Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 На виконання плану роботи

Скачати 1.02 Mb.

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 На виконання плану роботи
Скачати 1.02 Mb.
Сторінка 1/6
Дата конвертації 28.04.2017
Розмір 1.02 Mb.
Тип Довідка
  1   2   3   4   5   6

Довідка

про результати комплексних перевірок

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
На виконання плану роботи відділу освіти Глухівської міської ради на 2014-2015 навчальний рік, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)», наказу Державної інспекції навчальних закладів України від 4 липня 2012 року № 27-а «Про затвердження Типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
2013 року № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», з метою забезпечення державного контролю за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу в міжатестаційний період здійснено комплексну перевірку Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми Сумської обласної ради у період з 17 по 28 листопада 2014 року, Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області у період з 08 по 19 грудня 2014 року.
Сумська обласна рада - є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
Наказами відділу освіти Глухівської міської ради від 03.11.2014 року № 402-ОД та від 25.11.2014 року № 437-ОД затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, а також Робочі програми комплексних перевірок.

Під час комплексної перевірки діяльність навчальних закладів перевірялась за 9-ма розділами: загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу; формування учнівського контингенту; дотримання вимог державних стандартів, організація навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи;

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
якість підготовки учнів; ефективність використання педагогічного потенціалу; забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; управління навчальним закладом. Крім того членами експертної групи проведені контрольні роботи у випускних класах загальноосвітніх шкіл кожного ступеню (4-х, 9-х, 11-х) з двох предметів інваріантної частини навчального плану - української мови, математики.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


Розділ І. Загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу
Школа-інтернат

На момент перевірки у навчальному закладі в наявності рішення Сумської обласної ради від 26.11.1965 року № 800 про створення навчального закладу (засновник Сумська обласна рада). Наказом управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 17.05.2005 року навчальному закладу наданий статус Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Жужоми. З 1 вересня 2013 року функціонує як Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми (підстава: наказ управління майном Сумської облдержадміністрації від 04.09.2013 року № 444). Адреса: вул. Жужоми, 8, м. Глухів, Сумська область, 41400, мова навчання – українська; напрями навчання - філологічний, біотехнологічний, природничо-математичний, форма власності – комунальна.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Керівництво навчальним закладом здійснюють: директор – Кострова Любов Олександрівна; заступник директора з навчально-виховної роботи – Кутняк Ірина Михайлівна; заступник директора з виховної роботи – Солдаткіна Тетяна Петрівна.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Всі вони мають вищу педагогічну освіту, значний педагогічний та управлінський досвід роботи. Школа має 2 основні будівлі - навчальний та спальний корпуси. Кожен з корпусів має 3 поверхи, фундамент залізобетонний, стіни та перегородки – цегляні, підлога - дерев’яна, покрита лінолеумом, покрівля даху – шиферна. Навчальні кабінети, класні кімнати ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму й запахів (шкільна їдальня це окреме приміщення з теплим переходом від навчального корпусу).Виявлені порушення:

  1. На момент перевірки у загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми відсутні затверджені відповідно до чинного законодавства Правила внутрішнього трудового розпорядку.


ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

На момент перевірки у навчальному закладі в наявності рішення Глухівської міської ради від 30.08.2004 року про перейменування навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2-ліцею в Глухівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області. З 1 вересня 2004 року навчальний заклад функціонує як загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Адреса: вул. Інститутська, 41, м. Глухів, Сумська область, 41400, рік атестації – 2008, рівень освітньої діяльності – достатній, профіль навчання – філологічний, біотехнологічний, форма власності – комунальна. Директор школи – Рябуха Алла Петрівна, освіта вища, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 14 років.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Спеціаліст вищої категорії - кваліфікаційна категорія, що встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці.
Заступник директора з навчально-виховної роботи – Сбитна Інна Ігорівна, заступник директора з виховної роботи – Рубан Лариса Іванівна, мають вищу педагогічну освіту, значний управлінський досвід роботи. Школа має одну основну споруду - навчальний корпус. Навчальний корпус має 3 поверхи, фундамент, стіни, перегородки – цегляні, підлога в коридорах 1, 2, 3 поверхів дерев’яна, лінолеумом покрита підлога 2 поверху, покрівля даху – шиферна. Будівля, відповідно проектній документації 1967 року, розрахована на 600 учнів. Станом на 18.12.2014 року учнівський контингент 489 учнів, що становить 82% від проектної потужності навчального хакладу. Навчальні кабінети, класні кімнати ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму.


Розділ ІІ. Формування учнівського контингенту
Школа-інтернат

У період з 2005 по 2013 рік зарахування учнів до навчального закладу (тип – спеціалізована школа-інтернат) здійснювалось відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 398, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за № 547/7868.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
З 1 вересня 2014 року (тип – загальноосвітня школа-інтернат) зарахування учнів до навчального закладу здійснюється згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
У школі 17 класів, 400 учнів, середня наповнюваність класів - 23,5.

