Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій

Додаток до листа Мінприроди від № Звіт про стан виконання у 2011 2015 роках заходів Національного плану дій
Сторінка9/18
Дата конвертації19.03.2017
Розмір5.32 Mb.
ТипДодаток
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Міністерство екології та природних ресурсів України

У 2013 році здійснювалась підготовка, подання та розгляд Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 роках та забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів.


Здійснювалась координація роботи з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року (надалі Кадастр), зокрема:

- здійснювався збір, обробка та архівація інформації, що необхідна для підготовки Кадастру. Загальна кількість відповідних запитів склала 60;

- проводилась координація роботи експертів з підготовки Кадастру в розрізі його секторів;

- здійснювалась робота щодо процедур контролю та забезпечення якості;

- підготовлено текст Кадастру.

Кадастр підготовлено відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу.

Формат Кадастру відповідає вимогам «Керівних принципів для підготовки національних повідомлень Сторін, включених у Додаток I до Рамкової конвенції про зміну клімату ООН, частина І: керівні принципи РКЗК ООН для представлення інформації про річні кадастри».

Представлена у Кадастрі оцінка викидів парникових газів проведена у повній відповідності до вимог «Переглянутих керівних принципів для національних інвентаризацій парникових газів», розроблених Міжнародною групою експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) та «Керівних вказівок МГЕЗК з ефективної практики та врахування факторів невизначеності в національних кадастрах». Інвентаризація в секторі «Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство» (ЗЗЗЛГ) проводились відповідно до «Керівних вказівок з ефективної практики для землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства».

Згідно проведеної оцінки викидів та поглинання ПГ в Україні у 2011 році, загальний об’єм викидів ПГ склав 401 млн. тонн СО2-еквіваленту, що на 4,7% більше, ніж у 2010 році. Враховуючи поглинання від сектору «Землекористування, зміни у землекористування та лісове господарство» - 394 млн. тонн СО2-еквіваленту.


62

Розроблення та затвердження спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань стандартизації проектів національних стандартів щодо регулювання обсягів викидів парникових газів шляхом гармонізації з міжнародними стандартами (ISO)

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 — грудень 2015

державний бюджет

360


655,00


Міністерство екології та природних ресурсів України

Розроблено 4 національні стандарти у сфері обліку парникових газів.

63

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади


січень – грудень 2012

державний бюджет

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Законом України у 2012 році затверджено Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. Метою Програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.64

Проведення наукових досліджень з метою підготовки планів управління басейнами річок Дністра, Прута і Сірету, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця

Мінприроди, Держводагентство, місцеві органи виконавчої влади

січень 2012 — грудень 2013

кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

3510

-

1052,2


922,424

99,0


Державне агентство водних ресурсів України

За підтримки Шведського Агентства з охорони довкілля, спільно з Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг (далі - БУВР Південного Бугу) виконувався проект «Інституційне посилення басейнового управління річкою України». Реалізація проекту передбачає розробку елементів Плану управління річковим басейном Південного Бугу відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД).

Основними завданнями проекту є здійснення порівняльного аналізу водного законодавства України і законодавства ЄС, ознайомлення з базовими економічними механізмами у сфері охорони навколишнього природного середовища, розроблення українських інструментів для інтегрованого управління водними ресурсами, навчання групи фахівців БУВР Південного Бугу з питань інтегрованого управління водними ресурсами, залучення заінтересованих сторін і громадськості до розробки Плану управління р. Південний Буг.

У рамках проекту було створено три робочих групи, а саме:

- з виявлення небезпечних точкових та дифузних джерел забруднення у басейні та визначення відповідних заходів;

- з типології та ідентифікації водних об'єктів Південного Бугу;

- з встановлення референційних умов та розробки відповідних критеріїв якості води на основі біологічної класифікації.

Результатами роботи цих груп стали матеріали досліджень стану річкового басейну Південного Бугу, які слугуватимуть основою для подальшої розробки елементів Плану управління басейном Південного Бугу.

Також у рамках проекту здійснювався аналіз відповідності чинного водного законодавства України законодавству ЄС, розробка рекомендацій щодо впровадження інструментів управління водними ресурсами, що базуються на інтегрованих підходах, ознайомлення з методикою визначення тисків на якість водних об'єктів за рахунок точкових та дифузних джерел забруднення, розробка бази даних з окремих компонентів.

Харківська обласна державна адміністрація

У 2011 році було підготовлено проект оновлення межрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області.

