Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь Білоуса Василя

Доповідь Білоуса Василя
Дата конвертації25.03.2017
Розмір78.5 Kb.

Доповідь Білоуса Василя.

Мікропроцесор (CPU) - головний обчислювальний елемент комп'ютера, його «серце».

Процесор містить в собі безліч окремих елементів - транзисторів, які в сукупності і наділяють комп'ютер здатністю «думати». Точніше, обчислювати, виконуючи певні математичні операції з числами, в які перетворюється будь-яка інформація яка надходить в комп'ютер .

Опера́тор - в математиці - закон f (правило), за яким кожному елементу х множини Х (область визначення) ставиться у відповідність певний елемент y множини Y (області значень).
Безумовно, один транзистор ніяких особливих обчислень виробити не може. Єдине, на що здатний цей електронний перемикач - це пропустити сигнал далі або затримати його. Наявність сигналу дає логічну одиницю (та); його відсутність - логічний ж нуль (немає).

Кожен CPU включає в себе мільйони транзисторів, а й самих процесорів для роботи комп'ютера потрібно чимало.

Процесор - це не просто збіговисько транзисторів, а ціла система безлічі важливих пристроїв. Основними характеристиками, за якими мікропроцесори відрізняються один від одного, є тип (модель) процесора, а також тактова частота, яка вказує кількість виконуваних за одну секунду елементарних операцій (тактів).

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

Тактова частота. Найважливіший показник, що визначає швидкість роботи процесора.Тактова частота, вимірювана в мегагерцах (МГц) і гігагерцах (ГГц), позначає лише та кількість циклів, які здійснює працюючий процесор за одиницю часу (секунду).Розрядність процесора.Якщо тактову частоту процесора можна уподібнити швидкості течії води в річці, то розрядність процесора - ширину її русла.Зрозуміло, що процесор з вдвічі більшою розрядністю може «заковтнути» удвічі більше даних в одиницю часу - в тому випадку, звичайно, якщо це дозволяє зробити спеціально оптимізоване програмне забезпечення.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Тип ядра і технологія виробництва.Технологія визначається товщиною мінімальних елементів процесора, - чим більш «тонкої» стає технологія, тим більше транзисторів може вміститися на кристалі.Крім цього, перехід на нову технологію допомагає знизити енергоспоживання і тепловиділення процесора, що дуже важливо для його стабільної роботи.

Перехід на нову технологію, як правило, тягне за собою і зміну процесорного «ядра»Частота системної шини.
Комп'ю́терна ши́на (англ. computer bus, походить від латинського omnibus, що означає - «для всіх») служить для передачі даних між окремими функціональними блоками комп'ютера і є сукупністю сигнальних ліній, які мають певні електричні характеристики і протоколи передачі інформації.
Шиною називається та апаратна магістраль, по якій переміщаються від пристрою до пристрою дані. Чим вище частота шини,тим більше даних надходить за одиницю часу до процесора.

Частота системної шини прямо пов'язана і з частотою самого процесора через так званий «коефіцієнт множення».Процесорна частота - це і є частота системної шини, помножена процесором на якусь закладену в ньому величину. З пам'яті в процесор по шині передаються чергові команди виконуються програми і дані, які повинні бути оброблені. З процесора в пам'ять на зберігання передаються вже оброблені дані, а також адреси нових запитуваних даних. Крім того, по шині передається необхідна управляюща інформація, яка забезпечує правильність передачі. Для передачі різних видів інформації в шині використовуються різні групи проводів, різні лінії. Лінії шини, по яких передається необхідна керуюча інформація, утворюють шину управління. Частина шини, яка служить для передачі адрес полів або байтів оперативної пам'яті, називається адресною шиною. А коли говорять про лінії шини, що відповідають за передачу вмісту цих байтів, використовують назву шина даних.

Шина даних - шина, призначена для передачі інформації. У комп'ютерній техніці прийнято розрізняти виводи пристроїв за призначенням: одні слугують для передачі інформації (наприклад у вигляді сигналів низького або високого рівнів), інші для поєднання всіх пристроїв (шина адреси) - кому ці конкретні дані призначені.Системна шина

Перші моделі процесорів Intel

Історія сімейства процесорів Intel розпочалася в 1971 р. 4-бітового процессора i4004. Він складався з 2300 транзисторів і виготовлявся по 10-мікронний технології, тобто лінійний розмір вентиля приблизно дорівнював десяти мікрометрам. Коштував процесор всього 200 доларів і поміщався на руці людини, тоді як його обчислювальна потужність була порівнянна з потужністю створеного в 1946 р. комп'ютера ENIAC, який розміщувався в приміщенні площею 120 м2 і коштував декілька мільйонів доларів. Тактова частота процесора складала 108 КГц, швидкодія дорівнювала 0,06 MIPS (60 000 арифметичних операцій в секунду), а об'єм адресного простору дорівнював всього 640 байт.

Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.

Через рік був випущений 8-бітовий процесор i8008, що складався з 3500 транзисторов (10-мікронна технологія), що працював на частоті 0,2 Мгц.

