Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації

Скачати 181.57 Kb.

Додаток інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації
Скачати 181.57 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір181.57 Kb.

Додаток 2.4.2.1 Інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації


Назва організаіції

www адреса

Стисла інформація

Щорічні заходи (період 2009 р. - перше півріччя 2010 р.)

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)

www.apitu.org.ua

Асоціація створена у 2007 р. в рамках реформування ГО "Асоціація ІТ-дистриб'юторів", що заснована у 2004 р. провідними українськими постачальниками комп'ютерної техніки. АПІТУ налічує 46 ІТ-компаній, серед яких найкрупніші дистриб'ютори комп'ютерів, периферії та іншої цифрової техніки, виробники комп'ютерів та ПЗ, спеціалізовані роздрібні мережі, системні інтегратори, консультанти, представництва іноземних компаній-вендорів.

- Представлення та захист інтересів членів асоціації в державних органах;

- Розробка та лобіювання нормативно-правових актів для поліпшення бізнес-середовища для ІТ-сектору;

- Розробка і впровадження Кодексу поведінки для ІТ-підприємств;

- Сприяння неформальному спілкуванню керівників ІТ-компаній.Асоціація „Інформаційні технології України"

www.itukraine.org.ua

Створена у 2004 р. До складу входять 54 провідні українські та міжнародні компанії -розробники програмного забезпечення, НДІ НАНУ, державні та приватні вузи, що готують фахівців в галузі програмного забезпечення. Асоціація є членом Всесвітнього Альянсу Інформаційних технологій та Послуг (WITSA) -з 2004 р.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
та Європейської IT Асоціації «Digital Europe" (з 2006 p.), а також Ради підприємців

при KM України та інших міжгалузевих об'єднань, проводить активну роботу по залученню інтелектуальних, організаційних та інших ресурсів для найкращої реалізації інтересів її членів, консультативної та методичної допомоги членам Асоціації.- Розробка Концепції розвитку національної індустрії програмного забезпечення України на період до 2017 р.;

- Дослідження українського ринку програмного забезпечення.
Асоціація операторів зв'язку "ТЕЛАС"

www.telas.kiev.ua

Заснована у 1997 p. Об'єднує підприємства, чия діяльність пов'язана з розвитком та функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг. До складу Асоціації входить 21 організація. Члени Асоціації сумарно надають понад 80% загального обсягу послуг зв'язку в Україні.

- Розробка пропозицій під час розробки та ухвалення законів, нормативних актів та керівних документів;

- Співпраця з Національною комісією з питань регулювання зв'язку;

- Участь у засіданнях Науково-технічних та громадських рад при профільних органах державної влади та наукових установах.


Асоціація учасників електронного бізнесу України „УЕЛБУ

www.uelbu.org

і


Створена у 2008 для сприяння розвитку електронного бізнесу в Україні. До складу Асоціації входить 17 членів. Пріоритетні задачі: розробка механізмів функціонування і розвитку електронного бізнесу та електронної комерції в Україні; підтримка ініціатив з реформування і вдосконалення відповідної законодавчої бази.

- Проведення круглих столів на тему «Правові аспекти регулювання автоматизованого прийому платежів» та «Питання сертифікації Інтернет-магазинів»;

- Проведення конференції «Розвиток електронного бізнесу України в рамках єдиного співтовариства».Всеукраїнська асоціація комп'ютерних клубів та Інтернет -кафе „ВАКК"

www.uacc.org.ua

Існує з 2001 року, нараховує понад 400 членів та має регіональні представництва в усіх областях.

На основі спільної угоди Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація комп'ютерних клубів, ВАТ „Укртелеком" та Програма розвитку ООН в Україні виконують масштабний проект „Шкільні Інтернет-клуби".

Громадська організація «Інститут

інформаційного суспільстваwww.e-ukraine.org.ua

Створений у червні 2001 року. Головне завдання цього проекту — закладення основ для

розвитку Інформаційного суспільства, основних його елементів — електронного уряду, електронної комерції, електронної демократії, електронних виборів тощо. Першими кроками має стати актуалізація цієї проблеми у суспільстві, створення передумов цифрової демократії.- Підтримка інформаційного проекту "Українська мережа інформаційного суспільства", який акумулює наукові, технологічні розробки з проблем розвитку Інформаційного суспільства;

- Проведення та публікація досліджень з актуальних питань розвитку інформаційного суспільства, електронного уряду, сучасної політичної, соціальної та екологічної ситуації;

- Проведення експертних опитувань;

- Активна робота з обміну інформацією та досвідом з аналогічними установами у країнах ближнього зарубіжжя, входить до каталогу Електронна Європа (e-Europe).Громадська рада з питань ІКТ

www.ict-forum.org.ua

Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій. Консультативно-дорадчий та ініціативний орган формування узгодженої громадської позиції та захисту консолідованих інтересів індустрії ІКТ. Об'єднує понад 30 керівників підприємств і фахівців у галузі ІКТ.

