Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про соціально-економічне становище міста Первомайськ за підсумками роботи за 9 місяців 2016 року Розвиток реального сектора економіки Промисловість

Скачати 1 Mb.

Довідка про соціально-економічне становище міста Первомайськ за підсумками роботи за 9 місяців 2016 року Розвиток реального сектора економіки Промисловість
Скачати 1 Mb.
Сторінка 1/7
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 1 Mb.
Тип Довідка
  1   2   3   4   5   6   7


Довідка

про соціально-економічне становище міста Первомайськ

за підсумками роботи за 9 місяців 2016 року
Розвиток реального сектора економіки

Промисловість

Промисловий комплекс є визначальним у сфері матеріального виробництва, забезпечує економічну стабільність в місті, сприяє нарощуванню обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів та поліпшенню соціальної ситуації.

Головним пріоритетом діяльності промислового комплексу міста протягом звітного періоду є забезпечення росту обсягів виробництва та реалізації продукції.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

За січень-вересень 2016 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції та надано послуг промислового характеру в діючих цінах на суму 512,9 млн. грн., що на 43,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року.

Порівняно з січнем – вереснем 2015 року збільшився випуск борон-плугів дискових – на 25,0%, дощувальних машин – в 2,9 рази, шляхових огороджень – в 5,1 рази, оцинкованих металевих конструкцій – в 27,6 рази, молочних консервів - на 16,0%.

Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.

Поряд з цим, зменшилося виробництво живильників шлюзових – на 25,0%, виробів гідравліки – на 44,4%, зернопереробного обладнання – на 49,3%, зерносушильного обладнання – на 45,0%, котлів для опалення – на 68,0%, автомобільних причепів – на 45,9%, продукції із незбираного молока – на 10,9%, бетону - на 35,1%, надруковано газет менше на 19,1%.

Випуск сирів м’яких та кілець залізобетонних залишився на рівні 9 місяців 2015 року.

Динаміка показників розвитку промисловості


9 місяців 2015 року звіт

9 місяців 2016 року звіт

Відхилення ( ,-)

Темп росту 9 місяців 2016 року до 9 місяців 2015 року, %

Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн. грн.

412,2

481,8

69,6

116,9

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

1805

1698

-107

94,1

Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн.

35861,3

42984,7

7123,4

119,9

Середньомісячна заробітна плата, одного штатного працівника, грн.

2207,53

2812,77

605,24

127,4

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис.грн.

-

-

-

-

Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів, тис. грн.

18159,4

14700,5

-3458,9

81,0

Питома вага в загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету, %

18,2

9,5

-8,7

*

Податковий борг до зведеного бюджету, тис. грн.

8475,7

10907,6

2431,9

128,7

Кількість прибуткових підприємств, одиниць

7

7

0

100,0

Питома вага прибуткових підприємств, %

77,8

77,8

0

*

Сума отриманих прибутків, тис.грн.

2823,5

18726,4

15902,9

в 6,6 р.

Кількість збиткових підприємств, одиниць

2

2

0

100,0

Питома вага збиткових підприємств, %

22,2

22,2

0

*

Сума понесених збитків, тис.грн.

59478,4

1174,0

-58304,4

2,0

Фінансовий результат до оподаткування, тис.грн.

-56654,9

17552,4

74207,3

*

Дані надані без урахування ДП «Енергія», ТОВ «Енетеп» та ПрАТ «Санта Україна».
Порівняно з січнем - вереснем 2015 року обсяг реалізації промислової продукції по місту збільшився на 69,7 млн. грн. або на 16,6% та склав за січень-вересень 2016 року 481,8 млн. грн. Протягом січня-вересня 2016 року такі промислові підприємства збільшили обсяги промислової продукції: ТОВ “Ремонт-Ник” – в 2,7 рази, ПАТ «Завод «Фрегат» - в 2,2 рази, ДП «Ливарний завод» - в 1,5 рази, КП «Первомайськам друкарня» - на 6,9%, ПАТ «Первомайський МКК» - на 3,0%.

