Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір про зону вільної торгівлі

Скачати 212.62 Kb.

Договір про зону вільної торгівлі
Скачати 212.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір212.62 Kb.
  1   2Проект

ДОГОВІР

про зону вільної торгівлі

Держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав, що далі іменуються Сторонами,

враховуючи необхідність належного та ефективного функціонування зони вільної торгівлі,

з метою формування умов для вільного руху товарів,

розуміючи необхідність інтеграції у світову економіку і міжнародну торговельну систему,

керуючись прагненням до постійного підвищення рівня життя населення своїх держав,

виходячи з того, що положення цього Договору застосовуються до торгівлі товарами між Сторонами,

визнаючи загальноприйняті норми міжнародного права та орієнтуючись на норми угод СОТ, зокрема ГАТТ 1994, включаючи статтю XXIV ГАТТ 1994,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Визначення

1.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

Поняття, що використовуються в цьому Договорі, означають таке:

СОТ – Світова організація торгівлі, створена відповідно до Угоди про заснування Світової організації торгівлі, підписаної в м.

Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.

Світова організація торгівлі Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[Джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.

Марракеш 15 квітня 1994 року;

ГАТТ 1994 – Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року, що міститься в Додатку 1А до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року;

платежі, еквівалентні миту – платежі, що справляються при імпорті або експорті товару, а також в інших випадках, установлених національним законодавством Сторони, аналогічні за метою і економічним ефектом миту, і які не являються митом, та компенсацією вартості наданих послуг у зв'язку із здійсненням процедур увезення або вивезення і не пов'язані із застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових, компенсаційних заходів у взаємній торгівлі;

імпорт товару – увезення товару на митну територію Сторони без зобов'язання щодо зворотного вивезення;

експорт товару – вивезення товару з митної території Сторони без зобов'язання щодо зворотного ввезення;

реекспорт – вивезення товару, який походить з митної території однієї із Сторін, з митної території іншої Сторони в треті країни;

санкціонований реекспорт – реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберігає мито щодо експорту до третіх країн, здійснений за наявності належно оформленого письмового дозволу, який виданий уповноваженим органом країни походження товарів;

несанкціонований реекспорт – реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберігає мито щодо експорту до третіх країн, здійснений без належно оформленого письмового дозволу уповноваженого органу країни походження товарів.

2. При використанні в цьому Договорі посилань на положення ГАТТ 1994 або інші міжнародні договори, укладені в рамках СОТ, терміни «договірна сторона/договірні сторони» або «член/члени» , що містяться в них, означають відповідно Сторона/Сторони, як вони визначені у преамбулі цього Договору.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).Стаття 2

Застосування мита і платежів, еквівалентних миту

 1. Сторона не застосовує мита та інших платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної території іншої Сторони, та/або імпорту товару, що походить з митної території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Договору.

 2. Сторони не підвищують рівня ставок мита у взаємній торгівлі стосовно товарів, зазначених у Додатку 1 до цього Договору.

 3. Якщо Сторона, що застосовує експортне мито згідно з Додатком 1 до цього Договору, скасувала його або знизила його рівень стосовно третьої країни, то ця зміна застосовується по відношенню до Сторін. Це правило застосовується без шкоди для положень Статті 18 цього Договору.

 4. Якщо інше не передбачено цим Договором, мито не застосовується таким чином, який міг призвести до посилення дискримінації між Сторонами і третіми країнами.

 5. Якщо стосовно товарів, зазначених у Додатку 1 до цього Договору, передбачається механізм зміни ставок мита залежно від зміни економічних, статистичних або інших показників, за винятком митної вартості товару, то Сторони не змінюють такого механізму таким чином, який може призвести до підвищення рівня тарифного захисту.

 6. Держава, яка приєдналася до цього Договору, не застосовує мита щодо експорту або імпорту товару, який походить з митних територій інших Сторін і призначений для митних територій цих інших Сторін, таким чином, щоб це призвело до збільшення ставки мита порівняно з тією, яка застосовувалася цією державою, що приєдналася, по відношенню до інших Сторін на дату набрання чинності цим Договором, якщо інше не випливає з порядку встановлення мита, який використовується на дату набрання чинності цим Договором.

