Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 3 до наказу управління освіти від № положенн я про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси

Скачати 84.25 Kb.

Додаток 3 до наказу управління освіти від № положенн я про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси
Скачати 84.25 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір84.25 Kb.
ТипДодаток

Додаток 3

до наказу управління освіти

від__________ № ________

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси

(у рамках міської виставки «Освіта Миколаєва – 2011»)
І. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращі цифрові освітні ресурси (далі - Конкурс) проводиться щорічно у межах міської виставки педагогічної творчості «Освіта Миколаєва».

Організаторами Конкурсу є: управління освіти Миколаївської міської ради, науково-методичний центр.

Участь у Конкурсі можуть брати як окремі керівники, методисти, педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, кафедри тощо).

Форма участі – заочна.
1.2. Мета Конкурсу: підвищення ефективності впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінський і навчально-виховний  процеси навчальних закладів міста, виявлення й поширення перспективного досвіду щодо використання інформаційних технологій в освітньому процесі й управлінні закладом освіти.

Завданнями Конкурсу є:

- виявлення й стимулювання творчих керівників, педпрацівників, методистів, які створюють і застосовують у своїй діяльності цифрові освітні ресурси, нові педагогічні та інформаційні технології, педагогічні програмні засоби, можливості мережі Інтернет;

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
 

- створення банку цифрових освітніх ресурсів;

- забезпечення навчального процесу освітніх закладів міста додатковими ресурсами – наочними, дидактичними засобами та інформаційними матеріалами;

- створення умов для широкого освоєння програмних продуктів щодо створення цифрових освітніх ресурсів;

- підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, інформаційної культури учасників освітнього процесу.


ІІ. Умови проведення
2.1. Конкурс проводиться з 15 червня по 10 серпня 2011 року. Заявки на участь (додаток 1) подаються до 01 червня 2011 року.
2.2. Номінації Конкурсу:

 • Управління освітнім закладом.

 • Методичний супровід управлінської діяльності, навчально-виховного процесу.

 • Початкова освіта.

 • Предмети суспільно-гуманітарного циклу.

 • Предмети природничо-математичного циклу.

 • Інформатика.

 • Предмети естетичного, здоров’язберігаючого і технологічного напряму.

 • Виховання дітей і молоді.

 • Додаткова освіта.

2.3. Вимоги до конкурсних матеріалів.

Цифрові ресурси мають забезпечувати методичну й інформаційну підтримку діяльності керівників і педагогів, повно й доцільно супроводжувати викладання однієї з тем навчальної дисципліни, бути інтегрованими з традиційними навчальними підручниками і посібниками, відповідати вимогам навчальних програм.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Конкурсні матеріали можуть бути представлені добіркою статичних, динамічних та інтерактивних електронних матеріалів методичного чи навчального характеру, а саме: навчально-методичні, художні і наукові тексти; графічні зображення; фото; таблиці; графіки; картографічні схеми; дидактичні матеріали; електронні підручники; тестові завдання; презентації; звукові й музичні файли; мультимедійні проекти; авторські відеофільми; цифрові копії художніх і науково-популярних фільмів; цікаві уроки, методичні заходи; моделі природних і фізичних явищ, соціальних процесів;

Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.
 інформаційні довідки тощо.

Матеріали, що супроводжують викладання тем навчальних дисциплін, повинні бути представлені декількома типами ресурсів, які можуть бути використані для підготовки, проведення уроку, заняття гуртка та перевірки знань, умінь і навичок.

Цифрові ресурси повинні мати зручний інтерфейс користувача, який надає можливість швидкого доступу до необхідних ресурсів при підготовці або проведенні уроку/заняття гуртка.

Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.Розмір одного цифрового ресурсу не повинен перевищувати 200 Mb. Можливі формати ресурсів:

 Опис

Розширення

Програма для відкриття

Текстові документи

Документ у форматі Microsoft Word

doc

Microsoft Word 2003

Текст з форматуванням (rich-text format)

rtf

Microsoft Word 2003

Текстовий файл без форматування (простій текст)

txt

Блокнот Windows

Текст у форматі HTML (веб-сторінка)

html, htm

Internet Explorer

Презентація у форматі Microsoft PowerPoint

pps

Microsoft PowerPoint 2003

Електронна таблиця у форматі Microsoft Excel

xls

Microsoft Excel 2003

Форматований текст із зображеннями

pdf

Adobe Acrobat Reader

Флеш-ролики

Файл Flash

swf

Flash Player

Файл Shockwave

dcr

Shockwave Player

Звукові файли

Звуковий файл у форматі MP3

mp3

Winamp

Звуковий ряд

mid

Winamp

Відео-файли

Відеофайл у форматі Audio Video Interleave (AVI)

avi

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Moving Picture Experts Group (MPEG)

mpg

Windows Media Player

Advanced Systems Format, динамічний видео- і звуковий ряд (реалістичний і синтезований)

asf

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Quick Time

mov

Quick Time

Графічні файли

Зображення у форматі Graphics Interchange Format (GIF)

gif

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Joint Photographic Experts Group (JPEG)

jpg, jpeg

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Portable Network Format (PNG)

png

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Tagged Image File Format (TIFF)

tif

Програма для проглядання зображень в Windows

Графічне зображення текстових документів

djvu

DJVU Reader

Файлові архіви

Файловий архів rar

rar

WinRar

Файловий архів zip

zip

WinRar

Файловий архів tar

tar

WinRar

Додатки

exe

 

Матеріали, що подаються на Конкурс, розміщуються на CD або DVD диску. Цей диск має вміщувати:

 1. Картку опису (додаток 2).

