Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій

Додаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій
Сторінка14/18
Дата конвертації19.03.2017
Розмір5.32 Mb.
ТипДодаток
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Міністерство охорони здоров’я України

Виконання призупинено відповідно до п. 16 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» у частині припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, до стабілізації ситуації в державі.


142

Створення баз даних, необхідних для проведення оцінки та запобігання негативному впливу на здоров’я людини чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище

МОЗ, Мінприроди, МНС

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Гідрометеорологічні організації у 2012-2013 роках у рамках бюджетної програми 3201060 (у 2013 році – 3701060) «Гідрометеорологічна діяльність» проводили спостереження за вмістом забруднювальних речовин 1 – 4 класу небезпеки в об’єктах навколишнього природного середовища відповідно до затверджених програм спостережень. Узагальнені дані спостережень видані у «Щорічниках», які знаходяться у галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій.143

Розроблення та затвердження спільної методики оцінки ризику для навколишнього природного середовища та здоров’я людини, пов’язаного із забрудненням атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунтів

МОЗ, Мінприроди, МНС

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Розроблення та затвердження спільної методики оцінки ризику для навколишнього природного середовища та здоров’я людини, пов’язаного із забрудненням атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунтів потребує залучення профільних науково-дослідних установ гігієнічного профілю щодо підготовки наукового обґрунтування методичного комплексу оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення повітря промисловими підприємствами.

Як варіант проведення моніторингу атмосферного повітря на підставі методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом МОЗ від 13.04.2007 №184 та за участю в цій роботі фахівців ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України», фахівцями Держсанепідслужби Запорізької області проводиться моніторинг з комплексного оцінювання чинників ризику для здоров’я населення. За даними пілотного проекту по оцінці ризику захворювань від забруднення атмосфери м. Запоріжжя отримуються індивідуальні канцерогенні та не канцерогенні ризики для населення конкретних територій і на їх підставі держадміністрацією міста приймаються відповідні рішення щодо зменшення впливу того чи іншого несприятливого чинника на здоров’я людини.

На сьогодні Держсанепідслужба не має програм щодо вивчення впливу забруднення природного середовища на стан здоров’я людей та оцінки екологічного ризику проживання населення, що діють на державному рівні та фінансуються за рахунок державного бюджету.144

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до пункту 6 додатка 2 Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1376, стосовно розроблення та затвердження методик оцінки якості атмосферного повітря, води (включаючи підземні води) та ґрунтів на основі оцінки ризиків

МОЗ, Мінприроди, МНС

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року


№ 1376 затверджено Державну цільову екологічну програму проведення моніторингу навколишнього природного середовища.

Відповідно до затвердженої програми строк її виконання 2008-2012 роки.
145

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо встановлення відповідальності суб’єктів господарювання та органів з екологічного маркування за недотримання ними вимог Технічного регламенту з екологічного маркування

Мінприроди, Мінекономрозвитку,
інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

З метою встановлення чітких правил щодо застосування маркувань та декларації екологічного змісту, а також вимог до процедури встановлення екологічних критеріїв у травні 2011 року було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 529 Технічний регламент з екологічного маркування. Технічний регламент розроблено на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів робочою групою, утвореною на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 25 листопада 2009 року 66/2010/ЄС про знак екологічного маркування Європейського Союзу. Технічний регламент запроваджує заборону застосування на упаковці, етикетці, у супровідній документації, рекламі товарів та послуг екологічних тверджень, які є нечіткими чи неконкретними, і такими, що вводять в оману або лише натякають на те, що продукція є екологічно сприятливою.

Товаровиробникам та постачальникам продукції заборонено характеризувати товар таким написами, як «екологічно чистий» «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий», «сприятливий до ґрунту», «не забруднюючий», «зелений», «сприятливий до природи» та «сприятливий до озону» тощо, якщо ці характеристики достовірно не визначені.

Упровадження Технічного регламенту забезпечує збільшення потенційних можливостей для стимулювання учасників ринку поліпшувати екологічні характеристики виробництва, процесів та продукції, що сприятиме економічному розвитку та покращенню стану довкілля в України, спрощенню процедур міжнародної торгівлі, збільшенню можливостей для замовників, потенційних покупців та користувачів продукції бути поінформованими під час вибору продукції.

Екологічне маркування продукції є одним із загальновизнаних інструментів екологічного управління і передбачає створення добровільної (необов’язкової) системи екологічної сертифікації продукції на відповідність встановленим екологічним критеріям до усіх етапів її життєвого циклу.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту з екологічного маркування» пройшов погодження з центральними органами виконавчої влади та поданий на розгляд Міністерству економічного розвитку і торгівлі з подальшим внесенням Мінекономрозвитку на розгляд Кабінету Міністрів України.

10 січня 2014 року зазначений проект постанови надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Питання щодо встановлення відповідальності суб’єктів господарювання та органів з екологічного маркування за недотримання вимог Технічного регламенту з екологічного маркування з проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту з екологічного маркування», вилучене взагалі, оскільки чинним законодавством вже передбачена відповідальність за недотримання вимог технічних регламентів.146

Здійснення контролю за застосуванням екологічного маркування суб’єктами господарювання

Мінприроди, Мінекономрозвитку,
інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Екологічне маркування продукції є одним із загальновизнаних інструментів екологічного управління і передбачає створення добровільної (необов’язкової) системи екологічної сертифікації продукції на відповідність встановленим екологічним критеріям до усіх етапів її життєвого циклу.

В Україні діють національні екологічні стандарти, які розроблені відповідно до міжнародних. Зокрема, для оцінки життєвого циклу це ДСТУ ISO 14040:2004 "Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура".

Метод оцінки життєвого циклу застосовується при внесенні екологічних вимог до стандартів на продукцію та при проведенні її сертифікації відповідно до міжнародного стандарту ISO 14024 "Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування, тип І".

З метою розвитку програми добровільної екологічної сертифікації та маркування:

- розроблені та видані оновлені методичні рекомендації щодо застосування екологічного маркування;

- розроблено та упроваджено до сертифікаційної системи 10 стандартів організації України (СОУ) стандартів організації України (СОУ) з оцінки екологічних переваг товарів та послуг для української програми екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024;

- проведено низку семінарів та конференцій для представників органів влади, товаровиробників та громадських організації щодо популяризації упровадження систем екологічного управління та технологій більш чистого виробництва з метою покращення екологічних характеристик продукції вітчизняного виробництва;

- розроблено та забезпечено адміністрування порталу споживача з маркування продукції www.gpp.in.ua;

- запроваджено кампанію з соціальної реклами щодо сталого споживання.147

Проведення класифікації території України за зонами екологічного ризику, створення бази даних таких зон та нанесення їх на картографічну геоінформаційну основу

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд ОНПС

500

-

Міністерство регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства України

В рамках науково-дослідних робіт «Проведення аналізу реалізації Генеральної схеми планування території України» та «Проведення досліджень та здійснення аналізу існуючих проблемних питань у сфері планування території на державному рівні та підготовка пропозицій щодо удосконалення генеральної схеми планування території України», проведених державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя у 2013 році, здійснений моніторинг генеральної схеми України.

За результатами моніторингу були визначені зони екологічного ризику території України та нанесені на картографічну основу.


