Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій

Додаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій
Сторінка1/18
Дата конвертації19.03.2017
Розмір5.32 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додаток до листа Мінприроди

від __________________ № ___________________

Звіт про стан виконання у 2011 – 2015 роках заходів Національного плану дій
з охорони навколишнього природного середовища на 2011—2015 роки


Найменування заходу

Відповідаль ні за
виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування на 2011 - 2015 ріки, тис. гривень

Стан (результат) виконання

Передбачено НПД

Факти чно профінансовано

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

11

Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У 2011 році було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем». Станом на кінець 2015 року акт не затверджено.
2

2


Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди
Мінприроди

червень 2011 — грудень 2013

кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

58,6

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

При Мінприроди наказом було створено Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» (надалі - ДП), на яке покладено виконання функцій зазначеної інформаційної системи.

Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
Протягом 2011 - 2012 років створено програмно-технічний комплекс ДП та його оранізаційно-технічне забезпечення (статут, концепція, інші нормативні документи). Станом на поточний момент ДП не працює. Відповідно до пункту 8 (остання частина) протоколу № 8 оперативної наради Міністра від 04.07.2011 доручено Департаменту економіки та фінансів Мінприроди підготувати пропозиції щодо зменшення видатків за бюджетною програмою 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України" на суму 27605 тис. гривень з метою спрямування їх на реалізацію пріоритетного завдання Мінприроди створення автоматичної системи. Не виконано через відсутність фінансування. На Веб-сторінці Мінприроди представлено "Систему моніторингу - національний геопортал" на якому відображена інформація лише про природно-заповідні території України на топографічній основі 1:50000. А також у розділі "Доповіді про стан навколишнього природного середовища" представлено "Інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля".3

Забезпечення автоматизації інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів і статистичної звітності в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема з метою забезпечення доступності для громадськості

Мінприроди, Держводагентство,
Держгеонадра

інші центральні органи виконавчої владисічень 2012 — грудень 2013

державний бюджет
Державний фонд ОНПС

1170


844,58

Міністерство екології та природних ресурсів України

Забезпечено функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля Мінприроди - об’єднуючої інформаційної складової державної системи моніторингу навколишнього середовища. Інформаційно–аналітичний центр забезпечує постійний автоматизований обмін інформацією з регіональними центрами моніторингу довкілля; ведення єдиного банку даних про стан навколишнього природного середовища на основі екологічної інформації, яка отримується від усіх суб’єктів державної системи моніторингу довкілля.

Веб-портал Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля дозволяє користувачам швидко отримувати та аналізувати великі обсяги даних, надає доступ громадськості до екологічної інформації.

Державна служба геології та надр України

Відповідно до покладених завдань щодо реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у ДНВП «Геоінформ України» Держгеонадр створена та діє галузева геологічна інформаційна система, в рамках якої ведеться облік, зберігання та аналітична обробка результатів статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.

Центральна ланка інформаційної системи – комп’ютерна база даних, яка налічує десятки тисяч різних видів показників щодо вивчення та використання мінерально-сировинної бази України:

- база даних Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин;

- база даних Державного водного кадастру (підземні води);

- база даних Державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр;

- база даних Державного балансу запасів корисних копалин (нафта, природний газ, конденсат, металічні та неметалічні корисні копалини, корисні копалини для будівництва, вугілля, метан, бітум, германій, сапропель, торф, підземні води та лікувальні грязі);

Нерудні корисні копалини, неметалічні корисні копалини - умовно виділена група різноманітних твердих нерудних корисних копалин, яка нараховує бл. 100 видів. Єдиної, загальноприйнятої геол.-промислової класифікації Н.к.к.
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).

- база даних системи моніторингу екзогенних геологічних процесів;

- база даних геологічної, геофізичної та гідрогеологічної вивченості території України;

- база даних спеціальних дозволів на користування надрами;

- база даних ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності;

- база даних нафтогазових свердловин;

- база даних резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ;

- база даних неліквідованих гідрогеологічних свердловин.

У ДНВП «Геоінформ України» Держгеонадр постійно ведуться роботи щодо створення та впровадження ефективних методів обробки нагромадженої інформації, яка надається кінцевим користувачам у текстових, графічних та табличних форматах і частково доступна на веб-сайті ДНВП «Геоінформ України» та Держгеонадр.

Державне агентство водних ресурсів

Відповідно до статей 16 і 25 Водного кодексу України та Положення про Державне агентство водних ресурсів України організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Водний кодекс України - кодифікований закон України. Кодекс введено в дію з дня опублікування - 13 червня 1995 року - згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР.
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

Метою державного обліку водокористування є систематизація даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність. На основі зазначених даних ведеться державний водний кадастр за розділом «Водокористування».

