Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 5 до розпорядження Кремінського міського голови 03. 06. 2011 №103 інструкція з діловодства за запитами на інформацію в Кремінській міській раді та її виконавчому комітеті 1

Скачати 259.25 Kb.

Додаток 5 до розпорядження Кремінського міського голови 03. 06. 2011 №103 інструкція з діловодства за запитами на інформацію в Кремінській міській раді та її виконавчому комітеті 1
Скачати 259.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір259.25 Kb.
ТипДодаток
  1   2

Додаток 5

до розпорядження

Кремінського міського голови

__03.06.2011_ № ___103_


ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства за запитами на інформацію

в Кремінській міській раді та її виконавчому комітеті
1. Загальні положення


  1. Інструкція з діловодства за запитами на інформацію (далі - запити) в (далі - Інструкція) встановлює правила опрацювання запитів в Кремінській міські раді та її виконавчому комітеті і регламентує порядок надання запитувачам доступу до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).
   Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
   Положення Інструкції поширюються на всю службову документацію стосовно опрацювання запитів, створювану як за допомогою персональних комп'ютерів (ПК), так і рукописно, друкарськими машинками тощо.
   Друкарська машинка Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.


  2. Викладені в Інструкції правила щодо порядку опрацювання запитів розроблені відповідно до положень Конституції України, Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та Закону з метою реалізації права кожного на інформацію, забезпечення прозорості діяльності Кремінської міської ради та її виконавчого комітету та поінформованості суспільства про цю діяльність, зниження ризиків корупційних правопорушень.
   Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
   Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
   Положення загальної інструкції з діловодства у Кремінській міській раді та її виконавчому комітеті застосовуються до діловодства стосовно запитів у частині, що не суперечить даній Інструкції.

Якщо отриманий розпорядником документ містить поряд з вимогою надати інформацію або копію офіційного документу також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання інформації або копії офіційного документу він опрацьовується як запит згідно із Законом та цією Інструкцією, а в частині скарги, пропозиції, заяви – як звернення згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян(затв. Постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 348). В інших випадках законодавство щодо звернень громадян до запитів не застосовується (додатково див. пп. 2.1. Інструкції).

  1. Діловодство покладається на відповідальну посадову особу згідно з пунктом 2 статті 3 та статтею 16 Закону.
   Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
   Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
   Ця особа забезпечує надання доступу до публічної інформації і поєднує цю функцію з опрацюванням звернень громадян. У випадках, передбачених в абзаці другому п. 1.2. цієї Інструкції, копії отриманого документа зберігаються й опрацьовуються у особи, відповідальної за доступ до публічної інформації, і опрацювання звернення громадян (далі – відповідальна особа).
   Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.


Відповідальна особа повинна мати право доступу до всіх категорій інформації з обмеженим доступом, якою володіє міська рада.
Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Прийомні (робочі) години відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації – з 8:00 до 17:00 години в робочі дні з обідньою перервою з 11:00 до 12:00.  1. Діловодство за запитами ведеться окремо від інших видів діловодства

Відповідальність за організацію діловодства щодо запитів у міській раді несе керуючий справами виконавчого комітету міської ради. У разі звільнення керуючого справами виконавчого комітету міської ради або відповідальної особи, а також у разі перебування їх у відпустці, відрядженні чи при їхній тривалій відсутності з інших причин усі їхні посадові обов’язки розпорядженням міського голови передаються особі, що їх заміщає.


 1. Запит на інформацію

  1. Запитом є прохання будь-якої юридичної особи приватного права або фізичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи (далі - запитувачі) до міської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні;
   Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.
   Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
   при цьому не має значення стосується ця інформація запитувача чи ні. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта (напр. ч. 2 ст. 8, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про прокуратуру»). Запит може стосуватися лише наявної у міській раді інформації, але не створення ним нової (в окремих випадках прохання про створення міською радою інформації може являти собою заяву в розумінні частини 3 статті 3 ЗУ «Про звернення громадян»). Інформація, що запитується, може міститися в кількох документах, які знаходяться у володінні міської ради, - у цьому випадку слід зібрати відповідну інформацію та надати її на запит, якщо це не потребує проведення значної додаткової аналітичної роботи. Запит може стосуватися як інформації, обов’язок оприлюднювати яку самостійно покладено на міську раду статтею 15 Закону, так і будь-якої іншої публічної інформації.

