Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до рішення Київради від № Концепція розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в місті Києві. І

Скачати 137.73 Kb.

Додаток до рішення Київради від № Концепція розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в місті Києві. І
Скачати 137.73 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір137.73 Kb.
ТипДодаток
Додаток
до рішення Київради
від __________ № _________


Концепція

розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування

на зупинках громадського транспорту в місті Києві.І. Загальні положення.
1.1. Концепція розроблена з урахуванням положень Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про автомобільні дороги», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», ДБН 360-92* «Містобудування.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Планування і забудова міських і сільських поселень», БНіП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии», ДСТУ 2586-94 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Правила застосування», ДСТУ 2587-2010 «Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролю. Правила застосування».
1.2. Основні терміни:

«Зупинка громадського транспорту» - спеціально обладнаний пункт для очікування наземного пасажирського транспорту, посадки і висадки пасажирів ;

«Елементи транспортної інфраструктури зупинок громадського транспорту» – покажчики зупинок, лави для сидіння, павільйони очікування, кіоски з продажу проїзних документів, засобів електронної оплати за проїзд та їх поповнення, електронні інформаційні табло відліку часу прибуття громадського транспорту, диспетчерські пункти. Вони можуть бути обладнані рекламними засобами;

«Павільйон очікування» – лава з навісом на зупинці громадського транспорту з можливим розміщенням рекламного засобу;

«Зупинковий комплекс» - тимчасова споруда для продажу проїзних документів та роздрібної торгівлі, зблокована з павільйоном очікування.

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

1.3. Поширення міжнародних зв’язків і прагнення України до європейської спільноти, прискорений економічний та культурний розвиток міста Києва ставлять завдання щодо забезпечення:

- як найзручнішого і безпечного підходу до основних об'єктів масового відвідування;

- як найменшого збільшення пропускної здатності міської вулиці (дороги);

- як найменших взаємних перешкод між різними видами міського транспорту;

- зручності пересадки з одного виду міського транспорту або маршруту на інший;

- безпеки дорожнього руху;

Міська́ вулиця - вулиця у Святошинському, Подільському та Оболонському районах міста Києва, місцевості Берковець, Пуща-Водиця. Пролягає від Гостомельської площі до Лісної вулиці.
Європейська Спільнота (англ. European Community) - утворена у 1992 році на місці Європейської економічної спільноти. Після ратифікації у 2009 році Лісабонської угоди поглинена Європейським Союзом.
Безпека дорожнього руху Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це сукупність факторів, що утворюють безпечну дорожню обстановку, в якій не виникає небезпечних ситуацій, що в свою чергу не переходять в ДТП.

- сучасного рівня послуг громадського транспорту.


1.4. Концепція розроблена з урахуванням практичного досвіду роботи з операторами ринку транспортних послуг і спрямована на підвищення якості та безпеки послуг громадського транспорту.
1.5. Метою Концепції є органічне доповнення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року низкою важливих змін, що матимуть істотний вплив на умови функціонування транспортної інфраструктури міста Києва, впорядкування розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, вирішення проблеми формування транспортної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.
1.6. До проблем, пов’язаних з функціонуванням ринку транспортних послуг (громадський транспорт), відносяться:

- перенасиченість тимчасових споруд на зупинках громадського транспорту;

- естетична та технічна застарілість значної частини розміщених зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту;

- самовільне розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту та інших малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту;

- відсутність чітких правил регулювання зовнішнього вигляду зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту за архетипами та окремими зонами.
1.7. Основними завданнями Концепції є:

- створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, поліпшення інвестиційної політики у транспортній галузі;

- формування єдиної міської політики у сфері розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту;

- налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та операторів ринку транспортних послуг (громадський транспорт);

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

- визначення пріоритетних завдань при формуванні зовнішньо-інформаційного оформлення центральної частини міста та строків їх реалізації; 

- впровадження нового принципу при розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в місті, який передбачає визначення єдиного формату (архетипу) зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту для кожної зони та врахування архітектурного середовища міста Києва;

- поліпшення утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані;

- збільшення обсягів надходжень до міського бюджету від розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту з комплексом елементів транспортної інфраструктури, включаючи павільйони для очікування, кіоски для продажу проїзних документів та торгівлі, рекламні засоби.

Рекла́мні за́соби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача у будь-якій формі та в будь-який спосіб.


1.8. Реалізація Концепції включає такі стратегічні напрямки:

- впровадження архетипів зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту на території міста Київ, із урахуванням існуючої мережі зупинкових комплексів, що були зведені в рамках підготовки до ЄВРО-2012;

- впровадження схем розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту на території міста з урахуванням експлуатаційних вимог до розміщення останніх, та існуючої мережі зупинкових комплексів, що були зведені в рамках підготовки до ЄВРО-2012;

- впровадження класифікатора типових зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в місті Києві;

- впровадження пріоритетності безпеки пішохідного руху над виром стихійної торгівлі, шляхом створення безпечних, комфортних та функціональних зупинок громадського транспорту, павільйонів очікування та зупинкових терміналів.

