позитивні зрушення, а саме: експортні поставки збільшились на 10,9% та склали 71,9 млн.дол.США, імпортні поставки зменшились на 5,0% та склали 74,2 млн.дол. США у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зменшилось на 12,2 млн.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
дол. США та склало 2,3 млн.дол. США (на 01.07.13р.).

Будівельних робіт виконано на суму 224,2 млн.грн., що на 237,5 млн.грн. або на 5,6% менше, ніж за аналогічний період 2012 року. По області відбулося зменшення обсягів будівельних робіт на 23,3%, а в цілому по Україні на 16,2%.

В місті введено в дію 16,6 тис.кв.м загальної площі житла, що на 34,5% менше відповідного періоду торік. Це складає 26,0% обласного обсягу. 82,4% площі житла введено в одноквартирних будинках садибного типу та 17,6% - у багатоквартирному будинку.

У розрахунку на 10 тис. населення прийнято в експлуатацію 613,5 кв.м загальної площі, що на 22,3 кв. м більше середньообласного показника.

У виробничій сфері прийнято в експлуатацію цехи з виробництва облицювальних матеріалів з природного каменю на 15,0 тис.

Виробництво Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
кв. метрів у рік та з виробництва взуття на 5,5 тис. пар у рік .

Мережа торгівлі поповнилась оптовими складами на 17,4 тис. куб. метрів, станціями технічного обслуговування легкових автомобілів на 1,6 тис. обслуговувань у рік. Введено в дію три будівлі для адміністративних цілей. ВАТ "Житомиробленерго" введено трансформаторну підстанцію на вул. Маршала Рибалка, прокладено 19 км ліній електропередач.
В економіку міста іноземними інвесторами за 9 місяців 2013 року вкладено 13,6 млн. дол. США, що в 5 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року (2,7 млн.дол.).

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2013р.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
становив 108,9 млн.дол.США, або 29,1% усіх іноземних коштів області. У розрахунку на 1 мешканця це складало 402,7 дол. США проти 294,3 дол.США по області.


Упродовж 9 місяців 2013 року в усіх сферах економічної діяльності міста створено 7021 нових робочих місць, що становить 83,1% річного завдання (8450) та на 306 одиниць більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Зареєстровано 784 нові фізичні особи – підприємці, укладено 2100 договорів між фізичними особами – підприємцями та найманими працівниками, 4217 працівників прийнято на новостворені робочі місця (СП «Молочний завод» ТОВ «Лідер», ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Українська промислова компанія «КРОК», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат", ТОВ «Дента - Сервіс», ТОВ з іноземними інвестиціями "Глобал Космед").

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

За цей період ліквідовано 3189 робочих місць або 45,4% до кількості створених, що на 818 одиниць менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. В структурі вивільнення 10,6% належить юридичним особам та 89,4% - фізичним особам-підприємцям.

На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Станом на 1 жовтня 2012р. на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 1909 осіб безробітних, що на 4,5% або на 92 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року. Зберігається позитивна тенденція їх скорочення.

Роботу знайдено для 6640 осіб, що на 18,6% або на 1043 осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За даними Житомирського міського центру зайнятості станом на 01.10.2013р. налічувалось 1684 вакансії.


Заборгованість із виплати заробітної плати економічно-активних підприємств зменшилась з початку року в 3,3 рази з 4,0 млн.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
грн. до 1,2 млн.грн. (на 01.10.13р.).

Повністю ліквідовано заборгованість:  • КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління“ – 2800,0 тис.грн.;

  • ДП “Житомирський військовий лісгосп“ – 87,5 тис.грн.;

  • ВАТ “Вібросепаратор“ – 74,0 тис.грн.;

  • ДП ВАТ “Вібросепаратор“ ВС “Партнер“ – 90,1 тис.грн.;

  • ПАТ “Соколовський кар’єр“ – 219,1 тис.грн.;

  • Житомирське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт – 48,4 тис.грн.;

  • ТОВ “Фокстрот-Житомир“ – 9,5 тис.грн.

Проблемним залишається питання погашення боргів із заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки, яка упродовж року зросла майже на 39% з 854,9 тис. грн до 1185,6 тис.грн.

Головні боржники - Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (989,5 тис.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
грн.), а також "643 Управління начальника робіт" (85,9 тис.грн.), санаторій-профілакторій Житомирського агроекологічного університету (113,2 тис.грн.).

Сума боргу із виплати заробітної плати на підприємствах – банкрутах упродовж року залишається на рівні 1,8 млн. грн. (ВАТ "Льонотекс" - 1,1 млн. грн. та ВАТ "Крошенський цегельний завод"- 655 тис. грн.).

Міською робочою групою з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення проведено 4 засідання, перевірено 210 суб’єктів господарської діяльності з питання легалізації заробітної плати та зайнятості населення та виявлено 653 випадків використання праці найманих працівників без укладання трудових угод. За результатами проведеної роботи укладено 653 трудових договори.


Середньомісячна заробітна плата по місту зросла на 9,3% та на 1 жовтня 2013 року вона складала 2744 грн. (по області - 2528 грн. або на 8% менше).

Зростання заробітної плати відбулося за всіма видами економічної діяльності. Її розмір майже у 2,4 рази перевищив законодавчо встановлений мінімальний рівень (на 1.01.13р. – 1147 грн., з 01.12.13р. – 1218 грн.).


Обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб за січень-вересень 2013р. у порівняльних цінах склав 3060,3 млн. грн.

На одного мешканця міста 2013 року реалізовано товарів на 11334 грн., що на 1512 грн. або на 15,4% більше відповідного періоду минулого року.


  1   2


Скачати 156.77 Kb.

  • Промислові підприємства