Запити необхідно відрізняти від звернень громадян за Законом України «Про звернення громадян»: різняться суб’єкти, що їх подають (звернення – тільки від фізичних осіб, запити – від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян), строки надання відповіді (30 днів – на звернення, 5 днів – на запити), закони, що регулюють процедуру їх розгляду (ЗУ «Про звернення громадян» та ЗУ «Про доступ до публічної інформації»), їхня сутність (при поданні запиту у міської ради виникає обов’язок надати певну інформацію запитувачу, при поданні звернення – навпаки: громадянин сам надає міській раді певну інформацію, що тягне виникнення в них обов’язку вчинити певні дії залежно від змісту інформації, напр. змінити регламент своєї роботи, надати громадянину певний статус, притягти винних осіб до відповідальності).

  1. Запит, який складений запитувачем самостійно, може мати довільну форму, але за змістом він повинен містити:

 1. ім'я (найменування) запитувача;

 2. його поштову адресу для листування або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


3) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити запитуваного документа, а якщо вони запитувачеві не відомі - опис його змісту;

4) підпис запитувача (для письмових запитів);

5) дату (за умови подання запиту в письмовій формі; при поданні запиту електронною поштою, телефоном, факсом дата і час надходження запиту фіксуються відповідним засобом зв’язку автоматично).

2.3. Відповідно до статті 16 та частини шостої статті 19 Закону відповідальна особа має забезпечити потенційних запитувачів формами запитів, які надаються їм в прийомній міської ради та на її офіційному веб-сайті.


3. Прийняття запитів

  1. Всі запити (і отримані поштою), що надходять до міської ради, приймаються централізовано в приймальні міської ради відповідальною особою з питань запитів. В приймальні міської ради виділяється одна телефонна лінія для отримання запитів телефоном і по факсу; відповідальною особою створюється для свого користування окрема скриньку електронної пошти для отримання запитів, адреса якої оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, його дошках оголошень тощо.
   Дошка оголошень (англ. Bulletin board) - місце, де залишають публічні оголошення. Як правило, оголошення прикріплюються скотчем, канцелярськими кнопками, шпильками або за допомогою клею. На дошках (стендах) для оголошень розміщуються накази керівництва, а також оголошення студентів, співробітників або відвідувачів (залежно від місця розташування).


Запитувач може залучити іншу фізичну особу для безпосередньої доставки письмового запиту в приймальню міської ради, при цьому перевірка повноважень такої фізичної особи не проводиться.

  1. Тексти запитів, отриманих електронною поштою, разом із всіма наявними супровідними даними (адреса електронної пошти запитувача, дата і час отримання та ін.) копіюються в електронну базу (комп’ютерний файл формату Word), яка зберігається на комп’ютері відповідальної особи; вказана база щотри дні копіюється також на комп’ютер керуючого справами виконкому. Запити, що надсилаються електронною поштою, не повинні містити електронного цифрового підпису, оскільки встановлення особи запитувача не має принципового значення з огляду на норми частини другої статті 19 Закону.
   Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.


Зміст кожного запиту, отриманого по телефону, фіксується в окремій електронній базі (комп’ютерний файл формату Word), яка зберігається аналогічним способом.

3.3. Якщо при отриманні запиту адреса запитувача для листування не є відома, то відповідальна особа повинна запропонувати запитувачеві надати таку адресу і попередити останнього, що ненадання вказаної адреси розпоряднику знімає з останнього відповідальність за гарантоване повідомлення запитувача про відмову в задоволенні запиту, необхідність оплатити витрати на копіювання і друк, повідомлення про продовження строку розгляду запиту, відстрочку тощо.

