Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про присвоєння ідентифікаційного номера

Скачати 42.94 Kb.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Скачати 42.94 Kb.
Дата конвертації 31.03.2017
Розмір 42.94 Kb.
Тип Довідка

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подаються клієнтом (фізичною особою) у разі приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта (будинка, гаража тощо) для укладення договору про приєднання та договору про користування електричною енергією:


 1. Заява про приєднання.

 2. Заява про укладення договору про користування електричною енергією.

 3. Заява про підключення електроустановки.

 4. Паспорт (сторінки – 1, 2, 3, 4 та сторінку, де зазначені дані про останню реєстрацію).

 5. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

 6. У разі звернення уповноваженої особи клієнта – копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

 7. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі, що використовується при оформленні документів на право власності на земельну ділянку, із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


 8. Документ, який підтверджує право власності (із наданням документального підтвердження державної реєстрації) чи право користування об'єктом (із визначеним правом укладати договір про користування електричною енергією).
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).


 9. Документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію об’єкта у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку, а саме:

 • для об’єктів I–III категорії складності – клієнт надає копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Державною архітектурно-будівельною інспекцією або її територіальними органами;

 • для об’єктів IV–V категорії складності – клієнт надає сертифікат, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією або її територіальними органами на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації.

 1. Якщо об’єкт клієнта обладнаний кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою та він має намір застосовувати тариф згідно з пп.1.3. та 1.4. постанови НКРЕ
  від 23.04.2013 № 497 (із змінами, внесеними постановами НКРЕ від 15.06.2012 № 750 та
  від 13.09.2012 № 1183), то клієнт має надати до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» робочий проект внутрішнього електропостачання об’єкта із даними щодо обладнання об’єкта заявника кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою або технічне рішення з робочого проекту внутрішнього електропостачання об’єкта, погоджене ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо обладнання об’єкта заявника кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою – у разі якщо в декларації або сертифікаті (див.
  Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
  попередній пункт цього Переліку) відсутні дані про обладнання кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою.

11. Якщо клієнт або інші члени родини, що зареєстровані за даною адресою, мають право на встановлені законодавством пільги (тільки за місцем постійного проживання), то клієнт додатково надає:

 • заяву на оформлення пільги;

 • документальне підтвердження права на встановлені законодавством пільги (тільки за місцем постійного проживання) з оплати електричної енергії;

 • паспорт пільговика (сторінки – 1, 2, 3, 4 та сторінку, де зазначені дані про останню реєстрацію);

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера пільговику;

 • довідку з ЖЕО (форма № 3);

 • копії свідоцтв про народження дітей (для багатодітних сімей).

 1. Документальне підтвердження виходу зі складу населеного пункту або не належність до споживачів на території населеного пункту – членів садових (садівницьких) товариств;
  Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
  Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.
  Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
  житлових, житлово-будівельних, дачних кооперативів, ОСББ тощо, що об’єднані шляхом створення окремої юридичної особи на балансі якої перебувають електроустановки населеного пункту (для замовників, об’єкти (земельні ділянки) яких розташовані на території населеного пункту), підписане уповноваженою на те посадовою особою населеного пункту та завірену належним чином.
  Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
 1. Якщо клієнт має намір набути статус споживача на території населеного пункту (укласти з
  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та населеним пунктом тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту – у разі приєднання до електричних мереж населеного пункту, а не до електричних мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»), то клієнт додатково надає довідку про відсутність заборгованості перед населеним пунктом (садовим (садівницьким) товариством, дачним кооперативом, іншою формою юридичної особи (див. п. 12 даного Переліку), що розраховується із ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за відповідним договором про постачання електричної енергії за загальним лічильником) за спожиту електричну енергію, а також тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту, що укладений з боку клієнта та населеного пункту.
  Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
  Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
  Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
 1. Документальне підтвердження наявності особи відповідальної за електрогосподарство – договір на обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ, зі спеціалізованою організацією, що має відповідне право, або відповідний договір із фізичною особою, що має
  V групу з електробезпеки, для обслуговування таких електроустановок.
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
 1. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних.


Скачати 42.94 Kb.

2021