Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДорожня карта

Скачати 270.98 Kb.

Дорожня карта
Скачати 270.98 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.04.2017
Розмір270.98 Kb.
  1   2   3

ДОРОЖНЯ КАРТА

з підтримки імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 щодо контролю державою порту

Зміст

2 Стратегія розробки та план імплементації 6

3 Залучені установи та сторони 8

4 Технічні питання 9

5 Регулювання та контроль 10

6 Пріоритети та часові межі 12

7 Фінансово-економічні питання 13

8 Узагальнення основних питань 141 Вступ і загальний огляд

Чимало серйозних аварій та подій щодо забруднення моря, які відбувалися внаслідок невиконання певними суднами норм безпеки, змусили Європейський Союз прийняти правила перевірки (інспектування) суден державою порту.

Забру́днення океа́нів - процес, пов'язаний із надходженням до його акваторії значної кількості антропогенних забруднювальних речовин (нафтові вуглеводи, біогенні речовини, пестициди, важкі метали, радіонукліди та ін.).

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Загальні положення Директиви

Директива 2009/16 спрямована на забезпечення безпеки морського транспорту шляхом суттєвого скорочення кількості суден, які здійснюють плавання у територіальних водах Європейського Союзу і не відповідають існуючим стандартам безпеки, та реформування схеми контролю Держави Порту ЄС шляхом впровадження у рамках Співдружності нової системи контролю державою порту, яка побудована на наступних основних удосконалених положеннях: • Запровадження нового інспекційного режиму (НІР) з 1 січня 2011, новою метою для Співдружності є 100% інспекція (всі судна, які заходять до портів ЄС, повинні перевірятися, навіть якщо вони заходять до ЄС нечасто). Підтримкою для НІР є центральна база даних THETIS1, яка знаходиться під управлінням Європейської агенції з морської безпеки (EMSA)2.

 • Впровадження профілю ризику для кожного судна, який базується на його типі, віці, прапорі, історії компанії та історії затримань, та різних періодів для інспекцій в залежності від критеріїв якості: судна з доброю репутацією перевіряють менше, судна з групи ризику частіше (в залежності від профілю ризику, судна можуть перевіряти часто - кожні шість місяців - або нечасто – кожні три роки);

  Група ризику - термін, що використовується переважно в медицині і соціології. Це визначення є збірним для представників населення, найбільш уразливих до певних соціальних, медичних впливів або впливу навколишнього середовища. • Вимога суворіших умов заборони, включаючи безумовну заборону (судна, які не відповідають стандартам, підпадають під мінімальний період заборони, а до повторних порушників може бути застосована постійна заборона);

 • Впровадження чорного списку компаній, які експлуатують судна, що не відповідають стандартам, який публікується Паризьким меморандумом. Одним з критеріїв для визначення профілю ризику судна є діяльність держави прапора;

 • Встановлення параметра ефективності компанії. Він заснований на кількості перевірок, затримань і недоліків, зареєстрованих у відношенні суден, що належать до тієї ж компанії (відповідальної за дотримання судном вимог Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ)). Компанії можуть бути класифіковані як маючі : "Високий ", " Середній" , "Низький " і " Дуже низький" параметри ефективності.

 • Вимога щодо отримання інформації базою даних THETIS щодо суднозаходів через SafeSeaNet, що дозволяє планування та програмування перевірок контролю державою порту.

  Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування. • Вимога підвищення вимог до кваліфікації та навчання для інспекторів контролю Держави Порту.

Scope

Директива застосовується до будь-якого судна під іноземним прапором і його екіпажу, що заходить в порт або на якірну стоянку будь-якої держави – ​​члена, задіяного в інтерфейсі судно/порт.

Рибальські судна, військові судна, допоміжні військові судна, дерев'яні судна примітивної конструкції, урядові судна, що використовуються для некомерційних цілей, а також прогулянкові яхти, що не використовуються в торгівлі, - виключаються зі сфери застосування Директиви 2009/16.

Якірна стоянка - зупинка корабля (судна) в море, на відкритому чи закритому рейді порту з віддачею одного або двох якорів. Стоянка судна, як правило, провадиться у бухті (затоці), вкритої від хвилі і вітру, з глибинами, що дозволяє стати кораблю (судну) на якір.