3.4. Усі отримані запити реєструються у день їх надходження у відповідному журналі, який ведеться в електронній формі (файл формату Excel) на робочому персональному комп’ютері керівника відповідальної особи. Даний журнал щотри дні копіюється також на комп’ютер керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Реєстрація запиту полягає у присвоєнні йому порядкового номеру на підставі створення відповідного запису в графі вказаного журналу, порядковий номер проставляється у лівому верхньому кутку письмового запиту, зазначається в заголовку до тексту запиту, отриманого електронною поштою, заголовку до тексту, в якому зафіксовано зміст телефонного запиту.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

3.5. На першому аркуші копії запиту, поданого до міської ради безпосередньо, а не через засоби поштового чи іншого зв’язку, на вільному від тексту місці проставляється штамп із зазначенням повного найменування розпорядника, дати надходження, вхідного номера запиту та підпису працівника, який зареєстрував запит. Така копія повертається запитувачеві (в разі відсутності копії в запитувача вона виготовляється відповідальною особою).
 1. Попередній розгляд запитів

4.1. Попередній розгляд запитів здійснюється відповідальною особою з метою аналізу запиту щодо відповідності вимогам частини п’ятої статті 19 Закону. Визначення конкретного працівника, який його опрацьовуватиме, здійснюється міським головою.
Міськи́й голова́ - головна посадова особа територіальної громади міста в Україні.
Після цього запит передається відповідальній особі, яка здійснює оперативне зберігання самого запиту, документів, пов’язаних із його опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записка-вимога по їх надання (за наявності), службова записка щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), відповідь на запит).
Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

4.2. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується відповідальною особою шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).

4.3. Попередній розгляд запиту, вказаний в п. 4.2., завершується передачею копії запиту із супровідною запискою-вимогою з описом його змісту в профільний структурний підрозділ. При наявності в міській раді внутрішньої комп’ютерної мережі, яка дозволяє фіксувати дату й час пересилання електронних документів у ній, записка-вимога оформляється як електронний документ1, що пересилається даною мережею.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
В кожному структурному підрозділі міської ради записка-вимога повинна опрацьовуватися в день її отримання та надаватися запитувана інформація. Документи, наявні в підрозділі (незалежно від їхнього статусу), повинні надаватися негайно, або не пізніше робочого дня, наступного за отриманням записки-вимоги. За наявності хоча б у частини запитуваної інформації статусу інформації з обмеженим доступом відповідальна особа має про це повідомити працівника спеціального структурного підрозділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.

4.4. Попередній розгляд запитів повинен здійснюватись у день їх одержання.


5. Отримання запитуваної інформації з профільного структурного підрозділу та її розгляд

5.1. Надана з профільного структурного підрозділу інформація розглядається на предмет її належності до відкритої або інформації з обмеженим доступом. Уся публічна інформація є відкритою, крім віднесеної на підставі Закону до інформації з обмеженим доступом.

5.1.1. Згідно із законом (частини п’ята-шоста статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; частина третя статті 13, частина друга статті 14 ЗУ «Про інформацію») є відкритою і не може бути обмеженою в доступі, зокрема, така інформація (документи, що її містять):


 1. про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі копії відповідних документів, про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Якщо надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, то для визначення допустимості надання такої інформації застосовується процедура, передбачена в пункті 5.4. цієї Інструкції;

 2. декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах публічної влади (охоплює всі державні органи та місцеве самоврядування), обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії;
  Публічна влада - це влада, виділена з товариства і яка не збігається з населенням країни. Це вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої сумісної діяльності, вироблене на основі спільного інтересу.
  Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
  Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


 3. інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя, здоров'я людини;

 4. про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
  Я́кість харчови́х проду́ктів - це сукупність властивостей товарів, що зумовлюють їх придатність задовольняти певні потреби людини. Якість харчових продуктів повинна відповідати вимогам стандартів. Якість будь-якого харчового продукту визнається за характерними для нього властивостями, які називають показниками якості.


 5. про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;
  Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
  Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.


 6. про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

 7. про факти порушення прав і свобод людини й громадянина;

 8. про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
  Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
  Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


 9. інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
  Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
  Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).


Уся відкрита інформація повинна безумовно надаватися за запитами.

5.1.2. Якщо запитувана інформація (документ) наявна у відкритих джерелах у

  1   2


Скачати 259.25 Kb.

 • Конституції України