- Розробка «Настанов кандидатам у Президенти України», надання документу провідним представникам українського політикуму, проведення серії заходів з поширення тез цього документу;

- Участь зі стендом та презентацією у Виставці технологій електронної демократії у КМУ 28-30 квітня 2010 р.

- Підтримка форуму "Інформаційне суспільство України";

- Забезпечення інформаційного обміну між фахівцями у галузі ІКТ.Громадська рада при Державному комітеті з питань інформатизації

www.dki.org.ua

Створена як консультативно-дорадчий орган 2008 р. з метою забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства та згідно з пунктами 7.3-7.4 постанови Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства " від 01.12.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.
2005 № 3175-IV. Складається з 11 осіб - керівників та

представників професійних асоціацій і громадських об'єднань.- Проведення щомісячних засідань з обговорення актуальних проблем галузі;

- Розробка та направлення у відповідні держструктури експертних висновків, доповідей та пропозицій щодо поточної ситуації в ІТ-галузі та документів, які готуються;

- Взаємодія з комітетами Верховної Ради України з питань розробки ряду законопроектів, участь у парламентських слуханнях;

Коміте́т Верховної Ради України - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.

- Розробка пропозицій до проекту Концепції Державної цільової програми впровадження

в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом для Деркомінформатизації;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

- Участь у громадському обговоренні проекту Концепції розвитку електронного урядування в Україні, проведення ряду заходів щодо популяризації тез Концепції.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.Громадська організація "Телеком клуб"

www.telecomclub.org.ua

Київська міська громадська організація, створена в 1999 році як об'єднання лідерів компаній, які працюють на ринку телекомунікацій та інформаційних технологій України. Метою клубу є об'єднання зусиль членів для сприяння розвитку телекомунікаційних систем України


Проведення щомісячних засідань з обговорення в неформальній обстановці актуальних питань розвитку телекомунікацій.

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

www.inau.org.ua


Створена в 2000 році. Об'єднує близько 100 провідних компаній, що працюють у сфері надання послуг доступу до Інтернету та виробництва відповідного обладнання, а також створення інформаційних ресурсів в Інтернеті. При Асоціації працюють Українська мережа обміну трафіком (UA-IX) та постійно діючий Третейський суд.

При Асоціації діють 7 комітетів, серед яких Комітет з питань електронної комерції, Комітет з питань інтернет-реклами, Комітет з питань свободи слова, Юридичний комітет, Комітет з питань розвитку системи доменних імен, Комітет з питань радіо технологій.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Свобо́да сло́ва - право людини вільно висловлювати свої думки – розглядається прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної реклами (пропаганди).
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

При Асоціації діють 2 постійні Робочі групи - Міжвідомча робоча група по врегулюванню проблемних питань, що виникають при будівництві телекомунікаційних мереж доступу і розміщенні засобів телекомунікацій та Робоча група з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням- Проведено щорічний Конгрес «Україна на шляху до інформаційного суспільства» (лютий, м. Київ) та Конференція ІнАУ-ДП «Українська мережа обміну трафіком» (травень, м.Судак)

- Проведено більше десяти круглих столів з актуальних питань ІКТ та біля десяти прес-заходів з актуальних питань ІКТ;

- Розроблено та направлено у відповідні законодавчі та виконавчі структури більше сотні пропозицій щодо законів, нормативних та регуляторних актів, більшість з яких була врахована;

- Розроблені зміни до Концепції розвитку

домену .UA, організовано їх громадське обговорення;

- Розроблено та запущено веб-проект «Skarga» (www.skarga.ua), направленого на викорінення в українському сегменті Інтернету контенту, пов'язаного з насиллям;

- Розроблений Кодекс громадянського функціонування Інтернет-ЗМІ, проведена робота щодо недопущення обов‘язкової реєстрації інтернет-ЗМІ;

- Розпочато виконання проекту соціологічних вимірів української аудиторії Інтернет на базі медіа-панелі.

