Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка9/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

НФВ

29171

27406

94

16

0

27470

94
0

522

2

1159

4

4

0
0
0
0

Всього

832084

504377

61

160890

19

255986

31

87320

10

42911

5

51548

6

65567

8

81560

10

31464

4

17232

2

Найбільше недовиконання запланованого навантаження у 2014/2015 н. р. зафіксовано на кафедрах:Назва

кафедри


Запланована кількість годин

Фактична кількість годин

Різниця

Кількість аудиторних годин

Порівняльної філології східних і англомовних країн

12997

12715

-282

9318

Перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

11932

11892

-749

8556

Цивільного, трудового та господарського права

12088

11799

-289

6033

Фізики твердого тіла та оптоелектроніки

7344

7033

-311

4892

Аналіз звітів кафедр про виконання навчального навантаження виявив, що основними причинами недовиконання є об’єднання груп, менший набір студентів порівняно із запланованим або відсутній набір студентів (підготовче відділення), а також святкові дні.

Навчальне навантаження за 2014/2015 н. р. виконували 1265 науково-педагогічних працівників, які обіймали 1056 ставок.

Середнє виконане навчальне навантаження на одного науково-педагогічного працівника становило 789 годин.

Кількісні показники виконаного навчального навантаження на одного науково-педагогічного працівника на 2014/2015 н. р.
Назва факультету

Виконано завідувачами кафедр

Виконано професорами

Виконано доцентами

Виконано ст.викладачами

Виконано асист./викл.

ФУІФМ

748

726

767

785

824

ІФ

838

797

775

827

741

ФСНМВ

798

831

821

845

833

ФТФ

711

875

763

766

761

ФМЕ

798

758

789

807

794

ФСЗМК

877

845

864

713

830

ФП

802

724

776

886

730

ЮФ

783

844

818

838

850

ЕФ

799

831

865

729

798

ФФЕКС

799

770

775

736

789

Назва факультету

Виконано завідувачами кафедр

Виконано професорами

Виконано доцентами

Виконано ст.викладачами

Виконано асист./викл.

ХФ

713

796

816

753

749

ФБЕМ

772

768

759

766

706

ГГФ

818

0

821

855

890

ММФ

698

682

743

722

645

ФПМ

862

790

783

776

796

НФВ

883

0

870

883

783

У ДНУ

778

785

789

792

795

На 6 факультетах старші викладачі виконали навчальне навантаження менше, ніж доценти. Ці посади були введені вимушено замість посад доцентів, але керівництво дипломними роботами старшим викладачам не дозволяється. З 203 старших викладачів мають дозвіл ученої ради університету на проведення лекційних занять 100. За допомогою старших викладачів ліцензійні умови – 250 годин лекцій на лектора – виконуються, але не на всіх кафедрах.

У 39 завідувачів кафедр середнє навантаження перевищує середнє навантаження професорів та доцентів цих кафедр.


Посада


Виконане середнє навчальне навантаження

Виконане середнє

аудиторне навантаженнязавідувач кафедри

778

347

професор

785

389

доцент

789

462

старший викладач

792

581

викладач/асистент

795

591

загальне середнє навантаження

789

478


Найбільше виконане середнє аудиторне навантаження на 1 ставку було на 4-х факультетах: хімічний факультет (549 год.), факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (509 год.), фізики, електроніки та комп’ютерних систем (504 год.), геолого-географічний (486 год.); найменше – на 3-х факультетах: історичний факультет (388 год.), факультет психології (378 год.), факультет біології, екології та медицини (408 год.)

Найбільше виконане середнє аудиторне навантаження на 1 ставку було на 5-х кафедрах: аналітичної хімії (661 год.), перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (623 год.), образотворчого мистецтва та дизайну (600 год.), статистики, обліку та економічної інформатики (579 год.), соціології (557 год.); найменше – на 4-х кафедрах: загальної біології та водних біоресурсів (275 год.), педагогіки та вікової психології (315 год.), безпеки життєдіяльності (339 год.), соціальної психології і психології управління (340 год.).

Окремо висвітлюємо середнє аудиторне навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника кафедр іноземних мов, де традиційно науково-педагогічні працівники виконують найбільше середнє аудиторне навантаження. Так, кафедра іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей – 659 год., іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей – 647 год., іноземних мов для гуманітарних спеціальностей виконує в середньому 588 год. аудиторного навантаження.

Аудиторне навантаження заступників деканів із навчальної роботи певних факультетів потребує ретельного аналізу. Найбільше аудиторне навантаження виконували заступники деканів 2-х факультетів: фізики, електроніки та комп’ютерних систем (Свинаренко Д. М. – 722 год., Пляка С. М. – 591 год.), хімічний факультет (525 год.), тоді як решта має аудиторне навантаження 254 – 467 годин. Завідувачам кафедр під час розподілу навчального навантаження для заступників деканів з навчальної необхідно враховувати їх загальнофакультетську діяльність.

Найбільші диспропорції у плануванні аудиторного навантаження на 1 ставку є на таких факультетах:


 • української й іноземної філології та мистецтвознавства – різниця між мінімальним та максимальним аудиторним навантаженням становить 322 години, без врахування кафедр іноземних мов;

 • хімічному факультеті – різниця між мінімальним та максимальним аудиторним навантаженням становить 175 годин.


