Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка про соціально-економічний розвиток міста Рубіжне

Скачати 107.27 Kb.

Довідка про соціально-економічний розвиток міста Рубіжне
Скачати 107.27 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 10.06.2017
Розмір 107.27 Kb.
Тип Довідка
  1   2


Довідка

про соціально-економічний розвиток
міста Рубіжне.


(назва міста, району)

за 2012 рік


  1. Чисельність населення: середня чісельність наявного населення за 2012 рік – 60,6 тис. осіб, у т.ч

- 11949* осіб працює на підприємствах і установах (штатних працівників);

- 4510* осіб зайняті у сфері малого бізнесу (юридичні особи і підприємці фізичні особи) станом на 01.01.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
2013;

- 933 особи - незайняте населення станом на 01.01.2013;

- 898 осіб - безробітні станом на 01.01.2013;

- 19815 осіб* - пенсіонери станом на 01.01.2013; в т.ч. 1304 особи одержують пенсію по інвалідності.

2. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ*, які зареєстровані на теріторії міста станом на 01 січня 2013 року, всього 815, у тому числі зі статусом юридичної особи – 788, без статусу юридичної особи – 27.


  1. Промисловість

3.1. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств за 2012 рік становив 2439,56 млн.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
грн; на одну особу 40256,73 грн.

Найбільші обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту

за основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств


Обсяг реалізованої продукції, млн.грн

Питома вага в загальному обсязі, %


Промисловість

2439,56

100,0

Переробна промисловість

2298,35

94,2

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1374,2

56,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

845,01

34,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

141,21

5,8

4. Підприємствами автомобільного транспорту за 2012 рік перевезено (відправлено) 32,1 тис.тон вантажів, або 76,5% до 2011 року, вантажооборот склав 12,5 млн.ткм, або 91,4% до 2011 року.

Перевезено пасажирів (з урахуванням обсягів перевезених пасажирів, виконаних фізичними особами-підприємцями) 415,0 тис.осіб, або 24,8% до відповідного періоду 2011 року, пасажирооборот склав 15,8 млн.пас.км, або 54,0% до відповідного періоду минулого року.5. Введено в експлуатацію житла* забудовниками усіх форм власності за 2012 рік 4232 м2 загальної площі (431,8% до 2011 року, 2,4% до загального обсягу по області).
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.


6. Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 2012 рік склав 60,53 млн.грн, або 106,4% до 2011 року (у фактичних цінах). На одну особу – 998,78 грн. Із загального обсягу реалізованих послуг, обсяг послуг наданий населенню і оплачений ним (у ринкових цінах) становив 14,0 млн.грн. або 88,2% до відповідного періоду минулого року (у фактичних цінах). Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі складає 23,2%.

7. Обсяг роздрібного товарообороту* підприємств торгівлі та ресторанного господарства (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців) за 2012 рік становив 226061,4 тис.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
грн., або 124% до відповідного періоду 2011 року, до загального обсягу роздрібного товарообороту по області – 1,6%, у тому числі: товарооборот торгової мережі 217601,9 тис.грн., товарооборот ресторанного господарства 8459,5 тис.грн. Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу 3730,4 грн.

8. Обсяги експорту - імпорту товарів за 2012 рік*

Експорт

Імпорт

Сальдо

вартість

тис.дол.СШАу % до
січня-грудня

2011 рокувартість

тис.дол.СШАу % до
січня-грудня

2011 рокутис.дол.США

м. РУБІЖНЕ

170739,3

110,4

149538,0

89,1

21201,3
  1. Створення привабливого інвестиційного клімату

З потенційними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями у 2012 році відбулося чотири зустрічі:

- 30.05.2012 в рамках реалізації проекту Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) «Підвищення якості муніципальних послуг в Україні» в Рубіжанській міській раді відбулася зустріч з делегацію генерального консульства ФРН у м.Донецьку Клаусом Ціллікенсом, в ході якої обговорювалися результати проведеної роботи щодо створення Центру надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.

- 01.06.2012 в будівлі Рубіжанської міської ради відбулася робоча зустріч представників органу місцевого самоврядування м.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Рубіжне з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), в ході якої були обговорені питання щодо потенційних джерел фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями у сфері водопостачання та водовідведення. Переговори носили інформаційний характер.

- 05.09.2012 в будівлі Рубіжанської міської ради відбулися заходи з урочистого відкриття Центру надання адміністративних послуг, в якому прийняли участь представники проекту Німецького товариства міжнародної співпраці (GІZ).

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Після урочистого відкриття Центру надання адміністративних послуг сторони провели робочу зустріч, на якій обговорювалися питання подальшої співпраці з проектом GIZ «Підвищення якості муніципальних послуг» у напрямках відповідно до Угоди про співпрацю. За підсумками зустрічі офіційних угод підписано не було. Під час урочистого заходу сторони висловились про важливість події зі створення єдиного Центру у місті Рубіжне, через який виконавчі органи Рубіжанської міської ради зможуть надавати адміністративні послуги громадянам міста та підприємцям.
Єдиний Центр Єдиний Центр - українська політична партія, колишня назва - «Партія Приватної Власності».- 12.10.2012 відбувся урочистий прийом іноземної делегації Міжнародного Трейд-клубу в Україні. Гості побували на промислових майданчиках підприємств: ТОВ ПІІ «ІнтерГазСінтез», ТОВ «Рубіжанський трубний завод» і ТОВ НПП «Зоря», де ознайомилися з інвестиційними можливостями підприємств, було презентовано інформаційний матеріал про виробництва. Сприяння діалогу представників зарубіжного і вітчизняного бізнесу та майбутні перспективи роботи іноземних інвесторів на території м.Рубіжне – є однією з цілей подальшого розвитку міста. За підсумками зустрічі офіційних угод підписано не було. Переговори носили ознайомчий та інформаційний характер.

10. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій* станом на 01.01.2013 наростаючим підсумком склав 15278,2 тис.дол.США., за 2012 рік збільшення акціонерного капіталу становило 2028,5 тис.дол.США. Обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 252,12 доларів США.
Прямі іноземні інвестиції в економіку міста за 2012 рік
Iноземнi інвестиції

на початок періоду

на кінець періоду

тис.дол.

США


у % до загального підсумку по області

тис.дол.

США


у % до загального підсумку по області

м. Рубіжне

13249,7

1,7

15278,2

1,8
  1   2


Скачати 107.27 Kb.

2021