148

Включення оцінки ризику для здоров’я населення та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об’єктів до процедури проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи

МОЗ, Мінприроди,
інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство охорони здоров’я України

Включення оцінки ризику для здоров’я населення та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об’єктів до процедури проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи потребує залучення профільних науково-дослідних установ гігієнічного профілю для розробки оцінки ризику для здоров’я населення та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств тощо.149

Підготовка законопроекту стосовно посилення цивільної та кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об’єктів

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2014 – грудень 2015

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Законопроект не розроблявся150

Розроблення навчально-методичних матеріалів з питань природоохоронної та санітарно-епідеміологічної діяльності, їх застосування під час підготовки осіб, що працюють у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема управлінських кадрів та викладачів

МОНмолодьспорт, Мінприроди, МОЗ

січень 2012 р.— грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінприроди розроблено, впроваджено та постійно оновлюються навчально-методичні матеріали до курсів підвищення кваліфікації з питань природоохоронної діяльності. До окремих курсів з питань організації та здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, поводженням з небезпечними відходами, з медичними відходами, підготовки екологічних аудиторів включена окрема тема з питань санітарно-епідеміологічної діяльності.Міністерство освіти та науки України

Розроблено та затверджено відповідними наказами МОН в 2013 році Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО) в галузі екологічної освіти: освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців (ОКХ), освітньо-професійні програми підготовки фахівців (ОПП) для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальностей 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010603 «Екологічна безпека», 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» галузі знань 0401 «Природничі науки».151

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про страхування" в частині впровадження механізму компенсації шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

Мінприроди, МОЗ, інші ЦОВВ

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Законопроект не розроблявся.152

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо компенсації шкоди, заподіяної здоров’ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

Мінприроди, МОЗ, інші ЦОВВ

січень 2014 – грудень 2015

державний бюджет

-

-

Проект акта Кабінету Міністрів України не розроблявся.

153

Приведення показників, визначених за результатами моніторингу, у відповідність із стандартами Європейського Союзу у сфері охорони довкілля

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. — грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Забезпечено участь у проекті ENPI-SEIS «На шляху до створення спільної системи екологічної інформації (SEIS) в регіоні європейського добросусідства», розроблено проект базового переліку екологічних показників для оцінки та представлення інформації про стан навколишнього природного середовища, забезпечується участь у роботі спільної цільової групи по екологічних показниках та Робочої групи ЄЕК ООН з моніторингу та оцінки стану довкілля, у ході роботи яких відпрацьовуються перелік та вимоги до формування екологічних показників.154

Удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища шляхом інтеграції відомчих мереж моніторингу, в тому числі:

забезпечення функціонування міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру моніторингу навколишнього природного середовища

картографо-інформаційне забезпечення функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища


 Мінприроди


червень 2011 р.— грудень 2015 р.
червень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд ОНПС

650,0

840,0484,4

-


Міністерство екології та природних ресурсів України

Забезпечено функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля, ведення банків даних про стан навколишнього природного середовища.

У рамках виконання заходу Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища розроблено картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу у вигляді актуалізованої бази цифрових картографічних даних масштабу 1:100 000 на територію Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей та їх обласних центрів, які передано Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

У 2012 році впроваджувалась оцінка природно-заповідних територій на базі геоінформаційних технологій з використанням даних дистанційного зондування Землі.155


Проведення фонового моніторингу на територіях природно-заповідного фонду

Мінприроди


червень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд ОНПС

1857,5

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

На виконання Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані в Європі у рамках Конвенції про транскордонне забруднення атмосферного повітря на великі відстані у 2011-2014 роках в Карадазькому природному заповіднику діяла міжнародна станція фонового моніторингу ЕМЕП. Частково фоновий моніторинг проводиться на території Карпатського біосферного заповідника.Фоновий моніторинг на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду здійснюється в рамках ведення Літопису природи в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках.

156

Розроблення програмного забезпечення на основі геоінформаційних технологій та створення банку даних об'єктів, що можуть становити екологічну небезпеку внаслідок їх можливого підтоплення

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

Державний фонд ОНПС

300

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Захід не виконано із-за відсутності фінансування.

157

Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

Мінприроди

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

Державний фонд ОНПС

1900,0


1059

Міністерство екології та природних ресурсів України

Підготовлено щоквартальні інформаційно-аналітичні огляди "Стан довкілля в Україні" за 2011 рік, Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році.

Забезпечено підготовку Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році, а також щоквартальних інформаційно-аналітичних оглядів «Стан довкілля в Україні».

Підготовлено проект Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році.

Підготовлено інформаційно-аналітичні огляди «Стан довкілля в Україні» за I, II квартали 2013 року.

Підготовлено проект Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році, а також проект резюме видання.Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління

158

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» стосовно обов’язкового врахування засад екологічної політики в проектах державних, секторальних (галузевих), регіональних стратегій і програм, під час проведення стратегічної екологічної оцінки

Мінприроди

червень 2011 — грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

01.07.2015 прийнято Закон України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті».159

Розроблення секторальних та регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища (в частині зменшення обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів)

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

червень – грудень 2011 р.

державний бюджет

-

99,0

95,0


95,0

394,3Львівська обласна державна адміністрація

Розроблено Програму охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2013-2017 роки.Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Спільно з міжнародними експертами у Дніпропетровській області розроблено Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затверджену рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 № 561-27/VI (далі – Стратегія), якою враховані основні засади екологічної збалансованості, зменшення антропогенного навантаження на довкілля, підвищення рівня екологічної безпеки та поліпшення якості життя населення. Вагомою ціллю Стратегії визначено стратегічну ціль “Екологічна та енергетична безпека”.

З метою забезпечення досягнення Стратегічної цілі “Екологічна та енергетична безпека” розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (далі – Програма), яку затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI.

Сьогодні впровадження законодавства ЄС у галузі охорони довкілля відбувається в межах восьми напрямків, що регламентуються 29 директивами та регламентами ЄС у цій сфері. Вони встановлюють загальні правила та стандарти, які повинні бути перенесені до законодавства України.

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки базується на основних принципах та засадах сталого розвитку.

Для реалізації заходів Програми в основному передбачається залучення власних коштів підприємств-забруднювачів. Крім цього, фінансування заходів передбачається за рахунок інших джерел, у тому числі бюджетів різного рівня, які не заборонені чинним законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування, передбачений Програмою складає 30,520 млрд грн.

Київська обласна державна адміністрація

Розроблена та затверджена рішення Київської обласної ради від 28.12.2011 № 249-14-VІ Програма "Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року".Запорізька обласна державна адміністрація

У 2011 році в області розроблена «Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2016 року».Сумська обласна державна адміністрація

Розроблений у 2013 році проект Комплексної програми поводження з відходами у Сумській області пройшов громадське обговорення. Затвердження програми планується у 2016 році у зв’язку із закінченням терміну дії Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015 року.Миколаївська обласна державна адміністрація

У 2011 році розроблено Програму охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 24.06.2011 № 3. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

- зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм;

- запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття;

- зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та господарсько-побутовими відходами;

- зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення;

- підвищення рівня екологічної освіти населення;

- дослідження стану навколишнього природного середовища у випадках його суттєвого погіршення внаслідок природних та техногенних змін.Луганська обласна державна адміністрація

В Луганській області затверджена рішенням Луганської обласної ради від 25.02.2011 № 3/17 та реалізується Обласна програма з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.

Крім того, розроблено та діє ряд інших програм, що містять екологічну складову:

- Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області, затверджена рішенням обласної ради від 29.01.200 № 26/21;

- Регіональна комплексна програма захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010–2019 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2009 № 32/18;

- Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2009 № 32/19.Житомирська обласна державна адміністрація

Рішенням Житомирської обласної ради від 15.08.08 № 618 затверджена обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на 2008–2012 роки.

Житомирський національний агроекологічний університет розробив обласну комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на 2014–2017 роки і рішенням Житомирської обласної ради від 20.11.14 № 1329 вона була затверджена.

Складовими частинами Програми є розділи «Охорона та раціональне використання водних ресурсів» та «Поводження з відходами», заходи яких спрямовані на зменшення обсягу скидів забруднюючих речовин, утворення відходів.Чернігівська обласна державна адміністрація

Рішенням двадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 17.06.2014 затверджено Програму охорони навколишнього природного середовища на 2014-2020 роки. В 2015 році вносились зміни до Програми.