Рівномірно розподілене аудиторне навантаження між кафедрами на факультетах: психології, історичному, систем та засобів масової комунікації, механіко-математичному, міжнародної економіки, юридичному, прикладної математики.

Середнє виконане лекційне навантаження в університеті становить 188 годин, але на факультетах цей показник змінюється від 70 до 240 годин на доцента або професора.

Найбільше середнє виконане лекційне на факультеті міжнародної економіки (240 год.), економічному (236 год.), суспільних наук та міжнародних відносин (230 год.); найменше – на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства (70 год.) та хімічному (162 год.). На факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства такі години пояснюються особливостями викладання іноземної мови на інших факультетах – лише практичні заняття.

Згідно з ліцензійними умовами лектор не може викладати більше ніж 250 лекційних годин, проте на 6 факультетах ці норми перевищені: фізико-технічному, юридичному, міжнародної економіки, економічному, фізики, електроніки та комп’ютерних систем, прикладної математики.

Як і лекційні години, керівництво дипломними роботами (проектами) планується виключно професорам і доцентам. За нормами часу щодо планування навантаження на керівництво дипломними роботами (проектами) за одним керівником може бути закріплено: бакалаврів, спеціалістів – по 8 робіт, магістрів – 5 робіт. З урахуванням цих норм у 2014/2015 н. р. було заплановано навантаження за дипломними роботами (проектами) 83390 годин, а виконано – 81557 годин, що пов’язано зі зміною запланованого контингенту студентів.
2. Наукова та науково-технічна діяльність
У звітному 2014/2015 н. р. університет здійснював наукову і науково-технічну діяльність за традиційними напрямами:

–  фундаментальні і прикладні дослідження;

–  науково-технічні послуги на замовлення сторонніх організацій;

–  студентська наукова робота;

–  видавнича діяльність;

–  науково-технічні заходи – виставки, конференції, форуми, круглі столи тощо;

–  інноваційна діяльність: підготовка та впровадження інноваційних розробок, заходи з охорони об’єктів інтелектуальної власності, укладання нових і виконання раніше укладених інноваційних договорів тощо.

У 2014 році Тематичний план держбюджетних НДР університету містив 31 тему: 23 фундаментальних, 8 прикладних. Виконувалися також НДР за 22 господарчими договорами. У Тематичному плані на 2015 рік заплановано виконання 25 фундаментальних і 8 прикладних держбюджетних науково-дослідних робіт. Станом на 01.07.2015 укладено 17 господарчих договорів (з них 6 розпочато у 2015 році).

У 2015 році добігає кінця термін виконання переважної більшості кафедральних НДР, затверджених та зведених до окремого Тематичного плану. У ньому налічується 89 робіт усіх навчально-наукових підрозділів ДНУ. Найбільша кількість цих робіт виконується на факультетах: ФУІФМ – 13, ФФЕКС – 10, ФТФ та ФБЕМ по 8.

Студентська наукова робота, науково-технічні заходи, інноваційна робота виконувалися під кураторством та за методичною допомогою відділів НДЧ. Видавнича діяльність полягала в підготовці до друку наукових вісників і збірників університету, монографій, навчальної літератури тощо.


2.1. Кадри наукових підрозділів
Науково-педагогічну діяльность університету забезпечують кваліфіковані, досвідчені і молоді кадри провідних підрозділів.

До складу науково-дослідної частини входять 3 науково-дослідних інститути, 31 науково-дослідна лабораторія, 7 науково-дослідних груп.

Високий рівень виконання наукових досліджень забезпечують 169 штатних співробітників, серед них – 134 наукові співробітники, 2 доктори наук та 42 кандидати наук.

Аналіз кількісного та якісного складу свідчить, що наукові співробітники складають 79,3 % від загальної кількості працівників НДЧ. Працівники, які мають науковий ступінь доктора наук, складають 1,18 %, кандидата наук – 24,85 %.

За віком наукові співробітники розподіляються так: молодих учених віком до 30 років – 26 осіб, що становить 19,4 %, співробітників віком від 30 до 60 років (73 особи) – 54,48 %, працівників пенсійного віку (35 осіб) – 26,12 %.

На умовах сумісництва для виконання наукових досліджень упродовж звітного періоду було залучено 152 особи. Серед них як висококваліфіковані спеціалісти, так і талановита молодь. На жаль, більшу частину студентів доводиться залучати до участі у виконанні наукових досліджень без оплати. У 2014/2015 н. р. для НДР на таких засадах було залучено більше 2000 студентів.

Станом на 1 липня в наукових підрозділах звільнилося 52 особи за власним бажанням та 96 осіб – через скорочення штатів, водночас до наукових підрозділів було прийнято у 2014 р. 21 особу, на 01.07.2015 прийнято 110 осіб.
2.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Атестація наукових працівників університету
Підготовка кадрів вищої кваліфікації – важлива складова в роботі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Університет використовує всі форми цієї роботи:

– підготовка аспірантів;

– підготовка докторантів;

– прикріплення науковими співробітниками осіб, що завершують роботу над докторськими дисертаціями;

– прикріплення осіб інших установ для завершення роботи над кандидатськими дисертаціями;

– двічі на рік організовано прийом кандидатського мінімуму (філософія та іноземна мова).