Допомі́жне військо́ве су́дно або су́дно забезпе́чення допоміжно́го фло́ту - судно, яке не є військовим кораблем, але належить збройним силам або знаходиться під їх виключним контролем і має зовнішні розпізнавальні знаки державної належності.Процедура перевірки

Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для виконання перевірок суден, зокрема забезпечуючи надання кваліфікованих інспекторів для компетентних органів.

На держави-члени покладені щорічні зобов’язання проведення перевірок суден. За пріоритетністю перевірки поділяються на дві категорії (Пріоритет І – судна, які підлягають обов’язковій перевірці, та Пріоритет ІІ – судна, для яких перевірка не є обов’язковою).

Всі держави-члени повинні перевіряти: • Всі судна пріоритету І

 • Визначену частку від загальної кількості суден, які заходять в порти Співтовариства (за принципом справедливої частки).

Судна з дуже низькою регулярністю заходу до портів та якірних стоянок Співтовариства повинні вважатися пріоритетними для перевірки.

Для приведення Директиви 2009/16 у відповідність до вимог Конвенції про працю на морі 2006 року (MLC 2006), Директиви 2013/38/ЄС країни ЄС, при перевірці судна, яке плаває під прапором країни, що не є учасником Конвенції, повинні гарантувати, що ставлення до такого судна та його екіпажу є не менш вимогливим, ніж до судна, яке плаває під прапором держави, яка є учасником Конвенції.

Судна повинні також надавати інспекторам копії свідоцтва про працю на морі та декларацію про виконання вимог до праці на морі.

Відтермінування перевірок

Перевірка судна Пріоритету 1 може бути перенесена, якщо вона може бути здійснена під час наступної зупинки судна в порту тієї ж держави-члена або в іншому порту Співтовариства протягом 15 днів. Виняткові обставини, такі як безпека інспекторів, судна та його екіпажу можуть бути обґрунтуванням для невиконання перевірки.Визначення профілю ризику судна

Профіль ризику, який визначається для судна, що заходить в порт або на якірну стоянку, визначається такими параметрами, як тип та вік судна, держава прапору, виконання стандартів компанією (результати діяльності компанії) або кількістю недоліків чи останніх затримань.Відбір суден та типи перевірки

Компетентний орган влади приймає рішення, відповідно до профілю ризику судна, чи потрібно його перевіряти чи ні.

Директива 2009/16 передбачає три типи перевірки:


 • Первинна перевірка, під час якої компетентний орган перевіряє наявність необхідних сертифікатів та документів на борту, загальний стан судна, а також усунення недоліків, виявлених під час попередньої перевірки;

 • Детальна (поглиблена) перевірка, якщо результати первинної перевірки свідчать, що стан судна, його обладнання або команди не відповідають Конвенції у цій сфері;

 • Розширена перевірка для суден, які мають високий профіль ризику, або пасажирських суден, балкерів, нафтових танкерів або хімічних танкерів віком понад 12 років3.

Інспектори повинні дотримуватися процедур та принципів, визначених Директивою щодо технічної та громадської безпеки. Інспектор повинен подати детальний звіт про перевірку капітану судна.

Грома́дська безп́ека - це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей

Капіта́н - особа, якій доручено командування судном, незалежно від звання.Заходи щодо відмови у заході для певних суден

Держави-члени відмовляють у заході до своїх портів суднам, що плавають під прапорами, включеними до чорного або сірого списку, прийнятим відповідно до Паризького Меморандуму, які було затримано або експлуатацію яких було заборонено у відповідності до Директиви 1999/35/ЄС більше ніж двічі протягом останніх 36 місяців (для суден під прапором з чорного списку) та більше ніж двічі протягом останніх 24 місяців (для суден під прапором з сірого списку) у порту або на якірній стоянці держави-члена або держави, що підписала Паризький Меморандум.Скарги

Директива 2013/38/ЄС гарантує конфіденційність моряків, які подають інспекторам скарги щодо порушення MLC 2006. Їхня особа не повинна розкриватися капітану або власнику судна.Усунення недоліків та затримання

Компетентний орган влади повинен гарантувати, що підтверджені або виявлені під час перевірки недоліки є усуненими відповідно до Конвенцій у цій сфері. Якщо недоліки є становлять загрозу для безпеки, здоров'я або довкілля, компетентний орган влади держави порту забезпечує затримання судна або припинення його експлуатації. Якщо має місці серйозне або повторне порушення MLC 2006, наказ про затримання не повинен скасовуватися, доки порушення не усунені або компетентний орган не прийняв план заходів з виправлення недоліків.Право на оскарження