В 1974 р. фірма Intel випустила 8-бітовий процесор i8080, що складався з 6000 транзисторів (6-мікронна технологія). Він працював на частоті 2 Мгц, а його швидкодія складала 0,64 MIPS, тобто більш ніж в 10 разів вище, ніж у i8008. Процесор мав 8-бітову шину даних і 16-бітову шину адреси, об'єм адресного простору складав 64 Кбайт.

Цей процесор зробив значну дію на розвиток техніки у всьому світі. Зокрема, на базі i8080 був створений персональний комп'ютер Altair 8800, який завоював світову популярність.

Шестнадцатибитовые моделі сімейства Intel

В 1978 р. був випущений 16-бітовий процесор i8086, що став базовим для усього сімейства процесорів Intel. Він складався з 29 000 транзисторів (3-мікронна технологія), працював на частоті 4,77 Мгц, і його продуктивність була рівна0,33 MIPS.

А для споживачів, яких цікавили обчислення з плаваючою точкою, в 1980 р. був випущений математичний співпроцесор i8087, що забезпечував потужністю спеціалізованої системи команд виконання операцій над даними у форматі з плаваючою точкою.

Число з рухомою комою - форма представлення дійсних чисел, в якій число зберігається у формі мантиси і показника степеня.
Математи́чний співпроце́сор - співпроцесор для розширення системи команд центрального процесора, що забезпечується функціональністю модуля операцій з плаваючою комою для процесорів, які не мають відповідного інтегрованого модуля.

Процесори i8086, i8087 і i8088 відносять до першого покоління мікропроцессорів.

У 1982 р. компанія Intel почала випуск мікропроцесора другого покоління - 16-бітового i80286. Він складався з 134 000 транзисторів (1,5-мікронна технологія), працював на частотах до 12 Мгц і мав продуктивність до 2,6 MIPS. Передбачалася робота з 16-бітовою шиною даних і 24-бітовою адресною шиною, що забезпечує об'єм адресного простору 16 Мбайт.

На базі процесора i80286 фірма IBM в 1984 р. випустила персональний компью¬тер IBM PC/AT (від Advanced Technology - передова технологія) з об'ємом оперативною пам’яті 256 Кбайт, двома дисководами гнучких дисків об'ємом до 1,2 Мбайт жорстким диском об'ємом до 40 Мбайт.

Гнучкий диск Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Тридцятидвохбітові моделі i80386 і i80486

У 1985 р. компанія Intel випустила CPU третього покоління 32-бітовий мікропроцесор i80386. Він складався з 275 000 транзисторів (1,5-мікронна технологія), працював на частотах до 33 МГц з продуктивністю до 8,5 MIPS. Регістри центрального процесора, розрядність шини даних і адресної шини стали 32-бітовими, внаслідок чого обсяг адресного простору зріс до 4 Гбайт.

Центральний процесор Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Успадкована від процесора i80286 система команд у зв'язку з переходом на 32-бітову модель була розширена командами, що забезпечують операції з чотирибайтовими даними.

У 1989 р. фірма Intel почала випуск CPU, що відносяться до четвертого покоління також 32-бітового мікропроцесора i80486. Він містив 1 200 000 транзисторів і був виконаний за 1-мікронною технологією. Процесор працював на частотах до 66 Мгц і мав продуктивність до 54 MIPS.

П'яте покоління моделей сімейства

На початку 90-х рр. фірма Intel, зберігаючи традиційну лінію на програмну сумісність з попередніми моделями, почала розробку мікропроцесорів п'ятого покоління. Першим результатом цього проекту був випуск в 1993 р. процессора Pentium. Зокрема, процесор Pentium відносять до п'ятого покоління, або до сімейства Р5. Моделі процесора Pentium виготовлялися по 0,8 - 0,5 - і 0,35-мікронним технологіям, вони складалися з 3 100 000 транзисторів, працювали на частотах до 200 Мгц і мали продуктивність до 330 MIPS.

Пізніше фірма Intel приступила до виробництва процесорів Pentium MMX(від MultiMedia Technology - мультимедійні технології), які вироблялися за 0,28-мікронною технологією, складалися з 4,5 млн. транзисторів, що робив на частотах до 233 Мгц. Процесори Pentium MMX відрізнялися від процесорів Pentium включеною в систему команд групою з 57 команд, що забезпечують роботу з мультимедійними даними.

Шосте покоління моделей сімейства

У 1995 р. компанія Intel почала продаж мікропроцесорів Pentium Pro(від professional - професійний), які вважаються першими представниками шостого покоління(чи сімейства Р6) мікропроцесорів. Мікропроцесор складався з 5,5 млн. транзисторів, і його відмітною особливістю, став усіх подальших моделей процесорів, стало об'єднання в одному корпусі з процесором кеш-пам'яті другого рівня об'ємом від 256 Кбайт до 1 Мбайт. Тому залежно від об'єму кеша процесор випускався як по 0,5-, так і за 0,35-мікронною технологією.

