Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу м. Львів “ ” 20 р. Публічне акціонерне товариство

Скачати 200.96 Kb.

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу м. Львів “ ” 20 р. Публічне акціонерне товариство
Скачати 200.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір200.96 Kb.
  1   2

ДОГОВІР №

ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ
м. Львів “__”_____________20__ р.

Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК», іменований надалі «БАНК», в особі _______________________ _____________, що діє на підставі _____________________________________.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

, з одного боку, та

_________________________________________ надалі «Клієнт», який діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі – «Договір»), нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Банківський автомат самообслуговування (далі - банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу Користувачу ЕПЗ здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

Готівка Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.Блокування коштів – процедура, яка здійснюється емітентом за результатом авторизації і передбачає тимчасове резервування коштів на Рахунку Користувача для забезпечення його зобов’язань за здійсненою операцією. Блокування триває до надходження від платіжної системи клірингової інформації та проведення розрахунків між Користувачем та емітентом за здійснене емітентом відшкодування суми операції на користь есквайра або до моменту зняття блокування емітентом після певного періоду часу;

Довірена особа користувача (далі - довірена особа) - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням ЕПЗ за рахунком Користувача;

Дові́рена осо́ба кандидата - в Україні суб'єкт виборчого процесу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого Користувач цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або Банку, а також інші операції, установлені договором;

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.Картковий рахунок (КР) – поточний рахунок (далі-Рахунок), на якому обліковуються операції за ЕПЗ.

Клієнт-фізична особа або суб’єкт господарювання, яка уклала з Банком договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування ЕПЗ.

Користувач електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного ЕПЗ;

Мобільний банкінг- це зручний сервіс для власників карткових рахунків, що дозволяє контролювати рух коштів за допомогою мобільного телефону;

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.Несанкціонована перевитрата – перевищення дозволенного Платіжного ліміту, яка визначається як різниця між перевищенням суми Платіжної операції і суми залишку коштів на його поточному рахунку на день здійснення списання коштів. Несанкціонована перевитрата виникає через особливості здійснення розрахунків із застосуванням ЕПЗ, зокрема, але не виключно, через розбіжності у часі між здійсненням операції з ЕПЗ та клірингом розрахунків, технічні помилки у роботі обладнання, яке використовується при здійсненні розрахунків із ЕПЗ. Розмір несанкціонованої перевитрати та час не є прогнозованим;

Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН) – набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу;

Платіжна операція (далі-Операція)- дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками;

Платіжний ліміт – сума грошових коштів, яку Користувач може використовувати при здійснені операцій за рахунком.

Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).

Розраховується як сума коштів Користувача, внесених ним на рахунок за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів;

Стоп- список - перелік ЕПЗ, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим;

CVV2/CVC2 кодтризначний номер, вказаний на зворотній стороні ЕПЗ поруч із смугою для підпису, який використовується для здійснення операцій в мережі Інтернет;

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.Тарифи Банку – тарифи по випуску та обслуговуванню електронних платіжних засобів (ЕПЗ), емітованих ПАТ "ОКСІ БАНК", затверджені Тарифним Комітетом Банку (надалі-Тарифи).
  1   2


Скачати 200.96 Kb.

 • Публічне акціонерне товариство
 • «Клієнт»
 • Договір
 • Довірена особа користувача (далі - довірена особа
 • Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) - платіжна картка
 • Картковий рахунок (КР)
 • Користувач електронного платіжного засобу
 • Мобільний банкінг
 • Несанкціонована перевитрата
 • Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН)
 • Платіжний ліміт
 • CVV2/CVC2 код