Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 6 до наказу Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. №77 умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу інформаційних систем Управління інформаційних технологій

Скачати 52.43 Kb.

Додаток 6 до наказу Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. №77 умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу інформаційних систем Управління інформаційних технологій
Скачати 52.43 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір52.43 Kb.
ТипДодаток


Додаток 6
до наказу Державного секретаря

Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2017 р. № 77

УМОВИ


проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста
відділу інформаційних систем Управління інформаційних технологій
Департаменту забезпечення документообігу‚ контролю та
інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України
Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечення функціонування програмно-технічних засобів центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України, їх захист від несанкціонованого доступу та оновлення версій системного програмного забезпечення технологічних серверів, серверів баз даних;
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Секретаріат Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України - постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

2) здійснення адміністрування та діагностики мережевих служб TCP/IP (DHCP, DNS, маршрутизація);

3) здійснення адміністрування Активного Каталогу Microsoft (Active Directory Server 2008R2), забезпечення його працездатності;

4) забезпечення безперебійної роботи серверного та активного мережевого обладнання:

proxy TMG Microsoft;

AD, DHCP Microsoft, DNS Microsoft, DNSUnix;

комплексу захисту електронної пошти Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

комплексу захисту Інтернет-шлюзу Секретаріату Кабінету Міністрів України;

міжмережевого екрана Секретаріату Кабінету Міністрів України CiscoASA 5525-IPS-K9, 5540-IPS-K9;

активного мережевого обладнання NortelPassport 8600, BayStack 350, 450, 470, 5510, CiscoNexus 7000, 2000, Catalyst 2960, 3750, 4500, ASR 1001

5) проведення адміністрування та усунення неполадок в комп’ютерній мережі Секретаріату Кабінету Міністрів України;

6) участь за дорученням керівництва в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції підрозділу, проведенні їх експертизи;

7) виконання інших завдань відповідно до компетенції підрозділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6490 гривень
Інформація про

строковість чи

безстроковість призначення на

посаду


за строковим трудовим договором
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх
подання

1) копія паспорта громадянина України;
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

4) копії документів про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (Е-декларація)

Крім зазначених документів, до заяви бажано додати документи, які підтверджують досвід роботи та взяття на військовий облік

Документи приймаються до 16 год.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
45 хв.

12 травня 2017 року

Дата, час і місце

проведення конкурсу18–19 травня 2017 р., 10 година,

вул. М. Грушевського, 12/2, кімн. 305 (флігель)


Прізвище, ім’я та

по батькові, номер

телефону та адреса

електронної пошти

особи, яка надає

додаткову інформацію

з питань проведення

конкурсу


Котко Ірина Миколаївна, 256-62-64

Діденко Олена Миколаївна, 256-69-48

konkurs@kmu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища, ступінь вищої освіти – бакалавр

Досвід роботи

не потребує

Володіння державною

мовою


вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

вища технічна

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

4) Закон України “Про запобігання корупції”;

5) Закон України “Про очищення влади”;

6) Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

7) Закон України “Про інформацію”;

8) Закон України “Про електронний цифровий підпис”;

9) Закон України “Про захист персональних даних”;

10) постанова Кабінету Міністрів України


від 18 липня 2007 р. № 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”;

11) постанова Кабінету Міністрів України


від 12 серпня 2009 р. № 850 “Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України”;

12) постанова Кабінету Міністрів України


від 10 вересня 2003 р. № 1433 “Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої вади”Професійні чи технічні

знання


1) знання та вміння працювати з:

мережевим обладнанням Cisco: Nexus, ASA, ASR, Catalyst, ESA, WSA, LMS;

мережевим обладнанням Nortell: Passport, BayStack;

Windows Server: AD, DHCP, DNS, Exchange

2) вміння адмініструвати:

мережеве обладнання Cisco: WAN, LAN, WI-FI;

мережеве обладнання Nortell: Passport 8600, BayStack 350, 450, 470, 5510;

Active Directory: створювати облікові записи користувачів, підтримувати в актуальному стані бази облікових записів користувачів та ПК, GPO;

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

комплекси захисту Інтернет-шлюзу та пошти: IronPort WSA, IronPort ESA;

сервери електронної пошти MS Exchange: створювати облікові записи користувачів, підтримувати в актуальному стані бази облікових записів користувачівСпеціальний досвід

роботи


не потребує

Знання сучасних інформаційних технологій

Word, Excel, PowerPoint

Особисті якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

___________________________Скачати 52.43 Kb.

  • Закону України