 7. Ніщо в цій статті не перешкоджає будь-якій Стороні справляти стосовно імпорту товару:

обов'язковий платіж, еквівалентний відповідно до положень статті 5 цього Договору внутрішньому податку, який справляє по відношенню до цього товару, якщо він вироблений на території цієї Сторони, або товару, з якого імпортований товар був повністю або частково виготовлений чи вироблений, або платіж, пов'язаний із застосуванням внутрішніх податків стосовно імпортованого товару відповідно до положень статті 5 цього Договору;

мито, що застосовується відповідно до положень статей 8 і 9 цього Договору.   1. Ніщо в цій статті не перешкоджає Стороні справляти стосовно імпорту або експорту товару збори, які ґрунтуються на вартості наданих послуг і застосовуються відповідно до положень пункту 1 Статті VIII ГАТТ 1994.

   2. Сторона не змінює способів і порядку встановлення і застосування зборів, передбачених пунктом 7 цієї статті, таким чином, щоб це призвело до збільшення розміру збору порівняно з розміром збору, що застосовується цією Стороною на дату набрання чинності цим Договором, без збільшення вартості наданих послуг, якщо тільки така зміна не спрямована на більш повне відображення рівня вартості наданих послуг.

   3. Протягом 30 днів з дати набрання чинності цим Договором Сторони повідомляють одна одну про збори, передбачені пунктом 8 цієї статті.

   4. У разі коли Сторона застосовує нульові або знижені ставки експортних мит при експорті на митні території інших Сторін порівняно із ставками мит, які застосовуються щодо експорту товарів, призначених для митних територій третіх країн, то такі інші Сторони забороняють несанкціонований реекспорт таких товарів.

    Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.

    У разі коли така заборона не встановлена або фактично не застосовується, Сторона, що застосовує нульові або знижені ставки експортних мит при експорті на митні території інших Сторін, має право збільшити їх до рівня, що застосовується при експорті на митні території третіх країн.

   5. Сторони в рамках двосторонніх домовленостей можуть домовитися про інші способи врегулювання відносин, передбачених пунктом 11 цієї статті, що не передбачають уведення заборони на реекспорт.

   6. Протягом 30 днів з дати набрання чинності цим Договором кожна із Сторін письмово повідомляє інші Сторони про товари, стосовно експорту яких до третіх країн справляється мито, а також про розміри ставок (і, коли це можливо щодо механізму розрахунку ставок) такого мита.

   7. Будь-які зміни списку товарів, зазначених у пункті 13 цієї статті, а також будь-які зміни розмірів ставок або механізму розрахунку ставок мита, згаданих у пункті 13 цієї статті, письмово доводяться кожною Стороною до відома інших Сторін не пізніше ніж за 30 днів до дати набрання чинності такими змінами.

   8. Сторони домовилися проводити переговори щодо зниження і поетапного скасування експортних мит, що зазначені в додатку 1 до цього Договору.. Перший раунд таких переговорів відбудеться не пізніше ніж через 6 місяців після набрання чинності цим Договором.

Результати таких переговорів оформляються Протоколами.

Стаття 3

Скасування кількісних обмежень у взаємній торгівлі

 1. Жодна із Сторін не встановлює та/або не зберігає на ввезення будь-якого товару з території іншої Сторони або на вивезення будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, ніяких заборон або обмежень крім тих, які дозволяються Статтею XI ГАТТ 1994, у тому числі Пояснювальними зауваженнями до цієї статті, а також статтями 8 і 9 цього Договору.

 2. Заборони і обмеження, що підлягають скасуванню відповідно до пункту 1 цієї статті, які діють на момент набрання чинності цим Договором, скасовуються згідно з графіком, передбаченим додатком 2 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

 3. Сторона, що встановлює кількісні обмеження, які допускаються відповідно до пункту 1 цієї статті, завчасно інформує інші Сторони про причини встановлення, форми і можливі терміни застосування згаданих обмежень, що стосуються інтересів Сторін, з обґрунтуванням такої дії.

 4. Сторони вирішують всі питання, що виникають у зв'язку із застосуванням допустимих кількісних обмежень, шляхом консультацій.

 5. При виборі заходів відповідно до цієї статті Сторони віддають перевагу тим з них, які найменш негативно впливають на досягнення цілей цього Договору.

 6. У разі застосування кількісних обмежень Сторони дотримуються положень, передбачених Статтею XIII ГАТТ 1994.
  1   2


Скачати 212.62 Kb.

 • Світова організація торгівлі
 • Стаття 2
 • Стаття 3 Скасування кількісних обмежень у взаємній торгівлі