- залучення коштів різних суб’єктів підприємницької діяльності до утримання зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту з комплексом елементів транспортної інфраструктури, включаючи павільйони для очікування, кіоски для продажу проїзних документів та торгівлі, рекламні засоби, створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, створення економічних умов для залучення інвестицій у транспортну інфраструктуру.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


II. Класифікатор типових зупинкових комплексів

та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в

м. Києві.
2.1. Класифікатор типових зупинкових комплексів (далі - Класифікатор) містить перелік спеціальних тимчасових конструкцій, які можуть розміщуватися на території міста Києва в місцях зупинок громадського транспорту, основні технічні характеристики, загальні вимоги до розміщення кожної конструкції.
2.2. Типові зупинкові комплекси та павільйони очікування на зупинках громадського транспорту в Класифікаторі є базовими зразковими моделями, можуть мати окремі фірмові відмінності, а також обладнуватися освітлювальними приладами Wi–Fi та іншими додатковими засобами, що сприяють підвищення рівня сервісу.
2.3. Архетипний поділ зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту містить перелік зупинкових комплексів, який відповідно до величини пасажирообігу зупинки, типажу маршрутних транспортних засобів (звичайний, зчленований, здвоєний), типу зупинки (кінцева, проміжна), інтенсивності руху транспортних потоків, перелік об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що визначають межі зон розміщення зовнішньої реклами, визначає його форматний поділ.
Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.
Зовнішня реклама - реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті. Один з найефективніших рекламних носіїв. При порівняно низьких витратах рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багато разів за короткий проміжок часу.

2.4. Для реалізації стратегічних напрямів Концепції необхідно визначити форматний поділ зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту відповідно до величини пасажирообороту зупинки, типажу маршрутних транспортних засобів (звичайний, зчленований, здвоєний), типу зупинки (кінцева, проміжна), інтенсивність руху транспортних потоків:
Найменування формату

Опис

1

Павільйон очікування

Павільйон очікування без обладнання засобами реклами.

2

Павільйон очікування з засобами реклами

Павільйон очікування з обладнаними засобами реклами.

3

Зупинковий комплекс з торгівельними приміщеннями

Зупинкові комплекси, що включають в себе павільйон очікування, обладнані засобами реклами та торгівельною площею від 8 до 18 м2.

4

Термінал

Зупинкові комплекси, що включають в себе павільйон очікування, обладнані засобами реклами, та торгівельною площею від18 до 40 м2, що встановлюються на зупинках в місцях транспортних розв’язок.

2.5. КП «Київпастранс» розробити та підписати з Операторами транспортних послуг:

- акти звірки взаєморозрахунків за останні 3 роки;

- графіки погашення заборгованості (у випадку її наявності);

- господарські договори терміном дії 5 років.

2.6. З врахуванням зростаючого пасажиропотоку КП «Київпастранс»

- визначити, максимальну кількість додаткових місць для розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту;

- провести публічну компанію спрямовану на забезпечення демонтажу нелегально розміщених тимчасових споруд на зупинках громадського транспорту, та підключення зупинкових комплексів та павільйонів очікування до інженерних мереж.

2.7. Операторам транспортних послуг, протягом року забезпечити, погашення заборгованості перед КП «Київпастранс» (у випадку наявності), та приведення своїх зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, у відповідність до вимог Класифікатора, здійснити відповідні заміни зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту,в центральній частині міста, з метою приведення у відповідність до затверджених архетипів.


III. Схеми розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту на території міста та експлуатаційні вимоги до їх розміщення
3.1. Схема розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту на території міста Києва (далі - Схема) - це топографічний план відповідної території міста, на якому зазначено граничну кількість місць для розміщення зупинкових комплексів, типи зупинкових комплексів згідно з Класифікатором, розміщення яких допускається у межах відповідної території.
План топографі́чний - зображення на площині проекції звичайно у великому масштабі обмеженої ділянки місцевості, без врахування кривизни земної поверхні. Топографічні плани створюються в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 і 1 : 500.

3.1.1. Розробником схеми розміщення зупинкових комплексів визначити КП «Київпастранс» та встановити граничний термін розробки до 31.06.2015 року.

3.2. Схеми опрацьовуються з дотриманням таких вимог:

- врахування пасажиропотоку на зупинках громадського транспорту;

- врахування виду маршрутного транспортного засобу, що користується зупинкою (автобусні, трамвайні, тролейбусні, суміщені), типажу маршрутних транспортних засобів (для звичайних, зчленованих, здвоєних транспортних засобів), кількості маршрутних транспортних засобів, що одночасно можуть здійснювати висадку і посадку пасажирів на зупинці (одиночні, подвійні), характеру використання зупинки (постійні - на яких маршрутні транспортні засоби зупиняються протягом всього часу роботи на маршруті, тимчасові - на яких маршрутні транспортні засоби зупиняються тільки в заздалегідь обумовлені періоди часу;

Маршру́тні тра́нспортні за́соби (транспортні засоби загального користування) - автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів.
«на вимогу» - на яких маршрутні транспортні засоби зупиняються тільки тоді, коли на зупинці є пасажири, а у разі їх відсутності - коли пасажири, що перебувають у маршрутному транспортному засобі, бажають вийти на цій зупинці, завчасно сповістивши водія відповідним сигналом, розташування зупинки на маршруті (кінцеві, проміжні).