Постійно ведеться робота з розширення мережі аспірантури та докторантури. Так, у звітному році відкрито:спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

юр.ф.

аспірантура

спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

юр.ф.

аспірантура

Подано документи для відкриття аспірантури за спец. 04.00.07 – інженерна геологія на геолого-географічному факультеті.

Чисельність аспірантів на 01.06.2015 становить 283 особи (158 – денна, 125 – заочна форма навчання).

Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.
Загальна кількість аспірантів зменшилася порівняно з минулим роком на 58 осіб. Університет, на жаль, не може впливати на ситуацію, що склалася: Міністерство освіти і науки України значно зменшило кількість бюджетних місць. До аспірантури в 2014 р. було зараховано лише 40 осіб, із них 30 – до очної аспірантури та 10 – на заочну форму навчання. 31 особа виявила бажання навчатися на контрактній основі. Таким чином, з 01.11.2014 на першому році навчання в аспірантурі перебувала 71 особа.

За підсумками атестацій щорічно до Міністерства освіти і науки України подаються кандидатури аспірантів, які працюють із випередженням індивідуального плану роботи аспіранта, для призначення іменних стипендій Кабінету Міністрів України та ін. У звітному році подана кандидатура М. В. Приходько, аспірантки ФТФ, для призначення обласної іменної стипендії О. М. Макарова.

Трьом молодим ученим, випускникам аспірантури минулих років, призначено стипендію Кабінету Міністрів України:

– Гладченко А. Ю. (ФМЕ по 31.01.2016 р.);

– Пипка О. О. (ММФ по 31.01.2016 р.);

– Пальчиков В. О. (ХФ по 30.09.2016 р.).


У 2014 р. закінчили аспірантуру 100 осіб (із них 69 – денну форму навчання, в тому числі 3 контрактники, та 31 – заочну форму навчання, 17 з них навчалися за контрактом).

У ДНУ, інших закладах Міністерства освіти і науки України та державних установах залишилося працювати 48 осіб – це менше половини загального числа випускників.

Достроково захистили дисертації:


1.

Баштанник О. В.

ФСНМВ

проф. Кривошеїн В. В.

2.

Власенко Н. О.

ФБЕМ

проф. Травлєєв А. П.

3.

Сидоров Д. В.

ФФЕКС

проф. Дробахін О. О.

4.

Сидорова М. Г.

ФПМ

проф. Байбуз О. Г.

5.

Труляєв Р. О.

ФП

проф. Носенко Е. Л.

Станом на 01.06.2015 захистили дисертації випускники минулого гоку:
1.

Джілавян А. С.

ФСНМВ

проф. Шепєлєв М. А.

2.

Балюк Ю. О.

ФБЕМ

проф. Пахомов О. Є.

3.

Данканич А. С.

ФСНМВ

проф. Окороков В. Б.

4.

Ключник Р. М.

ФСНМВ

проф. Кривошеїн В. В.

5.

Клюйко Г. С.

ФУІФМ

проф. Гусєв В. А.

6.

Кулик А .О.

ФУІФМ

доц. Біляцька В. П.

7.

Тараненко К. В.

ФУІФМ

доц. Голікова К. С.

8.

Шевченко Н. В.

ЕФ

доц.. Огліх В. В.

9.

Юхименко А. Є.

ФТФ

проф. Калініна Н. Є.

Призначено дату захисту:Горбенко Є. В.

ФТФ

проф. Сокол Г. І.

Завершили дисертацію та подали документи до відповідних спецрад:


1.

Зайцева С. В.

ФУІФМ

доц. Левун Н. В.

2.

Ісаєва О. І.

ФФЕКС

проф. Савчук В. Ф.

3.

Опихайло О .Б.

ФП

проф. Носенко Е. Л.

4.

Тарасова А. В.

ФУІФМ

проф. Панченко О. І.

5.

Четверик-

Бурчак А. Г.ФП

проф. Носенко Е. Л.

6.

Щитов Д. М.

ФМЕ

проф. Мешко Н. П.

У звітному році над завершенням роботи над кандидатськими дисертаціями на відповідних кафедрах працювали 37 здобувачів, із яких достроково захистили дисертації:

– Антонюк О. А. (ФСНМВ),

– Волошко Л. В. (ФПМ),

– Дащенко Г. В. (ФУІФМ),

– Кожушко А. А. (ФФЕКС).


Докторантура
Станом на 01.06.2015 підготовка докторів наук у ДНУ ведеться за 33-ма спеціальностями.

Минулого року на підставі підготовлених факультетом прикладної математики документів відкрито докторантуру за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Загальна кількість докторантів на 01.06.2015 становить 14 осіб, із яких 4 – це цільовики з інших вищих навчальних закладів.

Закінчили докторантуру у 2014 р. 4 особи, 3 залишилися працювати в ДНУ, одна з випускниць докторантури – Г. В. Ходоренко (ФУІФМ) – захистила дисертацію достроково.