Двохядерні моделі сімейства Intel

Як виявилося згодом, випуск Pentium 4 по технології HP був кроком у напрямку створення багатоядерних процесорів, перший випуск яких відбувся в квітні 2005 р. складаються з 230 000 000 транзисторів двохядерний процесор Pentium D (від Desktop - настільний) і група мікропроцесорів Pentium ЕЕ 8хх у складі Pentium ЕЕ 820, Pentium ЕЕ 830 і Pentium ЕЕ 840. Нові процесори побудовані за однією і тією ж архітектурою: два процесорні ядра, які повністю аналогічні одному ядру, використовуваному в процесорі Pentium Extreme Edition (Pentium ЕЕ), знаходяться на одному кристалі і з'єднані за допомогою внутрішньої шини. Кожне процесорне ядро ​​має кеш L2 об'ємом 1 Мбайт. Тактова частота ядер дорівнює 2,8-3,2 ГГц.

Схема процесора.

Крім регістрів загального призначення РЗП, використовуваних для зберігання змінних і тимчасових результатів, більшість процесорів мають кілька спеціальних регістрів, також доступних для програміста.

Регі́стр проце́сора - комірка швидкодійної внутрішньої пам'яті процесора, яка використовується для тимчасового збереження операндів, з якими безпосередньо проводяться обчислення, а також часто використовуваних даних з метою швидкого доступу до них.
Один з них називається лічильником команд СчК, в якому міститься адреса наступної, що стоїть у черзі на виконання команди. Після того як команда обрана з пам'яті, регістр команд коригується і покажчик переходить до наступної команди.
Регістр команд (англ. Instruction Register - IR) - складова частина процесора, що відповідає за приймання та збереження двійкового коду команди впродовж машинного циклу, поки вона не буде виконана чи дешифрована.
Регістр процесора, службовець для організації стекової пам'яті, називається покажчиком стека ПС. Він містить адресу вершини стека в пам'яті. Стек містить по одному фрейму (області даних) для кожної процедури, яка вже почала виконуватися, але ще не закінчена. У стекової фреймі процедури зберігаються її вхідні параметри, а також локальні і тимчасові змінні, не зберігаються в регістрах.

Перший байт будь-якої команди надходить з ОП по шині даних на регістр команд РК. Цей перший байт подається в керуючий блок КБ, який визначає вид операції. Зокрема, він визначає, чи є команда однобайтовий, або вона складається з більшого числа байтів. В останньому випадку додаткові байти передаються по шинам даних з ОП і приймаються або в регістр адреси РА даних, або в один з регістрів РЗП

Регістр адреси даних РА містить адресу операнда для команд, що звертаються до пам'яті, адреса порту для команд вводу / виводу або адреса наступної команди для команд переходу.

Кома́нди перехо́ду або Кома́нди переда́чі керування (англ. branch instructions) - різновид команд передачі управління в архітектурах системи команд ЕОМ, які змінюють послідовний порядок виконання програми (тобто перезавантажують лічильник команд адресою, записаною в самій команді переходу, а не збільшуючи його значення на довжину поточної команди).
Регістри РЗП можуть містити операнди для всіх команд, що працюють з даними. Серед РЗП є спеціальний регістр результату РР або акумулятор, який бере участь у всіх арифметичних і логічних операціях. Зокрема, він містить один з операндів перед виконанням операції і отримує результат після її завершення. Всі арифметичні і логічні операції виконуються в арифметико - логічному пристрої АЛП. Результати з АЛП передаються або в РР, або в якийсь з регістрів РЗП.

3 найпотужніші процесори

В даний час найшвидшим процесором по праву вважається шестиядерники Intel Core i7-980X, що працює на частоті 3,33 Ггц. Він був створений 11 березня 2010р.

Однак корпорація Intel, судячи з усього, не має наміру зупинятися на досягнутому і готується представити найближчим часом свій новий процесор в сімействі чіпів для настільних ПК - модель Core i7-990X. Тактова частота нового шестиядерного Core i7-990X тактова частота складає 3,46 ГГц, а в режимі Turbo він здатний розганятися до 3,6 ГГц. Більш того, згідно з попередніми оцінками, цей процесор здатний без проблем подолати позначку в 4,5 ГГц "на повітряному охолодженні", а при використанні водяного охолодження його робоча частота цілком може досягати 5 ГГц.

Intel Core i7-970Він складається з 731 мільйон транзисторів і працює на частоті 3,2 ГГц і 12 мегабайт кеша L3, складається з чотирьох ядер.
Каталог: ekzamen -> dopovidi
dopovidi -> Андріюк Микола
dopovidi -> Комп'ютер (системний блок): корпус
dopovidi -> Шина має власну архітектуру, що містить такі компоненти
dopovidi -> Задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів)
dopovidi -> Звіт «Попередня доповідь про машину Едвак», у якому описав не тільки структуру машини Едвак
dopovidi -> Пп. 50,51 Охарактеризуйте призначення та концепції побудови комп’ютерних мереж. Назвіть відомі вам топології локальних комп’ютерних мереж. Розгляньте технологію Ethernet як приклад мережі з шинною топологією  • Тип ядра і технологія виробництва
  • Частота системної шини
  • 3 найпотужніші процесори
  • Core i 7-990 X
  • Core i 7-970