Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговiр надання послуг системи “Wallstreet on-line”

Договiр надання послуг системи “Wallstreet on-line”
Сторінка1/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір90 Kb.
  1   2

ДОГОВIР

надання послуг системи “Wallstreet on-line”


___” ________ 200__ р.

_________

м. Київ

ПП “Епсілон плюс” (далі “Виконавець”) в особі виконавчого директора Мінеєва Я.В., який діє на підставі Статуту з одного боку, та ________________________________________, (далі "Клієнт") в особі _______________________________________________________, який діє на підставі ________________________, з іншого боку склали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є надання Виконавцем Клієнту інформаційно-рекламних послуг в системі "Wallstreet on-line" , які передбачені Додатком "А" до даного договору. Додаток "А" є невід'ємною частиною даного договору.


2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язаний:


   1. Забезпечити Клієнту цілодобовий доступ до сервера системи “Wallstreet on-line”, у разі виконання Клієнтом своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
    Співа́к, або вока́ліст (жіночий рід - співа́чка, або вока́лістка; англ. singer) - людина, що займається співом. Термін «вокаліст» частіше використовують щодо співаків, які пройшли спеціальну виконавську школу.


   2. Надати в користування Клієнту персональну сторінку на сервері системи “Wallstreet on-line”.

   3. Надати можливість Клієнту синхронізувати дані програми "Менеджер Wallstreet” з сервером системи “Wallstreet on-line”, за наявності у Клієнта програми "Менеджер Wallstreet”.

   4. Здійснювати технічну підтримку роботи клієнта в системі "Wallstreet on-line”, надавати необхідні консультації Клієнту (за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти).
    Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
    Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
    Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
    Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


   5. Вчасно виставляти рахунки-фактури Клієнту засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою.

   6. В разі зміни вартості послуг, передбачених "Додатком А" до цього договору, повідомити Клієнта за 30 діб до моменту вступу в дію цих змін, шляхом публікації відповідної інформації на сервері системи "Wallstreet on-line" та розсилки повідомлення на адресу електронної пошти Клієнта.

   7. Надати повну інформацію про обсяг та вартість платних послуг системи "Wallstreet on-line" на Web-сервері системи "Wallstreet on-line".
    Веб-се́рвер (англ. Web Server) - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними.

  1. Виконавець має право:

2.2.1. Зупинити роботу сервера системи “Wallstreet on-line” для проведення профілактичних робіт або з іншої мети. Сумарний час зупинок сервера системи “Wallstreet on-line” має складати не більше 10 годин на календарний місяць. Якщо сумарний час зупинок сервера системи "Wallstreet on-line", ініційованих Виконавцем, склав більше ніж 10 годин на один календарний місяць Виконавець компенсує Клієнту виключно послуги, що зазначені в п. 1 додатку "А" до даного договору. Компенсація невиконаних послуг надається виключно наданням таких самих послуг безкоштовно протягом часу, рівного зупинці серверу.2.2.2. Зупинити доступ до системи "Wallstreet on-line" Клієнту, який порушує умови цього договору; про таке зупинення Виконавець попереджає Клієнта за 24 години до моменту зупинення шляхом надсилання Клієнту повідомлення факсимільним зв'язком або електронною поштою.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Факси́міле (від лат. fac simile - «зроби подібне») - друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок, креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки.
Гроші таким Клієнтам не повертаються.

   1. Не приймати до розгляду претензії щодо надання послуг “Wallstreet on-line”, якщо вони подані пізніше, ніж 48 годин після їх виникнення.
    Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -


   2. Змінювати вартість послуг в системі “Wallstreet on-line”.
  1. Клієнт зобов’язаний:
   1. Своєчасно сплачувати послуги в системі “Wallstreet on-line”, згідно з виставленими Виконавцем рахунками-фактурами.

   2. Опубліковувати на сервері виключно достовірну інформацію.

   3. Інформація, опублікована Клієнтом на сервері системи “Wallstreet on-line” повинна оперативно оновлюватись та мати актуальний зміст.

   4. Не виконувати дій, які можуть безпосередньо або інакше зашкодити системі “Wallstreet on-line”.

   5. У разі неможливості отримання послуг “Wallstreet on-line” повідомити про це Виконавця впродовж 48 годин.