Докторант останнього року навчання О. В. Кулик (ФСНМВ) достроково, 27.03.2015 захистив докторську дисертацію.

У звітному році план прийому виконано повністю: у докторантуру зараховано згідно із затвердженим планом 3 доценти ДНУ та 1 цільовик із Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Відповідно до Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1475, проведення такого заходу регламентується не рідше, ніж 1 раз на 5 років. За необхідності НДЧ готує відповідний наказ, який видається наприкінці року, який передує року проведення атестації. Так, у 2014 р. було видано наказ про атестацію 5 наукових працівників підрозділів НДЧ, для яких термін із дня проведення попередньої атестації перевищив 5 років. Усі працівники були атестовані.

2.3. Фінансування науково-технічної діяльності
Загальний обсяг фінансування держбюджетних НДР у 2014 р. склав 9701,4 тис. грн., із них 23 фундаментальних НДР – 7101,9 тис. грн.; 8 прикладних досліджень – 2599,5 тис. грн. Госпдоговірні НДР було профінансовано сторонніми організаціями на загальну суму 669,1 тис. грн. Загальний обсяг фінансування держбюджетних НДР за планом у 2015 р. складає 8415,2 тис. грн. У 2015 р. укладено господарчих договорів на виконання науково-технічних послуг на суму 1554,04 тис. грн. Сьогодні укладається госпрозрахунковий договір з ДКБ «Південне» на суму 3 млн. грн., науковий керівник – проф. Є. О. Джур.

Видатки (обсяги фінансування), які припадають на одну науково-дослідну роботу, що фінансується з державного бюджету, протягом 2011–2015 років: • у 2011 р. – 167,4 тис. грн.,

 • у 2012 р. – 212,6 тис. грн.,

 • у 2013 р. – 225,8 тис. грн.,

 • у 2014 р. – 349,0 тис. грн.,

 • у 2015 р. – 255,0 тис. грн.

Розподіл обсягів фінансування НДР на 2015 рік

за структурними підрозділами


Підрозділи ДНУ

обсяг (тис. грн.)

держбюджет

госпдоговірні

ФТФ

1195,2

726,0

ММФ

1405,3ФФЕКС

1863,0

166,4

ХФ

313,6ФПМ

423,7ФСНМВ

82,0ФУІФМ

104,7ЕФ

82,0ФМЕ

105,0ІФ

312,2НДІ біол. ФБЕМ

1809,7

55,0

НДІ геолог. ГГФ

204,3

606,64

НДІ енерг.

514,5Разом:

8415,2

1554,04

Виплачувалися доплати до посадових окладів за науковий ступінь та вчене звання науковим співробітникам.2.4. Матеріально-технічне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
Згідно з чинним законодавством та за усталеною практикою матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності здійснюється за такими напрямами:

–  витрати на комунальні послуги сплачуються з державного бюджету (НДР, що фінансуються Міністерством освіти і науки України) та за спецкошти (госпдоговірні НДР, спонсорські внески);

–  обладнання та матеріали (кошти спецрахунку, гранти, кошти виконавців договорів підряду);

–  відрядження (бюджетні кошти).

Впродовж останніх 15 років діє введений Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України мораторій на фінансування наукових досліджень за статею «Капітальні видатки», тому ВНЗ України не мають можливості оновлювати наукове обладнання за рахунок держбюджетних надходжень.

Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
В університеті склалася така картина з устаткуванням, що використовується в наукових підрозділах.

Загальна вартість лабораторного устаткування, яке використовується в наукових підрозділах, складає близько 10 млн. грн.

У тому числі за окремими підрозділами природничого та інженерного напрямів, а саме:

1) НДІ біології:

– всього наукового обладнання 152 одиниці вартістю понад 4 млн. грн.,

– із них коштовного та унікального обладнання 22 одиниці загальною вартістю 2,5 млн. грн.,

– у робочому стані 102 од.,

– потребує ремонту 30 од.,

– підлягає списанню 20 од.2) НДІ геології:

– всього наукового обладнання 23 одиниці вартістю 0,55 млн. грн.,

– із них коштовного та унікального обладнання 9 одиниць загальною вартістю 0,5 млн. грн.,

– у робочому стані 18 од.,

– потребує ремонту 5 од.

3) НДІ енергетики:

– всього наукового обладнання 137 одиниць вартістю понад 87 тис. грн.,

– із них коштовного та унікального обладнання 22 одиниці загальною вартістю 30 тис. грн.,

– у робочому стані 110 од.,

– потребує ремонту 10 од.,

– підлягає списанню 17 од.4) Фізико-технічний факультет:

– всього наукового обладнання 552 одиниці вартістю понад 1,5 млн. грн.,

– у робочому стані 465 од.,

– потребує ремонту 44 од.,

– підлягає списанню 43 од. 

5) Факультет ФЕКС:

– всього наукового обладнання 164 одиниці вартістю понад 1,6 млн. грн.,

– у робочому стані 138 од.,

– потребує ремонту 16 од.,

– підлягає списанню 10 од. 