В структурі реалізованої продукції переважає продукція харчової промисловості, частка якої в загальних обсягах склала 51,2%, частка машинобудування – 26,2%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 10,5%, легкої промисловості – 3,1% та інших галузей – 9,0%.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

Структура обсягів реалізації промислової продукції в розрізі видів діяльності, %

9 місяців 2015 року звіт

9 місяців 2016 року звіт

2016 рік програма

Обсяг реалізації промислової продукції, всього

100,0

100,0

100,0

в тому числі:


- машинобудування

24,6

26,2

24,4

- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

6,3

10,5

6,9

- виробництво харчових продуктів та напоїв

58,1

51,2

58,2

- легка промисловість

3,2

3,1

3,3

- виробництво іншої неметалевої, мінеральної продукції

0,9

0,5

0,9

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та пари

2,4

2,3

2,4

- інші

4,5

6,2

3,9

Середньооблікова кількість штатних працівників на основних промислових підприємствах міста за січень-вересень 2016 року склала 1698 осіб і зменшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 107 осіб або на 5,9%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в промисловості у січні-вересні 2016 року склала 2812,77 грн.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
, що більше на 605,24 грн. або на 27,4%, ніж у відповідному періоді минулого року.

Показники з праці наведені без врахування ПрАТ «Санта Україна».

Фонд оплати праці штатних працівників за 9 місяців 2016 року в промисловості склав 42984,7 тис.грн. і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 19,9%.

Прибутково працювали 7 підприємств (77,8%), кількість яких залишилась на рівні січня-вересня 2015 року. Сума отриманих прибутків склала 18726,4 тис.грн., що на 15902,9 тис.грн. або в 6,6 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Збитково працювали 2 із 9 підприємств (22,2%). Сума збитків склала 1174,0 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування в промисловості склав 17552,4 тис. грн. прибутків проти 56654,9 тис.грн. збитків у відповідному періоді минулого року.

Питома вага промислових підприємств в загальних обсягах надходжень до зведеного бюджету за 9 місяців 2016 року склала 9,5 %.

Борг до зведеного бюджету станом на 01.10.2016 року мають 3 підприємства (АТВТ “Гілея”, КП “Первомайський міськводоканал” та КП «Затишок») на загальну суму 10907,6 тис.грн.; порівняно з відповідним періодом минулого року борг збільшився на 2431,9 тис. грн.Транспорт і зв’язок
Протягом 9 місяців 2016 року пасажирські перевезення автомобільним транспортом по місту Первомайськ здійснювали 4 юридичних особи та 2 фізичні особи - підприємця.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

В місті сформована автобусна маршрутна мережа, яка спроможна задовільнити потреби населення в пасажирських автоперевезеннях. Транспортна мережа міста складається з 290,6 км автошляхів загального користування.


Основні економічні показники діяльності

автотранспортної галузі у місті Первомайськ
Показник

9

місяців


2015

року


9

місяців


2016

року


Відхилення ( /-)

Темп росту

9 місяців 2016 року до 9 місяців

2015 року, %


Обсяг перевезень пасажирів, тис.пас.

2317,8

2334,6

16,8

100,7

Обсяг перевезень вантажів, тис.тн

103,8

123,5

19,7

119,0

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

98

96

2

98,0

Чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості, осіб

70

83

13

118,6

Рівень зайнятості, %

71,4

86,5

15,1

-

Фонд оплати праці, тис.грн.

1246,6

1632,3

385,7

130,9

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості, грн.

1978,7

2185,1

206,4

110,4

Заборгованість із виплати заробітної плати, грн.

0

-

-

-

Дохід від перевезень, тис. грн.

