Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДосвід компанії «Зееландія» у сфері ксв

Скачати 43.92 Kb.

Досвід компанії «Зееландія» у сфері ксв
Скачати 43.92 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір43.92 Kb.

ДОСВІД компанії «Зееландія» У СФЕРІ КСВ


Вождаєнко В.В., Український гуманітарний інститут

Науковий керівник Хлєбнікова Н. В.

На прикладі компанії «Зееландія» відображається практика соціальної відповідальності українського бізнес середовища.

Мета роботи – за допомогою кейс-стаді показати компанії «Зееландія» у сфері соціальної відповідальності бізнес середовища [1].

Основними джерелами інформації є інтерв'ю із менеджером та результатів опитування на основі анкети «Практика корпоративної соціальної відповідальності українськогго бізнес середовища» (анкету розроблено кафедрою міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ» Університет ім. В.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Соціа́льна відповіда́льність бі́знесу - відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.
Гетьмана) [1, с. 372].

І.ПАСПОРТ

Офіційна дата народження компанії «Зееландія» - 1900 рік. В 1950 компанія отримала звання «Королівська». Компанія "Зееландія"- виробник високоякісної сировини для хлібопекарної та кондитерської промисловості.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Хліб - харчовий продукт, що випікається з борошна. До хлібів відносять цілу групу основних продуктів, які виробляються шляхом випічки або смаженням. Вихідним матеріалом є тісто, до складу якого входить борошно і вода, в які зазвичай додають дріжджі, кисле тісто або хімічний розпушувач тіста.
Вже з роками компанія відома у світі як надійний виробник та постачальник інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської промисловості. В Україні Дочірне підприємство "Зееландія" було засновано в 2003 році виробником широкого спектру сировини та інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської промисловості. Головна мета заснування власного дочірнього підприємства в Україні - це безпосередня співпраця з виробниками продукції, можливість надання оперативної технологічної підтримки, вивчення можливості заснування місцевого виробництва.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Рік - одиниця виміру часу, що дорівнює періоду обертання Землі навколо Сонця. Схожим чином це може стосуватись будь-якої планети, наприклад, марсіанський рік в астрономії це період обігу Марса довкола Сонця.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Продукти компанія "Зееландія" користуються попитом серед хлібопекарських та кондитерських промислових підприємств, підприємств середньої та малої потужності, закладів громадського харчування, мереж супермаркетів.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.


Очолює український філіал Василенко Андрій Петрович.

Міссія ДП «Зееладнія» у світі-це створити приклад чесного бізнесу який не буде завдавати шкоди партнерами і клієнтурі. Також створення якісної та не шкідливої для здоров`я продукції продукції.Зараз у Броварському філіалі працює понад 100 чоловік різного віку. Приблизно 50 є учасниками волонтерської групи.

"Зееландія" - це компанія, яка має свою діяльність більш ніж у 70 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться у місті Зіерікзей, Нідерланди [3].
Бровари́ (також, до 1886 року, та не послідовно до 1969 року - Броварі́) - місто обласного підпорядкування в Україні, адміністративний центр Броварського району Київської області, найбільше місто Київської агломерації після Києва.
Штаб-квартира - місце концентрації більшості (якщо не всіх) найважливіших функцій та перебування керівництва організації або топ-менеджменту комерційної структури (компанії, підприємства, організації).

ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА

В Україні благодійність та бізнес рідко звучать разом.
Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.
Але незважаючи на воєнні дії та нестабільну економіку « Зеландія» продовжує допомагати людям, які цього потребують.


Благодійність в «Зеландії»-це великий проект який розподілений на різні сфери допомоги між філіалами в багатьох країнах світу.

Саме допомога дітям стала роботою Українскої «Зееландії».

«Перспектива 21/3» -став першим та основним проектом.

Цілі проекту «Перспектива 21/3»:

У 21 столітті надати дітям з особливими потребами можливість відчувати себе комфортно в 3-х сферах життя: Освіта, Робота, проживання

Психологічно підготувати керівників підприємств і компаній виступати роботодавцями для людей з особливими потребами. Закликати суспільство толерантно ставитися до людей з особливими потребами, бути відкритим до співпраці. Проект «Перспектива 21/3» розрахований на: дітей з синдромом Дауна та дітей, які потребують корекції розумового розвитку.
Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Синдром Дауна Синдро́м Да́уна - трисомія за 21 хромосомою - генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової хромосоми у 21 парі.
В рамках цього проекту були реалізовані різні заходи у співпраці з Київським «Центром Раннього Розвитку», які спрямовані на покращення життя , і один з найбільш важливих напрямків-це організація 3-х класів в яких навчаються діти з синдромом Дауна та іншими складностями у розвитку. У 2013 році в Україну було запрошено голландський оркестр «Йості-бенд», щоб показати суспільству існування таких людей з особливими потребами і наголосити на тому, що вони також можуть розвиватися та маюсь потенціал.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.


Проект «Діти для дітей. Зростаємо разом»- це особливий проект , адже для його реалізації головну роль було відведено дітям-школярам міста Бровари, а не дорослим. Саме діти визначали, хто потребує допомоги, вивчали проблеми та потреби дітей з обмеженими можливостями, які живуть та навчаються поруч із ними. Головний Голладський офіс виділив кошти на десятиліття саме для цього проекту, але саме школярі міста Бровари подвоїли цю суму, за допомогою проведених для них ярмарок, аукціонів, флешмобів, благодійних вистав також була створена волонтерська команда.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Аукціо́н (ліцитація, ціно́вка; нім. Auktion, від лат. auctio - збільшення ) - Спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну.


Броварський фонд «Джерело Милосердя» має допомогу у трьох проектах від співробітники «Зееландія». Щороку на Різдво вони готують подарунки для дітей-інвалідів то організовують спеціальні візити для поздоровлення дітей. Також за фінансової підтримки підприємства «Зеландія» продовжує роботу проект «Спеціалісти дітям». У рамках якого два логопеда, допомагають у розвитку дітей. Завдяки цьому проекти багато з таких дітей навчилися розмовляти та читати. І третій проект «Літній табір», який дає можливість дітям виїхати на природу на відпочинок для спільного спілкування, купання у басейні та ігор.

Існує ряд невеликих проектів, які «Зееландія» втілює у життя.

Проект «Наші суботники» вже третій рік поспіль співробітники компанії разом зі своїми сім`ями активно допомагають «Броварському центру реабілітації дітей-інвалідів» впорядкувати навколишню територію, ігровий майданчик та будівлі.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.


Також невеликий проект «Дитяча лікарня в м. Бровари» який передбачає відновлення та впорядкування палат у дитячій лікарні.

У заключенні можна сказати, що «Зееландія» поставила собі ціль займатися благодійністю и йде до неї незважаючи на перешкоди. Всі знають про складне і неодноманітне становище в Україні. Всі знають що благодійністю майже ніхто не займається, але, як ми бачимо, співробітники та адміністрація компанії «Зееландія» не жалкують свій час та бюджет на допомогу тим, хто цього потребує. Таким чином показують гарний приклад Українському бізнесу.
Список використаної літератури:

 1. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики: монографія. – К.
  Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
  Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
  : КНЕУ, 2013.-372с.

 2. Кейс-стади // Социологический словарь. - Режим доступа:

http://sociological_dictionary.academic.ru/263/КЕЙС-С.

 1. Сайт компанії zeelandia.ua


Скачати 43.92 Kb.

 • Броварському
 • Головний офіс