Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір про внесення змін до Договору про надання доступу до підсистеми електронних заяв Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 201 р. №

Скачати 405.16 Kb.

Договір про внесення змін до Договору про надання доступу до підсистеми електронних заяв Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 201 р. №
Скачати 405.16 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір405.16 Kb.
  1   2   3   4Договір про внесення змін до Договору

про надання доступу до підсистеми електронних заяв

Державного реєстру обтяжень рухомого майна

від «___» _______201__р.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.
№ ________

м.___________ «____»_________201__р.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - Підприємство), в особі _____________________________________________________

___________________________________________________________________________, який діє на підставі __________________________________________________, з однієї сторони,

та

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ (далі – ДВС), в особі ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ який діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про внесення змін до Договору про надання доступу до підсистеми електронних заяв Державного реєстру обтяжень рухомого майна від «___» __________ 201__р. № __________ (далі – Договір про внесення змін) про наступне.
1. У зв’язку зі зміною порядку організації послуг електронного цифрового підпису Сторони домовились Договір про надання доступу до підсистеми електронних заяв Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі – Договір) викласти в новій редакції наступного змісту:
«1.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Предметом цього Договору є:

1.1.1. Надання Підприємством для ДВС доступу до підсистеми електронних заяв Державного реєстру обтяжень рухомого майна для забезпечення:

 • реєстрації обтяжень рухомого майна в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі – ДРОРМ) на підставі відповідного електронного документа ДВС;
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
  Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
  Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.


 • надання інформації з ДРОРМ у вигляді витягів в електронній та/або паперовій формі на підставі відповідного електронного документа ДВС.

   1. З метою створення умов для виконання Сторонами договірних зобов’язань, Підприємство організовує взаємодію ДВС з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (далі – Акредитований центр сертифікації ключів) щодо надання послуг електронного цифрового підпису для роботи з ДРОРМ.
    Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
    Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


1.2. Технічна обслуговування комп’ютерного робочого місця ДВС полягає у забезпеченні працездатності підсистеми та її поновленні на комп’ютерному робочому місці ДВС шляхом:

 • встановлення програмного забезпечення для функціонування підсистеми на комп’ютер, підготовлений ДВС;
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • здійснення наладки програмного забезпечення підсистеми у випадках збоїв у його роботі;

 • надання технічних консультацій щодо технічного та програмного забезпечення, необхідного для роботи з підсистемою;

 • повідомлення керівництва ДВС про випадки виявлення на комп’ютері програмного забезпечення, що перешкоджає функціонуванню підсистеми.
  Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. Підключення до ДРОРМ – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення можливості доступу ДВС до ДРОРМ, зокрема, встановлення на комп’ютері ДВС програмного забезпечення для користування ДРОРМ, у тому числі, організація взаємодії та з Акредитованим центром сертифікації ключів ін.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
;


  1   2   3   4


Скачати 405.16 Kb.

 • Державне підприємство
 • Державному
 • Технічна
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні: 2.1.1. Підключення до ДРОРМ