6) Хімічний факультет:

– всього наукового обладнання 39 одиниць вартістю понад 0,4 млн. грн.,

– у робочому стані 27 од.,

– потребує ремонту 10 од.,

– підлягає списанню 2 од. 

7) Механіко-математичний факультет:

– всього наукового обладнання 227 одиниці вартістю понад 0,36 млн. грн.,

– у робочому стані 198 од.,

– потребує ремонту 19 од.,

– підлягає списанню 10 од. 

8) Факультет прикладної математики:

– всього наукового обладнання 14 одиниць вартістю понад 0,2 млн. грн.,

– у робочому стані 10 од.,

– потребує ремонту 3 од.,

– підлягає списанню 1 од. 

9) Факультет БЕМ:

– всього наукового обладнання 39 одиниць вартістю понад 0,6 млн. грн.,

– у робочому стані 27 од.,

– потребує ремонту 12 од.

Отже, у робочому стані перебуває 81 % наукового обладнання, потребує ремонту – 11 %, підлягає списанню – 8 %.

Особлива увага приділяється співпраці з приватними бізнес-структурами. Фінансування приватним бізнесом наукових досліджень дає змогу вдосконалювати та розвивати наукову базу університету. Як приклад можна навести виконання проекту Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) № Р569, укладеного між англійською компанією TECHNOLOGY ENERGY COMPANY та чотирма українськими організаціями: ДНУ ім. О.

Український Науково-Технологічний Центр, УНТЦ (англ. The Science and Technology Center in Ukraine, STCU) - міжнародна міжурядова організація, створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов'язаних зі зброєю масового знищення.
 Гончара, Інститутом технічної механіки НАНУ і ДКАУ, НТУ «Київський політехнічний інститут» та Товариством «Енергетичні Інвестиції», що називається «Модуль прискорення, який використовує реактивну систему Холлівського типу для наукового супутника». Загальний обсяг фінансування ДНУ у 2013 р. склав 550 тис. грн., але важливим є те, що на таку ж суму (520 тис. грн.) замовник здійснив ремонт та реконструкцію лабораторій фізико-технічного факультету. У 2014 р. Товариство «Енергетичні Інвестиції» фізико-технічному факультету на розвиток матеріально-технічної бази надало спонсорську допомогу в розмірі 124 тис. грн. У 2015 р. Товариство планує надати спонсорську допомогу в розмірі 150 тис. грн.

У грудні 2013 р. укладено угоду (№ 1423 від 6.12.2013) про співробітництво між ДНУ ім. О. Гончара та Корпорацією Noosphere Ventures (США). У межах цієї угоди підготовлено інвестиційний договір щодо виконання спільних наукових досліджень і науково-технічних розробок у ІТ галузях. Згідно з цим договором у 2015 р. Корпорація інвестувала в розвиток матеріально-технічної бази університету (створення «Інженерінгової школи») близько 750 тис.грн.

Дніпропетровський національний університет тісно співпрацює з іншими науковими установами дніпропетровського регіону, перш за все з обласною державною адміністрацією, ДКБ «Південне», Придніпровським науковим центром НАН України, Металургійною академією, Придніпровською академією будівництва та архітектури та з іншими.


2.5.  Показники виконання наукових і науково-технічних робіт
2.5.1.  Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних НДР
Фундаментальні дослідження
Аналіз радіофізичних явищ у структурах з неоднорідними елементами на основі концепції узагальнених резонансів. Науковий керівник – О. О. Дробахін, доктор фізико-математичних наук, професор.
До́ктор фі́зико-математи́чних нау́к - науковий ступінь доктора наук в системі вищої освіти Радянського Союзу і пострадянських держав.
Обсяг фінансування у 2014 р. – 266,7 тис. грн.

Розроблено новий метод локалізації відбивачів за результатами багаточастотних вимірювань та просторового сканування, що спрощує параметризацію напрямних властивостей антени, розрахунки на основі нової моделі точкового випромінювача з комплексним місцеперебуванням. Уперше побудовано комп’ютерну модель відкритих резонансних структур, яка враховує вплив процесів перетворення збуджувального пучка вузла зв’язку у власну моду резонатора на формування резонансної кривої. Під час дослідження розсіювання електромагнітних хвиль на квазіперіодичних фотонних наноструктурах із нелінійними та просторовонеоднорідними шарами і зосередженими неоднорідностями отримано нові результати. Запропоновано новий підхід визначення резонансних властивостей шаруватої структури, спосіб оцінки якості використання резонатора залежно від положення площини живлення всередині центрального резонансного шару як альтернатива традиційному визначенню добротності резонатора, яка в цьому випадку залишається незмінною.


Прикладні дослідження і розробки


Використання природних антиоксидантів та продуктів нанотехнологій як нейропротекторів за умов несприятливого впливу довкілля та метаболічних порушень. Науковий керівник – Г. О. Ушакова, доктор біологічних наук, професор.
Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Обсяг фінансування у 2014 р. – 93,4 тис. грн.

Уперше проаналізовано кореляцію між розвитком вісцеральної хвороби (хронічний гепатит, хронічний панкреатит, цукровий діабет), зміною фізіологічної поведінки (особливо когнітивної функції) та розподілом астроцит специфічних білків. Виявлено, що застосування природних антиоксидантів (ліпоєвої кислоти, альфа-кетоглутарата, наночасток фулерену С60) запобігає розвитку порушень функцій мозку за умов хронізації вісцеральної хвороби.

