Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до рішення шостої сесії районної ради сьомого скликання від 21 квітня 2016 року Районна комплексна Програма у сфері захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій техногенного та

Скачати 343.68 Kb.

Додаток до рішення шостої сесії районної ради сьомого скликання від 21 квітня 2016 року Районна комплексна Програма у сфері захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
Скачати 343.68 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір343.68 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3
Додаток

до рішення шостої сесії

районної ради сьомого скликання

від 21 квітня 2016 рокуРайонна комплексна Програма у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру в Лубенському районі

на 2016-2020 роки

Паспорт Програми


1

Ініціатор розроблення Програми

3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Регіональна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки

3

Розробник Програми

3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

4

Співрозробники Програми

Лубенська райдержадміністрація, Лубенський РВ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

5

Відповідальний виконавець Програми

3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

6

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет, сільські бюджети, кошти інших джерел

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

10526,00 тис.грн.
Загальна характеристика Програми
Районна комплексна Програма у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Лубенському районі на 2016-2020 роки ( далі – Програма ) розроблена згідно із законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аварійно-рятувальні служби», Кодексу цивільного захисту України, ПКМУ №775 від 30.09.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ко́декс циві́льного за́хисту Україн́и - кодекс, що регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів влади, права та обов'язки громадян, підприємств, установ та організацій.
2015 року «Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій», ПКМУ №11 від 09.01.2014 року «Про затвердження положення про єдину державну систему цивільного захисту», ПКМУ №23-р від 15.01.2014 року «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій» тощо та спрямована на реалізацію в Лубенському районі державної політики у сфері захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування, а також надання допомоги населенню району для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій).

Розробник Програми: 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Полтавська область Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.

Співрозробники Програми: Лубенська райдержадміністрація, Лубенський РВ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

Відповідальний виконавець Програми: Лубенська районна державна адміністрація, 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.


Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
Особливості фізико-географічних умов на території Лубенського району, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду та рівень соціально-економічного розвитку в цілому створюють постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки.

Лубенський район розташований в північно-західній частині Полтавської області, в лісостеповій фізико-географічній зоні, в межах Дніпровського артезіанського басейну.

Лісові ресурси в районі невеликі. Всі ліси віднесені до природоохоронних і рекреаційних. В них проводяться лише рубки догляду та вибіркові лісовідновлювальні рубки.

На території Лубенського району протікають 17 річок загальною протяжністю 361, 15км. Найбільша з них р. Сула є притокою р. Дніпро.

Річка Сула протікає по східному кордону міста. Річний хід рівня води в річці характеризується високим паводком навесні, короткочасним та стійким обніжком, незначними підйомами осінню та взимку. Загальний напрямок річки у верхній течії зі сходу на захід, у середній та нижній півночі на північний схід та півдня на південний захід відповідно. Басейн р. Сули має форму рівнобедреного трикутника з вершиною у верхів’ї р.

Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.
Удай. Поверхня басейну представляє собою похило - пагорбну рівнину, дуже порізану сухими балками та ярами. Гідрографічна мережа басейну розвинена рівномірно і представлена постійно діючими річками, струмкам і тимчасовими водотоками, стік яких має значення тільки весною і в час випадання інтенсивних дощів. Долина річки Сула слабозвивиста, переважно трапецеїдальна, асиметрична.
Гідрографі́чна мере́жа (англ. hydrographic network; drainage net, нім. Gewässernetz n, hydrographisches Netz n) - сукупність рік та інших постійних і тимчасових водотоків, а також озер, водосховищ, боліт та інших водойм на якій-небудь території.
Річкова́ доли́на - лінійно витягнута від'ємна форма рельєфу, утворена дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка визначається площею та особливостями басейну.
Правий берег долини річки Сула майже по всій довжині підвищений, лівий низький та плоский. Заплава переважно двостороння, пересічена староріччями. Басейн р. Сула має велику кількість ставків (84), сумарний об’єм яких в межах 136.23 млн. м куб.

По території району проходить автодорога державного значення Київ-Харків - Довжанський - протяжністю 48,41 км (в перерахунку на одну нитку – 70,37 км).