5324,8

6111,0

786,2

114,8

Середньооблікова чисельність штатних працівників в автотранспортній галузі за 9 місяців 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 2 особи і склала 96 осіб, в еквіваленті повної зайнятості – 83 особи, що більше, ніж у відповідному періоді минулого року на 13 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості за звітний період поточного року склала 2185,1 грн. та зросла проти відповідного періоду минулого року на 206,4 грн. або на 10,4%.

Дохід від надання послуг з перевезень в автотранспортній галузі за 9 місяців 2016 року склав 6111,0 тис. грн. і зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 786,2 тис. грн. або на 14,8%.

Обсяги перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування

тис. пас.

9 місяців

2015 року

звіт


9 місяців

2016 року

звіт


Відхилення,

( /-)Темп росту

9 місяців

2016 року

до

9 місяців2015 року, %

Перевезено пасажирів всього:

2317,8

2334,6

16,8

100,7

з них:

Юридичними особами

1933,0

2004,7

71,7

103,7

Фізичними особами

384,8

329,9

- 54,9

85,7

Загальний обсяг перевезень пасажирів за 9 місяців 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 16,8 тис. пас. або на 0,7% та склав 2334,6 тис. пас.


Обсяги перевезень пасажирів підприємствами-перевізниками – юридичними особами

тис. пас.Підприємства

9 місяців

2015 року

звіт


9 місяців

2016 року

звіт


Відхилення,

( /-)


Темп росту

9 місяців

2016 року до

9 місяців

2015 року,

%


ПП «Євротранс Юг»*

88,1

145,5

57,4

165,2

ПП «Талісман»

609,6

737,7

128,1

121,0

ПП «Автореал»

484,4

472,2

-12,2

97,5

ТОВ «Голта Автотранс»

750,9

649,3

-101,6

86,5

Всього

1933,0

2004,7

71,7

103,7

*- ПП «Євротранс Юг» розпочав перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Первомайськ з квітня 2015 року.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі перевезених пасажирів по місту складає ПП «Талісман» - 31,6%.

За результатами роботи автотранспортних підприємств за січень-вересень 2016 року ПП «Талісман» збільшило обсяг перевезених пасажирів на 21,0%.

Послуги з вантажних перевезень у місті Первомайськ надає підприємство – ТДВ “Первомайськавтотранс” та перевізники – фізичні особи.
Обсяги перевезень вантажів

тис. тоннПоказники

9 місяців

2015 року

звіт


9 місяців

2016 року

звіт


Відхилення,

( /-)Темп росту

9 місяців

2016 року до

9 місяців

2015 року,

%


Всього, в т.ч.

103,8

123,5

19,7

119,0

ТДВ «Первомайськавтотранс”

11,6

10,0

-1,6

86,2

Фізичні особи

92,2

113,5

21,3

123,1

За 9 місяців 2016 року загальний обсяг перевезень вантажів склав 123,5 тис. тонн, що на 19,7 тис. тонн або на 19,0% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому ТДВ «Первомайськавтотранс» належить 8,1% загального обсягу перевезення вантажів;
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
91,9% вантажів перевезли перевізники - фізичні особи.

Основними напрямками розвитку системи поштового зв’язку за січень-вересень 2016 року є удосконалення інформаційної мережі, розвиток і забезпечення надійності зв’язку та підвищення якості обслуговування споживачів.

Обсяг надання послуг поштового зв'язку

тис.грн.


Показник

9 місяців

2015 року

звіт


9 місяців

2016 року

звіт


Відхилення,

( /-)


Темп росту 9 місяців

2016 року до 9 місяців

2015 року,

%


Доходи від послуг зв’язку, всього, в т.ч.

9983,1

11503,1

1520,0

115,2

населенню

1965,9

2428,5

462,6

123,5

Обсяг доходів, отриманих підприємством поштового зв’язку за звітний період, склав 11503,1 тис. грн. і зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 1520,0 тис. грн. або на 15,2%, у тому числі доходи від послуг, наданих населенню зросли на 462,6 тис. грн. або на 23,5%.


  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 1 Mb.

2021