У 2012 - 2014 роках здійснено:

- моніторинг дифузних джерел забруднення і розроблення природоохоронних рекомендацій для водних об’єктів в басейні р. Сіверський Донець в межах Харківської області;

-науково-технічне обґрунтування проектування та будівництва очисних споруд «Біоплато» для оздоровлення екологічно-критичних зон Харківської області;

- дослідження, вивчення фактичних обсягів антропогенного навантаження на поверхневі водні об’єкти Харківської області, рангування їх за ступенем забруднення та розробка рекомендацій щодо його зменшення;

- моніторинг гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сіверський Донець в Харківській області з урахуванням впливу масового розвитку і поширення пестії;

- розробка проектно-кошторисної документації на розчистку річки Сіверський Донець в Зміївському районі;

- розробка проектно-кошторисної документації на розчистку річки Сіверський Донець в районі селища Есхар Чугуївського району.

Крім того, НДУ «УКРНДІЕП» на підставі господарського договору з КП «Харківводоканал» розроблено проект нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин зі зворотними водами комплексів водопідготовки підприємства – «Донець» та «Дніпро».
Миколаївська обласна державна адміністрація

На виконання вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, в межах реалізації проекту «Інституційне посилення басейнового управління річками України» інститутом гідробіології Національної академії наук України здійснено оцінку екологічного стану руслової частини р. Південний Буг. Проведено апробацію методології «Класифікація якості річки та біорізноманіття» (RQBA). Встановлені референційні значення біологічних показників. Здійснено визначення вмісту загального азоту і фосфору, встановлено фонові значення цих показників, описано гідрохімічний режим та особливості структури біотичних угрупувань русла.

Шведським Агентством з міжнародного розвитку (SIDA), в рамках проекту «Посилення управління басейном Південного Бугу» проведено комплексну оцінку екологічного стану річки Південний Буг у відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, Київ, 2012, яка врахована при підготовці Плану управління річковим басейном Південного Бугу.

План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи рекомендовано до друку Вченою радою Інституту гідробіології

НАН України.

Вінницьким національним технічним університетом створено та впроваджено геоінформаційноу систему з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області.Луганська обласна державна адміністрація

На виконання доручення Президента України сформовано частину (що стосується Луганської області) Української "Державної цільової програми оздоровлення басейну річки Сіверський Донець на 2013-2017 роки".

Проектом програми окреслено першочергові заходи, що потребують реалізації, зокрема, впровадження водозберігаючих та очисних технологій промисловими підприємствами, створення на підприємствах замкнутого циклу водозабезпечення; запровадження новітніх технологій при реконструкції та будівництві очисних споруд підприємств житлово-комунального господарства; впровадження у діяльність вугільної галузі заходів з демінералізації шахтних вод; створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. За оцінкою науково-дослідного інституту Мінприроди, при затвердженні і виконанні заходів Програми можливо досягти поліпшення показників вод Сіверського Дінця з IV до III і II класів якості.

Але на сьогоднішній час дана Програма не була затверджена.Волинська обласна державна адміністрація

Проведена оцінка сучасного стану природного середовища в межах зони можливого впливу кар’єру “Хотиславський” на території області65

Розроблення та затвердження планів управління басейнами річок Тиси і Дунаю

Мінприроди, Держводагентство

січень 2012 — грудень 2013

кошти, що виділяються в рамках СБП ЄС

1170

-

Державне агентство водних ресурсів України

Водогосподарські організації, які належать до сфери управління Держводагентства, беруть участь у реалізації проектів у рамках Програм транскордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна 2007-2013» та «Румунія - Україна - Республіка Молдова 2007-2013».

Зокрема, Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів (далі – Дністровсько-Прутське БУВР) спільно з партнерами з Румунії та Республіки Молдова здійснюється робота щодо реалізації великомасштабного проекту «Попередження і захист від паводків у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями EAST AVERT». Проект підписано 29 листопада 2013 року (період реалізації - 22 місяці). Метою проекту є впровадження сучасної системи моніторингу за допомогою автоматичних станцій. Передбачено будівництво 24 автоматичних станцій на річках Чернівецької та Івано-Франківської областей, створення двох диспетчерських центрів, визначення зон можливого затоплення, створення атласів карт ризиків і небезпек.

Продовжується реалізація проекту «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут на прикордонній території з Румунією та Республікою Молдова». Партнером є Дністровсько-Прутське БУВР.

Дунайське басейнове управління водних ресурсів є асоційованим партнером у проектах «Оздоровлення екосистеми водно-болотного угіддя міжнародного значення «Озеро Картал», «Підвищення стійкості дельти Дунаю до змін клімату за допомогою інтегрованого управління земельними та водними ресурсами», «Сумісний екологічний моніторинг, оцінка та обмін інформацією для інтегрованого управління регіону дельти Дунаю» (реалізується Міжнародною комісією із захисту річки Дунай), «Співробітництво у сфері інтегрованого управління водними ресурсами в українській частині суббасейну дельти Дунаю», «Адаптація дельти Дунаю до кліматичних змін шляхом інтегрованого управління земельними та водними ресурсами».