- Підтримана діяльність Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ).

Автономна Республіка Крим Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.УСПП, Комісія з питань Науки і технологій.

www.cst.org.ua

До складу Комісії входять 25 членів - керівників підприємств України, що працюють у галузі високих технологій, представників професійних організацій, науковців, провідних експертів.

- Організація та проведення круглих столів з питань розвитку ринку інформаційних та телекомунікаційних технологій;
- Участь у ряді нарад з питань інформаційних технологій, інформатизації, електронного бізнесу та "Електронного уряду";
- Розробка та направлення у відповідні законодавчі та виконавчі структури пропозицій щодо правових та нормативних актів.

Комітет з інформаційних технологій Американської торгівельної палати в Україні


www.chamber.ua/

Завданням Комітету з інформаційних технологій є вдосконалення середовища для подальшого розвитку стійкого і добре регульованого ринку інформаційних технологій в Україні.

Проведення конференцій, засідань, презентацій та неформальних заходів з актуальних питань розвитку телекомунікації.

Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України
Дорадчо-консультативний орган, створений при Верховній Раді України у 1998 році. До складу Консультативної ради входять 31 член, серед яких народні депутати України, вчені, представники підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади, які працюють у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях.

Проведення засідань з метою розгляду питань щодо інформатизації, визначені Законом України "Про Національну програму інформатизації".

ВГО "Співтовариство директорів з інформаційних

технологій України"www.itdirector.org.ua

Всеукраїнська громадська організація, що об'єднує професіоналів в області інформаційних технологій: ІТ-директорів, ІТ-менеджерів, керівників ІТ-підрозділів, спеціалістів в галузі інформаційних технологій.
Співтовариство зареєстроване 9 лютого 2007 року.
Об'єднує 108 членів.

- Проведення щорічних З'їздів та Осінніх засідань;

- Організація процесів спілкування, навчання, освіти в області IT;

- Участь у круглих столах з актуальних питань IT;

- Участь у розробці робочих програм для вищих навчальних закладів;

- Реалізація Проектів "Програма МВІ", "Досвідчений ІТ-директор", "ІТ-університет", "Клуб ІТ-директорів Києва", Міжнародна олімпіада у сфері інформаційних технологій "ІТ-Планета – 2010" в Україні.


Український мережевий інформаційний центр "UANIC"

www.uanic.info

Об'єднання підприємств, зареєстроване в 2003 році, є моделлю партнерства державних та недержавних установ та організацій у сфері телекомунікацій, інформатизації та Інтернет. ОП УМІЦ є некомерційною спеціалізованою організацією, утвореною з метою адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, у тому числі домену .UA. Вищим керівним органом ОП УМІЦ є Координаційна рада, до складу якої

входять 7 представників центральних органів виконавчої влади та 7 представників недержавних асоціацій і організацій, що працюють у сфері ІКТ.Проведення засідань Координаційної ради з метою обговорення шляхів подальшого розвитку українського сегмента телекомунікацій.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФ ІТ)

www.uaitp.org.ua

Всеукраїнська громадська організація з центральним офісом у м. Харків заснована у 2007 р. Має обласні осередки (представників) в 14 областях України, а також 5 колективних членів. Основною метою є створення умов та сприяння розвитку новітніх інформаційних технологій та інформатики в Україні, підвищення рівня знань суспільства в галузі інформаційних технологій, впровадженню сучасних комунікаційних та інформаційних систем в усі галузі господарства, науки та освіти України, прискорення інтеграції України у міжнародний простір.

Участь у конференціях, робота з державними органами, зокрема підписання з Міністерством освіти і науки України та рядом інших організацій угоди про наміри щодо впровадження європейського стандарту підвищення комп'ютерної грамотності під гаслом: «Європейський досвід комп'ютерної грамотності – в Україну!»

Українська спілка професіоналів інформаційних, комунікаційних та бізнес технологій (ПІТ.Uа)

www.itprof.kiev.ua

Заснована в 2006 р. як «профспілка працівників індустрії інформаційних технологій». Сучасну назву отримала з прийняттям у 2009 р. до свого складу спілки проектних менеджерів України (СПМУ).
Мета діяльності - об'єднання працівників інформаційних, комунікаційних та бізнес технологій для забезпечення кожному гідної зайнятості, професійного і особистого зростання. Напрямки діяльності - органайзінг, моніторинг, аналіз, та прогнозування розвитку ринку праці IT індустрії, розроблення та впровадження ефективних механізмів здолання проблем та задоволення потреб IT спільноти України.

