Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про хід виконання Комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006-2011 років

Скачати 173.67 Kb.

Довідка про хід виконання Комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006-2011 років
Скачати 173.67 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 24.05.2017
Розмір 173.67 Kb.
Тип Довідка
  1   2

ДОВІДКА

про хід виконання Комплексної міської програми розвитку

фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006-2011

років (станом на 18 листопада 2009 року)
Комплексна міська програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006 - 2010 років була затверджена рішенням 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 09.01.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
2006 року №8/06 «Про затвердження комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006 - 2010 років». Рішенням 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.02.2007 року №40/07 «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 09.01.2006 року №8/06 «Про затвердження комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Харкові на період 2006 - 2010 років» були внесені зміни до Програми, затверджена її нова редакція та подовжено термін дії до 2011 року.
Реалізація державної політики та даної Програми протягом останніх років обумовила у місті Харкові певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в місті. Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (об'єднання, асоціації, федерації, клуби); створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності;
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.
Спортивне товариство - організація фізкультурно-спортивної спрямованості, завданням якої є сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський рух та розвиток видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор.
Вид спорту - сукупність видів спортивних змагань, об'єднаних за ознаками схожості правил, однієї спортивної федерації тощо.
Всього в місті охоплено заняттями фізичною культурою та спортом 14,3% від загальної кількості населення (в середньому по Україні - 14,2%).
Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в місті не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на демографічну ситуацію в місті Харкові. Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби, хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.
Фізи́чна реабіліта́ція, фізична терапія (англ. Physical therapy) - це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих.
Серцеві хвороби - це цілий ряд різних захворювань, які вражають серце та серцево-судинну систему. Вивченням хвороб серця, їх профілактикою та лікуванням займається кардіологія.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Існуюча система спорту в місті Харкові також має складні проблеми. Найістотніша, з-поміж них - це недостатня ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих дітей та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансової підтримки харківських спортсменів, які входять до складу національних збірних команд, проведення спортивних заходів. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб «спорту для всіх».
Гострою залишається проблема розвитку зимових і, особливо, ігрових видів спорту як в ДЮСШ, так і в спортивних клубах.
Спорт Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

Напруженою залишається ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту. Низьким є рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.
  1. Стан фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері

Необхідно зазначити, що в місті щорічно офіційно проводиться понад 300 різноманітних спортивно-масових заходів.

Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Так, у 2007 році було проведено 336, а у 2008 році - 345 спортивно-масових заходів. Протягом дев'яти місяців поточного року проведено 256 заходів.


З метою залучення учнівської молоді до занять спортом, створення умов для організації дозвілля дітей і молоді, профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, підтримки талановитих дітей, виховання моральних і вольових якостей у дітей і молоді, за підтримкою Харківського міського голови М.М. Добкіна, Народного депутата України В.П Коржа, Національного Олімпійського комітету України в 2009 році вперше в м.
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.
Олімпі́йські і́гри (грец. οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες) - міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні два роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор називаються олімпійськими.
Міський голова Харкова - головна посадова особа Харкова, що представляє його інтереси, обирається на 4 роки та здійснює свої повноваження на постійній основі. Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради.
Національний олімпійський комітет України Національний олімпійський комітет України, скорочено НОК України - громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії.
Харкові були започатковані малі Олімпійські ігри "Діти Харкова". Всього в змаганнях взяли участь 51235 школярів, що складає 51,1 % від загальної кількості учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл. На цей час затверджені необхідні документи та проведена підготовча робота для проведення змагань у 2009-2010 навчальному році.
Протягом року в місті фізкультурно-оздоровчу діяльність проводили 185 дошкільних, 186 загальноосвітніх (із них 6 - приватних), 27 професійно-технічних навчальних закладів, 31 вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації та 34 вищих навчальних заклади ПІ-ІУ рівня акредитації.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Всього в цих закладах фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 88 647 чоловік (у 2005 році – 105 309 чол., зменшення на 16 662 чол.). Роботу з ними проводили 1 313 штатних працівників, з яких 57 інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів, 450 вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, 52 викладача в ПТНЗ, 138 викладачів в ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 616 викладачів в ВНЗ ІП-ІУ рівня акредитації.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

З метою вивчення стану здоров'я школярів та вихованців ДЮСШ (СДЮСШОР) та упередження нещасних випадків при проведенні спортивне- масових заходів, навчальне - тренувальної роботи та уроків фізичної культури рішенням 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 року №329/08 затверджено План заходів щодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Харкова.
За результатами проведених медичних оглядів, батькам 103 239 учнів (98,5 %) була надана інформація про стан здоров'я дітей з наданням результатів поглибленого медичного огляду.
Серед оглянутих учнів практично здоровими можна вважати 31,3% школярів. У 69 034 дітей (це 66,9% від загальної кількості оглянутих) виявлені будь-які відхилення в стані здоров'я. У 5,4% від загальної кількості дітей з виявленою патологією діагноз встановлено безпосередньо під час огляду, а 61,5% (42 469 дітей) - з метою уточнення, підтвердження або зняття діагнозу направлені для подальшого обстеження в амбулаторних або стаціонарних умовах. 40,6% школярів поставлено на диспансерний облік, а 2 034 учням заборонено займатися фізкультурою.
  1   2


Скачати 173.67 Kb.

2021