Отримано нові поліклональні антисироватки проти гліального фібрилярного кислого білка та головного білка мієліна відповідно. Отримані антитіла є моноспецифічними, мають високий титр: анти-ГФКБ від 1:500 до 1:2500; анти-ГБМ від 1:1000 до 1:2000. В імуноблотингу анти-ГФКБ реагує з головним поліпептидом 49 кДа та його дериватами. Серед апробованих різних варіантів твердофазного імуноферментного аналізу конкурентний сандвіч метод має вищу специфічність та чутливість.

За результатами проведених досліджень розроблено принципово новий алгоритм комплексного аналізу найбільш потужних факторів, що впливають на синаптичну пластичнісь та забезпечення функцій пам’яті та навчання. На створених експериментальних моделях хронічного токсичного гепатиту, стрептозотацин-індукованого діабету та ішемії мозку апробовано деякі з природних антиоксидантів (ліпоєва кислота, альфа-кетоглутарат та ін.) як нейропротектори.

Працюючи у непростих фінансових умовах 2014 р., попри кризу колектив наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів нашого університету спрямував свої зусилля на отримання вагомих результатів.

Так, протягом звітного періоду на базі науково-дослідного інституту біології виконувалося 5 держбюджетних фундаментальних тем. Науковцями НДІ біології спільно із співробітниками факультету біології, екології та медицини було укладено 2 господарчі договори. У різні галузі виробництва та господарства впроваджено 37 науково-дослідних розробок; отримано 4 патенти, власником яких є Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара; опубліковано 199 наукових робіт, у тому числі 1 монографію, 2 навчальні посібники, 4 підручники, 2 методичні посібники, 82 статті у міжнародних і фахових виданнях, із яких – 8 статей у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

У науково-дослідному інституті енергетики в 2014 р. виконувалася держбюджетна тема – «Основи створення активних систем відводу космічних об’єктів із застосуванням електроракетних двигунів». Науковими співробітниками інституту опубліковано 18 статей у наукових журналах, із яких 7 входять до наукометричних баз даних і 11 – є фаховими виданнями України, 12 тез доповідей на міжнародних конференціях і конгресах, у тому числі 2 – за кордоном, 5 матеріалів конференцій, 1 навчальний посібник, 1 монографія «Основы применения электроракетных двигателей для микроспутников. Оценка целесообразности использования» // Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації. Науковці НДІ енергетики брали участь у 5 виставках.

У 2014 р. у науково-дослідному інституті геології виконувалися: 1 бюджетна НДР та 7 господарчих НДР на загальну суму 231 172 грн. Майже всі господарчі НДР (6 договорів) продовжуються у 2015 р. Науковими співробітниками НДІ геології опубліковано 2 монографії, 11 статей, із яких 4 – у закордонних виданнях, зроблено 12 доповідей на конференціях, у тому числі 2 – на міжнародних, захищено докторську дисертацію за спеціальністю «Гідрогеологія».

Не залишилися осторонь і студенти геолого-географічного факультету. У різних формах науково-дослідних робіт, що виконувалися в лабораторіях інституту, брав участь 21 студент. У співавторстві з викладачами університету ними опубліковано 5 наукових статей. Матеріали, отримані за результатами наукових досліджень, було використано під час підготовки 15 дипломних робіт. Проведено 1 наукову геологічну експедицію.

Співробітників НДЛ стратиграфії і палеогеографії прийнято до міжнародної наукової мережі NECLIME (Неогенові клімати Євразії, HYPERLINK «http://www.neclime.de/»http://www.neclime.de/») з безкоштовним науковим проектом «Neogene and Paleogene biodiversity, palaeogeography and climate evolution on Southern Ukraine part of Paratethys» Біорізноманіття, палеогеографія та кліматична еволюція Південноукраїнської частини Паратетису у палеогені та неогені»).

Потрібно відзначити результат роботи всієї науково-дослідної частини – створення «Інжинірінгової школи» спільно з американською корпорацією «Ноосфера». У цій школі на новітньому науковому обладнанні, надсучасній комп’ютерній техніці розпочато роботу науковців і студентів за напрямом наукової діяльності «Дослідження у галузі «ІТ», що дасть змогу створювати наукову продукцію, конкурентоспроможну на міжнародному ринку, готувати фахівців світового рівня.

У сучасних лабораторіях, створених за фінансової підтримки корпорації, також проводиться підготовка студентів за програмами «Проектний менеджмент» та «Мікроконтролерні пристрої». Кращі студенти мають змогу проходити на базі цієї школи виробничу та переддипломну практику, брати участь у створенні конкурентоспроможних проектів у галузі IT, а науковці університету – працювати на сучасному обладнанні, придбаному за кошти міжнародної корпорації «Ноосфера».