Формування баз даних (переведення звітів водокористувачів у електронний формат), їх логічний контроль, передача до центрального серверу, зберігання та узагальнення здійснюються за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, також узагальнюються по водогосподарських ділянках та у галузевому, територіальному, басейновому розрізах.

У 2012 – 2013 роках кошти у рамках секторальної підтримки Європейського Союзу на забезпечення автоматизації інформаційно-технологічних процесів, пов'язаних з оперативним веденням державного водного кадастру за розділом «Водокористування» Держводагентству не виділялись.


4

Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

Кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

1053

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Підготовка матеріалів не здійснювалась через відсутність фінансування.5

Підготовка, затвердження і виконання плану заходів із створення системи екологічної інформації відповідно до спільної системи екологічної інформації Європейського агентства навколишнього середовища

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Видано наказ Мінприроди від 22.12.2011 № 561 «Про затвердження Переліку видів екологічної інформації та Регламенту розміщення її на веб-сайті Мінприроди».

Створено систему обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди та забезпечено постійне оприлюднення її на сайті Мінприроди.


6

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції створення Національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища на базі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, національних кадастрів та реєстрів викидів і перенесення забруднюючих речовин

Мінприроди

січень 2013 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди розмістило 25 лютого 2013 року проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення доступу до екологічної інформації".

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

У 2014 році виконання заходу не здійснювалось.

У 2015 році на виконання заходу Мінприроди забезпечено:

- розроблення законопроекту «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» (на виконання Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020» та Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році);

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

- погодження законопроекту з 12-ма центральними органами виконавчої влади, а також отримано позитивний експертний висновок Міністерства юстиції;

- легалізацію офіційного перекладу Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів українською мовою;

- оприлюднення законопроекту на веб-сайті Мінприроди для проведення електронного обговорення з громадськістю;

- супровід проходження законопроекту в Адміністрації Президента України, Верховній Раді України та її комітетах.

Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів», підписаний 3 лютого 2016 р. № 980-VIII, набрав чинності.7

Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд ОНПС

10000

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Забезпечено здійснення щоденного моніторингу та аналізу інформації щодо екологічної ситуації в країні, оприлюдненої у ЗМІ, та відповідного реагування на критичні публікації.

Опрацьовано 135 журналістських запитів. З актуальних екологічних питань організовано коментарі керівництва та фахівців Мінприроди на основних телеканалах і провідних друкованих виданнях.

Організовано проведення брифінгів та прес-конференцій.

Забезпечено висвітлення у засобах масової інформації діяльності Мінприроди та Міністра.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Виконувалась робота з роз’яснення позиції та заходів міністерства щодо вирішення питань охорони навколишнього природного середовища, стосовно екологічної ситуації в Україні.

Надавалась інформаційна підтримка фаховим виданням, здійснювалася фотозйомка подій та заходів.

Забезпечувалось адміністрування та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди.

З метою широкого інформування населення про діяльність Мінприроди на веб-сайті Мінприроди розміщено близько 1000 інформаційних повідомлень.

Розміщено на Першому національному каналі рекламний ролик природоохоронного спрямування «Пізнай та збережи природні скарби України».

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
UA:ПЕРШИЙ (назва на логотипі; заголовок на офіційному сайті - «Перший канал»; колишні назви: УТ-1, Перший національний) - український суспільний телеканал.

розроблення та розміщення на телебаченні соціальної реклами природоохоронного спрямування

Мінприроди, Держкомтелерадіо

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд ОНПС

-


-

19,8


Міністерство екології та природних ресурсів України

У рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» проведено Всеукраїнський конкурс соціальної реклами природоохоронного спрямування «Новий погляд на проблеми довкілля», що було висвітлено у провідних ЗМІ у тому числі і на телебаченні.


Державний комітет телебачення і радіомовлення

Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, обласні та регіональні державні телерадіокомпанії у своїх передачах постійно висвітлюють питання охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів в межах бюджетних асигнувань, передбачених Держкомтелерадіо за відповідними бюджетними програмами.

Українське радіо - найстаріша та найбільша українська радіомовна компанія. УР (разом з UA: Перший) представляє Україну у Європейській мовній спілці (EBU). Після прийняття Верховною Радою 17 квітня 2014 року Закону про «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» почався перехід від державного до суспільного мовлення.

Державні та комунальні друковані засоби масової інформації, Українське національне агентство «Укрінформ» постійно висвітлюють заходи природоохоронної тематики, зокрема щодо відтворення лісів, озеленення населених пунктів, запобігання виникненню пожеж, залучення до участі в таких заходах широкої громадськості з метою поліпшення стану довкілля.

Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.


