Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДослідження (триває)

Скачати 33.51 Kb.

Дослідження (триває)
Скачати 33.51 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір33.51 Kb.
Шабінський Антон Сергійович  380 (67) 786-72-26  a.shabinskyi@ukma.edu.ua Освіта Факультет інформатики, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Аспірантура, 05.13.06 інформаційні технології, 2012 — 2015 Факультет інформатики, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Магістр, інформаційні управляючі системи і технології, 2008 — 2010 Факультет інформатики, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Бакалавр, комп’ютерні науки, 2008 — 2010 Тема дослідження (триває) «Методи та моделі інформаційного пошуку у автоматизації процесів програмної інженерії», н.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
кер. д.ф.-м.н, проф. каф. інформатики НаУКМА Глибовець М.М. Наукові інтереси Інтелектуалізація інформаційного пошуку Прикладні аспекти мультиагентних систем Об’єктно-орієнтований аналіз і дизайн Компонентна програмна інженерія та фабрики програмного забезпечення Методології програмної інженерії та управління програмними проектами Викладацька діяльність Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Асистент кафедри інформатики, 2011 – дотепер Публікації та конференції Глибовець А. М., Шабінський А. С., Ольшевский Р. Я. Побудова пошукового робота україномовних наукових матеріалів Наукові праці МДУ ім. Петра Могили. – 2010. – Т. 143. Глибовець А. М., Шабінський А. С. Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т.
Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Пошуковий робот (також англ. web crawler, англ. web spider) - програма, що є складовою частиною пошукової системи та призначена для обходу сторінок інтернету з метою занесення інформації про них (ключових слів) до бази даних.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Наукові записки НаУКМА - наукове фахове видання, що виходить в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 13 тематичних серій і є рецензованим журналом відкритого доступу.
112, Компютерні науки. Glibovets A.N., Glibovets N.N., Shabinskiy A.S. Application of Ontologies and Text Mining Methods to the Development of Intelligent Information Retrieval Systems.
Інтелектуальний аналіз тексту (ІАТ, англ. text mining) - напрям інтелектуального аналізу даних (англ. Data Mining) та штучного інтелекту, метою якого є отримання інформації з колекцій текстових документів, ґрунтуючись на застосуванні ефективних, у практичному плані, методів машинного навчання та обробки природної мови.
Journal of Automation and Information Sciences. – 2011. – No. 6. – pp. 95-102. (in Russian) Шабінський А.С. Один підхід до індексації у онтологічно-керованій інформаційно-пошуковій системі Д. Б. Буй та ін. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції TAAPSD’2013 (Ялта, 25 травня – 2 червня 2013 р.). — Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», — 2013. — 196 с. Шабінський А.С. Онтології, ймовірнісні тематичні моделі та тематичні карти А. С. Шабінський Наукові записки НаУКМА. — 2013. — Т. 151. — С. 60–65. Шабінський А. Змішана тематично-сутнісна онтологія у покращеній тематичній векторній моделі Антон Шабінський Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції УкрПРОГ’2014. (Київ, 20 – 22 травня 2014). – Київ, 2014. – С. 182–187. Глибовець М., Шабінський А. Онтологічно-орієнтована інтерпретація інформаційної потреби у покращеній тематичній векторній моделі. Микола Глибовець, Антон Шабінський Матеріали міжнародної конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI 2014» (Залізний Порт, Україна, 28 – 31 травня 2014).
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Шабінський А. Компонентно-орієнтована реалізація покращеної тематичної векторної моделі. Антон Шабінський Збірник матеріалів доповідей VI-ої українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (Львів, Мукачево, Чинадієво, 28 – 31 серпня 2014). – Львів, 2014. Шабінський А. Фабрика онтолого-керованих інформаційно-пошукових систем. Антон Шабінський Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет – Освіта – Наука» ІОН-2014 (14 – 17 жовтня, Вінниця). – ВНТУ. – Вінниця, 2014. Шабінський А.С. Інтеграція тематично-сутнісної онтології в інфраструктуру інформаційно-пошукової системи А. С. Шабінський Наукові записки НаУКМА. — 2014. — Т. 163. — С. 36–42. Глибовець М., Шабінський А. Компонентно-орієнтована модель інтелектуалізації інформаційного пошуку Микола Глибовець, Антон Шабінський Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» (22 – 23 жовтня, Київ). – НАУ. – Київ, 2014. Факультативна діяльність Організаційна та проектна робота у рамках спільної програми ЄС TempusErasmus Професійна діяльність Провідний спеціаліст із розробки програмного забезпечення CloudRoute Червень 2016 — дотепер Старший спеціаліст із розробки програмного забезпечення, керівник проектів NewtonIdeas Квітень 2012 — Квітень 2016 Спеціаліст із програмного забезпечення ДП САВСЕРВІС (Аснова Холдинг) Жовтень 2011 — Березень 2012 Інженер-консультант із супроводу клієнтів SAP Ukraine Лиистопад2008 — Жовтень 2011 Іноземні мови Вільне володіння англійською мовою;
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.
базові знання німецької мови (A1). Зацікавлення та хобі Музика, кіно, образотворче мистецтво, філософія науки.
Каталог: media -> documents
media -> Vііі міжнародний економічний форум «інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» 23 вересня 2016, П'ятниця проект програми
media -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
documents -> Вне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
documents -> Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
documents -> Синіцина Ріната Борисівна Дата народження: 1. 01. 1960 Сімейний стан: заміжня, дітей
documents -> Звіт про наукову роботу кафедри мультимедійних систем фін за 2018 рік Основними науковими напрямами досліджень є: технології мультимедіа
documents -> Резюме олецький Олексій Віталійович


Скачати 33.51 Kb.