У навчальному закладі в наявності статистичний звіт форми «ЗНЗ-1». Згідно вищезазначеного звіту у школі-інтернаті наступна кількість учнів у розрізі класів:


Класи

Кількість учнів

Наповнюваність

1 клас - 1

31

31,0

2 клас - 1

35

35,0

3 клас - 2

44

22,0

4 клас - 1

28

28,0

Разом 1-4 класів - 5

138

27,6

5 клас – 2

53

26,5

6 клас – 2

41

20,5

7 клас - 2

47

23,5

8 клас – 2

38

19,0

9 клас – 2

37

18,5

Разом 5-9 класів - 10

216

21,6

10 клас – 1

26

26,0

11 клас -

20

20,0

Разом 10-11 класів - 2

46

23,0

Всього 1-11 класів - 17

400

23,5

На момент перевірки завантаженість закладу ставить 80%. У школі-інтернаті навчально-виховний процес організований в одну зміну. У зв’язку з тим, що загальноосвітня школа-інтернат це заклад з цілодобовим перебуванням дітей, 390 учнів із загальної чисельності контингенту відвідують групи самопідготовки (у закладі 16 груп, їх середня наповнюваність 24,4). Класи-комплекти у навчальному закладі – відсутні. Наповнюваність класів у школі-інтернаті в переважній більшості не перевищує 30 учнів, крім контингенту учнів 1, 2 класів, де налічується 31 та 35 учнів відповідно.

За останні чотири роки відсоток учнів, які вибули з навчального закладу, не перевищує 3%, що відповідає високому рівню навчальної діяльності. Адміністрацією навчального закладу, класними керівниками ведеться певна робота щодо збереження стабільності учнівського контингенту; дотримуються вимоги щодо переведення, відрахування, випуску учнів; діє система контролю за станом відвідування учнями навчальних занять та відповідного інформування відділу освіти.

Вивчення питання стану роботи з обліку та охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку, які мешкають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування у загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми не вимагалось у зв’язку з відсутністю мікрорайону.Виявлені порушення:

  1. Адміністрацією навчального закладу порушена частина перша статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо наповнюваності класів, що не повинна перевищувати 30 учнів.
    Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
    Перевищена наповнюваність 1, 2 класів (1 клас – 31 учень, 2 клас – 35 учнів).

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

У період з 2010 по 2014 рік зарахування учнів до навчального закладу (тип – загальноосвітня школа) здійснюється згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту». Порядок зарахування учнів на навчання прописаний у Статуті навчального закладу (п.2.5). У школі 20 класів, 501 учень, середня наповнюваність класів – 25,1. У школі навчально-виховний процес організований в одну зміну. Для учнів 1-4 класів відкрито 2 групи продовженого дня, в них 60 учнів, середня наповнюваність груп становить 30,0.

У навчальному закладі в наявності статистичний звіт форми «ЗНЗ-1». Згідно вищезазначеного звіту у школі наступна кількість учнів у розрізі класів:


Класи

Кількість учнів

Наповнюваність

1 клас – 2

61

30,5

2 клас – 2

50

25,0

3 клас – 2

65

32,5

4 клас – 2

41

20,5

Разом 1-4 класів – 8

217

27,1

5 клас – 2

49

24,5

6 клас – 2

40

20,0

7 клас – 2

47

23,5

8 клас – 2

48

24,0

9 клас – 2

57

28,5

Разом 5-9 класів - 10

241

24,1

10 клас – 1

25

25,0

11 клас – 1

18

18,0

Разом 10-11 класів - 2

43

21,5

Всього 1-11 класів – 20

501

25,1

Перевіркою встановлено, що у навчальному закладі ведеться систематична організаційна робота по виконанню Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку». На момент перевірки в школі наявні списки дітей віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років, що постійно проживають у мікрорайоні навчального закладу. Списки зберігаються в контрольному стані, аркуші прошиті, але не пронумеровані. Класи-комплекти у навчальному закладі – відсутні. Наповнюваність класів у школі в переважній більшості не перевищує 30 учнів, крім контингенту учнів 1-х, 3-х класів, де налічується 31, 30 та 32, 33 учнів відповідно.

За останні чотири роки відсоток учнів, які вибули з навчального закладу, не перевищує 1%, що відповідає високому рівню навчальної діяльності.

Адміністрацією навчального закладу порушені терміни видання наказів, які затверджують рішення педагогічних рад про випуск учнів 11-х класів: у 2012 році із запізненням на 10 днів, у 2013, 2014 році майже на місяць. Вибуття учня зі школи та відрахування його з числа учнівського контингенту здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття, а також довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу для здобуття повної загальної середньої освіти.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
При наявності вищезазначених документів батькам на руки видається особова справа учня, в алфавітній книзі робиться відмітка про його вибуття на підставі наказу про відрахування.
Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.
Проведено вибіркову перевірку таких довідок. Не виявлено довідки про подальше навчання учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Муковоз Вікторії, яка відрахована зі школи у зв’язку з подальшим навчанням у Глухівському агротехнічному інституті ім. С.А.Ковпака Сумського НАУ у 2013 році, а довідка про підтвердження навчання учня 5б класу Вовка Володимира з Іващенківського НВК без штампу навчального закладу, гербова печатка навчально-виховного комплексу змазана.
Ге́рбова печа́тка - це невеличкий гумовий чи металевий предмет, що має в центрі кліше друку дзеркальне відображення Державного герба країни, що засвідчує підпис посадових осіб, яким делеговано право підпису документів по напрямах їх діяльності.Виявлені порушення:

  1. Адміністрацією навчального закладу порушена частина перша статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо наповнюваності класів, що не повинна перевищувати 30 учнів. Перевищена наповнюваність 1-х, 3-х класів (1а клас – 31 учень, 1б – 30 учнів, 3а клас – 32 учня, 3б – 33 учня).

  2. Списки дітей віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років не приведені у відповідність до вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

  3. Виявлені поодинокі випадки порушення вимог статті 27 Положення про загальноосвітній навчальний заклад у частині переходу учня до іншого начального закладу для здобуття повної загальної середньої освіти.


Розділ ІІІ-ІУ. Дотримання вимог державних стандартів освіти.
  1   2   3   4   5   6


Скачати 1.02 Mb.

2021