У рамках співпраці з країнами Дунайського басейну здійснюються заходи щодо поновлення баз даних геоінформаційної системи Danube GIS.

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса впроваджуються проекти «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця», «Подальший розвиток і гармонізація Верхнє-Тисайських українських і угорських програм розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків із застосуванням моделей на основі ГІС» та «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур».

У рамках роботи XVІІІ наради Уповноважених Урядів України та Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах (1-5 липня 2013 року, Угорщина, м. Бакталорантгаза) під час проведення заходів з відзначення 20-річчя українсько-угорського співробітництва на прикордонних водах Уповноваженими була затверджена спільна українсько-угорська Програма розвитку системи протипаводкового захисту для басейну Верхньої Тиси.

Участь у зазначених проектах та в їх реалізації сприятиме застосуванню передового досвіду ЄС у сфері управління водними ресурсами, розвитку транскордонного співробітництва та впровадженню принципів Водної Рамкової Директиви ЄС.


66

Розроблення наукового обґрунтування доцільності створення єдиної системи платежів за спеціальне водокористування та сплати екологічного податку (за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти) з метою виконання планів управління басейнами річок

Мінприроди

січень 2013 — грудень 2015

Державний фонд ОНПС

500

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

У 2013 - 2015 роках виконання заходу не розпочиналось через відсутність фінансування.67

Посилення державного екологічного контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення доступу населення до водних об’єктів

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 — грудень 2013

державний бюджет

-

-

Державна екологічна інспекція України

Постійно здійснюється державний нагляд (контроль) у частині додержання режиму використання територій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Під час перевірок виявлялися непоодинокі випадки недодержання режиму використання територій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, зокрема:

- самовільне зайняття земельних ділянок та їх забудова;

- несанкціонований вибір піщано-гравійної суміші

- не винесення у натуру (на місцевість) меж прибережних захисних смуг;

- засмічення земельних ділянок;

- розорювання земель;

- влаштування таборів для худоби;

- не цільове використання земельних ділянок;

- порушення правил утримання зелених насаджень;

- влаштування несанкціонованих звалищ тощо

До порушників природоохоронного законодавства у частині додержання режиму використання територій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, у разі виявлення порушень, вживаються заходи впливу відповідно до законодавства.

Державне агентство водних ресурсів України

Держводагентством проводиться робота з удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки.68

Удосконалення форми звітності з водокористування

Держводагентство, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет

-

-

Державне агентство водних ресурсів України

Форма державної статистичної звітності № 2-тп (водгосп) «Звіт про використання води» (квартальна) та Інструкція щодо її заповнення, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 30.09.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
1997 № 230, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.101997 за № 480/2284.

Одночасно, відповідно до Закону України від 16.10.2012 № 5456 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні», який 18.11.2012 набрав чинності, внесено зміни у статтю 25 Водного кодексу України. Зокрема, положеннями зазначеної статті передбачено, що порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Затведжено Порядкок ведення державного обліку водокористування наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03.04.2015 за № 382/26827.69

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до актів законодавства з метою врегулювання питання надання водних об'єктів у користування на умовах оренди

Держводагентство, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет

-

-

Державне агентство водних ресурсів України

Підготовлено та надано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об’єктів в користування на умовах оренди», (реєстраційний номер 4519а від 15.08.2014)

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до бюджетного кодексу України" щодо зарахування орендної плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів. Цим законом з 1 січня 2015 року змінено порядок зарахування до місцевих бюджетів орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в оренду Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування, встановивши, що:

- така орендна плата є складовою доходів загального фонду місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування (зміни до статті 69 Бюджетного кодексу України);

- плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, виключається зі складу доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (зміни до статті 66 Бюджетного кодексу України). Відповідно вносяться зміни до статті 98 Бюджетного кодексу України.


70

Розроблення та впровадження навчального курсу з питань застосування принципу басейнового та інтегрованого управління водними ресурсами

Мінприроди

червень 2011 — грудень 2013

міжнародна технічна допомога

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

Розроблено та впроваджено тематику з питань застосування принципу басейнового та інтегрованого управління водними ресурсами в окремі курси підвищення кваліфікації Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди та розроблено і впроваджено відповідний курс підвищення кваліфікації.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18