Програмою передбачено низку заходів щодо зменшення обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, запобігання негативному впливу на довкілля відходів та непридатних або заборонених до використання пестицидів і отрутохімікатів тощо.

Тернопільська обласна державна адміністрація

Програма охорони навколищнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради № 1778 від 18.09.2014 року.Харківська обласна державна адміністрація

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2014 році розроблено:

- концепцію поводження з твердими побутовими відходами на території Харківської області;

- обласну програму поводження з твердими побутовими відходами в Харківській області на 2015-2020 роки.Рівненська обласна державна адміністрація

В області діє 2 обласних екологічних програми, а саме:

- Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.07.2012 № 395 зі змінами від 20.08.2015 № 464 та затверджена рішенням обласної ради від 16.11.2012 № 723 зі змінами від 11.09.2015 № 1557;

- Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.09.2009 № 323 зі змінами від 28.07.2015 № 392 та затверджена рішенням обласної ради 25.09.2009 № 1330 зі змінами від 11.09.2015 № 1556.

У районах та містах обласного значення розроблені та діють місцеві програми охорони навколишнього природного середовища.

160

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження стратегічної екологічної оцінки з метою гармонізації з Директивою 2001/42/ЄС

Мінприроди

червень 2011 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди розроблено законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку».

Після проведення громадського обговорення зазначений законопроект направлено на розгляд та погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади 26 травня 2015 року.

Законопроект погоджено без зауважень: МВС, Міненерговугілля, Мінкультури, МОЗ, Мінінфполітики, Мімолодьспорт, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінінраструктури, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, МОН. Мінрегіон погодив законопроект із зауваженнями.

Мінприроди 09 вересня 2015 року законопроект направлено до Мін`юсту для проведення правової експертизи. Отримано висновок Міністерства юстиції України, в якому надані зауваження до законопроекту.

У порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України 08 жовтня 2015 року внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», який зареєстровано за № 3259.


міжнародна технічна допомога

161

Сприяння утворенню регіонального екологічного центру

Мінприроди

червень 2011 — грудень 2012

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністр екології та природних ресурсів України взяв участь у засіданні Генеральної Асамблеї Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи (РЕЦ ЦСЄ) та 9 листопада 2012 року у м. Сентендре, Угорщина, підписав від імені Уряду України Статут РЕЦ ЦСЄ та Угоду про правовий статус РЕЦ ЦСЄ.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання вступу до Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи» від 31.10.2012 № 895-р було створено делегацію Уряду України на переговори для участі у переговорах з Регіональним екологічним центром щодо укладення Угоди між Урядом України та Регіональним екологічним центром про відкриття представництва РЕЦ ЦСЄ в Україні. Міністерство екології та природних ресурсів направило до МЗС, Мінюсту, Мінекономрозвитку та Мінфіну на опрацювання текст Угоди між Урядом України та Регіональним екологічним центром Центральної та Східної Європи (РЕЦ) про відкриття представництва РЕЦ в Україні, наданий РЕЦ ЦСЄ.


162

Проведення оцінки ефективності державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища за період 2000—2010 років згідно з показниками, визначеними в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Мінприроди

січень —
грудень 2012

Державний фонд ОНПС
кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

100

117


88

-


Міністерство екології та природних ресурсів України

За бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» було виконано науково-дослідну роботу, за результатами якої звіт про проведення оцінки ефективності державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища на період 2000-2010 років згідно з показниками, визначеними в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди.163

Проведення аналізу інформаційних потреб в галузі охорони навколишнього природного середовища

Мінприроди

січень —
грудень 2012

Державний фонд ОНПС

200

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

З метою отримання інформації про частку соціальної реклами природоохоронного спрямування та частку екологічної інформації в ефірах, до Державного комітету телебачення і радіомовлення та провідних ЗМІ надіслано запити. Отримані відповіді опрацьовано та сформовано тематику проведення інформаційних кампаній.164

Проведення оцінки стану дозвільної системи у сфері господарської діяльності, підготовка та виконання плану роботи Мінприроди з удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зокрема:
аналіз Європейського та світового досвіду (складення переліку джерел acquis communitaire та їх переклад)
організація зустрічей з експертами, фахівцями з питань гармонізації законодавства
економічний аналіз спроможності підприємств щодо виконання вимог законодавства Європейського Союзу
аналіз регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
статистичні дослідження
організація засідань за круглим столом із залученням представників бізнесу та громадськості
підготовка і проведення навчальних семінарів
розроблення обґрунтування щодо необхідності запровадження видачі інтегрованого дозволу

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2013

кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

12870

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Виконання заходів здійснюється в рамках завдань, передбачених Угодою про асоціацію та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Створена Робоча група з питань імплементації Директиви 2010/75/2010 Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута).


165

Підготовка та проведення засідання за круглим столом з питань екологізації галузевої та регіональної політики розвитку на засадах партнерства за участю представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, науки та громадських організацій; визначення показників, що застосовуються для оцінки успішності екологізації відповідно до процесу «Довкілля для Європи»

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога


-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

За підтримки проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» організовано та проведено:

- семінар «Розроблення місцевих планів з охорони навколишнього природного середовища – актуальні питання реалізації державної екологічної політики на регіональному та місцевому рівнях» з представниками місцевих державних адміністрацій (03 – 04 грудня 2013 року, м. Київ);

- семінар ««Включення екологічного компоненту в регіональні стратегії, програми та плани» (7 листопада 2013 року, м. Київ);

- круглий стіл «Включення екологічного компоненту в регіональні стратегії, програми та плани в південній частині України» (15 листопада 2013 року, м. Херсон);

- круглий стіл «Включення екологічного компоненту в регіональні стратегії, програми та плани в північній частині України» (13 грудня 2013 року, м. Чернігів).166

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо запровадження процесу «Довкілля для України» та створення міжвідомчої комісії «Довкілля для України» (за аналогією процесу «Довкілля для Європи»)

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди 26 серпня 2015 року направило до Міністерства юстиції України на розгляд та проведення правової експертизи проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження процесу «Довкілля для України» (далі - проект), який погоджено керівниками заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідно до вимог пункту 2 параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

Мінюст, за результатами проведеної правової експертизи, 05 вересня 2015 року надав Мінприроди негативний висновок до проекту, що унеможливує подальшу підготовку даного нормативно-правового акту.


167

Підготовка і проведення конференцій «Довкілля для України»

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

інші джерела975,98


Міністерство екології та природних ресурсів України

19-21 квітня 2011 року проведено Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України».

24-26 квітня 2012 року у Міжнародному виставковому центрі проведено Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» (далі – Форум), у рамках якого проведено:

- Міжнародну конференцію «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні»;

- Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Національна система освіти для збалансованого розвитку»;

- Бізнес-форум «Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості».

Під час роботи Форуму нагороджено переможців Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», обговорено проект доповіді України на Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо 20», відбувся Фестиваль дитячих театрів, презентовано діяльність громадських природоохоронних організацій, а також проведено інші заходи, передбачені програмою Форуму.

Крім того, на V Міжнародній виставці «Довкілля 2012» державними установами, науковими закладами, підприємствами та організаціями були представлені наукові розробки, інноваційні проекти в екологічній галузі, основні результати діяльності.

23-25.04.2013 проведено Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», у роботі якого взяли участь представники влади, місцевого самоврядування, громадськості, провідних наукових установ, бізнесу, українських та міжнародних організацій.

У рамках Форуму проведено низку заходів таких як:

- конференцію «Ріо 20: перспективи розвитку в українському вимірі»;

- конференцію «Екологічна геологія: стан розвитку, перспективи та досягнення»;

- науково-практичний семінар «Державно-приватне партнерство у сфері охорони довкілля».

Проведено круглі столи за тематиками:

- «Впровадження Орхуської конвенції в Україні. Сучасний стан та перспективи»;

- «Біосферні резервати України, питання управління та сталого розвитку»;

- «Моніторинг навколишнього природного середовища»;

- «Державний екологічний контроль водних ресурсів, лісових ресурсів та на кордоні. Інструментально-лабораторний контроль».

Проведено семінари та тренінги з питань:

- «Вибір екологічного проекту для інвестування за умови максимального очікуваного економічного ефекту і обмеженості ресурсів на його реалізацію»;

- «Системи управління навколишнім середовищем, інтегровані системи: розробка, впровадження, навчання персоналу, проведення аудитів - теорія та практика» тощо..

Проведення чергового Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» сприяло утвердженню в Україні концепції «зеленої економіки», забезпечення збалансованого (сталого) розвитку держави, а також всебічної підтримки міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища.23-25 квітня 2014 року у Міжнародному виставковому центрі проведено екологічний форум «Довкілля для України».

У рамках Форуму відбулася VІІ Міжнародна виставка «Довкілля 2014», у якій взяли участь 37 представників провідних промислових підприємств, навчальних закладів, громадських організацій. Також, складовими Форуму були конференції, семінари, круглі столи, що проводились за напрямами:

- стан та перспективи розвитку екологічної політики в Україні;

- зелена енергетика та перспективи її розвитку в Україні;

- екологічна освітньо-виховна робота в установах природно-заповідного фонду;

- європейські підходи до збереження видів тварин і рослин та середовищ їх існування;

- проблеми поводження з відходами виробництва та споживання;

- безперервна екологічна освіта, як інструмент формування суспільної екологічної свідомості;

- моніторинг навколишнього середовища;

- екологічний аудит, екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище: сьогодення та перспективи розвитку;

- правові та еколого-економічні проблеми землекористування територій та об’єктів природо-заповідного фонду;

- стратегічне партнерство громадського, державного та комерційного секторів для сталого розвитку.Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізька обласна державна адміністрація щороку приймала участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України», який проходив наприкінці квітня в м. Києві. Експозиція Запорізької області дала змогу учасникам форуму ознайомитися із заповідними територіями краю, його природними ресурсами, туристичними маршрутами, основними напрямами розвитку та пропозиціями щодо вирішення екологічних питань. Серед учасників Форуму розповсюджені матеріали у вигляді буклетів, брошур, газет (матеріали були надані ВАТ «Мотор Січ», Запорізьким обласним управлінням водних ресурсів та департаментами облдержадміністрації), в т.ч. науково-популярне видання «Твоє майбутнє – земля за порогами». У Форумі, також приймали участь промислові та інші підприємства регіону.Рівненська обласна державна адміністрація

В рамках форуму «Довкілля для України» 23-25 квітня 2013 року представники Рівненщини (Департаменту екології та природних ресурсів, ПАТ «Волинь – цемент») взяли участь у VІ Міжнародній виставці «Довкілля 2013». За активну участь в виставці учасники відзначені почесними дипломами. У роботі круглих столів та конференцій форуму взяли участь представники Рівненського природного заповідника, Національного природного парку, Станції юних натуралістів, обласної санепідемстанції (круглі столи «Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття в Україні», «Розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду: цілі, завдання, методологія» тощо).168

Запровадження процесу «Довкілля для України» на регіональному рівні

місцеві органи виконавчої влади

січень 2014 р. — грудень 2015 р.

місцеві бюджети

-

-

Київська міська державна адміністрація

В рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено акцію «День Довкілля – 2013»:

- вивезено побутові відходи, які зібранні на несанкціонованих сміттєзвалищах;

- ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища;

- висаджено дерева;

- висаджено кущі;

- упорядковано газони, квітники;

- прибрано території парків, скверів;

Забезпечено участь Управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (Київська міська державна адміністрація) на Міжнародному екологічному форуму "Довкілля для України" та VІ Міжнародної виставки «Довкілля 2013».

Луганська обласна державна адміністрація

Луганською областю прийнято участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України», в тому числі VI Міжнародній виставці «Довкілля 2013», що відбувся 23 - 25 квітня 2013 року у м. Києві.

Протягом трьох днів роботи Форуму в приміщенні Міжнародного виставкового центру проходили численні заходи: конференції: «Ріо 20: перспективи розвитку в українському вимірі», «Екологічна геологія – стан розвитку, перспективи та досягнення», «Міжнародна та національна практика при формуванні зеленої економіки»; круглі столи: «Впровадження Орхуської конвенції в Україні. Сучасний стан та перспективи», «Біосферні резервати України, питання управління та сталого розвитку», «Моніторинг навколишнього природного середовища», «Державний екологічний контроль на воді, у лісах, на кордоні», «Питання забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок власного видобутку вуглеводнів екологічно безпечними інноваційними методами», «Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття в Україні: формування мережі викладачів і практиків зі збереження біорізноманіття з метою підвищення рівня екоосвіти в установах природно-заповідного фонду» та інші тренінги, семінари та презентації інвестиційних проектів у сфері державно-приватного партнерства.

Луганську область на VІ Міжнародній виставці «Довкілля 2013», презентувало Управління та підприємства ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ПАТ «Алчевський коксохімічний завод», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», ПАТ «Стахановський завод феросплавів», ТОВ «Надра Луганщини», ПАТ «Лісичанський склозавод «Пролетарій», ТОВ «НПП «ЗІРКА», МПП «Фірма Природа», ЧП «Фірма «Еко», ТОВ «Луганська виробничо-екологічна фірма «ЗЕФІР».

За значний внесок в роботу виставки «Довкілля 2013» і досягнення в збереженні природного середовища, Управлінню присвоєно 2 місце серед 100 учасників.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції у 2014 – 2015 роках не здійснювалось запровадження процесу "Довкілля для України" на регіональному рівні.Одеська обласна державна адміністрація

З 2010 року Одеська область приймає участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України». Участь у зазначеному форумі надає можливість обмінятися досвідом та визначити шляхів вирішення екологічних проблем. В рамках Форуму розглядаються актуальні питання сьогодення стосовно екологічної політики.Метою Форуму «Довкілля для України» є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, громадських організацій для поліпшення стану довкілля в Україні; гарантування екологічної безпеки, збереження біорізноманіття; формування умов для відтворення природних ресурсів; підвищення ресурсо- та енергоефективності економіки; узагальнення досвіду міжрегіонального й міжнародного співробітництва та розроблення рекомендацій щодо комплексного розв’язання екологічних проблем.

Полтавська обласна державна адміністрація

Постійно здійснюються заходи з інформування підприємств області та районних державних адміністрації, інших установ області щодо участі у виставкових заходах у виставкових експозиціях Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України».Вінницька обласна державна адміністрація

З метою пропаганди охорони навколишнього середовища в школах в Бершадському районі проведено районний конкурс агітколективів екологічного спрямування «Земля - наш спільний дім», районний тиждень екології та природоохоронної роботи на тему: «Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття».  • Учнівська молодь залучається до практичної природоохоронної роботи, участі в конкурсах «Вчимося заповідувати», «Природно-історичні святині», «Джерело», «Біощит», «Лісова аптека», «Опале листя», «Ялинка без ялинки», «Збережемо первоцвіти» та ін.

Запорізька обласна державна адміністрація

У березні 2014 року та жовтні 2015 року у виставковому центрі "Козак-Палац" Запорізької торгово-промислової палати відбулися IV та V Міжнародні АгроІнвест Форуми и XIII та XIV спеціалізовані виставки сільськогосподарської техніки та технологій «АгроТехСервіс». Особлива увага була приділена перспективам органічно виробництва в Україні та екологічно чистому виробництву.

У листопаді 2014 року та вересні 2015 року в рамках XI та Х спеціалізованої виставки енергоефективних та енергозберігаючих технологій та обладнання пройшла спеціалізована експозиція «Екологія міста».

Чернігівська обласна державна адміністрація

На території області запроваджено весняні та осінні місячники з очищення та благоустрою територій в яких беруть участь держслужбовці, організації, підприємства, студентська та шкільна молодь та широкі кола громадськості.Харківська обласна державна адміністрація

З метою виконання Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату зокрема на комунальних підприємствах найбільших міст області та з метою збирання та утилізації парникових газів на звалищах твердих побутових відходів найбільший розвиток отримав проект спільного впровадження зі скорочення викидів парникових газів «Реконструкція системи теплопостачання в Харкові і Харківській області», розроблений Київським інститутом промислової екології. У ході реалізації цього проекту передбачається:

- реконструкція 353 котельних з 1159 котлами;

- заміна 1019 старих котлів на 711 нових;

- реконструкція 67 котлів;

- переведення 5 котельних з вугілля та рідкого палива на природний газ;

- поліпшення організації 34 км теплових мереж з переведенням користувачів на автономні теплові системи.

Загальна вартість впровадження проекту складає 15,4 млн євро. Очікуваний результат від впровадження: річна економія палива 50,4 тис. умовних тонн; скорочення викидів діоксиду вуглецю на 80 тис. тонн на рік.Рівненська обласна державна адміністрація

2011-2015 роках Рівненська область була представлена в Міжнародній виставці „Довкілля” , за напрямками:

- „Здоров’я для всіх”;

- „Водні ресурси – життєдайна сила”;

- „Лісове господарство – дім природи”;

- „Екологічна освіта та наука”;

- „Туризм та рекреація”;

- „Охорона атмосферного повітря”.

В рамках виставки щорічно проводився Міжнародний екологічний форум „Довкілля для України” в якому спільно з департаментом екології та природних ресурсів участь приймали провідні підприємства та організації області. В конференціях та засіданнях круглих столів, що проходили в рамках форуму приймали участь представники Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, громадських екологічних організацій області, Рівненського природного заповідника, Національного природного парку „Дермансько-Острозький”.

Окрім того, підприємства області неодноразово нагороджувались дипломами за досягнення в галузі зниження техногенного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище.інші джерела

169

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо утворення міжвідомчого комітету з включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм

Мінприроди

червень – грудень 2011

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчого комітету з включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм». Документ було погоджено заінтересованими органами центральної виконавчої влади. Отримано висновок правової експертизи від 21.03.2012. Проект готувався для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України, але у зв’язку із втратою актуальності проект нормативно-правового акту було знято з розгляду Кабінету Міністрів України.170

Перегляд і визначення нових показників ефективності екологічного управління в галузях економіки

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У 2012 році у рамках співпраці із організацією економічної співпраці і розвитку вирішувалось питання започаткування пілотного проекту щодо апробації показників «зеленого» зростання, що використовуються у країнах ЄС, але у зв’язку із відсутністю фінансування захід не виконано.171

Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2012

державний бюджет

150

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Робота не виконана у зв’язку із тим, що тендер не відбувся.172

Розроблення і впровадження механізму стимулювання інноваційного розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

При переході до ринкової економіки і обмеженості бюджетних централізованих коштів на охорону довкілля, наявності морально і фізично застарілого виробництва, на якому важко досягнути встановлених екологічних нормативів, альтернативи розвитку економічного механізму природоохоронної діяльності немає.

Це підтверджувалося і досвідом розвинених країн світу, насамперед Європейського Союзу, в яких особливістю розвитку системи екологічного управління є широке запровадження, поряд з іншими економічними інструментами, різного виду екологічних податків, значне розширення бази екологічного оподаткування.

На виконання частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та у відповідність до переліку бюджетних програм, які передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 569 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств. Зазначеним Порядком встановлено чіткий механізм фінансування та цільового використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 2401480 «Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств».

З метою визначення процедури відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 756 затверджено механізм проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Надання суб`єктам господарювання фінансової підтримки у реалізації проектів екологічної модернізації забезпечить інноваційний розвиток у сфері охорони навколишнього природного середовища.173

Створення науково-методичної бази для реалізації екологічної політики із застосуванням методів обліку та аналізу інтегрованих екологічних показників згідно з міжнародними стандартами

Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У зв’язку із відсутністю фінансування захід не виконано.174

Розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та затвердження методичних рекомендацій для суб’єктів господарювання з оцінки екологічної ефективності вимог ДСТУ ISO 14031 “Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики”

Мінприроди

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Розроблення методичних рекомендацій є недоцільним та втратило свою актуальність у зв’язку із зміною чинного законодавства України.175

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо застосування методології визначення ступеня екологічного ризику

Мінприроди

січень 2014 р. — січень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Законопроект не розроблявся.176

Надання методично-консультативної підтримки з питань ведення екологічного обліку та звітності

Мінприроди

січень 2014 р. — січень 2015 р.

інші джерела

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Не виконано.177

Розроблення та видання методичних рекомендацій щодо впровадження систем екологічного управління для окремих галузей економіки

Мінприроди

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження систем екологічного управління для окремих галузей економіки є недоцільним та втратило свою актуальність у зв’язку із зміною чинного законодавства України.178

Надання методично-консультативної підтримки суб’єктам господарювання щодо застосування систем екологічного управління на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000

Мінприроди

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

На виконання статті 22 Закону України «Про екологічний аудит», наказів Мінприроди від 29.01.2007 № 27 «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2007 за № 295/13562 та «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 № 121 Мінприроди проводить реєстрацію екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

Для забезпечення відповідності кандидатів в екологічні аудитори кваліфікаційним вимогам, визначеним у Положенні про сертифікацію екологічних аудиторів Мінприроди спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів розроблена Програма підготовки до кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора, терміном навчання 140 годин (далі – Програма). Програма є базовою для навчання кандидатів в екологічні аудитори та складається з теоретичного курсу, практичних семінарів-тренінгів, стажування та екзаменаційного іспиту.

Постійно проводяться консультації з суб’єктами господарювання щодо застосування систем екологічного управління на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000.179

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та оформлення звіту про екологічний аудит

Мінприроди

червень – грудень 2011

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Виконання заходу у 2011 році щодо екологічного аудиту було неможливим з причини відмови у проведенні тендеру на визначенні виконавця двох Науково-дослідні розробки методичних рекомендацій з аудиту із-за відсутності фінансування.180

Підготовка та видання результатів щорічного аналізу досвіду впровадження систем екологічного управління суб’єктами господарювання та звіту за його результатами

Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Підготовка та видання результатів щорічного аналізу досвіду впровадження систем екологічного управління суб’єктами господарювання та звіту за його результатами втратило свою актуальність у зв’язку із ліквідацією територіальних органів Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 159.181

Удосконалення методичної бази з питань визначення та оцінки екологічних показників, що застосовуються у сфері виробництва і споживання продукції

Мінприроди,

інші центральні органи виконавчої владисічень — грудень 2015 р.

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Не виконано
182

Забезпечення участі технічних комітетів із стандартизації (ТК 82 і ТК 93) в діяльності технічного комітету (ТК 207) Міжнародної організації стандартизації

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Члени комітету ТК 82 « Оцінка життєвого циклу» приймали участь в роботі міжнародного технічного комітету стандартизації ISO/ТС 207 з перегляду міжнародних стандартів серії «Системи екологічного управління» ISO 14021:1999, ISO 14024:1998 та розроблення нових міжнародних екологічних стандартів: ISO 14045, ISO/DIS14046, ISO 14051.183

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” стосовно запровадження екологічно обґрунтованих (зелених) закупівель

Мінприроди, Мінекономрозвитку,
інші центральні органи виконавчої влади

червень — грудень 2011 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

30.09.2015 набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 №679-VIII, яким внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про здійснення державних закупівель».184

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2012 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

В рамках формування механізмів економічного стимулювання ініціатив із впровадження більш чистого виробництва Мінприроди розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва».

У зв’язку з обранням 02.12.2014 нового складу Уряду, відповідно до вимог п. 2 параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, проект розпорядження повторно погоджено заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

За результатами правової експертизи отримано погодження та зауваження Мінʼюсту.

Проект акта потребує суттєвого доопрацювання з метою надання на розгляд Кабінету Міністрів України.


185

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії впровадження в Україні більш чистого виробництва

—“—

—“—

державний бюджет

-

-

186

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Національного плану дій з впровадження в Україні більш чистого виробництва

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. — грудень 2014 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Після прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва» буде розроблено Національний план дій з впровадження в Україні більш чистого виробництва.187

Установлення протишумових споруд (екранів) у населених пунктах, розташованих поблизу автомагістралей, з кількістю населення не менш як 500 тис. осіб

місцеві органи виконавчої влади, Мінінфраструктури

січень 2012 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство інфраструктури України

У населених пунктах, розташованих поблизу автомагістралей, з кількістю населення не менш як 500 тис. осіб шумозахисні екрани не влаштовувались.Рівненська обласна державна адміністрація

Встановлено протишумові екрани загальною протяжністю 6314 м вздовж дороги Київ-Чоп в населених пунктах Жадківка (151 м), Користь (70 м), Бранів (125 м), Федорівка (760 м), Гоща (1765 м), Горбаків (137 м), Дорогобуж (160 м), Антопіль (2095 м), Біла Криниця (658 м), транспортна розв’язка на км 322 500 (156м), Молодаво (189м), об’їзна с. Верби (48м).Харківська обласна державна адміністрація

При розгляді планів забудови та розвитку території м. Харків розглядається можливість встановлення протишумових споруд (екранів), розташованих поблизу автомобільних доріг і магістралей.Сумська обласна державна адміністрація

Оскільки населення обласного центру – 272 тис. чол., установлення протишумових споруд (екранів) у населених пунктах, розташованих поблизу автомагістралей не здійснювалось.Чернігівська обласна державна адміністрація

На території Чернігівської області відсутні населені пункти з кількістю населення не менш як 500 тис. осіб.—“—

місцеві бюджети

-

-

19194,56188

Стимулювання розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого транспорту, а також такого, що працює на біологічних видах палива, створення та забезпечення функціонування мережі з обслуговування, збільшення парку та кількості маршрутів (ліній) міського електричного транспорту

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінприроди, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

січень – грудень 2012 р.

державний бюджет

Міський


бюджет


-

35367,2

65281,3


44,1

10311,7Сумська обласна державна адміністрація

На виконання Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12.07.2007 (зі змінами), у 2015 році придбано 12 нових тролейбусів виробництва ПАТ «Автомобільна компанія Богдан Моторс» (м.Луцьк). Збільшення кількості тролейбусів на міських маршрутах дасть можливість скоротити кілікість автобусів і, як наслідок, зменшити негативний вплив транспорту на навколишнє середовище.

На виконання програми розвитку міського електротранспорту м. Конотоп, затвердженої рішенням Конотопської міської ради від 28.03.2007 (зі змінами), на підтримку комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» у 2015 році з міського бюджету виділено 2,6 млн. гривень, у т.ч. 280,5 тис. гривень – на ремонт трамвайних вагонів.

Миколаївська обласна державна адміністрація

З метою розвитку електричного транспорту Миколаївською міською радою спільно з КП ММР «Миколївкомунтранс» придбано 40 одиниць тролейбусів та 12 одиниць трамваїв для роботи на міських маршрутах міста Миколаєва.

Розроблено проект міської цільової програми облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури у місті Миколаєві на 2015–2020 роки.

Полтавська обласна державна адміністрація

На виконання Програм розвитку міського електротранспорту:

- відбулося оновлення парку тролейбусів;

- проведено ремонти тролейбусів;

- проведено заміну контактного дроту та аварійних залізобетонних опор;

- виконані налагоджувальні роботи електрообладнання тягових підстанцій; -

- виконано облаштування обладнанням тролейбусів GPS- навігаторами та інші заходи.

Луганська обласна державна адміністрація

В рамках Програми Сталого Розвитку Луганської області, за підтримки Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) і Глобального Екологічного Фонду Програми Малих Грантів за період 01.02.2011-17.11.2011 реалізовано проект UKR/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/28 "Демонстрація можливостей скорочення викидів парникових газів шляхом проведення кампанії з підтримки використання немоторизованих видів транспорту".

В рамках проекту проведено акцію «Екологічно чистому району – екологічно чистий транспорт». В ході акції роздано 125 велосипедів «Україна» у власність працівникам служби освіти, охорона здоров'я і громадським організаціям смт Станично-Луганське.

Крім цього проведено розрахунки прогнозного скорочення викидів парникових газів від переходу населення з пересуванням району на автомобілях до пересування на велосипедах, які роздруковані (1 тис. примірників) та розповсюджені серед населення.Волинська обласна державна адміністрація

Розроблено проект будівництва тролейбусної контактної лінії у м. Луцьк.Чернігівська обласна державна адміністрація

З метою реалізації Програми стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки у 2014 році, було придбано два тролейбуси.

У 2015 році розпочато роботи з будівництва тролейбусної лінії по вулиці 50 років ВЛКСМ (1,5 км. контактної тролейбусної мережі). Станом на 01.01.2016 року будівельна готовність об’єкту становить 65,2%.

Харківська обласна державна адміністрація

З метою стимулювання розвитку велосипедного транспорту в м. Харкові та Харківській області ведеться пропаганда зазначеного виду транспорту.

На сьогоднішній день у Харківській області розроблено 25 веломаршрутів, з яких 5 вже промарковані.

Веломаршрути розробляються за підтримки Харківського обласного центру туризму спільно з велоактивістами регіону. Всі вони будуть зосереджені навколо головних туристичних об'єктів Харківської області, складових мережі туристичних маршрутів «Золоте кільце Слобожанщини».

Обласною державною адміністрацією підтримано ініціативу з розвитку велоінфраструктури, а також проведення презентації проектів-пропозицій щодо створення мережі велосипедної інфраструктури для центральної частини м. Харків.

Мета заходу – створення концепції велосипедної інфраструктури на Харківщині, а також прокладання велосипедних турів через рекреаційні зони Харківської області.Рівненська обласна державна адміністрація

З метою стимулювання розвитку велосипедного транспорту на автомобільних дорогах загального користування області обліковується 23 км велосипедних доріжок.

У 2013 прийнято Програму розвитку велоінфраструктури в м. Рівне на 2014-2019 роки, внесено зміни до програми розвитку міського електротранспорту, відповідно до якої передбачено оновлення парку тролейбусів в кількості 12 одиниць.

У 2014 році придбано 10 тролейбусів бувших у використанні Республіки Польща марки Jelcz. Проведено реконструкцію тролейбусних ліній та відкрито новий тролейбусний маршрут “Мототрек – селище Ювілейне” за №10.189

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів трубопровідного транспорту, що передбачає відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок такого пошкодження навколишньому природному середовищу

Мінприроди, МВС, Міненерговугілля, Держекоінспекція

січень – грудень 2012 р.

державний бюджет

Міський


бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Не виконано із-за відсутності фінансування.190

Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно впровадження технологій енерго- та ресурсозбереження в процесі промислового та житлового проектування, будівництва, реконструкції

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2011 – грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

З метою подальшого розвитку нормативної бази та її гармонізації з європейськими вимогами Мінрегіоном у 2012 році розроблено проект Зміни № 1 до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», зокрема щодо підвищення вимог до опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, зниження максимально допустимих тепловтрат на опалення будинків.

Положення норм дозволяють вирішувати питання забезпечення теплової безпеки при експлуатації будинків та споруд, що сприяє вирішенню проблеми енергозбереження протягом всього терміну служби будівель.

З 2013 року нормативні вимоги до максимальних тепловитрат житлових будинків на опалення будуть підвищені до 40-70 кВт год/м2.

В розвиток положень ДБН В.2.6-31:2006 у 2012 році розроблено проекти наступних нормативних документів рівня ДСТУ-Н:

- Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій;

- Настанова з розрахункової оцінки показникі повітропроникності огороджувальних конструкцій;

- Настанова з розрахункової оцінки показників теплозасвоєння та теплостійкості огороджувальних конструкцій при проектуванні будинків.

Розроблено проекти ДБН «Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування» і ДБН «Житлові будинки».


191

Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою встановлення природоохоронних вимог до демонтажу споруд та екологічної санації території, на якій вони розміщувалися

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2011 – грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіоном виконувалась робота з перегляду ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні будинків і споруд» (наказ Мінрегіону від 15.05.2012 № 233 «Про затвердження Переліку розробок на створення науково-технічної продукції з нормування і стандартизації у сфері будівництва та житлової політики на 2012 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030»).192

Проведення агітаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо стимулювання підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних будинках

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», що відбувся 24-26 квітня 2013 року, було проведено: Конференцію «Ріо 20: перспективи розвитку в українському вимірі», тренінг «Вибір екологічного проекту для інвестування за умови максимального очікуваного економічного ефекту і обмеженості ресурсів на його реалізацію».

25 квітня 2013 року відбулась зустріч керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України з членами Громадської ради Мінприроди, присвячена інформуванню громадськості про пріоритети політики у сфері екології та природних ресурсів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Мінрегіоном проведено заходи щодо стимулювання підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних будинках, зокрема:

- розгляд на колегії Мінрегіону питання про енергоефективність у житлово-комунальному господарстві (м. Львів, 27.06.2013);

- проведення семінару-наради на тему «Впровадження сучасних енергозберігаючих систем опалення в житлово-комунальному господарстві з метою економії природного газу»;

- засідання круглого столу «Удосконалення нормативно-правового забезпечення впровадження механізму енергосервісних договорів у бюджетних установах».

За участі народних депутатів України, представників міжнародних донорських організацій, Європейського банку реконструкції, фахівців та незалежних експертів під час засідання круглого столу обговорювалися питання щодо напрямів регуляторної реформи, спрямованої на створення сприятливої правової бази для залучення інвестицій на проекти термомодернізації будівель бюджетної сфери в Україні, обговорено пропозиції щодо узгодження позицій для реалізації цілеспрямованої політики держави у сфері енергозбереження, спрямованої на зменшення енергетичної залежності України від імпортованих енергоносіїв та переорієнтацією державних ресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції.

Виїзне засідання Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

В рамках підготовки та проведення ІХ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства – 2013» 6 листопада 2013 року забезпечено організацію та проведення «Всеукраїнської конференції з питань енергоефективності у житловому фонді. Український та міжнародний досвід» та міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність та ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві – основний напрямок розвитку галузі» Аква–Терм 2013.

Представники Мінрегіону брали участь:

- у телепередачі ТОВ «Банківське телебачення» на тему: «Забезпечення розвитку енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві» (18.09.2013);

- «Встановлення загально-будинкових лічильників» (18.10.2013);

- «Термомодернізація житла, як один із засобів енергозбереження» на телеканалі «ТОНІС».

Також брали участь у Форумі високого рівня «Угода мерів – вектор змін для регіону Європейського сусідства та Центральної Азії» в м. Стамбул (Турецька Республіка), на якому представили доповідь на тему «Координування на державному рівні муніципальних проектів у сфері енергоефективності спільно з міжнародними фінансовими інституціями».


193

Розроблення механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях бюджетної сфери

Держенергоефективності

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Відповідно до п.2 Плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.13 № 669-р., Івано-Франківська, Луганська, Донецька, Житомирська, Чернівецька, Полтавська, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Тернопільська, Кіровоградська, Київська облдержадміністрації, розробили додаткові заходи до регіональних програм підвищення енергоефективності, в частині доповнення їх заходами, що передбачають:

- стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;

- економію бюджетними установами традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання відновлюваних джерел енергії;

- залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів.

Створена Міжвідомча робоча група з розробки Плану технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів відповідно до Закону України від 09.04.2015 №327-VIII.194

Підготовка пропозицій щодо удосконалення системи ведення обліку споживання енергоресурсів та оприлюднення даних за його результатами

Держенергоефективності

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Підготовлено узагальнену інформаційну довідку щодо стану виконання регіональних та галузевих програм підвищення енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами, яку подано 21.08.2014 до Кабінету Міністрів України.

Агентством розроблено проект Закону України «Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг», яким запроваджується обов’язковий комерційний облік теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого опалення шляхом визначення:

- строків та умов запровадження комерційного обліку;

- джерел фінансування робіт із встановлення,обслуговування та заміни вузлів обліку;

- рівня відповідальності за порушення законодавства у сфері комерційного обліку.

Надані зауваження та пропозиції до розроблених Мінрегіоном проектів:

- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії».


195

Розроблення та впровадження національних стандартів в галузі органічних технологій ведення сільського господарства, адаптованих до міжнародних та європейських вимог.

Мінагрополітики

червень 2011 – грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Мінагрополітики підтримало прийняття, ініційованого народними депутатами України проекту Закону України «Про органічне виробництво» (реєстраційний номер 7003 від 19.07.2010), який Верховна Рада України на пленарному засіданні 21.04.2011 року прийняла в другому читанні (реєстраційний № 3281-VI від 21.04.2011).

Разом з тим, Президент України, вніс пропозицію Закон України «Про органічне виробництво» відхилити, оскільки окремі його положення не забезпечують системного вирішення всього комплексу питань у сфері органічного виробництва, не відповідають Конституції України та ряду діючих нормативно-правових актів.

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України 14 червня 2012 року на своєму засіданні розглянув та погодився із пропозиціями Президента України.

Верховна Рада України у вересні 2012 року розглянула пропозиції Президента України та зняла законопроект з розгляду.


196

Надання консультативної підтримки суб’єктам господарювання з питань органічного сільськогосподарського виробництва

Мінагрополітики, Мінприроди

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство аграрної політики та продовольства України

На сьогодні в Українському законодавстві відсутні документи, які регламентують ведення органічного сільського господарства.197

Забезпечення збереження біорізноманіття ґрунтів як одного з основних факторів підтримання їх родючості та стимулювання проведення відповідних досліджень

Мінагрополітики, Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

500

-

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює свою діяльність у сфері моніторингу ґрунтів України через державну установу «Інститут охорони ґрунтів України».

Відповідно до Положення ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» здійснює моніторингу грантів на землях сільгосппризначення, які задіяні у сільськогосподарському виробництві.


198

Розроблення та затвердження методики ведення екологічно орієнтованого сільського господарства згідно з міжнародною практикою

Мінагрополітики, Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Не виконано.199

Розроблення та затвердження методики впровадження системи екологічного управління у військових формуваннях Міноборони та інструкції з охорони навколишнього природного середовища під час проведення військових навчань (тренувань)

Міноборони, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень

2011 р. - грудень

2015 р.


державний бюджет

-

-

Міністерство оборони України

Розробку науково-дослідної роботи (далі – НДР) на тему: “Удосконалення системи екологічного управління у Збройних Силах України”, а також підготовку матеріалів з охорони навколишнього природного середовища під час проведення військових навчань (тренувань) здійснював науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”, який дислокувався в АР Крим. У зв’язку з анексією АР Крим зазначений центр розформовано.