2. Систематизовані цифрові освітні ресурси окремими папками з назвами.

Титульна сторона обкладинки диска повинна мати художнє оформлення, назву інформаційного ресурсу.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Зворотна сторона обкладинки має вміщувати наступну інформацію: • ПІБ автора (авторів), посаду, звання;

 • навчальний заклад;

 • анотацію, в якій необхідно вказати повну назву ресурсу, його призначення.


ІІІ. Визначення переможців

Переможці в кожній номінації конкурсу визначаються журі на підставі таких критеріїв: 1. Відповідність державним освітнім стандартам.

 2. Наявність зручного інтерфейсу користувача.

 3. Системність та структурованість цифрових освітніх ресурсів.

 4. Якість цифрових освітніх ресурсів.

 5. Дотримання принципів дидактики, відповідність цілям навчання, віковим особливостям учнів, психолого-педагогічним вимогам до навчального матеріалу.

 6. Орієнтація на сучасні форми навчання, забезпечення інтерактивності й мультимедийності навчання.

 7. Використання сучасних мультимедійних ресурсів, мережі Інтернет.

 8. Ефективність як відповідність витрат на використання цифрових ресурсів очікуваним результатам.

 9. Забезпечення можливості рівневої диференціації та індивідуалізації навчання, врахування відмінностей у культурному й освітньому досвіді.

 10. Проектування видів навчальної діяльності, що орієнтують учня на набуття досвіду вирішення життєвих проблем на основі знань і умінь у рамках предмета.

 11. Забезпечення використання як самостійної, так і групової роботи.

 12. Перевищення за об'ємом відповідних розділів підручника, не розширюючи, при цьому, тематичні розділи.

 13. Методична доцільність.


УВАГА!

 • У разі недотримання вимог відповідні цифрові ресурси не розглядаються..

 • Журі не дає коментарів щодо ухвалених рішень.

 • Автори, які представили цифрові ресурси на Конкурс, автоматично надають організаторам Конкурсу право на їх використання у некомерційних цілях (публікація у фахових виданнях, використання на виставочних стендах тощо) із обов’язковим посиланням на авторство.

Переможці у номінаціях нагороджуються дипломами управління освіти Миколаївської міської ради, отримують сертифікати.


Додаток 1
Заявка

на участь у конкурсі на кращі цифрові освітні ресурси

(у межах міської виставки «Освіта Миколаєва - 2011»)


Назва предмету

Прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів

Фах, посада, категорія

Місце роботи (повна назва навчального закладу)

Назва серії цифрових ресурсів

Перелік

ресурсів, які ввійшли до серії1.

2.

3.Додаток 2Картка опису цифрового ресурсу

(окремий файл на диску)


 1. Назва (заголовок роботи).

 2. Автор (и) (указати прізвище,  ім’я та по-батькові, місце роботи, посаду).

 3. Навчальний заклад.

 4. Навчальна дисципліна або призначення ресурсу (управління, методичний супровід, психологічна підтримка, виховання тощо).

 5. Для якої категорії (школярі, педагоги, керівники).

 6. Для якого класу та якого конкретно розділу, теми.

 7. Рік видання (розробки, підготовки) ресурсу.

 8. Мова ресурсу.

 9. Перелік всіх представлених на диску матеріалів: назва і тип ресурсу (фільм, презентація, тест тощо із вказівкою програмного ресурсу, який був використаний для підготовки).

 10. Анотація (варіанти використання, необхідні умови ефективного використання (методичні, дидактичні, матеріально-технічні), функції, які виконує даний ресурс в управлінському або навчальному процесі (наочність, дослідницька функція, тренінгові, контрольна тощо), очікувані результати від використання).

 11. Перелік джерел, використаних при підготовці цифрового освітнього ресурсу.

Додаток 4

до наказу управління освіти

від__________ № ________
Склад

оргкомітету міської виставки «Освіта Миколаєва - 2011»
Голова оргкомітету: Деркач Г.І., начальник управління освіти

Члени оргкомітету:

Макарова С.Б., заступник начальника управління освіти

Удовиченко О.О., директор науково-методичного центру

Колінко О.А., заступник директора науково-методичного центру

Тарасова О.В. заступник директора науково-методичного центру

Овчаренко В.В., інспектор управління освіти

Воронич Л.Ф., методист науково-методичного центру

Кубарич О.В., методист НМЦ

Саранчина С.М., директор Палацу творчості учнівГончар О.В., заступник директора Палацу творчості учнів


Скачати 84.25 Kb.

 • 1.2. Мета Конкурсу: п
 • ІІ. Умови проведення 2.1. Конкурс проводиться з 15 червня по 10 серпня 2011 року
 • Вимоги до конкурсних матеріалів.
 • ІІІ. Визначення переможців
 • Додаток 1
 • Картка опису цифрового ресурсу (окремий файл на диску)
 • Додаток 4 до наказу управління освіти від__________ № _____ ___ Склад