Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 17 Вправа Збереження частини тексту веб-сторінки. Завдання. Знайдіть в Інтернеті означення сервісу блог, збережіть його та адресу веб- сторінки в текстовому файлі

Скачати 34.38 Kb.

Додаток 17 Вправа Збереження частини тексту веб-сторінки. Завдання. Знайдіть в Інтернеті означення сервісу блог, збережіть його та адресу веб- сторінки в текстовому файлі
Скачати 34.38 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір34.38 Kb.

Додаток 17

Вправа 1. Збереження частини тексту веб-сторінки.

Завдання. Знайдіть в Інтернеті означення сервісу блог, збережіть його та адресу веб-

сторінки в текстовому файлі.

 1. Завантажте браузер Google Chrome.

 2. В рядок адреси введіть адресу пошукової системи http://google.

  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

  ua

 3. У поле Пошук уведіть ключове слово Блог та натисніть кнопку Пошук .

  Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту. 4. Після відображення на екрані результатів пошуку оберіть посилання на вільну енциклопедію Вікіпедія. Відкрийте цю сторінку в новому вікні, обравши в контекстному меню відповідну вказівку Открыть в новом окне.

 5. Якщо відкрилась російська версія Вікіпедії, у розділі Іншими мовами виберіть українську мову. Виділіть потрібне означення й у контекстному меню до обраного текстового фрагмента скористайтесь вказівкою Копіювати для копіювання його до буфера обміну.

c:\users\учитель\desktop\17_1.jpg

 1. Відкрийте текстовий процесор Microsoft Office Word 2007.

  Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту. 2. Установіть курсор в робочу область текстового процесора та виберіть вказівку Вставити з контекстного меню.

 3. Поверніться до вікна сторінки Вікіпедія, установіть курсор в рядок адреси та, коли адреса стане виділеною, скопіюйте її до буферу обміну, вибравши в контекстному меню вказівку Копіювати.

 4. Перейдіть до вікна Microsoft Word і вставте із буфера обміну після тексту адресу сторінки, з якої його скопійовано.

 5. Збережіть текстовий документ під назвою Означення блогу у папку Додаток, яку створите на Робочому столі.

Покажіть виконане завдання вчителю!

Вправа 2. Словники в Інтернеті.

Завдання. Знайдіть в інтернеті сайти, що містять електронні словники.

Електрóнний словн́ик - комп'ютерна база даних, що містить особливим чином закодовані словникові статті, що дають змогу здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а також з можливістю зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-російський або російсько-український). 1. Уведіть в рядок пошуку фразу Словники України on-line.

 2. Визначте кількість результатів пошуку (запишіть у зошит).

 3. Перегляньте за посиланнями деякі з результатів пошуку.

 4. Знайдіть тлумачення блогу в різних тлумачних словниках (двох словниках).

 5. Скопіюйте ці тлумачення й адреси словників до файлу Означення блогу.

 6. Додайте закладки на ті словники, що найбільше вас зацікавили (дві закладки).

Покажіть виконане завдання вчителю!

Вправа 3. Налаштування параметрів перекладу веб-сторінок у браузері Google Chrome.

Google Chrome - веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних потреб користувачів.Завдання. Налаштуйте автоматичний переклад усіх веб-сторінок увімкненням панелі

автоматичного перекладу в налаштуваннях браузера.

Машинний переклад (МП) - технології автоматизованого перекладу текстів (письмових та усних) з однієї природної мови на іншу за допомогою комп'ютера; напрямок наукових досліджень, пов'язаний з побудовою систем автоматизованого перекладу. 1. Оберіть інструмент Налаштування та керування у вікні браузера Google Chrome.c:\users\учитель\desktop\17_2.jpg

 2. Виконайте вказівку Налаштування (Настройки).

 3. Оберіть Показати розширені налаштування (Показать дополнительные настройки).

 4. В розділі Мови (Языки) увімкніть режим Пропонувати перекладати сторінки, якщо їх мова відрізняється від тієї, яка використовується в браузері (Предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере) (поставити галочку).

Покажіть виконане завдання вчителю!

Вправа 4. Переклад сторінки.

Завдання. Перекладіть сторінку на іншу мову. Налаштуйте мовну пару для перекладу

сторінок рідною мовою.

 1. Завантажте браузер Google Chrome.

 2. Уведіть в адресний рядок адресу навчального сайту Glogster – http://edu.glogster.com

 3. Натисніть кнопку переведення тексту

c:\users\учитель\desktop\17_3.jpg

 1. Вибрати Параметри.

c:\users\учитель\desktop\17_4.jpg

 1. Встановити мову переведення – українська.

Покажіть виконане завдання вчителю!


Скачати 34.38 Kb.

 • Пошук
 • Вікіпедія
 • Іншими мовами
 • Вставити
 • Копіювати . Перейдіть до вікна Microsoft Word
 • Означення блогу
 • Словники України on - line
 • Означення блогу . Додайте закладки на ті словники, що найбільше вас зацікавили (дві закладки). Покажіть виконане завдання вчителю!
 • Вправа 3. Налаштування параметрів перекладу веб-сторінок у браузері Google Chrome
 • Завдання. Налаштуйте автоматичний переклад
 • Налаштування та керування
 • Налаштування (Настройки) . Оберіть Показати розширені налаштування (Показать дополнительн ые настройки ) . В розділі Мови (Языки)
 • Пропонувати перекладати сторінки, якщо їх мова відрізняється від тієї, яка використовується в браузері ( Предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере