Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоступ до освіти І менторингу

Скачати 46.73 Kb.

Доступ до освіти І менторингу
Скачати 46.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір46.73 Kb.
  1   2


Основною метою проекту NEFESIE є створення сприятливого середовища (культури, інфраструктури) для інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
На основі результатів, які отримані у WP2, можемо сформулювати основні потреби в цій області:

 1. Доступ до освіти і менторингу

 2. Доступ до швидкої і дружній експертизі

 3. Гроші на розвиток з легким доступом

 4. Доступ до проблем великих ІТ-компаній

 5. Інтеграція до міжнародного ринку

За визначенням, екосистема – це система обміну енергією та взаємовигідних зв'язків між її учасниками.  Для інноваційної екосистеми метою процесу обміну енергією та взаємодій учасників є успішне створення і розвиток підприємств. Дамо визначення.Інноваційна екосистема – це інформаційна система, що складається зі спільноти користувачів, організаційних, нормативних, навчально-методичних та фінансових ресурсів, метою якої є формування передумов щодо підприємницької та інноваційної діяльності в галузі ІТ, шляхом тривалої саморегуляції і розвитку цілої спільноти.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Елементами інноваційної екосистеми є всі, хто бере участь у процесі створення інновацій і цінностей: студенти, університети, підприємці, професіонали, приватні інвестори, організації, наукові центри, інвестори, фонди, компанії, що використовують інновації для виробництва товарів і послуг.

Розглянемо основні вимоги до екосистеми, як засобу підтримки інновацій та підприємництва ІТ-студентів на національному рівні:


 • інтеграція в рамках єдиної платформи всіх учасників: студентів, університетів, компаній, наукових і виробничих центрів, фондів та фінансових організацій, підприємців та меценатів;

 • ліквідація диспропорції доступу до можливостей між центром і регіоном;

 • задоволення потреби на освіту в інноваціях та підприємництві;

 • залучення необмеженого числа фізичних та юридичних осіб;

 • забезпечення можливості працювати на всіх фазах від пре-інкубації до акселерації та інкубації;

 • мінімізація витрат на управління інноваційною екосистемою;

 • розширення можливостей існуючих університетських інкубаторів та підвищення їх ефективності;

 • залучення фінансового співтовариства через механізми зниження ризиків.

Для ефективного задоволення цих вимог потрібний відповідний засіб на основі використання інформаційних технологій.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Природним рішенням є звернення до домінуючого в даний час тренду в області ІТ, а саме до віртуалізації основних інститутів і процесів індустрії. Отже введемо ще одне визначення.

Віртуальна інноваційна екосистема – це віртуальне середовище для забезпечення ефективного задоволення вимог до інноваційної екосистеми.

Переваги такого рішення в тому, що воно: • здатне поєднати всіх учасників в єдиний інформаційний простір;
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.


 • направлено на залучення і розвиток людей, тобто на збільшення соціальної бази інновацій;

 • дозволяє забезпечити ефективну систему управління і розвитку інноваційної екосистеми;
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


 • масштабоване і гнучке.

 

Функціональні можливості віртуального простору екосистеми повинні забезпечувати:

 • комунікаційні сервіси, тобто можливість спілкування учасників екосистеми;

 • сервіси передачі знань (knowlrdge sharing), тобто можливість використання інформаційних матеріалів учасникам екосистеми;

 • сервіси управління проектами, тобто можливість роботи над інноваційним проектом всередині екосистеми без необхідності залучення зовнішніх коштів;
  Управління проектами Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.


 • сервіси краудсорсинга і краудфандінга, тобто можливість колективної роботи над комерційним інноваційним проектом;

 • мультиплатформеність, тобто можливість повноцінно використовувати засоби екосистеми в будь-якому місці на основі будь-якого пристрою, що забезпечує доступ до Інтернет.

 

Екосистема забезпечує реалізацію таких потреб різних учасників:Для стартапера (студент, викладач)

Отримати необхідні знання в галузі інноваційної та підприємницької діяльності

Отримати команду, ментора, експертизу та інвестиції

Розвивати власний проект всередині екосистеми


Для університету

Розширити можливості і підвищити ефективність інкубаторів

Підвищити престиж університету і його співробітниківДля фахівця

Знайти проект і працювати

Продемонструвати себе як експерта чи ментораДля компанії

Вирішити свої R&D завдання, можливо, на конкурентній основі

Продемонструвати свої можливості у проведенні експертизи або здійсненні менторингДля інвестора

Знайти проект і команду, управляти проектом

Експертиза проектів

Зниження ризиків

Знайти партнерів по со-інвестуванню

Інвестувати і управляти портфелем


Для державних структур

Отримати інформаційний канал до спільноти інноваторів

Інвестувати і управляти портфелем 

Віртуальний простір екосистеми реалізує бізнес-модель B2C. Для того, щоб скористатися з засобів підтримки взаємодій, необхідно зареєструватися у віртуальному просторі і максимально повно заповнити свій профайл. Відповідно до даних профайлу учаснику надаються права на використання певної множини комунікаційних інструментів. Екосистема надає підтримку двох типів взаємодій: «один-до-одного» і «один-до-багатьох».

Реалізована модель взаємовідносин учасників – проект. Віртуальний простір екосистеми підтримує виконання проектів з різними цілями і забезпечує необхідну комплектацію команди проекту та взаємодія із зацікавленими сторонами (stakeholders).

  1   2


Скачати 46.73 Kb.

 • Інноваційна екосистема – це інформаційна система
 • Віртуальна інноваційна екосистема
 • Функціональні можливості