   6. Вимагати від Виконавця рахунка-фактури у разі її не отримання.

   7. Сплачувати абонентську плату за користування послугами системи “Wallstreet on-line”.


2.4. Клієнт має право.


   1. Самостійно виконувати конфігурування послуг “Wallstreet on-line” на власній персональній сторінці на сервері системи “Wallstreet on-line”.

   2. Користуватися всіма послугами системи “Wallstreet on-line”, у обсягах виконаної попередньої оплати.

   3. Отримувати безкоштовні консультації за телефоном та по електронній пошті у Виконавця з питань функціонування системи “Wallstreet on-line”.

   4. Отримувати оперативну інформацію про послуги та їх вартість, якими він скористався за останні 45 діб.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА СУМА ДОГОВОРУ
 1. Сумою договору є сума всіх рахунків-фактур, які сплачені Клієнтом за термін дії даного договору.

  1. Вартість послуг визначається Виконавцем самостійно, і зазначається в Прейскуранті цін на послуги Виконавця. Прейскурант опубліковується на сервері системи “Wallstreet on-line”.
   Прейскурант (лат. preis - ціна і фр. courant - поточний) - систематичний збірник, довідник цін і тарифів на різні види і групи товарів і послуг. Встановлюється переважно без зазначення терміну дії. Прейскурант використовується у разі продажу товарів через комерційну і державну торговельну мережі, кооперативну торгівлю, у розрахунках постачальників із торговельними організаціями та населенням.


  2. В прейскуранті вказані ціни за мінімальний термін використання послуги.

  3. У разі використання будь-якої послуги системи “Wallstreet on-line”, Клієнт сплачує суму не меншу, ніж мінімальна вартість цієї послуги.

  4. Для того, щоб користуватись послугами системи “Wallstreet on-line”, Клієнт повинен сплатити абонентську платню згідно Прейскуранту Виконавця. 1. СПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ СИСТЕМИ “WALLSTREET ON-LINE”. 1. Послуги системи “Wallstreet on-line” надаються на підставі 100% попередньої оплати.

 2. Надання послуг системи “Wallstreet on-line” виконується сервером системи “Wallstreet on-line” автоматично згідно запитам Клієнта. Перелік, вартість і сума наданих послуг за останні 30 діб опубліковуються на персональній сторінці Клієнта сервера системи “Wallstreet on-line”.

 3. Сплата за послуги системи “Wallstreet on-line” здійснюється на підставі рахунка-фактури у термін 5 діб шляхом перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Виконавця.
  Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
  Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.


 4. Виконавець має право надати послуги Клієнту без попередньої оплати. При цьому Клієнт зобов’язаний у термін 5 діб сплатити послуги згідно виставленого Виконавцем рахунка-фактури.

 5. Клієнт сплачує за всі послуги, які були використані за допомогою його ідентифікаційних даних на сервері системи “Wallstreet on-line” (унікальний код ID та пароль). Послуги, які були надані особі, що використовувала для отримання послуг ідентифікаційні дані Клієнта (унікальний код ID та пароль) сплачуються Клієнтом. Підтвердженням наданих послуг є акт виконаних робіт.

 6. Мінімальний розмір попередньої оплати послуг системи “Wallstreet on-line” становить абонплату за 2 місяці та податок на рекламу.
  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
  Що состовляє 100,50 грн. (в т.ч. податок на рекламу).


5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.


 1. Даний договір дійсний з моменту підписання і діє до 1 січня 2003 р.

 2. Якщо жодна з сторін не ініціювала припинення дії договору, дія договору подовжується на один рік.

 3. Дострокове припинення договору можливе виключно після попереднього письмового повідомлення однією стороною іншої сторони, за умов повного взаєморозрахунку. Виконавець може припинити дію договору у разі дій Клієнта, зазначених в п.2.2.2. даного договору без попереднього письмового повідомлення.

 4. Внесення змін та доповнень до даного договору здійснюється з письмової згоди обох сторін у порядку, встановленому діючим законодавством України.
  Письмо Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.  1   2 • 2.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 2.1. Виконавець
 • ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА СУМА ДОГОВОРУ
 • СПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ СИСТЕМИ “WALLSTREET ON-LINE”.