Виконання зазначеної роботи покладено на Академію сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного та завершено в
2015 році. Отримані матеріали НДР буде використано при розробці методичних матеріалів.


200

Проведення інвентаризації земель військово-оборонної галузі з метою створення (оголошення) на них територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Міноборони

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство оборони України

Відповідно до пункту 10 резолюції Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 10415/0/1-13 Міністерством оборони України разом з Державним агентством земельних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади проведено інвентаризацію земель оборони з метою визначення земельних ділянок, які не передбачаються для використання Збройними Силами України, та прийнято рішення щодо припинення Міністерством оборони України права постійного користування такими земельними ділянками.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 773-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Державного агентство лісових ресурсів» до сфери управління Державного агентство лісових ресурсів України зі сфери управління Міністерства оборони України планується до передачі 10 цілісних майнових комплексів державних лісогосподарських підприємств.

Розробку Науково-дослідної роботи (НДР) на тему: “Критерії попереднього вибору території та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України здійснював науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”, який дислокувався в АР Крим. У зв’язку з анексією АР Крим зазначений центр розформовано.

На сьогодні виконавцем НДР є факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Виконання зазначеної роботи планується завершити в 2016 році.

Матеріали НДР будуть використані при складанні методичних матеріалів.201

Підготовка та затвердження наказом Мінприроди методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки у зв’язку з провадження певних видів діяльності

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 – грудень 2012

державний бюджет

-

-

Державна екологічна інспекція України

Не виконано із-за відсутності фінансування.202

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо сприяння розвитку екологічного (зеленого) туризму

Мінінфраструктури, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Міністерство інфраструктури України

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), дійсним членом якої є Україна з 20 жовтня 1997 року, до об’єктів екологічного (зеленого) туризму відносяться рекреаційні зони біосферних заповідників, національні природні парки, регіонально-ландшафтні парки, лісові масиви та інші рекреаційно-природні території, більшість з яких є об’єктами природно-заповідного фонду.

Водночас, відповідно до статті 6 Закону України «Про туризм» (далі – Закон) розвиток сільського та екологічного (зеленого) туризму віднесено до пріоритетних напрямків державної політики у сфері туризму.

Розроблено Концепцію Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 638, в якій передбачено шляхи та способи забезпечення гармонійного розвитку пріоритетних видів внутрішнього туризму. Також під час розроблення Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року планується передбачити заходи щодо розвитку екологічного (зеленого) туризму.

Отже, завдання щодо сприяння розвитку екологічного (зеленого) туризму передбачене в Державній цільовій програмі розвитку туризму та курортів на період до 2022 року.

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди взяло участь у підготовці проектів законів України „Про туристичні ресурси” та „Про Єдину державну базу даних у сфері туризму”, надало пропозиції до паспорта туристичного об’єкту та порядку його заповнення тощо.


203

Посилення державного екологічного контролю за об’єктами туристичного, рекреаційного призначення та готельно-ресторанного бізнесу

Мінприроди, Держекоінспекція

січень —
грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Державна екологічна інспекція України

Постійно здійснюється державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства об’єктами туристичного, рекреаційного призначення та готельно-ресторанного бізнесу.Запорізька обласна державна адміністрація

Посилено державний екологічний контроль за об'єктами природно – заповідного фонду, одним із видів використання яких є рекреація Здійснено 95 перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства, під час яких складено 202 адміністративних протоколи, з яких 200 передано до суду, 2 особи притягнуто до відповідальності на суму 0,51 тис. грн., стягнуто - 0,51 тис. грн. Розраховано шкоди на суму 209,137 тис. грн., 7 матеріалів передано до правоохоронних органів (5 - до МВС, 2 - до прокуратури). Порушено 2 кримінальні справи.Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

204

Розроблення наукових методів та відповідної нормативної бази щодо запобігання та контролю за розповсюдженням чужорідних та інвазійних видів відповідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття

Мінприроди та інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. — грудень 2014 р.

Державний фонд ОНПС

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди за участю представників Державного агентства водних ресурсів, Інституту ботаніки, Київського національного університету, ВГО «Національний екологічний центр України» проведено нараду з розгляду питання щодо екологічного стану р. Сіверський Донець: з метою глибокого вивчення питання стосовно виявлення факторів і шляхів міграції інвазійних судинних водних макрофітів в Україні, з'ясування їх негативного впливу на водні екосистеми тощо.

У 2015 році НДУ "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" виконано науково-дослідну роботу "Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та розроблення рекомендацій щодо законодавчих і організаційних засад врегулювання та створення системи контролю за інтродукцією і поширенням таких організмів на території України відповідно до вимог Конвенції про біорізноманіття та рішень її керівних органів".


205

Удосконалення процедури здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час переміщення представників видів дикої флори і фауни у пунктах пропуску через державний кордон

Мінприроди, Держекоінспекція, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби

червень 2011 р. — грудень 2013 р.

державний бюджет

-

-

Державна екологічна інспекція України

Держекоінспекцією прийнято участь в опрацюванні та узгоджені з Митною службою України постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України», наказу Мінприроди від 29.02.2012 № 107 «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт на інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення та зразка заяви для їх отримання», який зареєстровано в Мінюсті 18.06.2012 за № 990/21302.

Зазначені нормативні акти спрощують процедуру проведення екологічного контролю об’єктів дикої флори і фауни та надають змогу прискорити підготовку документів для їх митного оформлення, що значно спрошує перетин ними державного кордону.

Запорізька обласна державна адміністрація

Посилено контроль під час здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час переміщення представників видів дикої флори і фауни у пунктах пропуску через державний кордон. За звітний період порушень не виявлено.Рівненська обласна державна адміністрація

Під час переміщення представників видів дикої флори і фауни порушень вимог законодавства України у пунктах пропуску через державний кордон не зареєстровано.206

Посилення контролю за торгівлею представниками видів дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення

Мінприроди, Держекоінспекція, МВС

червень 2011 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

Державна екологічна інспекція України

Головних державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій зобов’язано посилити контроль за дотриманням вимог законодавства щодо об’єктів Червоної Книги України, зокрема в пунктах пропуску через державний кордон, а також під час утримання і використання в умовах неволі та попереджено про персональну відповідальність за виконання доручення.

Кім того, зобов’язано щорічно посилювати державний нагляд (контроль) в галузі збереження об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, рідкісних рослин та проведення операції «Першоцвіт».

Запорізька обласна державна адміністрація

За результатами державного контролю в частині охорони, використання та відтворення об’єктів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України перевірено 2 суб’єкта господарювання на території яких мешкають, утримуються, ростуть, використовуються об’єкти тваринного та рослинного світу, які занесені до Червоної книги України. За порушення порядку придбання об’єктів тваринного світу складено один протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.88 КУпАП, який передано для розгляду до суду.

Тривала операція «Первоцвіт». За результатами проведеної операції 9 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Протоколи передано до суду. Під час проведення операції було проведено роз’яснювальну роботу серед населення Запорізької області з залученням телебачення. Хід операції було висвітлено на місцевому телеканалі «Ново».

Вінницька обласна державна адміністрація

Щороку в рамках проведення операції «Первоцвіт» здійснюється контроль в галузі збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу види які занесені до Червоної книги України. Протягом 2015 року проведено 12 рейдів – перевірок. За результатами перевірок складено 20 протоколів за порушення порядку збуту рослин – першоцвітів, матеріали направлено на розгляд до судових органів.207

Організація навчальних курсів і запровадження спеціалізації у сфері вивчення екології, збереження біо- та ландшафтного різноманіття у відповідних навчальних закладах

МОНмолодьспорт Мінприроди

січень -
грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації викладачів екологічного спрямування вищих навчальних закладів організовані на базі факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18