- урахування Класифікатора;

- дотримання експлуатаційних вимог до розміщення зупинкових комплексів, закріплених у нормативних актах;

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

- врахування характеру архітектури навколишньої забудови, ергономічних, містобудівних особливостей міського простору, наявності архітектурних та історичних пам'яток, специфіки природного ландшафту та щільності населення з метою створення гармонійного середовища міста;

Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.


3.3. Встановлення зупинкових комплексів на зупинках громадського транспорту проводити в визначеному відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 30 березня 1994 року «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» та у визначеному в місті Києві Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
2011 № 244 та Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві», що надає Операторам право землекористування та підключення до інженерних мереж.

IV. Удосконалення тарифної політики
4.1. Удосконалення тарифної політики має ґрунтуватись, зокрема, на:

- всебічному і глибокому вивченні українського та європейського досвіду розміщення зупинкових комплексів, тенденцій їх розвитку;

- вивченні динаміки формування цін і тарифів у населених пунктах європейських держав з кількістю населення, яке приблизно дорівнює кількості населення у місті Києві;

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

- врахуванні економічної привабливості місця розташування;

- аналізі і порівнянні дохідної частини міського бюджету минулих років з поточним роком у зв'язку із зміною (збільшенням або зменшенням) тарифів;

- локальному підході при встановленні тарифів для розміщення рекламних засобів та торгівельних приміщень на зупинкових комплексах;

- впровадженні проектів розвитку зупинкових комплексів, зокрема шляхом проведення інвестиційних конкурсів.

4.2. Кошти на облаштування та утримання зупинок, де немає комерційної діяльності, виділяються у встановленому порядку з міського бюджету.
V. Створення прозорого, конкурентного середовища

для розвитку транспортної інфраструктури.
5.1. З метою збільшення прозорості ринку, діяльності регулятора та задля забезпечення умов добросовісної конкуренції передбачити реалізацію вільного доступу, в тому числі через Інтернет до:

- реєстру виданих дозволів із зазначенням типу зупинкового комплексу, терміну дії дозволу;

- реєстру вільних місць встановлення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспортуіз зазначенням рекомендацій щодо формату та типів, які можуть бути встановлені в цих місцях.

5.2. Передбачити можливість проведення інвестиційних конкурсів на реалізацію проектів комплексного благоустрою, що включатимуть розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту елементів благоустрою соціального призначення.
VI. Саморегулювання ринку та громадський контроль.
6.1. Основною формою здійснення громадського контролю за реалізацію Концепції є участь представників галузевих громадських об'єднань та операторів ринку транспортних послуг громадським транспортом у комісіях та робочих групах з метою узгодження позицій і фіксації розбіжностей в разі їх виникнення. Такий контроль може відбуватись також шляхом підписання меморандумів про порозуміння між операторами ринку транспортних послуг громадським транспортом та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

6.2. З метою прозорості регулювання розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту до процесу вироблення та прийняття необхідних для розвитку галузі рішень залучаються представники галузевих громадських об'єднань та оператори ринку транспортних послуг громадським транспортом.
VII. Дозвільна система
7.1. Розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту здійснюється на підставі паспорту прив’язки тимчасових споруд - зупинкових комплексів, які отримує КП «Київпастранс» у встановленому порядку.

7.2. Видача паспортів прив’язки тимчасових споруд - зупинкових комплексів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 30 березня 1994 року «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», відповіднодо наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».

VIII. Прикінцеві положення
8.1. Ця Концепція набирає чинності з дня її офіційного оприлюднення.

8.2. Дійсні документи, на підставі яких розміщені зупинкові комплекси та павільйони очікування на зупинках громадського транспорту, видані до моменту прийняття цієї Концепції, підлягають переоформленню до 01.06.2015 р.

8.3. КП «Київпастранс» до 31.06.2015 р. забезпечити розробку схеми розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в м. Києві.

8.4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 31.05.2015 р. із залученням громадськості здійснити розробку архітектурних типів зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, та подати на розгляд постійної комісії з питань транспорту та зв’язку.8.5. Постійній комісії з питань транспорту та зв’язку здійснювати поточній контроль за виконанням Концепції.

Київський міський голова В. Кличко


Скачати 137.73 Kb.

  • І. Загальні положення. 1.1. Концепція розроблена з урахуванням положень Закону України
  • Постанови Кабінету Міністрів України
  • Кабінету Міністрів України
  • II. Класифікатор типових зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в м. Києві.
  • Найменування формату Опис
  • III. Схеми розміщення зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту на території міста та експлуатаційні вимоги до їх розміщення
  • IV. Удосконалення тарифної політики
  • V. Створення прозорого, конкурентного середовища для розвитку транспортної інфраструктури.
  • VI. Саморегулювання ринку та громадський контроль.
  • VIII. Прикінцеві положення