Потенційна небезпека техногенних аварій в районі швидко наростає під впливом збільшення рівня зношеності основних фондів, рівня концентрації промисловості, ступеня складності великих технічних систем.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.
Тому безпека населення району, середовища його проживання стає найважливішою характеристикою якості життя. Аналіз місця і ролі потенційно-небезпечних виробництв в господарському комплексі району показує, що вони інтегровані в загальну структуру економіки, прямо чи опосередковано пов’язані з усіма видами людської діяльності і їх неможливо виключити із сфери виробництва. Виробничо-переробні галузі, які на сьогодні є базовими для Лубенського району, відзначаються трудомісткістю і тому їх розміщення впливає на демографічний стан в районі. В цілому на території району функціонує 18 потенційно-небезпечних об’єктів, які внесені до державного реєстру ПНО.

Для захисту населення, органів управління та сил цивільного захисту району від хімічно небезпечних речовин застосовуються засоби хімічного захисту.

Для захисту населення, органів управління та сил цивільного захисту району застосовуються захисні споруди цивільного захисту.

Зокрема за останні п’ять років в Лубенському районі виникло надзвичайних подій – 440, надзвичайних ситуацій – 1, нанесено збитків: прямих на суму 16 638 319 грн., побічних 28 424 866 грн., загинуло 79 осіб, з них 3 дітей, травмовано 232 особи з них 24 дитини.

Стан справ з надзвичайними ситуаціями (подіями) та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів району.

Націона́льне бага́тство - це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію, які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на гроші або інші блага.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Лубенський РВ та 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області постійно вживають заходи по поліпшенню пожежної безпеки, попередженню травмування та загибелі людей внаслідок надзвичайних ситуацій (подій) та оперативного реагування у випадку виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на території Лубенського району.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
Аналізи пожеж свідчать, що пожежі в сільській місцевості розвиваються до великих (20-35 %) внаслідок віддаленості пожежних частин, пізнього виявлення та повідомлення про неї, а також незадовільного водопостачання, що передує великій тривалості гасіння (2,5-3 год.).

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, призвело до того, що 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області укомплектований спеціальними пожежними автомобілями, з яких понад 90 відсотків наявної пожежної техніки вичерпали свій моторесурс і за строками використання підлягають списанню.

Поже́жний автомобі́ль - оперативний транспортний засіб на базі автомобільного шасі, оснащений пожежно-технічним озброєнням, обладнанням, що використовується при пожежно-рятувальних роботах.
Недостатність коштів не дає змоги 3 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області позитивно вирішувати питання щодо розроблення і придбання сучасних зразків пожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання, засобів зв'язку та індивідуального захисту особового складу.

Відповідно до вимог статті 62 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 202 "Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 7.04.

Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2003 року № 99 «Про місцеву пожежну охорону» (зі змінами) та з метою забезпечення пожежної безпеки, рятування людей і надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасних випадків на них прийнято розпорядження голови Лубенської районної райдержадміністрації від 17.04.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
2003 року № 188 "Про місцеву пожежну охорону", яким затверджено графік створення в населених пунктах Лубенського району підрозділів місцевої пожежної охорони. Згідно з графіком в населених пунктах району передбачалося створення 4 підрозділів місцевої пожежної охорони. Створено 1 підрозділ МПО на базі Новооріхівської сільської ради. Але на даний час функціонування цього підрозділу, після ліквідації підприємства «Оріхівський цукровий завод», не здійснюється. Бюджет однієї сільської ради не спроможний утримати підрозділ місцевої пожежної охорони. Внаслідок цього прилеглі населені пункти залишаються без належного забезпечення пожежної безпеки. Значна відстань до м. Лубни (місця дислокації 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області та великий час прибуття основних сил і засобів погіршує ефективність ліквідації надзвичайних ситуацій (подій).

Вихід із даної ситуації необхідно шукати в укладанні договорів на обслуговування між підприємствами району та прилеглими сільськими радами з підрозділом МПО.

Сільська́ ра́́да - орган місцевого самоврядування в сільській місцевості України.

  1   2   3


Скачати 343.68 Kb.

  • Загальна характеристика Програми
  • Державної служби
  • Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.