Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка3/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.3. Розробка, вдосконалення та впровадження програм підготовки фахівців

У 2014/2015 н. р. колектив ДНУ у своїй діяльності основну увагу приділяв завданням, спрямованим на контроль та якість надання освітніх послуг, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України щодо процедур ліцензування та акредитації. Науково-методичний відділ проводив консультативну роботу з випусковими кафедрами, які готували акредитаційні та ліцензійні справи. З другого семестру 2014/2015 н. р. розпочато розробку та затвердження ОПП бакалаврів та магістрів набору 2015/2016 н. р. з урахуванням змін у навчальному процесі згідно з новим законом «Про вищу освіту» від 01.07 2014 р. Здійснено перевірку навчальних планів підготовки фахівців на відповідність стандартам вищої освіти ДНУ та галузевим стандартам.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

На 1 липня 2015 року в університеті було ліцензовано:

Табл. 1.3.168 напрямів підготовки фахівців за освітним рівнем «бакалавр»

денна

заочна

вечірня

3495

1560

225

82 спеціальності підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст»

2417

977

165

85 спеціальностей підготовки фахівців за освітним рівнем «магістр»

1230

564

-

Ліцензований обсяг за галуззю знань з підготовки фахівців за рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у ДНУ складає:

Табл. 1.3.2


Шифр та найменування галузі знань

денна

заочна

вечірня

0101 Педагогічна освіта

100

50

-

0202 Мистецтво

85

-

-

0203 Гуманітарні науки

1024

695

30 дистанційна

0301 Соціально-політичні науки

395

360

30

0302 Міжнародні відносини

275

25

20

0303 Журналістика та інформація

330

50

-

0304 Право

180

180

-

0305 Економіка та підприємництво

755

449

170

0306 Менеджмент і адміністрування

110

65

-

0401 Природничі науки

1020

460

-

0402 Фізико-математичні науки

740

90

-

0403 Системні науки та кібернетика

325

120

80

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

280

70

60

0504 Металургія та матеріалознавство

57

57

-

0505 Машинобудування

та матеріалообробка130

30

-

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

50

-

-

0507 Електротехніка та електромеханіка

50

-

-

0508 Електроніка

140

-

-

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

160

10

-

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

60

-

-

0511 Авіаційна і ракетно-космічна техніка

360

246

-

0513 Хімічна технологія та інженерія

60

44

-

0514 Біотехнологія

20

-

-

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

80

-

-

1201 Медицина

90

-

-

1301 Соціальне забезпечення

60

-

-

1401 Сфера обслуговування

50

-

-

1501 Державне управління

50

100

-

1701 Інформаційна безпека

60

-

-

1801 Специфічні категорії

65

20

10

дистанційнаУ 2014/2015 н. р. в університеті пройшли первинну акредитацію 2 спеціальності за освітнім рівнем «магістр», чергову (повторну) акредитацію – 3 (із 68) напрями підготовки за рівнем «бакалавр», 2 (із 82) спеціальності за ОКР «спеціаліст», 2 (із 81) спеціальності за рівнем «магістр».
1.3.1. Акредитація
У 2014/2015 н. р. пройшли чергову акредитацію:


з/п


Напрями підготовки

Факультет

Шифр

Назва

За рівнем вищої освіти «бакалавр»

1.

6.030506

Прикладна статистика

Економічний

2.

6.040302

Інформатика

Прикладної математики

3.

6.040205

Статистика

Механіко-математичний

За рівнями вищої освіти «спеціаліст», «магістр»

1.

7.8.03050601

Прикладна статистика

Економічний

2.

7.8.04030201

Інформатика

Прикладної математики

Пройшли первинну акредитацію та отримали сертифікат про акредитацію терміном дії на 5 років такі спеціальності:
№ з/п

За рівнем вищої освіти «магістр»

Факультет

Шифр

Назва

1.

8.04010406

Географія рекреації та туризму

Геолого-географічний

2.

8.18010019

Медіа-комунікації

Систем і засобів масової комунікації

Встановлено новий строк дії ліцензій для напряму підготовки «Туризм» до 01.07 2016 р.


1.3.2. Ліцензування
У 2014/15 н. р. відкриті нові спеціальності:


За рівнем вищої освіти «магістр»

0101 Педагогічна освіта

8.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями)

0203 Гуманітарні науки

8.02030102 Релігієзнавство

0401 Природничі науки

8.04010503 Гідрологія

1801 Специфічні категорії

8.18010016 Бізнес-адміністрування

Пройшли процедуру збільшення ліцензованого обсягу:
За рівнем вищої освіти «бакалавр» денна форма

0305 Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103 Програмна інженерія

0403 Системні науки та кібернетика

6.040303 Системний аналіз

0305 Економіка та підприємництво

6.030509 Облік і аудит

За рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» заочна форма

0305 Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

За рівнем вищої освіти «магістр»

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати та системи

Відкрито заочну форму навчання за спеціальностями:
За рівнем вищої освіти «бакалавр» заочна форма

0101 Педагогічна освіта

6.010105 Корекційна освіта

За рівнями «спеціаліст», «магістр» заочна форма

0305 Економіка та підприємництво

7.8.03050901 Облік і аудит

Пройшли процедуру перерозподілу за рівнем вищої освіти «магістр» (збільшення ліцензійного обсягу):
0203 Гуманітарні науки

8.02030302 Мова і література (російська)

8.02030302 Мова і література (німецька)

0301 Соціально-політичні науки

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

0304 Право

8.03040101 Правознавство

0305 Економіка та підприємництво

8.03050401 Економіка підприємства

0401 Природничі науки

8.04010101 Хімія

На жаль, університету було відмовлено у відкритті інтернатури з підготовки фахівців за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

Розпочато процедуру ліцензування аспірантури зі спеціальності «Інженерна геологія».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23  • 1.3.1. Акредитація
  • 1.3.2. Ліцензування