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара є одним з провідних ВНЗ у галузі створення унікальних приладів і технологій, спрямованих на підвищення обороноздатності та національної безпеки безпеки України. Завдяки інвестиційній угоді між університетом та Альянсом «Нова енергія України» на суму близько 200 тис. грн. розпочато підготовку до реконструкції науково-дослідних лабораторій фізико-технічного факультету, наукова діяльність яких спрямована на розробку та виробництво ефективних літальних апаратів, здатних вирішувати складні тактичні задачі.
2.5.2.  Наукові праці наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
У 2014/2015 н. р. згідно з планом подання заявок та за організаційного та методичного забезпеченняч відділу з питань інтелектуальної власності до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» надіслано 18 заявок на винаходи та корисні моделі, одержано 25 охоронних документів, за участю студентів подано 6 заявок й одержано 5 патентів України. Винаходи і корисні моделі було створено працівниками під час виконання охороноспроможних держбюджетних НДР, а студентами – під час виконання дипломних та курсових робіт.
У 2014/2015 н. р. співробітники університету опублікували та зробили доповіді:

2014р

2015р

перша половинаМонографії

73

31

Підручники

9

3

Навчальні посібники /з грифом Міносвіти

142/19

78

Методичні посібники

258

118

Статті

2947

1474

Доповіді на конференціях

4568

2205

Протягом останніх трьох років публікації, унесені до міжнародної бази даних Scopus, зарекомендували себе серед української наукової громадськості як авторитетне джерело отримання наукометричних даних.

Уведення видання до бази даних свідчить про актуальність, комерційну доступність, доступність архіву статей та їх анотацій у мережі Інтернет тощо. У 2014 р. – першій пол. 2015 р. співробітниками університету здійснено 192 публікації, що входять до наукометричної бази даних SCOPUS.

Загальна кількість цитувань складає 7124, індекс Гірша – 31. Наш університет за кількістю публікацій та цитувань у базі даних SCOPUS посідає 8 місце серед ВНЗ України.


Публікації співробітників університету у виданнях міжнародної бази даних SCOPUS за факультетами у 2014 р. – першій пол. 2015 р.


Факультет

2014

2015

перша пол.Факультет фізики,електроніки та комп’ютерних систем

53

24

Механіко-математичний факультет

34

15

Фізико-технічний факультет

17

8

Факультет біології, екології та медицини

13

5

Факультет прикладної математики

6

3

Хімічний факультет

5

3

Геолого-географічний факультет

3

-

Економічний факультет

2

1

Всього

133

59

Найбільше статей, опублікованих у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS у 2014 році, у співробітників: проф. О. О. Дробахін (ФФЕКС) – 8, с.н.с. В. Ф. Борулько (ФФЕКС) – 6, проф. П. І. Когут (ММФ) – 5, доц. В. А. Карлов (ФФЕКС) – 4, проф. Л. А. Курдаченко (ММФ) – 4, проф. О. Й. Соколовський (ФФЕКС) – 4, проф. М. Д. Волнянський (ФФЕКС) – 4, проф. М. П. Трубіцин (ФФЕКС) – 4, проф. В. Ф. Бабенко (ММФ) – 4, доц. Ю. І. Мороз (ФТФ) – 4.


2.5.3. НДР, що виконуються за рахунок позабюджетних коштів (небазове фінансування)
У 2014 р. виконувалися за кошти замовників прикладні наукові дослідження і розробки за господарчими договорами (загальний обсяг отриманих коштів – 669,1 тис.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
грн.). У 2015 р. за даними на 16 червня 2014 р. виконується 17 науково-дослідних робіт за господарчими договорами, які укладено на суму 1554,04 тис. грн. Виконання прикладних наукових досліджень і розробок за господарчими договорами сприяє розширенню матеріально-технічної бази НДР за рахунок спеціального фонду.

У 2014 р. науково-дослідні роботи виконувалися на замовлення: ВО ПМЗ, КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля, ТОВ НТЦ «Елент Технікс», ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп», Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та інших. Найбільші за обсягом фінансування господарчі договори виконувалися з КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля під керівництвом доцента Ю. В. Сохача (обсяг фінансування 118 тис. грн.), професора О. А. Приходька (обсяг фінансування 149,5 тис. грн.) на фізико-технічному факультеті.

Для збільшення обсягів надходження коштів за господарчими договорами НДЧ заплановано за кожною закінченою розробкою з держбюджетної теми укладання господарчого договору на суму не менше 50 тис. грн., що дасть змогу збільшити загальний плановий обсяг на 2015 рік.

У 2014 р. під кервництвом прфесора О. А. Приходька укладено договір з ДКБ «Південне» на суму 400 тис. грн., який продовжується у 2015 р. У межах цього договору виконуються науково-дослідні роботи щодо розробки методики та програми розрахунку тривимірної течії продуктів згоряння в РДТП. Також на 2 роки укладено договір з ТОВ НТЦ «Елент Технікс» на суму 63 тис. грн. під керівництвом професора В. Г. Поздєєва, де досліджується вплив дефектної структури на оптичну якість монокристалів пара телуриту, та договір з ДКБ «Південне» на суму 286 тис. грн. під керівництвом доцента Ю. В. Сохача, де проводяться випробування несучих конструкцій об’єктивів на терморозміростабільність.

