Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДосвід роботи Викладача інформатики Кузьменка О. А. Основи комп'ютерної графіки

Досвід роботи Викладача інформатики Кузьменка О. А. Основи комп'ютерної графіки
Сторінка1/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністраціїтитулка копия

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Вінницькій області

Центр професійно-технічної освіти №1 м.

Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
ВінниціДосвід роботи

Викладача інформатики Кузьменка О.А.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Вінниця 2007Анотація
В запропонованій праці розглянуті фундаментальні основи комп’ютерної графіки. Різновиди комп’ютерної графіки, робота з растовими та векторними зображеннями, формати зберігання графічної інформації Розглянуто основні аспекти роботи з графічними редакторами Paint, Adobe Photoshop.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.

Призначена для учнів, що вивчають дисципліни «Основи комп’ютерної графіки», «Малюнок та основи композиції. Комп’ютерна графіка».


Викладач інформатики,_________________ О.А. Кузьменко


Рецензія

Володіння навиками роботи відразу в декількох графічних пакетах входить до числа обов'язкових вимог до дизайнерів і стане в нагоді багатьом, хто захоче створювати свої художні роботи на комп'ютері.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.

Особливу увагу автор приділив питанням «Різновиди комп'ютерної графіки» та «Формати зберігання графічної інформації».

Дана робота допоможе учням швидко освоїти відразу дві програми комп’ютерної графіки – Paint і Adobe Photoshop – і приступити до повсякденної роботи з ними.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.Методист ЦПТО №1 м. Вінниці Т.М. ПавловаЗМІСТ
Вступ

6

1.

Основні поняття комп'ютерної графіки. Області застосування комп'ютерної графіки

7
1.1

Обробка інформації, пов'язаної із зображеннями

7
1.2

Різновиди комп'ютерної графіки

91.2.1

Двомірна графіка

10


а)

Програми растрової графіки

10


б)

Програми векторної графіки

15


в)

Огляд основних фрактальних програм

161.2.2

Поліграфія

171.2.3

World Wide Web (WWW)

181.2.4

Мультимедіа

181.2.5

3D-графіка і комп'ютерна анімація

191.2.6

Відеомонтаж

221.2.7

САПР і ділова графіка

22

2.

Формати зберігання графічної інформації

23
2.1

Растові зображення

23
2.2

Векторні зображення

24
2.3

Типи графічних файлів

252.3.1

Формати растрових файлів

262.3.2

Переваги і недоліки форматів растрових файлів

282.3.3

Формати векторних файлів

292.4.4

Переваги і недоліки векторних файлів

302.4.5

Метафайли

31

3.

Методи стиснення даних в графічних файлах

33
3.1

Стиснення без втрат

33
3.2

Стиснення з втратами

34

4.

Системи опрацювання графічної інформації

36
4.1

Графічний редактор Рaint

384.1.1

Середовище графічного редактора

384.1.2

Рисування лінії

404.1.3

Використання пензля, розпилювача і ластика

414.1.4

Рисування геометричних фігур

414.1.5

Створення тексту

424.1.6

Зміна масштабу рисунка і виведення сітки

434.1.7

Зміна розміру рисунка

434.1.8

Заливання кольором

444.1.9

Виділення, переміщення і розтягування фрагмента рисунка

454.1.10

Копіювання, вирізання, і вставка фрагмента рисунка

464.1.11

Віддзеркалення і поворот об’єкта

474.1.12

Нахил об’єкта

474.1.13

Приклад роботи з буфером обміну

484.1.14

Збереження і відкриття рисунка

494.1.15

Друк зображення

49
4.2

Основи роботи з графічним редактором Adobe Photoshop

514.2.1

Знайомство з інтерфейсом програми

514.2.2

Палітра інструментів

534.2.3

Створення і виділення об’єктів, застосування елементів виділення.

55


а)

Виділення прямокутної і овальної області

55


б)

Виділення області довільної форми

55


в)

Виділення у формі многокутника

56


г)

Напівавтоматичне визначення меж при виділенні

56


д)

Виділення близьких за кольором пікселів

574.2.4

Текстові інструменти

584.2.5

Інструменти ретушування

594.2.6

Шари - основа Photoshop

614.2.7

Фільтри

62

5.

Пристрої введення графічної інформації

63
5.1

Сканери

63
5.2

Дигитайзери

65
5.3

Цифрові фотоапарати

66

6.

Пристрої виведення графічної інформації

67
6.1

Монітори

67
6.2

Принтери

696.2.1

Матричні принтери

696.2.2

Струменеві принтери

706.2.3

Лазерні і світодіодні принтери

71
6.3

Плоттери

71
Література

73

ВСТУП

Здавалося б, з появою комп'ютерів і спеціальних програм (графічних редакторів), за допомогою яких ми зможемо обробляти і створювати зображення, кожен зможе навчитися з легкістю робити якісні малюнки, проте, це не так. Графічний редактор - інструмент складний і для того, щоб добре його освоїти, піде не мало часу, крім того, графічні редактори не створюють за вас зображення.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Щоб створити малюнок з нуля, від вас буде потрібно мінімальні художні знання, тобто ви повинні представляти, що таке перспектива, світлотінь, як створювати ілюзію об'єму і т.д.
Світлотінь - спостережуване на поверхні об'єкта розподілення освітленості, що створює шкалу яскравостей.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Подивіться навколо – обкладинки журналів, рекламна друкарська продукція, газети, рекламні ролики по телебаченню, фільми, корпоративні презентації, CD-ROM-носії, мережа Інтернет – це все області застосування комп'ютерної графіки (КГ), основу якої складає робота з цифровими зображеннями. Велика частина цих зображень була створена, відретушована, виправлена, збільшена і розфарбована на комп'ютері.

Часто ефективніше і економічно вигідно створювати зображення на комп'ютері, чим з використанням традиційних методів.

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Телеба́чення (від грец. τῆλε - далеко) - загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Це пов'язано з тим, що цифрові зображення простіше зберігати, тиражувати, покращувати і компонувати з текстами або іншими інформаційними засобами. Цифровим може бути назване зображення, створене з використанням комп'ютерної програми – графічного редактора. Це може бути слайд, малюнок, текстура, тривимірна сцена, фотографія або щось подібне в електронному вигляді.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

Цифрове зображення можна створити, наприклад, сканером або цифровим фотоапаратом, а потім відредагувати в програмі для обробки зображень, наприклад Adobe PhotoShop, Corel PHOTO-PAINT або якихось інших програмах. Після виведення зображення на екрані комп'ютера ви можете змінювати його кольору, ретушувати, повертати, згинати, спотворювати.

Існують також спеціальні програми, такі, як Fractal Design Painter, що надають можливості створення малюнків з нуля, вибравши для цього потрібні електронні кисті і фарбу.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Електронне перо в руці (або графічна миша) малює в програмі Painter так само, як кольорові олівці на звичайному папері. Електронна технологія дозволяє імітувати кольорову крейду і змішувати різні кольори фарб. Коли зображення буде створено, його можна зберегти на диску або роздрукувати.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Досвід роботи
  • ОСНОВИ КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
  • Рецензія
  • Електронна технологія