- Проведення семінарів, щомісячних неформальних зустрічей для членів та зацікавлених осіб
- У 2009 році МКР (Міжнародна конфедерація профспілок) делегувала ПІТ.Uа реалізацію в Україні міжнародного соціального проекту «Decision For Life». Проект розрахований на два роки (2009-2011) та спрямований на просування рівних можливостей в сфері праці, та інформаційного забезпечення у правах та можливостях для жінок.

Асоціація «Індустріальний

Телевізійний Комітет» (ІТК)www.itk.org.ua

Індустріальний Телевізійний Комітет (ІТК) –

це галузева асоціація, що представляє інтереси

телевізійного ринку України. ІТК об'єднує найбільш рейтингові телеканали країни: Інтер, 1 1, ICTV, СТБ, Новий, М1, М2, ТЕТ, Канал «Україна», НТН та ТОНІС та К1. Разом це більше 75,3% національної глядацької уваги (за даними піплметричної панелі GfK-Ukraine за підсумками 2008 року). Крім того, членами Асоціації є рекламні агентства Publicis Groupe Media (колишнє DMB&B/Starcom MediaVest Group), Media Direction Ukraine, Initiative media та Media Arts Group Ukraine. А також потужні рекламодавці: представництва Coca-Cola, Unilever, Procter&Gamble та Gillette в Україні. Місія ІТК - сприяти розвитку українського телебачення.
Цілі ІТК - захист інтересів членів Асоціації, забезпечення саморегуляції галузі, створення оптимальних умов для професійної діяльності.


- Лобіювання законів, розробка пропозиції нормативних актів, документів, законопроектів;
* 112 Україна - це один із чотирьох регіональних каналів, але ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» та ТОВ «Лідер ТВ» були викуплені власником каналу «112 Україна», тому 5 листопада 2012 року Національна Рада з питань телебачення дозволила переоформити відповідні ліцензії на мовлення під логотипом «112 Україна», тому цей канал тепер можна віднести до загальнонаціональних, так як він мовить у всій мережі DVB-T2 в Україні.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

- ІТК як єдиний замовник досліджень телевізійної аудиторії України проводить тендери серед дослідницьких компаній, підтримує систему збалансованих вимірювань, слідкує за якістю робіт та виконанням підрядниками взятих на себе зобов'язань;
- ІТК ініціює суспільні дискусії з актуальних для галузі питань, проводить переговори і завершує їх підписанням заяв та меморандумів з організаціями, згоди з якими необхідно досягти;
- Надання своїм членам правових, фінансових, технічних та інші консультацій;
- Збір, обробка, зберігання та розповсюдження інформації, що сприяє розвитку телебачення України;
- Участь в організації та проведенні національних та міжнародних премій, зокрема Телетріумф, судійство International Emmy Awards та Banf;
- Участь в роботі з переходу України на цифровий формат мовлення;
Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).

- Участь у проведенні у вересні 2009 р. 3-го Міжнародного форуму „Цифрове мовлення в Україні";
- Проведення навесні та восени ярмарку вакансій для молодих спеціалістів та студентів (близько 500 відвідувачів).

Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних «Wireless Ukraine»

www.wirelessua.com

Заснована 26.12.2002. Об’єднує понад 80 операторів мереж стільникового, супутникового, бездротового зв’язку, виробників обладнання та системних інтеграторів; постачальників та споживачів послуг.

- Сприяння розвитку сучасних технологій бездротового зв’язку в Україні;

- Дослідження ринок зв’язку в Україні;

- Проведення щорічних конкурсів телекомунікаційних проектів;

- Проведення профільних конференцій, виставок, тощо.

- Ініціювання суспільної дискусії з актуальних для галузі питань, переговори і консультації учасників ринку;

- Надання своїм членам правових, технічних та інших консультацій;

- Збір, обробка, зберігання та розповсюдження інформації, що сприяє розвитку телекомунікацій України.


Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців у сфері телекомунікацій
та інформаційних технологій

www.confeu.org

Створено навесні 2003 року. До складу Об'єднання входить 27 обласних організацій роботодавців у сфері ІКТ.
Незалежна асоціація телерадіомовників (НАМ)


www.nam.org.ua

Незалежна асоціація мовників (НАМ) була створена з ініціативи активістів регіональних теле- та радіокомпаній України в травні 2000 року. Організація діє з метою задоволення та захисту законних творчих, національно-культурних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
Громадська організація «Вікімедіа Україна»

http://ua.wikimedia.org

Сприяє розвитку Вікіпедії, Вікісловника, Вікіцитат та інших проектів, започаткованих Фондом Вікімедіа Інк., особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.
Громадська організація «Фонд „Інформаційне суспільство України”»


www.isu.org.ua

Громадська організація, заснована на початку 2001 року. Фонд є учасником та партнером багатьох відомих міжнародних організацій: World Summit Awards, World Future Society, GKP («Глобальне партнерство заради Знання»), Global Development Network («Глобальна Мережа Розвитку»), ПРИОР.
Громадська організація «Цифровий Комітет».


www.digitalcommittee.org

ГО Цифровий Комітет — громадська організація, метою якої є захист та інформування телеглядачів у процесі переходу України на цифрове ефірне мовлення. Місією ГО є забезпечення прозорого переходу України на цифрове мовлення з урахуванням інтересів індустрії і телеглядачів.

- Організація 2 та 3 всеукраїнських прес-курсів з переходу на цифрове мовлення "Цифрологія

Участь у організації ІІІ та IV Міжнародного Форуму "Цифрове мовлення в Україні";

- Проведення регулярних консультацій з українськими та закордонними фахівцями;

- Організація дослідження та написання звіту "Стан цифрового мовлення в Україні" - 2009 та 2010;

- Написання аналітичної концепції "Дорожня карта цифрового мовлення в Україні".


Телекомунікаційна палата України

http://telpu.com.ua/

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі Телекомпалата) створена в 2007 році і є об'єднанням учасників телекомринка, покликаним сприяти розвитку в Україні сфери платного телебачення і інших телекомунікаційних послуг, а також представляти і захищати інтереси членів Телекомпалати. Сьогодні в Телекомпалату входять компанії і організації з 20 українських міст, чиїми послугами користується більше половини абонентів платного телебачення і більш за третину абонентів швидкісного Інтернету.

- Представлення та захист інтересів членів асоціації в державних органах;

- Розробка та лобіювання нормативно-правових актів для поліпшення бізнес-середовища для сфери платного телебачення;

- Надання експертних висновків щодо актуальних питань індустрії;

- Проведення цільових заходів: круглі столи, дні відкритих дверей, семінари тощо.Спілка кабельного телебачення України

http://sktu.info/

Заснована у 1998 році. До складу Спілки входять 57 операторів кабельного телебачення України. Члени Спілки надають послуги 1,4 мільйонам абонентів, що складає близько 70% від усієї кількості абонентів в Україні.
Міжнародна громадська організація «Інтерньюз Україна»


www.internews.ua/

Заснована у 1995 році і спрямовує свою діяльність на розвиток громадянського суспільства через підтримку незалежних медіа та формування в Україні відкритої інформаційної політики. «Інтерньюз Україна» є однією з організацій, які входять до мережі Internews і працюють у 30 країнах світу.
Міжнародний фонд «Відродження»http://www.irf.ua/

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що складається з національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу. Завдання Фонду — сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.
Міжнародна громадська організація „Європейська Медіа Платформа”

http://www.euromediaplatform.org/

Міжнародна громадська організація „Європейська Медіа Платформа” (ЄМП) заснована у квітні 2010 року. Наразі діє на території України, Данії, Вірменії. Місія ЄМП – сприяння практичному впровадженню європейських стандартів в галузі медіа, розбудові інформаційного суспільства, залученню громадян до питань управління Інтернетом, впровадження моделі ухвалення рішень на партнерських засадах.

- Створення багатомовного інформаційного ресурсу з питань медійної політики, розбудови інформаційного суспільства, питань управління Інтернетом;

- створення платформи для налагодження особистих контактів між українськими та європейськими фахівцями в галузі медіа та інформаційного суспільства;

- участь в Форумі з управління Інтернетом (IGF), в Європейському діалозі з управління Інтернетом (EuroDIG);

- організація Першого Українського Форуму з управління Інтернетом (IGF-UA);- організація Київської літньої школи з управління Інтернетом (Kiev EuroSSIG).Скачати 181.57 Kb.

  • Автономній Республіці Крим