На замовлення Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2014 р. було виконано 2 договори під керівництвом професора В. М. Моісеєнка та завідувача НДЛ С. М. Антропова

На замовлення Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Постригача НАН України під кервництвом професора В. В. Лободи виконано договір «Моделювання деформування і руйнування структур з внутрішніми і міжфазними дефектами з урахуванням взаємодії і контакту їх поверхонь при механічному, термічному і електричному навантаженнях».

Також продовжувалося співробітництво з Українським науково-технічним центром.

На початку 2015 р. укладено договір з Державним підприємством рудникової геології, промислових геологорозвідувальних робіт і технічного буріння «Укрчорметгеологія» на загальну суму 365,128 тис. грн. (науковий керівник професор Н. П. Шерстюк). У межах цього договору проводяться дослідження хімічного складу підземних та поверхневих вод Криворізького залізорудного басейну.

Криворізький залізорудний басейн - найбільший в Україні басейн з покладами багатих залізних руд, головний гірничовидобувний центр країни, розташований на території Дніпропетровської області.
Також укладено договір з ТОВ «Екоспектр» на суму 105 тис. грн. (наукові керівники професор О. В. Коваленко, професор М. П. Трубіцин), де досліджується вплив умов наномодифікації на отримання та оптичні властивості монокристалів парателуриту. Під керівництвом професора В. П. Малайчука виконується договір на розробку та опробування тимчасових методик неруйнівного контролю технологічного корпусу МДУ методом електронної ширографії на суму 150 тис. грн.


2.5.4. Наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми тощо)
Одним із засобів інформування про результати наукових досліджень є проведення тематичних наукових та науково-практичних конференцій. Відділ науково-технічної інформації виконує організаційні функції щодо планування конференцій у ДНУ. Щороку згідно з поданими підрозділами заявками співробітниками відділу формується план проведення науково-технічних заходів (НТЗ) на базі університету, який затверджується ректором та надсилається до Міністерства освіти і науки України й УкрІНТЕІ. Після проведення запланованих заходів надсилається звіт до цих організацій. Співробітники відділу здійснюють розсилання інформаційних повідомлень про заплановані заходи до міністерства та ВНЗ України. Здійснюється методична робота з організації конференцій та семінарів: підготовка проекту наказу про проведення заходу, допомога в оформленні інформаційного повідомлення, звіту та інших супроводжувальних документів. За бажанням оргкомітетів конференції забезпечуються рекламними роздатковими матеріалами. З метою поліпшення проведення конференцій заплановані заходи супроводжуються тематичними виставковими експозиціями, презентаціями нових наукових та навчальних видань.

Проведення конференції чи семінару будь-якого рівня на базі університету передбачає певний порядок організації та підготовки. У зв’язку з цим відділом розроблено, введено в практику та постійно оновлюється згідно з останніми вимогами Міністерства освіти і науки України Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних і міжвузівських конференцій та семінарів на базі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, яка передбачає поетапне планування та проведення заходу й містить увесь перелік необхідних супроводжувальних документів.

Ураховуючи попередній досвід та проаналізувавши проведення конференцій у 2014/2015 н. р., потрібно звернути увагу оргкомітетів на необхідність ретельного дотримання положень Інструкції, особливо це стосується заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів. Оргкомітетам потрібно активніше залучати до участі у конференціях закордонних представників, розширювати коло країн-учасниць, залучати до спільного проведення конференцій та семінарів організації, підприємства та навчальні заклади України, а для міжнародних НТЗ – і зарубіжні установи та обов’язково запрошувати до проведення конференцій фахівців Міністерства освіти і науки України, запрошувати до участі співробітників міністерств, адміністрацій та управлінь, а також більшу кількість провідних науковців, молодих учених та інших зацікавлених осіб. Крім того, потрібно обов’язково видавати матеріали та ухвалювати резолюцію конференції.

Протягом 2014/2015 н. р. у ДНУ проведено 43 конференції та семінари різного рівня та статусу, 6 із яких зареєстровано в Міністерстві освіти і науки України. Відділ науково-технічної інформації звітував про проведення цих конференцій перед Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Серед проведених у звітному році на базі ДНУ конференцій нараховується 11 конференцій молодих учених, студентів та аспірантів, 5 із них включено до плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів МОН України. За матеріалами конференцій, проведених на базі ДНУ, створено фонд, який на сьогодні налічує більше 267 примірників та містить збірники матеріалів конференцій, проведених за останні 10 років.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23 • Всього 832084 504377 61 160890
 • 2. Наукова та науково-технічна діяльність
 • 2.1. Кадри наукових підрозділів
 • 2.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Атестація наукових працівників університету
 • 2.3. Фінансування науково-технічної діяльності
 • 2.4. Матеріально-технічне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
 • Міністерством фінансів України
 • Українського науково-технологічного центру
 • 2.5. Показники виконання наукових і науково-технічних робіт 2.5.1. Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних НДР
 • 2.5.2. Наукові праці наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
 • 2.5.3. НДР, що виконуються за рахунок позабюджетних коштів (небазове фінансування) У 2014 р. виконувалися за кошти замовників прикладні наукові дослідження
 • Криворізького залізорудного басейну
 • 2.5.4. Наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми тощо)