Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про результати анкетного опитування користувачів інформації зі статистики послуг

Довідка про результати анкетного опитування користувачів інформації зі статистики послуг
Дата конвертації29.03.2019
Розмір45 Kb.
ТипДовідка
Довідка про результати анкетного опитування користувачів інформації зі статистики послуг Управлінням статистики послуг Головного управління статистики у Дніпропетровській області проведене анкетне опитування користувачів з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації зі статистики послуг, оцінки якості статистичної інформації. Опитування користувачів за вищевказаною тематикою проведено на обласному рівні в період з 18 жовтня по 18 листопада 2013 року.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
За результатами проведеної роботи від користувачів було отримано 30 заповнених анкет.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Підсумки анкетування по кожному питанню анкети (у відсотках) наведено нижче. Частина 1 «Основна частина» 1. Статистична інформація, яку Ви використовуєте, у Вашій діяльності є Основою – 16,7; Важливою – 26,7; Додатковою – 40; Складно відповісти – 16,6. 2. Якому формату поширення статистичної інформації Ви надаєте перевагу Друковані видання – 30; Компакт-диски, дискети тощо – 13,3; Веб-сайт – 56,7; Інше (вкажіть, будь ласка) – 0. 3. Як часто Ви використовуєте мережу Інтернет для отримання статистичної інформації Постійно – 26,7;
Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Періодично – 66,7; Зрідка – 6,6. 4.Чи звертались Ви до Головного управління статистики у Дніпропетровській області за статистичною інформацією Так – 63,3; Ні – 36,7; 5. Чи задовольнила Вас повнота одержаної статистичної інформації Так – 56,7; Ні – 0; Частково – 43,3. 6. Чи використовуєте Ви інформацію з офіційного сайту Головного управління статистики у Дніпропетровській області (www.dneprstat.gov.ua) Постійно – 80; Інколи – 20; Ні – 0. 7. Чи задовольняє Вас повнота статистичної інформації нашого сайту Повністю – 43,3; Частково – 43,3; Ні – 13,4. 8. Ваші пропозиції щодо покращання порядку надання інформаційних послуг та співпраці з органами державної статистики. Більш активно використовувати Інтернет та інші електронні засоби зв’язку – 70; Забезпечити можливість отримання on-line консультацій засобами електронного зв’язку – 30;
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Інше (вкажіть, будь ласка) – 0. Частина 2 «Соціально-демографічна інформація » Будь ласка, надайте також відповіді на кілька запитань особисто щодо Вас 1. Стать Чоловіча – 20; Жіноча – 80. 2. Освіта Загальна середня – 3,3; Середня спеціальна – 6,7; Вища – 90; Вища з вченим ступенем – 0; Інше (вкажіть, будь ласка) – 0. 3. Вік До 18 років – 0; 18-29 років – 30; 30-54 років – 56,7; 55 років і старше – 13,3. 4. З якими з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність Законодавча влада – 0; Виконавча влада – 23,3; Громадські організації – 0; Наукаосвіта – 30; Засоби масової інформації – 6,7; Бізнес (виробнича сфера та сфера послуг) – 26,6;
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Банківська діяльність – 6,7; Інше (вкажіть, будь ласка)__студент_– 6,7. Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в анкетному опитуванні.