Власник судна або експлуатуюча компанія або їх представник у державі-члені мають право на оскарження рішення компетентного органу. Оскарження не спричиняє призупинення дії рішення про затримання або відмову в заході. Відмова у заході до портів або на якірні стоянки в державі-члені знімається лише тоді, коли власник судна або експлуатуюча компанія здатні переконати компетентний орган, що судно відповідає конвенціям.Кваліфікація інспекторів

Директива визначає кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати інспектори, щоб бути затвердженими компетентним органом. Директива 96/40/ЄС встановлює загальну модель ідентифікаційної карти (посвідчення), яку повинні носити інспектори при виконання перевірки Держави порту. Комісія спільно з державами-членами працює над гармонізацією навчання та оцінки кваліфікації інспекторів.Інформація про перевірки

Комісія друкує та оновлює базу даних перевірок та перелік компаній, виконання стандартів якими є низьким або надзвичайно низьким. База даних перевірок містить всю інформацію, необхідну для впровадження системи перевірок, яка визначена цією Директивою 2009/16.Пов’язані законодавчі документи ЄС

 • Регламент (ЄС) 1257/2013 Європейського парламенту та Ради від 20 листопада 2013р. про утилізацію суден та внесення змін до Регламенту (ЄК) № 1013/2006 та Директиви 2009/16/ЄС (OJ L 330, 10.12.2013);

 • Три регламенти для імплементації: Регламент Комісії (ЄС) № 801/2010 від 13 вересня 2010 року про імплементацію статті 10 (3) Директиви 2009/16/ЄК Європейського Парламенту та Ради стосовно критеріїв Держави прапору, Регламент Комісії (ЄС) № 802/2010 від 13 вересня 2010 року про імплементацію статті 10 (3) та статті 27 Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно результатів діяльності компанії (зі змінами Регламенту ЄС 1205/2010) та Регламент Комісії (ЄС) 428/2010 від 20 травня 2010 року про імплементацію статті 14 Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно розширених перевірок суден;

 • Регламент (ЄС) 2015/757 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 року про моніторинг, звітність та перевірку викидів двоокису вуглецю на морському транспорті та внесення змін до Директиви 2009/16/ЄС.

  Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

  Він вносить зміни до переліку, визначеному у Додатку IV Директиви 2009/16. Цей Регламент вступив в дію 1 липня 2015.

Далі, Директива 2013/38/ЄС більшою мірою погоджує формулювання з MLC завдяки новому включенню сертифікату/свідоцтва про працю на морі та декларації про виконання вимог законодавства про працю на морі до документів, які повинні представлятися під час перевірки. Директива 2013/83/ЄС розширяє також обсяг перевірок, щоб включити всі вимоги MLC, чітко надаючи інспекторам повноваження, серед іншого, повідомляти про умови роботи та проживання на борту суден та достовірність інших документів, яких вимагає MLC, а саме контракту про працевлаштування, підписаного двома сторонами для кожного моряка.

Потрібно відзначити, що Регламент (ЄС) 1257/20134 вніс зміни до Директиви 2009/16, додавши новий пункт 49 до Додатку IV цієї Директиви. Отже, відповідно до Статті 13 (1) Директиви 2009/16, передбачено, що при кожній первинній перевірці судна компетентний орган влади гарантує, щоб інспектор, як мінімум, (a) перевіряв сертифікати й документи, перелічені у Додатку IV, що мають зберігатися на борту відповідно до морського законодавства Співтовариства та конвенцій щодо безпеки та охорони; а також з’являється нова вимога про перевірку сертифіката інвентаризації небезпечних матеріалів5 або акта відповідності6, як того вимагає Регламент (ЄС) 1257/2013.

На додаток, Регламент (ЄС) 2015/75 вимагає, щоб кожна держава-член гарантувала виконання будь-якої перевірки судна у порту під її юрисдикцією у відповідності до Директиви 2009/16, включаючи перевірку наявності на борту діючого документу про відповідність, виданого за цим Регламентом.

Змінена Директива 2009/16 також посилається на Міжнародну конвенцію про контроль за шкідливими протиобрастаючими системами на суднах (AFS 2001) та Міжнародну конвенцію про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням бункерним пальним (Bunkers Convention 2001)7.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.


  1   2   3


Скачати 270.98 Kb.

 • 1 Вступ і загальний огляд
 • Європейський Союз