Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДорожня карта імплементації директиви ради 91/440/єес від 29 липня 1991 про розвиток залізниць Спільноти1

Скачати 172.71 Kb.

Дорожня карта імплементації директиви ради 91/440/єес від 29 липня 1991 про розвиток залізниць Спільноти1
Скачати 172.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.04.2017
Розмір172.71 Kb.
  1   2   3

Дорожня карта імплементації

ДИРЕКТИВИ РАДИ 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 про розвиток залізниць Спільноти1

ЗМІСТ

1 Введення і огляд 2

2 Стратегія розвитку для плану імплементації 3

3 Установи та зацікавлені сторони 5

4 Технічні питання 5

5 Нормативна база та контроль 7

6 Пріоритети та терміни 8

7 Фінансові та економічні питання 9

8 Узагальнення основних питань 10
1 Введення і огляд


Європейська Спільнота почала законодавчий процес лібералізації європейських залізниць у 1991р.
Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Законодавчий процес - це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій - самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
Директива 91/440 (зі змінами, внесеними Директивою 2001/12/ЄС) є наріжним каменем Першого залізничного пакету, прийнятого 2001р. Директива визначає потребу більшої інтеграції європейської залізничної системи у все більш і більш конкурентний ринок. Початково пропозиція передбачала вимогу повного розмежування керівництва інфраструктурою від перевізників, але Європейська Рада не погодилася на це. Було досягнуто компромісу, коли дві сфери діяльності могли залишатися в якості окремих підрозділів у рамках однієї організації, за умови окремого бухгалтерського обліку та незалежності в прийнятті рішень.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Європейська рада (англ. the European Council, EC) - цей термін означає регулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Але, щоб зняти зацікавленості у дискримінаційній поведінці, принципові функції виділення пропускної здатності, стягнення оплати та ліцензування не можуть виконуватися тією ж організацією, яка надає і залізничні послуги (наприклад, такими історичними перевізниками у державах-членах, яка DB2 або SNCF3).

Основні положення директиви

Ця Директива застосовується до управління залізничною інфраструктурою і до процесів перевезень залізничних підприємств, які засновані або будуть засновані в одній з держав-членів, за винятком залізничних підприємств, діяльність яких обмежена наданням виключно міських, приміських або регіональних перевезень.  • Незалежність управління

Країни Європейського Союзу (ЄС) повинні вжити необхідні заходи для забезпечення незалежного статусу залізничних підприємств у сфері управління, адміністрування і внутрішнього контролю за адміністративними, економічними і фінансовими питаннями, відповідно до якого вони, зокрема, матимуть майно, бюджет і рахунки, відокремлені від майна, бюджету і рахунків Держави.

Держави-члени повинні також вжити необхідні заходи для того, щоб дати можливість залізничним підприємствам пристосувати свою діяльність до потреб ринку і здійснювати таку діяльність, за яку відповідають їхні керівні органи, в інтересах надання ефективних і відповідних послуг з найнижчими можливими витратами, необхідними для забезпечення якості перевезень.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.  • Відокремлення управління інфраструктурою та процесів перевезень

Держави-члени повинні забезпечити відокремлення управління інфраструктурою та процесів перевезень за рахунок запровадження окремих звітів про фінансові результати та балансових звітів та окремого оприлюднення результатів комерційної діяльності залізничних компаній, які надають транспортні послуги, і комерційної діяльності, пов’язаної з управлінням залізничної інфраструктурою.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Державні кошти теж повинні відображати цей поділ і кошти, які надаються одній з цих двох сфер діяльності, не можуть передаватися іншій.
Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.

Держави ЄС самостійно відповідають за розвиток своїх національної залізничної інфраструктури, але при цьому вони повинні враховувати, коли необхідно, загальні потреби Спільноти.  • Доступ до залізничної інфраструктури

Залізничні підприємства, які підпадають під дію цієї директиви, отримують доступ до інфраструктури в усіх інших державах ЄС для виконання всіх залізничних вантажних перевезень та міжнародних пасажирських перевезень.

  • Контрольні задачі Комісії

Комісія контролюватиме технічні та економічні умови та розвиток ринку європейського залізничного транспорту, у тісній співпраці як з представниками країн ЄС, так і відповідних галузей для кращої оцінки ефективності та результатів прийнятих заходів.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.  • Питання безпеки

Питання безпеки, про які йдеться у Директиві 91/440, треба розглядати з огляду на Директиву 2004/51/ЄС від 29 квітня 2004, яка внесла зміни у Директиву Ради 91/440/ЄЕС щодо розвиток залізниць Спільноти і якою визначено, що будь-яке залізничне підприємство, яке надає послуги з залізничних перевезень, укладає необхідні угоди на підстави державного або приватного права з органами, відповідальними за інфраструктуру, яку воно використовує.
Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.
Умови, які регулюють такі угоди, повинні бути недискримінаційними і прозорими, у відповідності до положень Директиви 2001/14/ЄС від 26 лютого 2011 про розподіл пропускної здатності залізничної інфраструктури та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та сертифікацію безпеки.

- Комюніке Комісії від 17 листопада 2010р. про розвиток єдиного європейського залізничного простору [COM (2010) 474 final.

- Регламент (ЄК) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007р.

Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
про громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом, яким скасовано Регламенти Ради (ЄЕС) № 1191/69 та № 1107/70.

- Директива 2001/14/ЄС від 26 лютого 2011 про розподіл пропускної здатності залізничної інфраструктури та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та сертифікацію безпеки.

- Директива Ради 91/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств.


  1   2   3


Скачати 172.71 Kb.

  • Основні положення директиви
  • Директиви 2001/14/ЄС
  • Європейського Парламенту