Львівська обласна державна адміністрація

Постійно здійснюється інформування громадськості з актуальних питань в сфері навколишнього середовища.


розміщення матеріалів природоохоронного спрямування в друкованих засобах масової інформації

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд ОНПСМіністерство екології та природних ресурсівУкраїни

Для підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності міністерства через засоби масової інформації надаються коментарі та інтерв´ю, проводяться брифінги та прес-конференції з актуальних питань державної екологічної політики.

Через висвітлення у ЗМІ інформації екологічної спрямованості ведеться роз’яснювальна робота стосовно екологічної ситуації в Україні, позиції міністерства з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища.

Протягом 2012 року опрацьовано 79 журналістських запитів. З актуальних екологічних питань організовано коментарі керівництва та фахівців Мінприроди на основних телеканалах і провідних друкованих виданнях.

Організовано проведення брифінгів та пресс-конференцій.

Надавалась інформаційна підтримка фаховим виданням, здійснювалася фотозйомка подій та заходів.

Здійснювалось адміністрування та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди.

Протягом 2013 року на запити від представників ЗМІ надано 135 коментарів.

Забезпечено опрацювання, аналіз та щомісячне оприлюднення на веб-сайті Мінприроди інформації щодо розгляду міністерством запитів на публічну інформацію, яких протягом року надійшло 1673.

Львівська обласна державна адміністрація

Постійно здійснюється інформування громадськості з актуальних питань в сфері навколишнього середовища.Рівненська обласна державна адміністрація

Природоохоронні організації – Рівненський природний заповідник та Національний парк «Дермансько-Острозький» публікують інформацію у місцевій пресі про свою діяльність, про Рамсарські угіддя (розміщено близько 20 статей у пресі, 1 виступ на загальноукраїнському радіо «Марія»).

Рі́вненський приро́дний запові́дник - другий за розміром заповідник в Україні. Розташований на півночі Рівненської області, в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського та Рокитнівського районів.
Також, Рівненським природним заповідником започатковано серію публікацій «Рідкісні види Рівненщини» у районній газеті «Сарненські новини».


розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямування

Мінприроди

постійно

Державний фонд ОНПСМіністерство екології та природних ресурсів України

Здійснюється постійне розміщення у мережі Інтернет реклами акцій природоохоронного спрямування таких як: «Викидай правильно» (про негативний вплив на довкілля батарейок і відповідно їх правильного збирання), «Зелені класи» (впровадження екоосвіти серед учнівської молоді), Міжнародний форум для сталого розвитку «Green Mind», Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», щорічний Міжнародний водний форум «AQUA-UKRAINE», Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», Національний етап Міжнародного конкурсу «Стокгольмський Юнацький Водний Приз» та низку інших заходів направлених на інформування широких кіл громадськості про діяльність міністерства.


розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд ОНПСМіністерство екології та природних ресурсівУкраїни

Надано інформаційну підтримку виданню «Екологія, довкілля та природокористування в Україні», яке забезпечило представлення Міністерства екології та природних ресурсів України у презентаційному та рекламно-іміджевому виданні, висвітило інформацію про роботу органів державного управління та провідних підприємств різних галузей економіки, що сприяють сталому розвитку у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, про еколого-пропагандистську діяльність громадських організацій, наукових і навчальних закладів.


проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Держав-ний фонд ОНПС190

169,0
Міністерство екології та природних ресурсів України

Забезпечено проведення Всеукраїнської щорічної конференції за участю неурядових організації з питань державної екологічної політики, яка відбулась 5 жовтня 2013 року в м Києві.

Під час проведення Конференції, було обговорено: проблемні питання та шляхи вирішення щодо законодавчого та організаційного забезпечення впровадження Орхуської та ЕСПОО конвенцій, а також нормативно-правове та організаційне забезпечення підтримки проектів громадських екологічних організацій.

Відбулася презентація проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки».

У роботі Конференції взяли участь 120 представників громадських організацій з усіх регіонів України.

Львівська обласна державна адміністрація

Проведено щорічну міжнародну конференцію з питань поводження з відходами, міжнародну конференцію «Екологічна ситуація в Карпатах на початку 21 ст.: сучасний стан і шляхи вирішення проблем», міжнародну конференцію «Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення поверхневих та підземних вод», Міжнародну науково-практичну конференцію «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики», конференцію «Екологічні проблеми від діяльності гірничо-хімічних підприємств на території Львівської області». Конференцію «Екологічна безпека як основа

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • Звіт про стан виконання у 2011 – 2015 роках заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища
  • Водного кодексу України
  • Указу Президента України
  • Адміністрації Президента України
  • Першому національному каналі
  • Національна радіокомпанія України
  • Рівненський природний заповідник